Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 10. března 2022 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Oznámení výsledků hlasování
 3.Transparentnost a správní normy – zpracování žádostí veřejnosti o přístup na základě nařízení (ES) č. 1049/2001 (rozprava)
 4.První hlasování
 5.Transparentnost a správní normy – zpracování žádostí veřejnosti o přístup na základě nařízení (ES) č. 1049/2001 (pokračování rozpravy)
 6.Potřeba ambiciózní strategie EU pro udržitelné textilní výrobky (rozprava)
 7.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  7.1.Situace novinářů a obránců lidských práv v Mexiku
  7.2.Myanmar, rok po státním převratu
  7.3.Ničení kulturního dědictví v Náhorním Karabachu
 8.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu – 2023
 9.Oznámení výsledků hlasování
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Členství ve výborech a delegacích
 12.Druhé hlasování
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Systémový přístup EU k chronickému onemocnění ledvin (rozprava)
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Oznámení výsledků hlasování
 17.Vysvětlení hlasování: viz zápis
 18.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 19.Petice: viz zápis
 20.Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu: viz zápis
 21.Změny v postoupení výborům (článek 56 jednacího řádu): viz zápis
 22.Postup s přidruženými výbory (článek 57 jednacího řádu): viz zápis
 23.Rozhodnutí o uplatnění postupu společných schůzí výborů (článek 58 jednacího řádu): viz zápis
 24.Změna názvů zpráv vypracovaných z vlastního podnětu: viz zápis
 25.Předložení dokumentů: viz zápis
 26.Schválení zápisů z tohoto dílčího zasedání a předání přijatých textů
 27.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 28.Ukončení denního zasedání
 29.Přerušení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (392 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (392 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (2394 kb)
Poslední aktualizace: 1. července 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí