Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 8 juni 2022 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag): se protokollet
 3.Det här är Europa - debatt med Irlands premiärminister Micheál Martin (debatt)
 4.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen)(uppföljning)
 5.Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 30–31 maj 2022 (debatt)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Högtidligt möte – Anförande av Ruslan Stefantjuk, talman för Ukrainas parlament
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Uttalande av talmannen
 10.Omröstning
  10.1.Ett starkare mandat för Europol: införande av registreringar i SIS (A9-0287/2021 - Javier Zarzalejos) (omröstning)
  10.2.Partnerskapsavtalet om hållbart fiske EU/Mauretanien och genomförandeprotokoll (A9-0148/2022 - Izaskun Bilbao Barandica) (omröstning)
  10.3.Partnerskapsavtalet om hållbart fiske EU/Mauretanien och genomförandeprotokoll (resolution) (A9-0154/2022 - Izaskun Bilbao Barandica) (omröstning)
  10.4.Översyn av EU:s utsläppshandelssystem (A9-0162/2022 - Peter Liese) (omröstning)
  10.5.Social klimatfond (A9-0157/2022 - David Casa, Esther de Lange) (omröstning)
  10.6.Gränsjusteringsmekanism för koldioxid (A9-0160/2022 - Mohammed Chahim) (omröstning)
  10.7.Översyn av EU:s utsläppshandelssystem för luftfarten (A9-0155/2022 - Sunčana Glavak) (omröstning)
  10.8.Anmälan enligt systemet för kompensation för och minskning av koldioxidutsläpp från internationell luftfart (Corsia) (A9-0145/2022 - Sunčana Glavak) (omröstning)
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Begäran om upphävande av immunitet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Kommissionens förslag om ”Att locka kompetens och talanger till EU”, särskilt talangpartnerskapet med nordafrikanska länder (debatt om en aktuell fråga)
 15.Parlamentets initiativrätt (debatt)
 16.Omröstning
  16.1.Medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp (förordningen om ansvarsfördelning) (A9-0163/2022 - Jessica Polfjärd) (omröstning)
  16.2.Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) (A9-0161/2022 - Ville Niinistö) (omröstning)
  16.3.Normer för koldioxidutsläpp från bilar och lätta nyttofordon (A9-0150/2022 - Jan Huitema) (omröstning)
  16.4.EU:s utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik efter den ryska invasionen av Ukraina (A9-0164/2022 - David McAllister, Nathalie Loiseau) (omröstning)
  16.5.Säkerhet i det östliga partnerskapets område och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens roll (A9-0168/2022 - Witold Jan Waszczykowski) (omröstning)
 17.Globala hot mot aborträtten: Högsta domstolens eventuella inskränkningar i aborträtten i USA (debatt)
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning
 19.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  19.1.Människorättssituationen i Xinjiang, däribland polisdokumenten från Xinjiang
  19.2.Instrumentaliseringen av rättsväsendet som ett repressivt verktyg i Nicaragua
  19.3.Kränkningar av mediefriheten och journalisters säkerhet i Georgien
 20.Instrument för internationell upphandling (debatt)
 21.Massakern på kristna i Nigeria (debatt)
 22.Röstförklaringar
  22.1.Social klimatfond (A9-0157/2022 - David Casa, Esther de Lange)
  22.2.Normer för koldioxidutsläpp från bilar och lätta nyttofordon (A9-0150/2022 - Jan Huitema)
 23.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 24.Inkomna dokument: se protokollet
 25.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen) : se protokollet
 26.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen): se protokollet
 27.Justering av protokollet från detta sammanträde: se protokollet
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (878 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (878 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4403 kb)
Senaste uppdatering: 1 juli 2024Rättsligt meddelande - Integritetspolicy