Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 4. mája 2022 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení): pozri zápisnicu
 3.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup)
 4.Sociálne a hospodárske dôsledky ruskej vojny na Ukrajine pre EÚ – posilnenie schopnosti EÚ konať (rozprava)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Absolutórium za rok 2020 (rozprava)
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Hlasovanie
  8.1.Opatrenia v nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy (B9-0228/2022, B9-0229/2022, B9-0235/2022) (hlasovanie)
  8.2.Posilnenie mandátu Europolu: spolupráca so súkromnými subjektmi, spracovanie osobných údajov a podpora výskumu a inovácií (A9-0290/2021 - Javier Zarzalejos) (hlasovanie)
  8.3.Zahraničné subvencie narúšajúce vnútorný trh (A9-0135/2022 - Christophe Hansen) (hlasovanie)
  8.4.Absolutórium za rok 2020: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry (A9-0127/2022 - Olivier Chastel) (hlasovanie)
  8.5.Absolutórium za rok 2020: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (A9-0044/2022 - Daniel Freund) (hlasovanie)
  8.6.Absolutórium za rok 2020: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (A9-0067/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasovanie)
  8.7.Absolutórium za rok 2020: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor Európskej únie (A9-0066/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasovanie)
  8.8.Absolutórium za rok 2020: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov (A9-0061/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasovanie)
  8.9.Absolutórium za rok 2020: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (A9-0079/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasovanie)
  8.10.Absolutórium za rok 2020: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (A9-0063/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasovanie)
  8.11.Absolutórium za rok 2020: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (A9-0068/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasovanie)
  8.12.Absolutórium za rok 2020: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (A9-0086/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasovanie)
  8.13.Absolutórium za rok 2020: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (A9-0065/2022 - Isabel García Muñoz) (hlasovanie)
  8.14.Absolutórium za rok 2020: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (A9-0125/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasovanie)
  8.15.Absolutórium za rok 2020: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (A9-0109/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasovanie)
  8.16.Absolutórium za rok 2020: Agentúra Európskej únie pre základné práva (A9-0111/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasovanie)
  8.17.Absolutórium za rok 2020: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (A9-0118/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasovanie)
  8.18.Absolutórium za rok 2020: Európska environmentálna agentúra (A9-0113/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasovanie)
  8.19.Absolutórium za rok 2020: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (A9-0106/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasovanie)
  8.20.Absolutórium za rok 2020: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (A9-0095/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasovanie)
  8.21.Absolutórium za rok 2020: Európska agentúra pre lieky (A9-0103/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasovanie)
  8.22.Absolutórium za rok 2020: Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) (A9-0102/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasovanie)
  8.23.Absolutórium za rok 2020: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (A9-0105/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasovanie)
  8.24.Absolutórium za rok 2020: Európska námorná bezpečnostná agentúra (A9-0100/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasovanie)
  8.25.Absolutórium za rok 2020: Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (A9-0122/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasovanie)
  8.26.Absolutórium za rok 2020: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (A9-0115/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasovanie)
  8.27.Absolutórium za rok 2020: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (A9-0099/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasovanie)
  8.28.Absolutórium za rok 2020: Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) (A9-0119/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasovanie)
  8.29.Absolutórium za rok 2020: Železničná agentúra Európskej únie (A9-0120/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasovanie)
  8.30.Absolutórium za rok 2020: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (A9-0093/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasovanie)
  8.31.Absolutórium za rok 2020: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (A9-0110/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasovanie)
  8.32.Absolutórium za rok 2020: Agentúra pre európsky GNSS (od 1. januára 2021 Agentúra Európskej únie pre vesmírny program) (A9-0117/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasovanie)
  8.33.Absolutórium za rok 2020: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (A9-0114/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasovanie)
  8.34.Absolutórium za rok 2020: Európska chemická agentúra (A9-0112/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasovanie)
  8.35.Absolutórium za rok 2020: Zásobovacia agentúra Euratomu (A9-0121/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasovanie)
  8.36.Absolutórium za rok 2020: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (A9-0090/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasovanie)
  8.37.Absolutórium za rok 2020: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (A9-0091/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasovanie)
  8.38.Absolutórium za rok 2020: Európsky orgán pre bankovníctvo (A9-0098/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasovanie)
  8.39.Absolutórium za rok 2020: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (A9-0101/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasovanie)
  8.40.Absolutórium za rok 2020: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (A9-0108/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasovanie)
  8.41.Absolutórium za rok 2020: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (A9-0097/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasovanie)
  8.42.Absolutórium za rok 2020: Agentúra na podporu orgánu BEREC (Úrad BEREC) (A9-0123/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasovanie)
  8.43.Absolutórium za rok 2020: Európsky inovačný a technologický inštitút (A9-0094/2022 - Lefteris Christoforou) (hlasovanie)
  8.44.Absolutórium za rok 2020: Európsky podporný úrad pre azyl (A9-0107/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasovanie)
  8.45.Absolutórium za rok 2020: Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (A9-0116/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasovanie)
  8.46.Absolutórium za rok 2020: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (A9-0076/2022 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  8.47.Absolutórium za rok 2020: spoločný podnik SESAR (A9-0073/2022 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  8.48.Absolutórium za rok 2020: spoločný podnik Čisté nebo 2 (A9-0070/2022 - Joachim Stanisław Brudziński) (hlasovanie)
  8.49.Absolutórium za rok 2020: spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (A9-0074/2022 - Joachim Stanisław Brudziński) (hlasovanie)
  8.50.Absolutórium za rok 2020: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (A9-0072/2022 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  8.51.Absolutórium za rok 2020: spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (A9-0075/2022 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  8.52.Absolutórium za rok 2020: spoločný podnik Shift2Rail (A9-0069/2022 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  8.53.Absolutórium za rok 2020: spoločný podnik ECSEL (A9-0077/2022 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  8.54.Absolutórium za rok 2020: spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (A9-0078/2022 - Ryszard Czarnecki) (hlasovanie)
  8.55.Absolutórium za rok 2020: všeobecný rozpočet EÚ – ERF (8., 9., 10. a 11.) (A9-0124/2022 - Younous Omarjee) (hlasovanie)
  8.56.Absolutórium za rok 2020: Výkonnosť, finančné riadenie a kontrola agentúr EÚ (A9-0104/2022 - Tomáš Zdechovský) (hlasovanie)
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Používanie softvéru Pegasus členskými štátmi EÚ proti jednotlivcom vrátane poslancov Európskeho parlamentu a porušovanie základných práv (tematická rozprava)
 12.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  12.1.Prípad Osmana Kavalu v Turecku
  12.2.Správy o pokračujúcom odoberaní orgánov v Číne
  12.3.Neustále zásahy proti politickej opozícii v Kambodži
 13.Hrozby pre stabilitu, bezpečnosť a demokraciu v západnej a sahelskej Afrike (rozprava)
 14.Zloženie politických skupín
 15.Politika hospodárskej súťaže - výročná správa za rok 2021 (rozprava)
 16.Vysvetlenia hlasovania
  16.1.Absolutórium za rok 2020: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (A9-0110/2022 - Tomáš Zdechovský)
  16.2.Absolutórium za rok 2020: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (A9-0114/2022 - Tomáš Zdechovský)
 17.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 18.Delegované akty (článok 111 ods. 2 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 19.Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 20.Presun rozpočtových prostriedkov a rozpočtové rozhodnutia: pozri zápisnicu
 21.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 22.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1304 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1304 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (5880 kb)
Posledná úprava: 20. júla 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia