Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Debates
XML 49k
Thursday, 5 May 2022 - Strasbourg Provisional edition

10. Building of a wall on the Polish – Belarus border in the Białowieża primeval forest (debate)
Video of the speeches
PV
MPphoto
 

  President. – The next item is the debate on the Commission statement on the building of a wall on the Polish – Belarus border in the Białowieża primeval forest (2022/2652(RSP)).

I remind you that free seating applies, with the exception of the first two rows, which are allocated to the Group leaders. You will be able to request catch—the—eye and blue—cards via your voting machine, after having inserted your voting card. I would also like to remind you that interventions in the Chamber will continue to be made from the central rostrum except for catch—the—eye, blue—cards and points of order.

 
  
MPphoto
 

  Ylva Johansson, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members, the exceptional natural value of the Białowieża Forest is uncontested. It is a UNESCO site and a Natura 2000 site.

The Białowieża Forest is part of Poland’s and Europe’s natural heritage. We must protect it so our children and grandchildren can enjoy it too. Forests are essential to regulate the climate and safeguard Europe’s biodiversity. That’s especially true for primeval forests like the Białowieża Forest.

The issue you raise is that of Polish plans to build a border wall right through the forest. This wall is being built in response to attempts by the Belarus dictator Lukashenko to create an artificial migration crisis by luring people that he could sell an expensive ticket to the EU. Of course, this is not for him to sell.

The EU response to Lukashenko’s aggression has been effective: sanction towards the regime and cooperation with the international community. We have reached out to airlines and countries and we have stopped the flights to Minsk and stopped the inflow of people being tricked into this situation. Thanks to the cooperation with partner countries, many of these migrants have been able to return to the country of origin. And thanks to unified actions, irregular rivals have plummeted. Last summer, 800 people crossed into Poland from Belarus in one week; last week it was 34.

The Polish border with Belarus is not just a Polish border, it’s the EU border. Member States must protect the EU external borders and uphold fundamental rights. It is no contradiction in doing both. The European Union does not fund fences or walls, but we do fund integrated border management that detects irregular crossings and is linked to an effective and speedy migration management and asylum system when managing the border.

Member States must not only uphold fundamental rights and our EU values, but also our EU acquis. That means being in full respect also of our European environmental legislation. The Habitats Directive is very clear. If a project has a potential impact on a Natura 2000 protected area, the authorities must first check for any significant negative effects and if there are ways to address these effects. If they find that there is significant impact, the authorities can still decide to go ahead with the project. But that can happen only if there are imperative reasons of overriding public interest. In that case, they must first prove there are no alternatives and they must also compensate for the environmental impact.

The Habitats Directive does not define ‘imperative reason of overriding public interest’, but the legal text does mention public safety as an example. So it is clear that under EU law we can protect both the environment and public safety. We can and must do both. It is also clear we must follow the procedures established by EU law. That is why, in line with our commitment made at the ENVI Committee meeting on 21 April, the Commission has sent a letter to the Polish authorities asking about the compliance of this project with EU environmental legislation. As soon as the Polish Government sends us a reply, we will update you on this important issue.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, w imieniu grupy PPE. – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Bezpieczeństwo granic Unii Europejskiej jest niezwykle ważne i należy zrobić wszystko, aby je wzmocnić. Zawsze w takich sytuacjach są koszty. Gdy popatrzymy na wojnę w Ukrainie, sankcje są również kosztem dla nas, mieszkańców Unii Europejskiej. W przypadku ochrony granic takim kosztem może być, na przykład, ingerencja w środowisko naturalne.

Podstawowe jest jednak pytanie, czy planowana budowa muru na granicy z Białorusią ze wszystkimi jej kontrowersjami, również ingerencją w cenne przyrodniczo środowisko, i niejasnościami, także tymi finansowymi, odstraszy potencjalnych uchodźców? Śmiem wątpić. Przykładem jest mur na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem. Czy on ograniczył uchodźców czy tych, którzy chcą przekroczyć granice nielegalnie? Nie – być może tylko wydłużył czas ich przekroczenia lub nieistotnie zmienił miejsce przekroczenia granicy.

Chciałabym, abyśmy też pamiętali, że na granicy z Białorusią są także kobiety i dzieci. Podkreślam – kobiety i dzieci. Nie mówię o mężczyznach. I one także uciekają przed wojną, za którą odpowiedzialny jest często ten sam człowiek, Putin.

Pamiętajmy też, że w strefie przygranicznej mieszkają ludzie. Mieszkańcy, którzy do tej pory żyli tylko i wyłącznie z turystyki, prowadzili turystyczną działalność gospodarczą, dzisiaj są tej możliwości pozbawieni.

Zakaz wjazdu dla dziennikarzy – proszę Państwa, dziennikarze mogą wjechać na Ukrainę, gdzie są narażeni na niebezpieczeństwo zabicia, a na granicy z Białorusią jest zakaz i argumentem jest to, że w trosce o ich bezpieczeństwo nie mogą tam przebywać.

To rodzi wiele wątpliwości, niejasności. One powinny być wszystkie sprawdzone, wyjaśnione. Ale najważniejsze – to już ostatnie zdanie – jest przygotowanie i wypracowanie wspólnych europejskich rozwiązań, długofalowych i skutecznych.

 
  
MPphoto
 

  Robert Biedroń, w imieniu grupy S&D. – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Koledzy i Koleżanki! Pamiętacie mur, o którym mówił w 2018 roku cały świat? To był mur zbudowany przez nienawiść, ksenofobię, zaściankowość. Mur byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Mur na granicy z Meksykiem, który miał zatrzymać nielegalną imigrację. Czy zatrzymał kogokolwiek poza oczywiście zwierzętami? Nie – ponieważ ludzie zawsze znajdą sposób, żeby przeskoczyć każdy mur, żeby znaleźć bezpieczniejsze miejsce. Zwierzęta niestety nie są w stanie sobie w ten sposób poradzić. Żaden mur nie powstrzymał jeszcze migracji.

Obecnie w najstarszym lesie Europy, chronionym przez UNESCO, podobny mur powstaje – w Puszczy Białowieskiej. Dobrze, żeby koledzy i koleżanki nauczyli się wymawiać tę nazwę, bo być może już za niedługo ta puszcza będzie tylko przeszłością. W sercu obszaru Natura 2020 powstaje mur, który spowoduje nieodwracalne zmiany dla środowiska, niszcząc szlaki migracyjne zwierząt chronionych.

W 2017 roku Komisja stanęła na wysokości zadania i skierowała sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kiedy ten sam rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął masową wycinkę lasu. Dzisiaj, Pani Komisarz, Komisja zwleka z podjęciem jakichkolwiek kroków, łamiąc przy okazji prawo unijne. Przypomnę chociażby dyrektywę siedliskową, która zakłada, że przy tego typu inwestycjach państwo członkowskie wysyła ocenę wpływu do Komisji Europejskiej – uwaga – przed rozpoczęciem budowy, a nie po rozpoczęciu budowy.

Pani Komisarz, dlaczego poprosiliście o to post factum? Dlaczego łamiecie unijne prawo? Na co czekacie Państwo w Komisji Europejskiej? Czemu kolejna procedura naruszenia nie została jeszcze w tej sprawie wszczęta?

Apelują organizacje pozarządowe, apeluje świat nauki, apelują mieszkańcy tego regionu, a Państwo pozwalacie wznosić kolejny mur. Naprawdę, nie po to obalaliśmy mur berliński, żeby w drugim miejscu, w innym miejscu Europy wznosić kolejny mur. Bo to niczego nigdy jeszcze nie rozwiązało.

 
  
MPphoto
 

  Róża Thun und Hohenstein, on behalf of the Renew Group. – Madam President, I could just sign everything that was said, including with what you ... I agree fully with what you said, Commissioner, only, as Robert Biedroń has just mentioned, why wait? All the points, all the breaches were committed. You know about it very well. You knew before the wall was being built that it was coming and then nothing was undertaken. Then the situation is really dramatic.

We have discussed it already several times from the point of view of human rights – those miserable people who are held outside of the European Union, dying in those forests. From the perspective of nature preservation, which is being brutally destroyed, probably this picture is too small, but this wall is....

(The President invited the speaker to remove the photo she was showing)

Okay, I put it down. But see in the Internet, you will see much more tragic pictures, really, of this destruction of the most beautiful and precious monument of nature.

But what is maybe the worst is that the European Commission, in which we trust and which we want to be strong and fulfil its duty, namely to be the guardian of the Treaties and our laws in the European Union, doesn’t fulfil its duties, and there are I don’t know how many laws being broken, environmental laws that are being broken now through the construction of this horrible, useless, as you have said, wall: the Habitats Directive, Birds Directive, Charter of Human Rights, Articles 18 to 21, Treaty on the EU, of course, Article 2, etc.

And in addition to that, apart from this destruction, the horrible symbolic meaning of walls in Europe in the 21st century, the non-acting of the European Commission – we write letters, we never receive answers, the last letter I signed was written two months ago, I never received any answer – in addition to that, it’s utterly useless because it is so miserably built this wall that it destroys the environment but people dig holes underneath and they managed to come and escape their misery, maybe, maybe thank God.

But we will surely hear immediately representatives of the members of the party ruling in Poland that will say that the fence is broken, protects us against Putin and against invasion from Russia, and I don’t know if we should cry or laugh about such arguments, because really, if fences protected us against invaders like Putin, then life would be very easy. But life is much more complicated.

What we need is action by the European Commission. Please do act, Commissioner, I say it on your hands because you are here.

 
  
MPphoto
 

  Sylwia Spurek, w imieniu grupy Verts/ALE. – Pani Przewodnicząca! Lider PPE powiedział tutaj, że ten mur to zwykła inwestycja i Unia może wspierać finansowo takie projekty. Nie, to nie jest zwykła inwestycja. Unia nie może popierać i nie może finansować takich pomysłów. Ponad 1800 ludzi nauki i ponad 160 NGOsów z całego świata w lutym tego roku zaapelowało do Komisji o powstrzymanie budowy tego muru, bo jego budowa i sam mur kolidują z terenami chronionymi i terenami cennymi przyrodniczo, bo mur ma wpływ na obszary Natura 2000, bo wpływa na stan ochrony gatunków i siedlisk, bo ucierpią populacje dużych zwierząt, żubry, łosie, jelenie, wilki. Nie przeprowadzono nawet oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na przyrodę Puszczy Białowieskiej, co narusza art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej. To są przecież sprawy fundamentalne. Komisja twierdzi, że sytuacja jest złożona i wymaga analizy. To samo słyszeliśmy, gdy w Polsce i na Węgrzech łamana była praworządność. Nie chcemy, aby zaniechania Komisji doprowadziły po raz kolejny do nieodwracalnych naruszeń.

 
  
MPphoto
 

  Guido Reil, im Namen der ID-Fraktion. – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir alle sind glücklich darüber, dass die innereuropäischen Grenzen gefallen sind. Aber ich denke, uns allen war auch klar, dass die Grundvoraussetzung dafür sichere Außengrenzen sind. Und diese sicheren Außengrenzen sind spätestens seit 2015 ein Problem, seit Angela Merkel in Deutschland mit der Willkommenskultur ganz falsche Anreize setzt. Seit 2015 darf nämlich jeder, der es schafft, nach Deutschland zu kommen, bleiben, wird mit offenen Armen im deutschen Sozialsystem empfangen und darf kurze Zeit später schon seine ganze Familie auf Steuerzahlerkosten nachholen.

Gott sei Dank sehen viele andere europäische Länder diese Politik skeptisch, und sie begrüßen Grenzen. Im Oktober 2020/2021 forderten die Regierungsverantwortlichen von Österreich, Ungarn, Bulgarien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Griechenland, Ungarn, Litauen, Lettland, Polen und Slowenien die Kommission in einem Brief auf, endlich wieder vorrangig Grenzanlagen zu finanzieren. Gott sei Dank, denn diese Anlagen sind wichtig, und wir werden regelmäßig erpresst, erpresst von Despoten. Erst war es Erdoğan, der uns mit illegalen Migranten fluten wollte, und dann war es der Kerndemokrat Lukaschenko, der beste Freund von Putin – oder, ich weiß nicht, vielleicht vertue ich mich auch; ich glaube, Schröder ist der beste Freund von Putin, man weiß es nicht so genau.

Auf jeden Fall hat der die EU massiv unter Druck gesetzt und uns erpresst. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank haben uns die robusten Polen davor bewahrt, und dafür müssen wir Danke sagen. Ich danke ausdrücklich der polnischen Regierung und dem polnischen Volk, dass sie das wirklich geleistet haben für uns alle.

So, und nun wollen die eine Grenzanlage bauen, 180 Kilometer. Und auch da sage ich: Gott sei Dank. Aber verhindert werden soll diese Maßnahme wieder, wie es Grüne immer versuchen zu verhindern: Aus Naturschutzgründen darf die natürlich nicht gebaut werden, weil Fledermäuse in Gefahr sind, Wühlmäuse und andere schnuckelige Tierchen. Diese Politik kennen wir schon seit Jahren, mittlerweile seit Jahrzehnten. Immer wenn irgendwas gebaut werden soll, was Grüne und Linke nicht möchten, sind irgendwelche bedrohten Tiere da, die auf jeden Fall geschützt werden.

Ich kann diesen Irrsinn nicht mehr ertragen. Wir brauchen diese Grenzanlagen. Und noch mal im Namen des deutschen Volkes: Vielen Dank an Polen. Vielen, vielen Dank. Macht weiter so! Gebt ja nicht auf!

 
  
MPphoto
 

  Joachim Stanisław Brudziński, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Poziom infantylizmu – nie chcę powiedzieć, że złej woli – tych niemądrych wypowiedzi, które tutaj padały z ust moich przedmówców, sięga szczytów. Ja chciałbym Państwu uświadomić, z jakimi bzdurami mieliśmy do czynienia, kiedy opisywano sytuację na granicy polsko-białoruskiej ze strony różnego rodzaju przedstawicieli NGO-sów, różnego rodzaju polityków, którzy biegali tam jak, nie chcę powiedzieć, klauni z reklamówkami, kiedy ta pierwsza fala nielegalnych migrantów zwiezionych przez Łukaszenkę, za zgodą Putina, na Białoruś dotarła.

Tu słyszeliśmy o niejakim Ibrahimie, który rzekomo sześć dni płynął Bugiem, rzeką graniczną, w zimnej wodzie, wychodząc tylko w nocy, żeby się ogrzać przy ognisku. Słyszeliśmy o małym kotku, kociaku, który rzekomo przyszedł za swoją panią czy panem z Afganistanu.

Ludzie, no opamiętajcie się! Są granice – bez owijania w bawełnę – głupoty. Mamy do czynienia z wojną hybrydową. Gdybyśmy pozwolili, gdyby polska straż graniczna, gdyby Polska pozwoliła na zrealizowanie tego pierwszego etapu wojny, którą Putin dzisiaj toczy na Ukrainie, nie mielibyśmy w Polsce biednych uchodźców – bo nikt z Jemenu, z Nigerii, z Czadu, z Afganistanu, z Syrii na granicę polsko-białoruską nie dotarł na piechotę, tylko został, często za własne pieniądze, przywieziony na Białoruś przez Łukaszenkę.

Chciano zdestabilizować sytuację w Polsce przed atakiem Putina na Ukrainie. I dzisiaj Polacy nie byliby tak otwarci na prawdziwych uchodźców wojennych, gdyby przemyceni Czeczeni, Afgańczycy – bo wiemy o tym ze strony służb różnych państw – byli przygotowywani do tego, aby prowadzić działania destrukcyjne na terytorium Polski.

I naprawdę dzisiaj w pas się kłaniam polskiej straży granicznej, polskiemu wojsku, polskiej policji za to, jak skutecznie chronią Europę, również przed tak nieodpowiedzialnymi, żeby nie powiedzieć ostrzej, niemądrymi ludźmi jak ci, którzy takie dyrdymały z tej mównicy wygadują.

 
  
MPphoto
 

  Anja Hazekamp, on behalf of The Left Group. – Madam President, the Białowieża forest is an incredibly precious natural site. Protected by the Natura 2000 and World Heritage regimes, it is one of the last old-growth forests in Europe. It is home to thousands of different species. The Białowieża forest is an irreplaceable area for biodiversity conservation, due to its size, protection status and substantially undisturbed nature.

And precisely this forest is now under heavy attack as a 186 kilometres long and 5.5 metres tall wall is being built right through its heart. Steel, concrete and razor wire will block this key ecological corridor. The migration of wolves, lynx, bison and elk will become completely impossible, with dire consequences for their survival.

This wall is illegal: no impact assessment has been carried out, even though it is prescribed by the Habitats Directive. There are alternatives too, and the so—called mitigation measures proposed by the Polish authorities are utterly inadequate.

This wall is deeply unethical too. There is no justification for labelling this wall as a proportionate measure for border control while exhausted migrants are losing their lives because of it. We have a duty to protect the fundamental rights of all refugees, including those chased into the Białowieża forest.

Commissioner, do you agree that this wall is illegal and should be stopped? And what will you do to achieve that?

I am warning the Commission that claiming that it is a matter of national competence will not do! That is totally inadequate and disregards EU laws. As the guardian of the Treaties and the EU acquis, the Commission has a duty and obligation to act.

I would also like to know: what is the status of the infringement procedure that the Commission started in 2021 about the failure of Poland to stop the logging of this unique Białowieża forest? When are you going to take the next step? What are you waiting for?

I urge the Commission to do whatever it takes to halt the construction of this wall, and to remedy the negative consequences that it has already inflicted. The Białowieża forest needs to be protected: no walls, no logging, and no violation of fundamental human rights. It’s as simple as that.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – A Uachtaráin, ar an dteorainn idir an Bhealarúis agus an Pholainn, tá an fhorais Białowieża, forais chianaosta, áit a bhfuil go leor speiceas atá i mbaol, áit speisialta a bhfuil orainn a chaomhnú. Ach chomh maith leis sin, is í an áit a bhfuil an deachtóir Lukashenko, cara le Putin, ag iarraidh brú a chur ar an Aontas Eorpach agus ag imirt cluichí cruálacha le himircigh mar dhíoltas ar na smachtbhannaí a ghearramar ar a réimeas.

Tá an Pholainn sa líne thosaigh in aghaidh na Bealarúise agus in aghaidh na Rúise. Tá orainn tuiscint a bheith againn mar sin agus aitheantas a thabhairt dóibh as an bhfáilte atá siad tar éis a chur roimh tuairim is 3 mhilliún duine a theith ón gcogadh san Úcráin cheana féin.

É sin ráite, tá orainn seasamh dár luachanna do bhunchearta daonna agus do chosaint na timpeallachta.

 
  
MPphoto
 

  Evin Incir (S&D). – Madam President, Commissioner, colleagues, never in history have walls done anything other than separate. Never in history have walls done anything other than discriminate. The Polish Government managed to kill two birds with one stone when building yet another wall that fits best in a medieval society but has no place in our modern EU. Firstly, by environmental degradation through the construction of a wall on the Polish-Belarusian border running through protected areas, including one of Europe’s last primeval forests, which is causing a severe environmental impact on local wildlife. Secondly, by violating human rights and international law through the inhuman treatment of migrants at the border.

I welcome the important support the Government is showing to the Ukrainian refugees, but that doesn’t give the national conservative government of Poland the right to discriminate others and totally disregard the common responsibility we have taken in the EU for our environment and climate. It must be costly for a Member State to violate human rights and cause environmental degradation in our Union. Those who do not respect our core values and our joint decision should not face impunity. There must be consequences, and the wall must be torn down.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Paulus (Verts/ALE). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nicht zum ersten Mal ist Białowieża hier Thema. Wir wissen, dass die Kommission durchaus in der Lage ist, entschlossen zu handeln, so wie sie es schon mal getan hat, als illegale Rodungen in diesem streng geschützten Weltnaturerbe stattfanden.

Jetzt geht es nur um eine Mauer. Aber diese Mauer ist 5 Meter hoch und fast 200 Kilometer lang. Für den Bau werden Bäume gefällt, Straßen verbreitert. Es gibt mehr Verkehr, mehr Lärm, mehr Brandgefahr. Und Wisente, Elche, Koniks, Luchse – sie alle werden diese Mauer nicht überwinden können. Die Populationen in Polen und Belarus werden so genetisch isoliert. Das ist ein eklatanter Bruch der Habitat-Richtlinie, den die Generaldirektion Umwelt so nicht hinnehmen darf.

Die polnische Regierung stellt jetzt die absurde Behauptung auf, die öffentliche Sicherheit sei durch einige hundert verzweifelte Menschen gefährdet, die auf der Suche nach genau dieser Sicherheit für sich und ihre Kinder im Niemandsland zwischen Polen und Belarus gestrandet sind. Ist es nicht vielmehr so, dass diese Menschen nach Ansicht der polnischen Regierung die falsche Hautfarbe haben oder die falsche Religion? Denn zu welch grandioser Hilfeleistung die Polinnen und Polen bereit sind, erleben wir ja gerade an der ukrainischen Grenze.

Ich danke deshalb der Europäischen Kommission dafür, dass sie endlich für die Rettung eines unserer letzten Urwälder eintritt, und fordere sie auf, notfalls wieder vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen.

 
  
MPphoto
 

  Beata Kempa (ECR). – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Dwa tygodnie temu Facebook poinformował, że zablokował konta utworzone przez białoruskie i rosyjskie KGB. Rosyjscy agenci podawali się za dziennikarzy aktywistów, żeby podsycać napięcia związane z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Jak informuje Facebook, te fikcyjne osoby zamieszczały krytykujące Polskę treści w języku angielskim, polskim, kurdyjskim, w tym zdjęcia i filmy o polskich strażnikach granicznych rzekomo naruszających prawa migrantów.

Panie Biedroń, pani Thun, pani Spurek, czy wy naprawdę nie wiecie, co to jest ruska propaganda? Dlaczego łykacie ją jak karpie? Tylko po to, żeby się rozpaczliwie przebić. Za nic Państwo macie bezpieczeństwo granic Rzeczpospolitej, bezpieczeństwo granic Unii, za nic macie bezpieczeństwo funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy są wciąż brutalnie atakowani. Ze smutkiem słucham tego, co dzisiaj Państwo mówicie i co powtarzacie, również na tej sali: są to rosyjskie kłamstwa i antypolska propaganda. Facebook zamknął ruskie konta, ale rosyjskie kłamstwa wciąż trwają. Atak brutalny na Ukrainę ze strony Rosji wszystkim uświadomił i pokazał, jak kluczowe jest odpowiednie zabezpieczenie granicy Unii Europejskiej przed możliwymi próbami destabilizacji. Zdajmy sobie z tego sprawę.

Pani Komisarz! Dzisiaj nie powinniśmy debatować na temat muru, bo to jest oczywiste. Alternatywy nie ma, granic nie przesuniemy. Na pewno rząd polski odpowie. Dzisiaj jest potrzebna pomoc dla ukraińskich uchodźców, którzy są na terenie Polski.

 
  
MPphoto
 

  Liudas Mažylis (PPE). – Gerbiama Pirmininke, būdami nuoseklūs savo pačių atžvilgiu, mes kartais pamirštame, nuo kokios agresyvios ir nevaldomos jėgos mums tenka gintis. Siųsdami nelegalius migrantus į Europos Sąjungos valstybių teritorijas, nei Baltarusijos, nei už jos stovintis Rusijos režimas negalvoja nei apie aplinką, nei apie gyvūnų rūšių išsaugojimą. Gal tai skamba ir ciniškai, bet jie galvoja apie žmonių išnaikinimą – ištisų tautų, o tai ne kas kita, kaip genocidas. Aišku, net karo sąlygomis turime nepamiršti aplinkos, bet ir negalime užmiršti, kad nelegali migracija per Baltarusiją yra hibridinio karo instrumentas, tad, visų pirma, prioritetas saugumui, ir galim nebent pasvarstyti papildomo finansavimo galimybes, kad pamažintume naštą toms ES narėms, kurios tiesiogiai ribojasi su Baltarusija.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Anna Zalewska (ECR). – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Polacy od setek lat dbają o swoją puszczę, dlatego dzisiaj możecie mówić, że jest tak unikatowa. Nie inaczej jest teraz, kiedy budowany jest mur chroniący przed nielegalną imigracją, przed wojną i przed handlem ludźmi.

Cała procedura jest pod absolutnym nadzorem służb środowiskowych, które codziennie monitorują tę budowę, codziennie dokonują analiz. Cały mur jest tak pomyślany, aby chronić przyrodę i umożliwić przepływy cieków wodnych. Ogranicza się wycinkę drzew i pod nadzorem poszczególnych nadleśnictw ustala się szlaki migracyjne małych i dużych zwierząt.

Gdzie byliście Państwo, kiedy budowano Nord Stream 1 i Nord Stream 2? Nie słyszałam alarmu, jak to niszczy środowisko i jak umożliwia finansowo toczenie wojen.

 
  
MPphoto
 

  Mick Wallace (The Left). – Madam President, during the first months of the Russian invasion of Ukraine, the Polish Government opened its borders to two million Ukrainian refugees. For this generosity and openness, they should be commended. Yet 100 kilometres to the north, the same government is building a wall made of steel, concrete and razor wire, 186 kilometres long, more than five metres high, all to stop refugees from crossing the Polish border with Belarus.

These people are also fleeing war zones – from Syria, Afghanistan, Iraq, Yemen, Ethiopia. What’s the difference between these and the tens of thousands of Ukrainians coming to Poland every day?

According to the Polish Government, these refugees pose a threat to national and EU security. More than 20 of them have died of cold, starvation or whatever, in this Polish forest. Instead of helping these people, President van der Leyen wants to send them back to the war zones from which they have fled. Where’s our care about human rights when it comes to other nationalities? What’s wrong with us?

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – Г-жо Председател, г-жо Комисар, трудно може да се намери по-нелеп дебат в тази ситуация. Ситуация, в която Европа е във война, предизвикана от Кремъл, нашествие, предизвикано от Кремъл. В това време ние виждаме хибридна операция, която се ръководи едновременно от Кремъл и от Лукашенко, чрез която се преместват хора, които са докарани с измама, насила в Беларус и оттам се хвърлят в Европа. И в този момент, в който трябва да има обединение и защита на европейския интерес, на всички вас, тук се води разговорът за това да се защитят интересите на водното конче, на зелената еуглена, на разни скакалци и други подобни, на които им били нарушени правата. Много пъти в историята е използван изразът „полезни идиоти“. Моля ви проверете какво означава това и кой го е използвал и защо го е използвал. Много ми е жал, че чувам путинска пропаганда в тази зала, насочена срещу усилията на Полша да пази европейските граждани. Полша, която в момента приютява десетки хиляди, стотици хиляди бежанци, която помага наистина. И вие я осъждате, защото подкрепяте кремълската пропаганда. Не може да бъде по-шизофренично. Или може. Давайте, изненадайте ни. Очевидно може и нещо повече да измислите. Трябва да сте благодарни на Полша, на Испания, на България, на всички, които пазят външните граници, а не да се опитвате да се занимавате с путинска пропаганда.

 
  
MPphoto
 

  Clare Daly (The Left). – Madam President, I think it’s absolutely crazy that we now have the racism of the Polish Government being the responsibility of the Kremlin. For God’s sake, there is something very sick at the heart of the European Union, where we constantly talk about values and we correctly have outrage at the construction of a border wall and the damage that this will do to nature and the forest in that area, but what greater damage it will do to the integrity of the European Union that claims to stand for international law, for the right to asylum and to be absolutely against racism.

Because this wall is just a physical manifestation of the racism that has existed in the Polish Government’s policies towards migrants, and this is an insult to the wonderful Polish people, who have extended their hearts with generosity to Ukrainian refugees.

Some of those very same people who drove night and day to bring Ukrainians into Poland were penalised by the Polish Government for having the audacity to give humanitarian aid to a family of Afghans who are freezing and starving in the forest. They rescued them with their transport and they were brought to court for that.

What disgusting racism. The Commission has to act.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Ylva Johansson, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members, the Commission calls for full compliance with the EU environmental legislation to protect the exceptional natural value of the Białowieża forest.

The Commission has sent a letter and asked the Polish authorities about the compliance of this project with EU environmental legislation, and we will keep the European Parliament informed.

Please also accept my apologies for the delay in the reply to the letter sent by 49 Members of this Parliament on this matter. You will receive a reply soon.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

Written statements (Rule 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ID), par écrit. – Les interrogations légitimes quant à la préservation de la biodiversité, de l’environnement et des ressources forestières ne sauraient être invoquées comme prétexte à un haro sur la Pologne, qui fait face à une importante vague migratoire. Cette situation souligne, du reste, que de nouvelles dispositions en matière de demandes d’asile sont désormais impératives. C’est d’autant plus vrai que la Lituanie, aux prises avec des circonstances similaires, a proposé que les demandes d’asile soient déposées au poste-frontière, investissant ainsi ses agents d’une mission de « prévention d’entrée ». Le chancelier autrichien avait d’ailleurs appelé à la construction d’un mur frontalier dans ce pays. À l’heure où le Royaume-Uni fait preuve de volontarisme en matière de contrôle migratoire, comme l’atteste son accord récent avec le Rwanda, les cartes doivent également être rebattues en Europe continentale. Par ailleurs, il est absurde de vilipender Varsovie, au regard de sa générosité à l’égard des réfugiés ukrainiens. La Pologne a plus que jamais besoin de notre soutien, pour parvenir à une solution juste, respectueuse de l’homme comme, en l’occurrence, de la dernière forêt primaire d’Europe. Je vous remercie.

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Mazurek (ECR), na piśmie. – Szanowni Państwo. Od lipca 2021 roku, w obronie własnego terytorium i granic Unii Europejskiej, Polska mierzy się z kryzysem migracyjnym na granicy z Białorusią. W odpowiedzi na unijne sankcje nałożone na Białoruś, Prezydent A. Łukaszenko, zagroził niepowstrzymywaniem przybywających do Unii Europejskiej handlarzy narkotykami i ludźmi, a także uzbrojonych imigrantów, czym potwierdził, celowe wywołanie kryzysu. W listopadzie 2021 roku Litwa i Łotwa rozpoczęły budowy murów i zapór w celu ochrony swoich granic z Białorusią, przed napływem nielegalnych imigrantów z Afganistanu i krajów Bliskiego Wschodu. Czy Parlament Europejski przeprowadził debatę dotyczącą wpływu takich budowli na środowiska naturalne tych krajów ? Różnica jest taka, że w parlamentach Litwy i Łotwy decyzje dotyczące bezpieczeństwa Państwa zapadają niemal jednogłośne. W Polsce, mamy do czynienia z opozycją, która celowo kwestionuje decyzje demokratycznie wybranego, polskiego rządu i manipulując Państwem, wystawia Polskę na bezpodstawne ataki. Jako eurodeputowana, czuję się obrażona faktem kolejnego omawiania na forum europejskim, wewnętrznych spraw Polski. W przypadku muru zabezpieczającego granicę z Białorusią, mówimy również o granicach Unii Europejskiej. Czy w takiej kwestii powinna odbywać się debata? Zastanówcie się Państwo. Czy istnieją argumenty, które są w stanie podważyć jakąkolwiek decyzję, podjętą przez polski rząd, opartą na kwestii bezpieczeństwa własnego i wewnątrzwspólnotowego?

 
  
MPphoto
 
 

  Janina Ochojska (PPE), na piśmie. – Pani Przewodnicząca! Dziękuję, że w obliczu wojny na Ukrainie i kryzysu migracyjnego w Polsce nie zapomnieliśmy o kwestii 186-kilometrowego muru, którego budowa potęguje ciężką sytuację humanitarną na granicy polsko-białoruskiej. Jak łatwo zauważyć rząd Polski traktuje uchodźców według różnych standardów zależnych od miejsca ich pochodzenia. To jest jak wielokrotnie powtarzałam pogwałcenie prawa międzynarodowego w postaci Konwencji Genewskiej. Nie może być tak, że uchodźców z Ukrainy witamy z otwartymi rękoma, a przed innymi stawiamy mur. Dlatego pytam dlaczego Komisja nadal pozwala na skazywanie Afgańczyków, Kurdów czy Irakijczyków na śmierć w lesie? Dlaczego kolejna procedura naruszenia nie została jeszcze w tej sprawie wszczęta? Z historii wiemy, że stawianie muru nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Pamiętamy losy Muru Berlińskiego czy muru, który miał stanąć na granicy między Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. Na szczęście plan się nie powiódł. Ten mur, który w praktyce ma podzielić Puszczę Białowieską na pół, spowoduje wykraczające poza polskie granice szkody w środowisku i siedliskach gatunków chronionych: wilka, rysia i żubra. Drogi migracji zwierząt zostaną zablokowane, co może doprowadzić do wyginięcia populacji rysia w polskiej części Puszczy. Mur zagraża również utrzymaniu przez Puszczę Białowieską statusu obiektu światowego dziedzictwa UNESCO, ponieważ będzie wywierał negatywny wpływ na cały ekosystem leśny i wiele kluczowych procesów przyrodniczych.

 
Last updated: 18 May 2022Legal notice - Privacy policy