Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 4. května 2022 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 71 jednacího řádu) (další postup)
 4.Sociální a hospodářské dopady ruské války na Ukrajině na EU – posílení akceschopnosti EU (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Absolutorium za rok 2020 (rozprava)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Hlasování
  8.1.Opatření v návaznosti na Konferenci o budoucnosti Evropy (B9-0228/2022, B9-0229/2022, B9-0235/2022) (hlasování)
  8.2.Posílení mandátu Europolu: spolupráce se soukromými subjekty, zpracování osobních údajů a podpora výzkumu a inovací (A9-0290/2021 - Javier Zarzalejos) (hlasování)
  8.3.Zahraniční subvence narušující vnitřní trh (A9-0135/2022 - Christophe Hansen) (hlasování)
  8.4.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury (A9-0127/2022 - Olivier Chastel) (hlasování)
  8.5.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (A9-0044/2022 - Daniel Freund) (hlasování)
  8.6.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Rada a Evropská rada (A9-0067/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasování)
  8.7.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr Evropské unie (A9-0066/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasování)
  8.8.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (A9-0061/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasování)
  8.9.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (A9-0079/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasování)
  8.10.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (A9-0063/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasování)
  8.11.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (A9-0068/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasování)
  8.12.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (A9-0086/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasování)
  8.13.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (A9-0065/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasování)
  8.14.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (A9-0125/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.15.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (A9-0109/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.16.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro základní práva (A9-0111/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.17.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (A9-0118/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.18.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro životní prostředí (A9-0113/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.19.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA) (A9-0106/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.20.Udělení absolutoria za rok 2020: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (A9-0095/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.21.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro léčivé přípravky (A9-0103/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.22.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) (A9-0102/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.23.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská nadace odborného vzdělávání (A9-0105/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.24.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (A9-0100/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.25.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (A9-0122/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.26.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (A9-0115/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.27.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (A9-0099/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.28.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) (A9-0119/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.29.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro železnice (A9-0120/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.30.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (A9-0093/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.31.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (A9-0110/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.32.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura pro evropský GNSS (od 1. ledna 2021 Agentura Evropské unie pro kosmický program) (A9-0117/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.33.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (A9-0114/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.34.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro chemické látky (A9-0112/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.35.Udělení absolutoria za rok 2020: Zásobovací agentura Euratomu (A9-0121/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.36.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) (A9-0090/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.37.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (A9-0091/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.38.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský orgán pro bankovnictví (A9-0098/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.39.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (A9-0101/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.40.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (A9-0108/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.41.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (A9-0097/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.42.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura na podporu BEREC (Úřad BEREC) (A9-0123/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.43.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský inovační a technologický institut (A9-0094/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasování)
  8.44.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (A9-0107/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.45.Udělení absolutoria za rok 2020: Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (A9-0116/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
  8.46.Udělení absolutoria za rok 2020: společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (A9-0076/2022 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  8.47.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik SESAR (A9-0073/2022 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  8.48.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik Clean Sky 2 (A9-0070/2022 - Joachim Stanisław Brudziński) (hlasování)
  8.49.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (A9-0074/2022 - Joachim Stanisław Brudziński) (hlasování)
  8.50.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (A9-0072/2022 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  8.51.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik pro palivové články a vodík 2 (A9-0075/2022 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  8.52.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik Shift2Rail (A9-0069/2022 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  8.53.Udělení absolutoria za rok 2020: společný podnik ECSEL (A9-0077/2022 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  8.54.Udělení absolutoria za rok 2020: evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (A9-0078/2022 - Ryszard Czarnecki) (hlasování)
  8.55.Udělení absolutoria za rok 2020: souhrnný rozpočet EU – ERF (8., 9., 10. a 11.) (A9-0124/2022 - Younous Omarjee) (hlasování)
  8.56.Udělení absolutoria za rok 2020: výkonnost, finanční řízení a kontrola (A9-0104/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasování)
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Používání softwaru Pegasus členskými státy EU proti soukromým osobám včetně poslanců EP a porušování základních práv (tematická rozprava)
 12.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  12.1.Případ Osmana Kavaly v Turecku
  12.2.Zprávy o pokračujícím odebírání orgánů v Číně
  12.3.Soustavné tvrdé potlačování politické opozice v Kambodži
 13.Ohrožení stability, bezpečnosti a demokracie v západní a sahelské Africe (rozprava)
 14.Členství v politických skupinách
 15.Politika v oblasti hospodářské soutěže – výroční zpráva za rok 2021 (rozprava)
 16.Vysvětlení hlasování
  16.1.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (A9-0110/2022 - Tomáš Zdechovský)
  16.2.Udělení absolutoria za rok 2020: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (A9-0114/2022 - Tomáš Zdechovský)
 17.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 18.Akty v přenesené pravomoci (čl. 111 odst. 2 jednacího řádu): viz zápis
 19.Prováděcí opatření (článek 112 jednacího řádu): viz zápis
 20.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí: viz zápis
 21.Předložení dokumentů: viz zápis
 22.Schválení zápisu z tohoto denního zasedání: viz zápis
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1304 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1304 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (5880 kb)
Poslední aktualizace: 20. července 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí