Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Marţi, 5 aprilie 2022 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Comunicarea Președinției
 3.Protecția acordată de UE copiilor și tinerilor care fug de războiul din Ucraina (dezbatere)
 4.Infrastructurile energetice transeuropene (dezbatere)
 5.Orientări pentru bugetul pe 2023 - Secțiunea III (dezbatere)
 6.Reluarea şedinţei
 7.Votare
  7.1.Medicamente puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, precum și în Cipru, Irlanda și Malta (C9-0475/2021 - Pascal Canfin) (articolul 163 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.2.Medicamentele pentru investigație clinică puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, precum și în Cipru, Irlanda și Malta (C9-0476/2021 - Pascal Canfin) (articolul 163 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.3.Majorarea prefinanțării din REACT-EU (C9-0127/2022) (articolul 163 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.4.Stocarea gazului (C9-0126/2022 - Cristian-Silviu Buşoi) (articolul 163 din Regulamentul de procedură) (vot)
  7.5.Consolidarea aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei (A9-0056/2022 - Samira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen) (vot)
  7.6.Revizuirea rezervei pentru stabilitatea pieței aferentă sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (A9-0045/2022 - Cyrus Engerer) (vot)
  7.7.Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri (A9-0041/2022 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (vot)
  7.8.Viitorul pescuitului în Canalul Mânecii, Marea Nordului, Marea Irlandei și Oceanul Atlantic (A9-0042/2022 - Manuel Pizarro) (vot)
  7.9.Protecția drepturilor copiilor în procedurile de drept civil, drept administrativ și drept al familiei (A9-0033/2022 - Adrián Vázquez Lázara) (vot)
  7.10.Infrastructurile energetice transeuropene (A9-0269/2021 - Zdzisław Krasnodębski) (vot)
  7.11.Orientări pentru bugetul pe 2023 - Secțiunea III (A9-0062/2022 - Nicolae Ştefănuță) (vot)
  7.12.Echivalența inspecțiilor în câmp și a anumitor semințe produse în Bolivia (A9-0053/2022 - Veronika Vrecionová) (vot)
  7.13.Proiect de buget rectificativ nr. 1/2022: ajustarea cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 (A9-0051/2022 - Karlo Ressler) (vot)
  7.14.Nivelul minim de formare a navigatorilor (codificare) (A9-0080/2022 - Manon Aubry) (vot)
  7.15.Măsuri de combatere a poluării apelor cauzate de nitrați, inclusiv îmbunătățiri ale diferitelor sisteme de măsurare a nitraților utilizate în statele membre (B9-0176/2022) (vot)
 8.Reluarea ședinței
 9.Timp afectat întrebărilor adresate Comisiei - Comisia von der Leyen: Punerea în aplicare a priorităților politice după doi ani de mandat
 10.Reluarea şedinţei
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare
 12.Timp afectat întrebărilor adresate Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate – Securitatea și busola strategică a UE
 13.Componența comisiilor și delegațiilor
 14.Situația din Afganistan, în special situația drepturilor femeilor (dezbatere)
 15.Rezultatele summitului UE-China (1 aprilie 2022) (dezbatere)
 16.Punerea în aplicare a acțiunilor educative civice (dezbatere)
 17.Explicații privind votul
  17.1.Revizuirea rezervei pentru stabilitatea pieței aferentă sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (A9-0045/2022 - Cyrus Engerer)
  17.2.Viitorul pescuitului în Canalul Mânecii, Marea Nordului, Marea Irlandei și Oceanul Atlantic (A9-0042/2022 - Manuel Pizarro)
  17.3.Protecția drepturilor copiilor în procedurile de drept civil, drept administrativ și drept al familiei (A9-0033/2022 - Adrián Vázquez Lázara)
  17.4.Infrastructurile energetice transeuropene (A9-0269/2021 - Zdzisław Krasnodębski)
  17.5.Orientări pentru bugetul pe 2023 - Secțiunea III (A9-0062/2022 - Nicolae Ştefănuță)
 18.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 19.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 20.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse): consultați procesul-verbal
 21.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 22.Ridicarea şedinţei
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (981 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (981 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (4813 kb)
Ultima actualizare: 17 iunie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate