Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/0340(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0092/2022

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0092/2022

Συζήτηση :

PV 02/05/2022 - 14
CRE 02/05/2022 - 14

Ψηφοφορία :

PV 03/05/2022 - 8.3
CRE 03/05/2022 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 04/10/2022 - 6.12
CRE 04/10/2022 - 6.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0130
P9_TA(2022)0342

Συζητήσεις
XML 9k
Τρίτη 3 Μαΐου 2022 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

17.2. Tροποποίηση των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (A9-0092/2022 - Martin Hojsík)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Mündliche Stimmerklärungen

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, já jsem tuto zprávu podpořil. Myslím si, že tato zpráva představuje pozitivní posun v ochraně zdraví občanů Evropské unie. Tyto perzistentní organické látky mají negativní vliv na lidské zdraví a rozšíření změny těch dotčených příloh IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 jsem přivítal. Naším cílem by mělo být chránit lidské zdraví. Tyto látky patří k nejnebezpečnějším chemickým látkám na světě, uvedu např. bisfenol. Mají dramatický dopad, např. na vývoj lidského plodu. Jsem rád, že jsme šli cestou rozšíření a předběžné opatrnosti na základě vědeckých poznatků o rozšíření tohoto seznamu v těchto přílohách. Myslím si, že to je dobrý posun a dobrá zpráva pro evropské občany, že v ochraně jejich zdraví nepolevujeme.

 
Τελευταία ενημέρωση: 1 Ιουλίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου