Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 4. května 2022 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu) (další postup)
 4.Sociální a hospodářské dopady ruské války na Ukrajině na EU – posílení akceschopnosti EU (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Absolutorium za rok 2020 (rozprava)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Hlasování
  8.1.Opatření v návaznosti na Konferenci o budoucnosti Evropy (B9-0228/2022, B9-0229/2022, B9-0235/2022) (hlasování)
  8.2.Posílení mandátu Europolu: spolupráce se soukromými subjekty, zpracování osobních údajů a podpora výzkumu a inovací (A9-0290/2021 - Javier Zarzalejos) (hlasování)
  8.3.Zahraniční subvence narušující vnitřní trh (A9-0135/2022 - Christophe Hansen) (hlasování)
  8.4.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury (A9-0127/2022 - Olivier Chastel) (hlasování)
  8.5.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (A9-0044/2022 - Daniel Freund) (hlasování)
  8.6.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada (A9-0067/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasování)
  8.7.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie (A9-0066/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasování)
  8.8.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (A9-0061/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasování)
  8.9.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (A9-0079/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasování)
  8.10.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (A9-0063/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasování)
  8.11.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (A9-0068/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasování)
  8.12.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (A9-0086/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasování)
  8.13.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (A9-0065/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasování)
  8.14.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (A9-0125/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.15.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (A9-0109/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.16.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro základní práva (A9-0111/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.17.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (A9-0118/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.18.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro životní prostředí (A9-0113/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.19.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA) (A9-0106/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.20.Udělení absolutoria za rok 2020: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (A9-0095/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.21.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro léčivé přípravky (A9-0103/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.22.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) (A9-0102/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.23.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská nadace odborného vzdělávání (A9-0105/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.24.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (A9-0100/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.25.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (A9-0122/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.26.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (A9-0115/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.27.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (A9-0099/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.28.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) (A9-0119/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.29.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro železnice (A9-0120/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.30.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (A9-0093/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.31.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (A9-0110/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.32.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura pro evropský GNSS (od 1. ledna 2021 Agentura Evropské unie pro kosmický program) (A9-0117/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.33.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (A9-0114/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.34.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro chemické látky (A9-0112/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.35.Udělení absolutoria za rok 2020: Zásobovací agentura Euratomu (A9-0121/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.36.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (A9-0090/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.37.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (A9-0091/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.38.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský orgán pro bankovnictví (A9-0098/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.39.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (A9-0101/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.40.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (A9-0108/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.41.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (A9-0097/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.42.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC) (A9-0123/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.43.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský inovační a technologický institut (A9-0094/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.44.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (A9-0107/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.45.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (A9-0116/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.46.Udělení absolutoria za rok 2020: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (A9-0076/2022 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  8.47.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik SESAR (A9-0073/2022 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  8.48.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik Clean Sky 2 (A9-0070/2022 - Joachim Stanisław Brudziński) (hlasování)
  8.49.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (A9-0074/2022 - Joachim Stanisław Brudziński) (hlasování)
  8.50.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (A9-0072/2022 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  8.51.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik pro palivové články a vodík 2 (A9-0075/2022 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  8.52.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik Shift2Rail (A9-0069/2022 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  8.53.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik ECSEL (A9-0077/2022 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  8.54.Udělení absolutoria za rok 2020: evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (A9-0078/2022 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  8.55.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – ERF (8., 9., 10. a 11.) (A9-0124/2022 - Younous Omarjee) (hlasování)
  8.56.Udělení absolutoria za rok 2020: výkonnost, finanční řízení a kontrola (A9-0104/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Používání softwaru Pegasus členskými státy EU proti soukromým osobám včetně poslanců EP a porušování základních práv (tematická rozprava)
 12.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  12.1.Případ Osmana Kavaly v Turecku
  12.2.Zprávy o pokračujícím odebírání orgánů v Číně
  12.3.Soustavné tvrdé potlačování politické opozice v Kambodži
 13.Ohrožení stability, bezpečnosti a demokracie v západní a sahelské Africe (rozprava)
 14.Členství v politických skupinách
 15.Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2021 (rozprava)
 16.Vysvětlení hlasování
  16.1.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (A9-0110/2022 - Tomáš Zdechovský)
  16.2.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (A9-0114/2022 - Tomáš Zdechovský)
 17.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 18.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu): viz zápis
 19.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu): viz zápis
 20.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí: viz zápis
 21.Předložení dokumentů: viz zápis
 22.Schválení zápisu z tohoto denního zasedání: viz zápis
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1304 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (1304 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5880 kb)
Poslední aktualizace: 20. července 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí