Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 3. toukokuuta 2022 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Toimittajien turvallisuuteen ja tiedotusvälineiden vapauteen kohdistuvat uhkat kansainvälisenä lehdistönvapauden päivänä (keskustelu)
 3.Tekoäly digitaalisella aikakaudella (keskustelu)
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Tämä on Eurooppa - keskustelu Italian pääministerin Mario Draghin kanssa (keskustelu)
 6.Meneillään olevat SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaiset Puolan ja Unkarin kuulemiset (keskustelu)
 7.Istunnon uudelleen avaaminen
 8.Äänestykset
  8.1.Eläinlääkkeiden pakkauksia ja merkintöjä koskevat siirtymäsäännöt (C9-0054/2022) (työjärjestyksen 163 artikla)
  8.2.Euroopan parlamentin jäsenten valitseminen yleisillä, välittömillä vaaleilla (A9-0083/2022 - Domènec Ruiz Devesa) (äänestys)
  8.3.Pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun asetuksen (EU) 2019/1021 liitteiden IV ja V muuttaminen (A9-0092/2022 - Martin Hojsík) (äänestys)
  8.4.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä (ALV): tiettyjen tavaroiden ja palvelujen petosalttiita luovutuksia ja suorituksia koskevan valinnaisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ja arvonlisäveropetosten torjunnassa käytettävän nopean reagoinnin mekanismin soveltamisajan jatkaminen (A9-0128/2022 - Markus Ferber) (äänestys)
  8.5.Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltaminen Kyproksessa (A9-0082/2022 - Peter Kofod) (äänestys)
  8.6.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Lefteris Christoforou (A9-0132/2022 - Luke Ming Flanagan) (äänestys)
  8.7.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – George Marius Hyzler (A9-0130/2022 - Angelika Winzig) (äänestys)
  8.8.Kestävä sininen talous EU:ssa: kalastuksen ja vesiviljelyn merkitys (A9-0089/2022 - Isabel Carvalhais) (äänestys)
  8.9.Luonnonmukaista maataloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma (A9-0126/2022 - Simone Schmiedtbauer) (äänestys)
  8.10.Vähemmistöjen vainoaminen vakaumuksen tai uskonnon perusteella (A9-0071/2022 - Karol Karski) (äänestys)
  8.11.Maailman lasten koulutuksen edistämistä koskeva EU:n strategia (A9-0058/2022 - David Lega) (äänestys)
  8.12.Naisten taloudellinen riippumattomuus yrittäjyyden ja itsensä työllistämisen avulla (A9-0096/2022 - Pernille Weiss) (äänestys)
  8.13.Tekoäly digitaalisella aikakaudella (A9-0088/2022 - Axel Voss) (äänestys)
 9.Istunnon uudelleen avaaminen
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Kyselytunti (komissio) Euroopan energiaomavaraisuus: uusiutuvien energialähteiden, energiaverkkojen yhteenliittämisen ja energiatehokkuuden strateginen merkitys
 12.Toimet Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin jälkeen (keskustelu)
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta) (jatkotoimenpiteet)
 14.EU:n valmius torjua kyberhyökkäyksiä Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen jälkeen (keskustelu)
 15.Venäjän Ukrainaan kohdistaman laittoman hyökkäyssodan vaikutukset EU:n kuljetus- ja matkailualoilla (keskustelu)
 16.Europolin toimivaltuuksien vahvistaminen: yhteistyö yksityisten osapuolten kanssa, henkilötietojen käsittely ja tuki tutkimukselle ja innovoinnille (keskustelu)
 17.Äänestysselitykset
  17.1.Euroopan parlamentin jäsenten valitseminen yleisillä, välittömillä vaaleilla (A9-0083/2022 - Domènec Ruiz Devesa)
  17.2.Pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun asetuksen (EU) 2019/1021 liitteiden IV ja V muuttaminen (A9-0092/2022 - Martin Hojsík)
  17.3.Kestävä sininen talous EU:ssa: kalastuksen ja vesiviljelyn merkitys (A9-0089/2022 - Isabel Carvalhais)
  17.4.Luonnonmukaista maataloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma (A9-0126/2022 - Simone Schmiedtbauer)
  17.5.Maailman lasten koulutuksen edistämistä koskeva EU:n strategia (A9-0058/2022 - David Lega)
 18.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 19.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 20.Tämän istuntojakson pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (963 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (963 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (4727 kb)
Päivitetty viimeksi: 1. heinäkuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö