Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2020/0262(COD)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A9-0114/2021

Textos presentados :

A9-0114/2021

Debates :

PV 17/02/2022 - 5
PV 17/02/2022 - 7
CRE 17/02/2022 - 5
CRE 17/02/2022 - 7

Votaciones :

PV 17/02/2022 - 11
CRE 17/02/2022 - 11

Textos aprobados :

P9_TA(2022)0046

Acta literal de los debates
XML 44k
Jueves 17 de febrero de 2022 - Estrasburgo Edición revisada

7. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos, mutágenos y sustancias reprotóxicas durante el trabajo (continuación del debate)
Vídeo de las intervenciones
Acta
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Επαναλαμβάνεται τώρα η συζήτηση επί της εκθέσεως της Stefania Zambelli (A9-0114/2021).

 
  
MPphoto
 

  Lucia Ďuriš Nicholsonová (Renew). – Pán predsedajúci, mala som tú česť viesť dialógy zo strany Európskeho parlamentu a zastupovať jeden fantastický vyjednávací tím Európskeho parlamentu. Všetkým kolegom sa chcem v prvom rade veľmi pekne poďakovať. Myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť neuveriteľnú vec, aby sa do rozsahu pôsobnosti smernice o ochrane pracovníkov pred účinkami karcinogénov a mutagénov pri práci zahrnuli reprotoxické látky, a aby sa zabezpečilo, že všetci títo pracovníci, najmä v oblasti zdravotníctva, budú pri práci s nebezpečnými látkami oveľa viac chránení ako doteraz. To je veľká vec. Je to obrovský úspech Európskeho parlamentu. Celý ten čas tých ťažkých rokovaní sme mali všetci na mysli 12,7 milióna pracovníkov, vrátane 7,3 milióna zdravotných sestier, ktoré sú takmer každodenne pri práci vystavené karcinogénnym, mutagénnym a reprotoxickým nebezpečným liekom. Všetci vieme, že podľa odborných štúdií je u týchto zamestnancov trikrát vyššia pravdepodobnosť vzniku malígnych ochorení, ako je napríklad rakovina prsníka alebo rakovina krvotvorby. A u zdravotných sestier špecificky, ktoré sú vystavené citotoxickým liekom, je dvakrát vyššia pravdepodobnosť potratu, majú obrovské problémy s plodnosťou a s vrodenými postihnutiami svojich detí.

Preto hovorím, že je to obrovský úspech Európskeho parlamentu a všetkých týchto ľudí a pevne verím, že dnes to bude korunované masívnou podporou v tomto pléne. Všetkých kolegov k tomu vyzývam, pretože to všetci robíme pre zdravie ľudí v teréne, ktorých zdravie sa snažíme chrániť.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Rafalska (ECR). – Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Koleżanki i Koledzy! Problem, o którym mówimy, nie wymaga oryginalnego podejścia, ale żelaznej konsekwencji. Skoro można zapobiec 40% nowotworów związanych z wykonywaniem pracy zawodowej, należy to zrobić jak najszybciej. W świetle kryzysu demograficznego, z jakim zmaga się Europa, kwestia substancji reprotoksycznych takich jak bisfenol A, tlenek miedzi, ołów czy rtęć jest szczególnie niepokojąca. Pracownicy są często narażeni w miejscu pracy na działanie mieszanki czynników chemicznych, które mogą powodować obniżenie płodności lub niepłodność albo wpływać negatywnie na rozwój płodu i laktację. Dlatego popieramy rozszerzenie dyrektywy o te właśnie substancje obok substancji rakotwórczych i mutagennych.

Słusznie podkreślany w sprawozdaniu jest również aspekt niebezpiecznych substancji, z którymi mają do czynienia pracownicy służby zdrowia. Pamiętajmy również o najsłabiej chronionych pracownikach mobilnych, delegowanych i migrujących zatrudnionych masowo w sektorze stalowym, chemicznym czy w sektorze usług sprzątania.

 
  
MPphoto
 

  Sandra Pereira (The Left). – Senhor Presidente, os trabalhadores estão sujeitos, nem sempre de forma consciente, à degradação das suas condições de trabalho, da sua saúde e, no limite, à perda da sua vida. Proteger os trabalhadores tem de ser uma questão prioritária, de princípio, e não podemos aceitar que, em pleno século XXI, essa preocupação ainda não seja central.

É essencial garantir a proteção dos trabalhadores, o aumento dos seus direitos e salvaguardas, frequentemente inacessíveis ou postos em causa, devido à precariedade dos vínculos laborais, infelizmente demasiado na moda. Se, por um lado, é fundamental incrementar a vertente preventiva da exposição, por outro lado é imprescindível garantir, ao mesmo tempo, a justa reparação pelos danos sofridos por essa exposição.

Por último, convém recordar que não basta a lei ter estes direitos consagrados. É preciso que as autoridades nacionais de inspeção, onde demasiadas vezes os meios humanos e materiais escasseiam, tenham verdadeiras condições de fiscalização e intervenção para fazer cumprir a lei e os direitos dos trabalhadores.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Vilibor Sinčić (NI). – Poštovani predsjedavajući, hvala vam kolegice i kolege, kad pričamo o zaštiti radnika od kancerogena, treba svakako spomenuti etilen oksid. Samo prošle godine 2021. ministarstvo poljoprivrede je povuklo 80 proizvoda u Hrvatskoj iz preventivnih razloga, iz dobrih standarda zaštite potrošača i zdravlja, bez da je bilo dokazano da on radi štetu. Međutim, taj standard ne vrijedi kada se radi o brisevima za testove. Ako učinite test jednom vjerojatno nećete imati nekih problema. Međutim, ako to radite svaki dan ili svakih nekoliko dana i sada već godinama, kakve će biti posljedice za radnike koji ne mogu do svog radnog mjesta bez testa ili za djecu, mi zapravo ne znamo jer istraživanja nema.

Etilen oksid je registriran kod Europske agencije za kemikalije pod brojem 75218 i smatra se toksičnim, kancerogenim i mutagenim. Prema tome, zašto ovi standardi predostrožnosti nisu iskorišteni i u ovom slučaju pošto se ova kemikalija koristi za sterilizaciju u velikom broju slučajeva. Postavljam pitanje agencijama i vladama: niste li zabrinuti za ovo što se dešava?

 
  
MPphoto
 

  Antonius Manders (PPE). – Voorzitter, de strijd tegen kanker is een belangrijke strijd die Europa niet alleen voor vandaag, maar ook voor de toekomst moet voeren. De bescherming van werknemers op de werkvloer tegen kankerverwekkende stoffen moet voor de Europese Unie een hoofddoel zijn. Deze strijd is een investering in toekomstige besparingen. Als mensen kanker krijgen, is dit namelijk niet alleen rampzalig voor hun familie, maar ook voor de maatschappij, vanwege de kosten die dit met zich meebrengt voor de zorg.

De helft van de bevolking is inmiddels vijftig plus en dit is een demografische ontwikkeling die doorgaat. De strijd tegen kanker is dus niet meer dan een onderdeel van een gezonde levensstijl, waaraan we veel meer aandacht moeten besteden; niet alleen op de werkvloer, maar overal. Gezonde mensen zorgen namelijk voor lagere zorgkosten en kunnen langer actief deelnemen aan de maatschappij en aan de arbeidsmarkt, langer zelfstandig wonen en langer voor anderen zorgen, hetgeen tot een gezonde economie leidt. Gezonde mensen zorgen voor de toekomst van de Europese Unie. Ik wil de Commissie daarom vragen gezonde levensstijl in het vervolg in alle voorstellen op te nemen als investering in toekomstige besparingen met het oog op een gezonde Europese toekomst.

 
  
MPphoto
 

  Marc Angel (S&D). – Mr President, the Socialists and Democrats welcome that today we can take another step forward in the protection of workers from exposure to harmful substances, which can cause cancer, infertility and many chronic diseases. We are also happy that beating cancer is at the top of the European agenda. We expect the Commission and the Member States to be ambitious in their measures against cancer at the workplace, and we are really looking forward to the updates of this directive because there is a continuous development in scientific research and we need to make sure that we protect workers accordingly.

We should also not forget about asbestos, which causes 80% of occupational cancer. I remind you that this Parliament voted for a strong resolution on asbestos, calling for a European strategy for the removal of all asbestos. Therefore, we also call today on the Commission to be ambitious and to quickly revise the Asbestos Directive with an exposure limit for asbestos to be set at 1 000 fibres per cubic metre. To achieve zero asbestos, we need a comprehensive approach, including an EU framework directive for national asbestos removal strategies, mandatory screening of buildings, provision of sealing and encapsulation of asbestos-containing materials, and, very importantly, better recognition and compensation of asbestos—related diseases to all exposed workers.

I would like to finish by thanking the rapporteur and all the colleagues who worked on this important work today.

 
  
MPphoto
 

  Vlad Gheorghe (Renew). – Domnule președinte, cancerul este pandemia fără valuri, fără restricții, fără să ne putem proteja cu măști sau cu mănuși. Cei care muncesc în prima linie: asistente, pompieri, livratori, cei care dezinfectează birouri, școli, spitale sunt mai expuși decât noi la substanțe cancerigene și la mutageni. Sunt 13 milioane de angajați europeni în contact zilnic cu substanțe periculoase.

Cancerul este principala cauză a deceselor profesionale în Uniune. Sunt 100 000 de cazuri noi și 80 000 de morți în fiecare an. Sunt oameni, nu statistici. Lasă în urmă copii, familii, prieteni, un gol pe piața muncii și în comunitate.

Nu cred că este vreunul dintre noi care nu a pierdut pe cineva drag în fața acestei boli nemiloase, dar peste 40 % dintre cazurile de cancer pot fi prevenite. Putem și avem datoria să facem mai mult.

Vă rog să susținem această propunere de directivă europeană! Vă rog să susținem Planul european de combatere a cancerului! Vă rog ca, indiferent de culoare politică, să susținem în țările noastre orice măsură previne, luptă și alină suferințele cauzate de cancer! Să fie foarte clar! Nu trebuie să mai fie loc în Europa pentru guvernele care nu investesc în cercetare, nu finanțează programe de screening, nu construiesc spitale, nu fac o prioritate din educația pentru sănătate, ignoră paliația și nu sprijină supraviețuitorii!

 
  
MPphoto
 

  Eugenia Rodríguez Palop (The Left). – Señor presidente, señor comisario, que los trabajadores y las trabajadoras deben estar protegidos contra las enfermedades y, en particular, contra las enfermedades laborales, es un derecho reconocido en la propia Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.

Quiero señalar especialmente a las mujeres, porque han sido las grandes olvidadas en materia de prevención de riesgos laborales. El informe que hoy debatimos ha logrado un avance importante en esta materia al incluir las sustancias tóxicas para la reproducción en la Directiva. Un logro fundamental, desde un enfoque de género, porque la exposición a estas sustancias se da en sectores altamente feminizados, como el de la limpieza y la enfermería, y porque afecta de forma particular a la salud reproductiva de las mujeres. La exposición se da también en otros sectores, quizás no tan feminizados, pero donde las mujeres se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, como el de las temporeras que trabajan en el campo.

Este informe es un paso adelante para las mujeres, los sanitarios, los trabajadores de la industria, miles de asalariados que ven reforzados sus derechos laborales y su derecho a la salud, porque nadie —ya se ha dicho aquí— tiene que enfermar o morir para ganarse la vida trabajando.

 
  
MPphoto
 

  Sunčana Glavak (PPE). – Poštovani predsjedavajući, poštovani povjereniče, kolegice i kolege, čestitam prije svega svima koji su radili na ovom dosjeu. Jasno je više puta izrečeno ovdje da zdravlje i zaštita radnika treba biti apsolutni prioritet u svakom poslovanju.

Više od polovice smrtnih slučajeva povezanih s radom u Europskoj uniji na godišnjoj razini povezano je s rakom. Europski parlament jasno je definirao svoj stav u borbi protiv ove zloćudne bolesti i stoga ne možemo pristati na ništa manje od najviših standarda zaštite na radu. Predložene dopune direktivi predviđaju bolju zaštitu na radnom mjestu za milijune europskih radnika koji su profesionalno izloženi benzenu, spojevima nikla i akrilonitrilu. Uz to, izmjenom direktive nastoji se osigurati i veća transparentnost za radnike, poslodavce, kao i provedbena tijela, te pridonijeti ostvarenju ravnopravnih uvjeta za gospodarske subjekte o kojima također moramo voditi računa.

Pozdravljamo odlučne iskorake koje ova direktiva donosi, pogotovo u vidu proširenja opsega na reprotoksine, ali i najavom akcijskog plana Komisije kojim se predviđa uključivanje dodatnih 25 tvari u direktivu. Jednako tako, i uključivanje zaštite medicinskih djelatnika. Radi se o primjeru dobre prakse koji je naišao na odobravanje većine dionika iz relevantnih sektora. Međutim, naš posao kao zakonodavnog tijela još uvijek nije gotov. Potrebno je stalno prilagođavati postojeće zakonodavstvo u skladu s najnovijim saznanjima. Zato i pitam, povjereniče, može li se rok revidiranja graničnih vrijednosti s pet godina možda smanjiti? Treba vidjeti jer na raspolaganju su nam brojna druga znanstvena otkrića. Samo na taj način osigurat ćemo dodatne prednosti za zdravlje naših radnika. I ono što je strašno važno jest razmjena informacija, uspostava europskog registra opasnih lijekova.

Kolegice i kolege, zbog rada ničije zdravlje ne smije biti ugroženo.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Bischoff (S&D). – Verehrter Präsident, verehrter Kommissar! Mal ganz ehrlich: Europäische Sozialpolitik, da schalten doch viele ab und denken: Das hat doch mit mir nichts zu tun, das berührt mich doch nicht, das meiste wird eh auf nationaler Ebene entschieden.

Hier zeigen europäische Richtlinien, dass durch Europapolitik Menschenleben gerettet werden, hunderttausende von Menschenleben – im Zweifelsfall Ihre Kollegen, Ihre Freunde, Ihre Verwandten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier zusammen die Botschaft geben: Wir haben hier schon viel erreicht, aber wir müssen viel weiter gehen, weil es immer noch viele Menschen gibt, die ihre Arbeit krank macht, die dadurch sterben, dass sie jeden Tag zur Arbeit gehen und ihren Job machen.

Und deshalb wollen wir sicherstellen, dass noch mehr Stoffe, die krebserregend sind, die genverändert sind, aufgenommen werden und dass wir hier sicherstellen: Unser Ziel ist es, dass wir null Tote haben, die durch ihre Arbeit sterben, denn Arbeit darf nicht krank machen, Arbeit darf nicht töten. Und deshalb müssen wir hier viel ambitionierter sein. In diesem Sinne: Unterstützen Sie die Richtlinie, machen Sie Druck!

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Атидже Алиева-Вели (Renew). – Г-н Председател, правото на достоен живот и на здравословна работна среда е фундаментално и като такова, трябва да бъде принцип във всяка една политика.

Днес, за съжаление, все още не можем да овладеем напълно рака и затова усилията за борба с причинителите му трябва да продължат. На работното място работниците често са изложени на въздействието на вещества, които увеличават риска за здравето и могат да причинят онкологични заболявания, репродуктивни проблеми и безплодие. Особено важни са мерките за опазване на здравето на уязвимите групи, на работещите в здравния сектор, особено на жените, работниците от стоманодобивната и химическата промишленост, както и от сектора на почистването. Чрез разширяването на обхвата на директивата, с която се определят опасните вещества, вярвам, че предприемаме една решителна крачка за осигуряване на по-добри стандарти на работа.

Искам да подчертая, че спазването на актуализираните стойности за професионалната експозиция е гаранция за доброто здраве на всички работещи. Също така е важно държавите членки да гарантират, че всеки работник има право на обезщетение във връзка с професионални заболявания. Последователна съм в подкрепата си за политиките за опазване на здравето на работниците и ще продължа да бъда.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore De Meo (PPE). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, proprio in questi giorni quest'Aula ha discusso e approvato la relazione per una strategia europea contro il cancro, affinché l'Unione europea rafforzi le sue azioni di ricerca, di prevenzione e di cura per combattere questa insidiosa malattia. Abbiamo tutti riconosciuto come la lotta al cancro debba essere una priorità e abbiamo condiviso la necessità di fare di più.

Nel frattempo, però, milioni di europei continuano ad ammalarsi o a morire di cancro. Ciò su cui vorrei che riflettessimo oggi sono i dati che sono stati enunciati dalla relatrice, dal Commissario e dai colleghi, dati impressionanti, dati che non possiamo accettare.

A distanza di poche ore dall'approvazione della relazione BECA, il Parlamento è chiamato a decidere su un altro provvedimento che, seppur apparentemente diverso, vede proprio nel cancro l'elemento di collegamento, facendoci capire quanto sia necessario intervenire su più fronti per debellare dal nostro continente questa malattia.

Il cancro è pericoloso soprattutto per i modi e i tempi in cui si sviluppa. La prevenzione diventa quindi l'arma più efficace per combatterlo, insieme a un potenziamento della ricerca e di azioni comuni, che possano essere meglio affrontate con un'azione congiunta dell'Unione e una legislazione a livello europeo capace di adattarsi ai nuovi pericoli a cui sono esposti i lavoratori.

Secondo le stime, le norme che oggi approviamo ridurranno di circa un milione l'esposizione dei nostri lavoratori europei alle sostanze chimiche cancerogene. Nel provvedimento apprezzo l'attenzione che è stata data ai lavoratori del comparto ospedaliero, da due anni in prima linea nella pandemia. Proprio gli operatori sanitari, infatti, hanno quotidianamente a che fare con medicinali pericolosi, metà dei quali reprotossici, per i quali è necessario avere una giusta e adeguata formazione per maneggiare questi prodotti.

Oggi quindi, con la quarta modifica che arriviamo ad apportare a questa direttiva, non solo aggiorniamo l'elenco delle sostanze cancerogene, che andrebbe ulteriormente rivisto con un lasso temporale minore, ma fissiamo anche un livello europeo di limiti di esposizione ad esse.

Oggi, cari colleghi, facciamo un altro passo in avanti per proteggere cittadine e cittadini europei che, anche sui luoghi di lavoro, devono sentirsi sicuri grazie a un'Europa che c'è e tutela la loro salute.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Pizarro (S&D). – Senhor Presidente, Senhor Comissário, os trabalhadores europeus têm direito a esperar de nós legislação que torne os locais de trabalho mais seguros e saudáveis, concretizando os princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, reforçados há menos de um ano na Declaração do Porto.

A União deve incorporar na legislação, de forma ágil, o conhecimento que vai sendo adquirido sobre substâncias tóxicas, em especial as que são suscetíveis de causar o cancro. A aplicação das medidas resultantes da diretiva que estamos a debater evitará centenas de casos de cancro e de outras doenças graves e merece total aprovação. É uma decisão justa e humanista.

Primeiro que tudo, acima de tudo, têm de estar as pessoas. Ao mesmo tempo, a União deve assegurar, no contexto dos acordos internacionais de comércio, que os países terceiros apliquem normas similares de proteção dos trabalhadores. Damos hoje mais um passo na direção certa, a direção da Europa social, na qual os cidadãos se reveem.

 
  
MPphoto
 

  Ilan De Basso (S&D). – Herr talman! Alla som kan jobba ska jobba, det är självklart, men då måste vi också se till att man inte riskerar sitt liv när man går till jobbet.

I Europa dör tio personer varje timme av cancer som orsakas av farliga ämnen och mediciner på jobbet. Det är hundratusen människor varje år, det är vanliga arbetare som går till jobbet för att kunna försörja sig själv och sin familj. Det här är helt oacceptabelt. Det handlar inte bara om ett folkhälsoproblem. Det är också ett stort misslyckande när vi inte lyckas lösa den sociala orättvisa och ojämlikhet som existerar i EU.

Vi har ett gemensamt ansvar att ta fram en tydlig lagstiftning och sätta högre press på arbetsgivarna. Vi behöver vända på varje sten och utforska varje möjlighet som på sikt leder till mindre exponering för farliga ämnen för vanligt folk i Europa. Utöver kommissionens förslag har vi nu ett mer skottsäkert direktiv som även täcker fler reproduktionsstörande ämnen och det ska vi vara stolta över. Nu ror vi detta i hamn. Inget jobb är värt att dö för.

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, il gruppo dei Socialisti e Democratici è da sempre in prima linea nella protezione dei lavoratori dai rischi collegati all'esposizione a sostanze nocive sul posto di lavoro. L'accordo raggiunto tra il Parlamento e il Consiglio sull'aggiornamento della direttiva cancerogeni è un buon accordo, che supportiamo con convinzione.

L'applicazione dello stesso approccio rispetto alle sostanze tossiche per la riproduzione come agenti cancerogeni e mutageni assicurerà una migliore protezione per i lavoratori, una coerenza giuridica e parità di condizioni fra gli Stati membri.

La lotta al cancro richiede soluzioni ambiziose e un piano strategico chiaro, con misure che toccano tutti i fronti normativi, in linea con quello che abbiamo votato ieri nella relazione della commissione speciale per la lotta al cancro. L'aggiornamento è dunque una componente centrale per garantire posti di lavoro sicuri e salubri.

Chiediamo inoltre alla Commissione europea di mettere sul tavolo una revisione della direttiva amianto, una sostanza che è ancora presente in moltissimi edifici in Europa sebbene sia stata messa al bando già nel 2005. I cittadini europei hanno diritto ad avere un luogo di lavoro sicuro. Non esiste nessun lavoro per cui vale la pena morire.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Schmit, membre de la Commission. – Monsieur le Président, honorables Députés, d’abord, je tiens à vous remercier pour ce débat fondamental et très consensuel. Nous sommes souvent confrontés à une question que les citoyens nous adressent: que fait l’Europe? Eh bien, là, il s’agit d’une question de vie ou de mort, de santé ou de maladie, et l’Europe agit. Vous avez évoqué l’adoption, hier, du plan de lutte contre le cancer. C’est un plan ambitieux, qui va au cœur même des soucis de millions d’Européens et de leurs familles. Pouvons-nous vaincre le cancer? Soyons optimistes; mais nous ne le vaincrons pas uniquement à l’aide des médicaments: nous le vaincrons d’abord à travers la prévention.

Il n’est pas admissible qu’un travailleur soit exposé à ces risques et à ces dangers. L’Union européenne que nous sommes doit la même protection à tous les travailleurs, qu’ils travaillent en Suède, en Roumanie, au Luxembourg ou en Italie, dans une grande ou une petite entreprise. J’admets qu’il faut aider surtout les petites entreprises pour mettre en œuvre ces précautions et ces mesures, que j’espère que vous adopterez tout à l’heure.

Il ne s’agit pas uniquement, il est vrai, d’adopter des mesures; il faut les mettre en œuvre. Il y a donc une très grande responsabilité, non seulement du côté des partenaires sociaux et des entreprises, mais aussi des États membres, qui doivent mettre en œuvre les contrôles, donc renforcer les mesures et les moyens de contrôle, qui sont extrêmement importants.

Finalement, notre tâche n’est pas du tout terminée. Je ne dirais pas qu’elle commence, mais nous avons encore beaucoup de travail devant nous. Nous nous sommes maintenant engagés à agir et à proposer des limites sur 25 substances supplémentaires. Nous allons déjà le faire pour un certain nombre d’entre elles, le plus rapidement, dès 2024 – c’est peut-être là une des questions auxquelles il faut réfléchir.

Je vois dans nos procédures un rôle important, bien sûr, pour l’analyse scientifique – parce que nous ne travaillons pas au hasard, nous devons avoir une base scientifique solide – et pour les partenaires sociaux qui sont les nôtres. Malgré tout, j’aimerais que l’on puisse avancer plus vite et que l’on affecte plus de ressources à ce travail fondamental, qui est, comme je viens de le dire et comme beaucoup d’entre vous l’ont dit, une question de vie ou de mort.

La Commission va donc s’appliquer à accélérer ces procédures et j’espère que vous soutiendrez la Commission dans cette tâche. Vous avez évoqué effectivement l’amiante; grâce, aussi, au Parlement européen, nous allons présenter une stratégie pour l’amiante dès septembre.

Je crois donc que nous sommes sur une bonne lancée. Il ne faut plus changer de cap, à présent. Les Européens ne nous le pardonneraient pas, sinon.

 
  
MPphoto
 

  Stefania Zambelli, relatrice. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molta attenzione i vostri interventi. Credo che questa relazione fosse un atto dovuto nei confronti di tutti i cittadini europei che negli anni hanno contratto il cancro sul luogo di lavoro.

Ringrazio il Consiglio, ringrazio la Commissione, ringrazio tutti i miei colleghi. Ringrazio di cuore la ex presidente, per il lavoro che abbiamo svolto insieme. Grazie Lucia! Oggi insieme abbiamo aggiunto un importante tassello nella lotta contro il cancro, lasciando da parte i nostri colori politici. Oggi per i lavoratori europei è un grande giorno. Grazie.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet heute, Donnerstag, 17. Februar 2022, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 171 GO)

 
  
MPphoto
 
 

  Karol Karski (ECR), na piśmie. – Mimo naszych wspólnych starań, imponujących postępów w dziedzinach medycyny i technologii nowotwór nadal stanowi ogromne zagrożenie dla Europejczyków. Nie inaczej jest w miejscu pracy, jako że w UE ponad połowa zgonów związanych z pracą jest spowodowana właśnie przez nowotwór.

Frontów walki z rakiem jest wiele, a jedno proste rozwiązanie wszystkich problemów niestety nie istnieje. Bardzo ważna jest wczesna diagnoza – jak słusznie zauważyła sprawozdawczyni, poruszając temat konieczności systematycznych badań przesiewowych w kierunku raka – a także szybkie, skuteczne leczenie. Kluczowe są również działania prewencyjne. Wielu nowotworom można zapobiec i naszą wspólną odpowiedzialnością jest doprowadzenie do scenariusza, w którym diagnoza i leczenie nie będą tak często potrzebne, bo nowotwory będą po prostu występować znacznie rzadziej.

Jestem przekonany, że przyjęty tekst pomoże nam osiągnąć ten cel. Bardziej restrykcyjne normy wartości narażenia zawodowego – choć trudne do wprowadzenia ze względów technologicznych, administracyjnych i finansowych – są koniecznością i kluczowym narzędziem na rzecz ochrony pracowników.

Cieszy mnie też poruszony temat substancji reprotoksycznych oraz niebezpiecznych produktów leczniczych. Na obu tych płaszczyznach konieczne są dalsze działania, takie jak szkolenia pracowników, zwiększanie świadomości zagrożeń oraz oczywiście badania i analizy. Zdrowie Europejczyków musi być naszym priorytetem.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (NI), írásban. – Sajnálatos módon az Unióban a munkavégzéssel összefüggő éves halálozások 52%-a munkával összefüggő ráknak tulajdonítható. A rákkeltő anyagok mellett a munkavállalók gyakran anyagok olyan kombinációjának vannak kitéve, amely káros hatást gyakorol reprodukciós rendszerükre, csökkent termékenységet és meddőséget okoz és károsan befolyásolja a magzati fejlődést és a szoptatást. Nagyon fontos a munkavállalók és gyermekeik megfelelőbb védelme, különös tekintettel a várandós vagy szoptató nők biztonságos munkavégzésére.

A munkahelyi prevenció megszervezésének ezért ugyanazt a megközelítést kell alkalmaznia a rákkeltő anyagokra, a mutagénekre és a reprodukciót károsító anyagokra, ezáltal biztosítva a jogi koherenciát és az egyenlő versenyfeltételeket a tagállamokban.

 
  
MPphoto
 
 

  Valdemar Tomaševski (ECR), raštu. – Labai gerai, kad Parlamentas greitai apsiėmė spręsti klausimą, kuris labai svarbus milijonams mūsų piliečių, t. y. priimti teisės aktus, skirtus geriau apsaugoti darbuotojus nuo kancerogenų. Būtina skubiai pakeisti dabartinę direktyvą. Juk vėžys yra pagrindinė su darbu susijusių mirčių priežastis Europos Sąjungoje. Remiantis duomenimis, profesinis vėžys sukelia maždaug 52 proc. su darbu susijusių mirčių. Ši nerimą kelianti statistika turi paskatinti ryžtingus įstatymų pakeitimus, kurie sustiprins darbuotojų apsaugą nuo grėsmės jų sveikatai. Palaikau Komisijos iniciatyvą, kad kova su vėžiu taptų 2019–2024 m. penkerių metų laikotarpiu vienu iš Sąjungos prioritetų, juolab kad, remiantis oficialiais duomenimis, net 40 proc. vėžio atvejų Europoje galima išvengti. Pakanka sukurti tokias teisines nuostatas, kurios neleis darbuotojams susidurti su mutageninėmis ar kancerogeninėmis medžiagomis. Toks būtų direktyvos pakeitimų tikslas.

Nepamirškime dar vieno svarbaus dalyko. Teigiami įstatymų pakeitimai, saugantys darbuotojų sveikatą ir gyvybę, turi būti tinkamai pristatyti darbdaviams ir jų organizacijoms, kad būtų gautas jų pritarimas veiklai, kuria siekiama efektyviai apsaugoti darbuotojus nuo su darbu susijusio vėžio. Todėl reikalingos atitinkamos konsultacijos ir susitarimas su visomis suinteresuotomis šalimis, kurias paveiks įstatymo pakeitimai. Tačiau prisiminkime, kad mūsų tikslas visada turi būti žmonių sveikata ir gyvybė.

 
Última actualización: 13 de mayo de 2022Aviso jurídico - Política de privacidad