Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 9. marca 2022 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 3.Právny štát a dôsledky rozsudku Súdneho dvora (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum udržateľného rastu na rok 2022 - Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2022 (rozprava)
 5.Pokračovanie prerušeného rokovania
 6.Rozprava s premiérkou Estónska Kajou Kallasovou – Úloha EÚ v meniacom sa svete a bezpečnostná situácia v Európe po ruskej agresii a invázii na Ukrajinu (rozprava)
 7.Prvé hlasovanie
 8.Rozprava s premiérkou Estónska Kajou Kallasovou – Úloha EÚ v meniacom sa svete a bezpečnostná situácia v Európe po ruskej agresii a invázii na Ukrajinu (pokračovanie rozpravy)
 9.Pokračovanie prerušeného rokovania
 10.Batérie a použité batérie (rozprava)
 11.Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2020 (rozprava)
 12.Nový strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci po roku 2020 (rozprava)
 13.Oznámenie výsledkov hlasovaní: pozri zápisnicu
 14.Nový strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci po roku 2020 (pokračovanie rozpravy)
 15.Spravodlivé a jednoduchšie zdaňovanie podporujúce stratégiu obnovy (rozprava)
 16.Druhé hlasovanie
 17.Spravodlivé a jednoduchšie zdaňovanie podporujúce stratégiu obnovy (pokračovanie rozpravy)
 18.Európsky rámec pre zrážkovú daň (rozprava)
 19.Zloženie výborov a delegácií
 20.Správa o občianstve EÚ za rok 2020 (rozprava)
 21.Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení): pozri zápisnicu
 22.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 23.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 24.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 25.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 26.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia: pozri zápisnicu
 27.Program rokovania na nasledujúci deň
 28.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (803 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (803 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (4100 kb)
Posledná úprava: 19. mája 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia