Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 3. maj 2022 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Trusler mod sikkerheden for journalister og mediefriheden i Europa i forbindelse med verdensdagen for pressefrihed (forhandling)
 3.Kunstig intelligens i en digital tidsalder (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Drøftelse med Italiens premierminister, Mario Draghi (forhandling)
 6.Igangværende høringer inden for rammerne af artikel 7, stk. 1, i TEU vedrørende Polen og Ungarn (forhandling)
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Afstemningstid
  8.1.Overgangsbestemmelser vedrørende emballering og mærkning af veterinærlægemidler (C9-0054/2022) (artikel 163)
  8.2.Almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet (A9-0083/2022 - Domènec Ruiz Devesa) (afstemning)
  8.3.Ændring af bilag IV og V til Europa-Parlamentets og forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (A9-0092/2022 - Martin Hojsík) (afstemning)
  8.4.Det fælles merværdiafgiftssystem (moms): forlængelse af anvendelsesperioden for den fakultative ordning for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og ydelser, som kan være udsat for svig, og for den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig (A9-0128/2022 - Markus Ferber) (afstemning)
  8.5.Anvendelse af bestemmelserne i Schengenreglerne på området Schengeninformationssystemet i Cypern (A9-0082/2022 - Peter Kofod) (afstemning)
  8.6.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Lefteris Christoforou (A9-0132/2022 - Luke Ming Flanagan) (afstemning)
  8.7.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - George Marius Hyzler (A9-0130/2022 - Angelika Winzig) (afstemning)
  8.8.En bæredygtig blå økonomi i EU: fiskeri- og akvakultursektorernes rolle (A9-0089/2022 - Isabel Carvalhais) (afstemning)
  8.9.EU-handlingsplan for økologisk landbrug (A9-0126/2022 - Simone Schmiedtbauer) (afstemning)
  8.10.Forfølgelse af mindretal på grund af tro eller religion (A9-0071/2022 - Karol Karski) (afstemning)
  8.11.EU-strategi for fremme af uddannelse af børn i verden (A9-0058/2022 - David Lega) (afstemning)
  8.12.Opnåelse af kvinders økonomiske uafhængighed gennem iværksætteri og selvstændig virksomhed (A9-0096/2022 - Pernille Weiss) (afstemning)
  8.13.Kunstig intelligens i en digital tidsalder (A9-0088/2022 - Axel Voss) (afstemning)
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Spørgetid (Kommissionen) Europas autonomi på energiområdet: Den strategiske betydning af vedvarende energikilder og energisammenkobling og -effektivitet
 12.Opfølgning på konferencen om Europas fremtid (forhandling)
 13.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 6) (opfølgning)
 14.EU's beredskab over for cyberangreb efter Ruslands invasion af Ukraine (forhandling)
 15.Konsekvenserne af Ruslands ulovlige angrebskrig mod Ukraine for EU's transport- og turistsektorer (forhandling)
 16.Styrkelse af Europols mandat: samarbejde med private parter, behandling af personoplysninger og støtte til forskning og innovation (forhandling)
 17.Stemmeforklaringer
  17.1.Almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet (A9-0083/2022 - Domènec Ruiz Devesa)
  17.2.Ændring af bilag IV og V til Europa-Parlamentets og forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (A9-0092/2022 - Martin Hojsík)
  17.3.En bæredygtig blå økonomi i EU: fiskeri- og akvakultursektorernes rolle (A9-0089/2022 - Isabel Carvalhais)
  17.4.EU-handlingsplan for økologisk landbrug (A9-0126/2022 - Simone Schmiedtbauer)
  17.5.EU-strategi for fremme af uddannelse af børn i verden (A9-0058/2022 - David Lega)
 18.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 19.Reaktionen på Parlamentets beslutninger
 20.Godkendelse af protokollen for dette møde: se protokollen
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (963 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (963 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (4727 kb)
Seneste opdatering: 1. juli 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik