Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 9 юни 2022 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Принципите на правовата държава и потенционалното одобрение на полския национален план за възстановяване (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Призивът за свикване на Конвент за преразглеждане на Договорите (разискване)
 4.Нов търговски инструмент за забрана на продукти, произведени чрез принудителен труд (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Време за гласуване
  6.1.Положението с правата на човека в Синцзян, включително полицейските досиета в Синцзян (RC-B9-0310/2022, B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022, B9-0319/2022, B9-0325/2022) (гласуване)
  6.2.Инструментализирането на правосъдието за репресивни цели в Никарагуа (RC-B9-0293/2022, B9-0293/2022, B9-0298/2022, B9-0301/2022, B9-0306/2022, B9-0313/2022, B9-0315/2022) (гласуване)
  6.3.Нарушения на свободата на медиите и безопасността на журналистите в Грузия (B9-0295/2022, RC-B9-0300/2022, B9-0300/2022, B9-0302/2022, B9-0303/2022, B9-0304/2022, B9-0309/2022) (гласуване)
  6.4.Принципите на правовата държава и потенционалното одобрение на полския национален план за възстановяване (B9-0316/2022, RC-B9-0317/2022, B9-0317/2022, B9-0320/2022, B9-0321/2022, B9-0322/2022, B9-0323/2022) (гласуване)
  6.5.Нормативен акт за международните обществени поръчки (A9-0337/2021 - Daniel Caspary) (гласуване)
  6.6.Правото на инициатива на Парламента (A9-0142/2022 - Paulo Rangel) (гласуване)
  6.7.Заплахи за правото на аборт в световен мащаб: възможна отмяна на правото на аборт в САЩ от Върховния съд (B9-0289/2022, B9-0292/2022, B9-0299/2022) (гласуване)
  6.8.Призивът за свикване на Конвент за преразглеждане на Договорите (B9-0305/2022, B9-0307/2022) (гласуване)
  6.9.Нов търговски инструмент за забрана на продукти, произведени чрез принудителен труд (B9-0291/2022) (гласуване)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Незаконен дърводобив в ЕС (разискване)
 10.Обяснение на вот
  10.1.Принципите на правовата държава и потенционалното одобрение на полския национален план за възстановяване (B9-0316/2022, RC-B9-0317/2022, B9-0317/2022, B9-0320/2022, B9-0321/2022, B9-0322/2022, B9-0323/2022)
  10.2.Нормативен акт за международните обществени поръчки (A9-0337/2021 - Daniel Caspary)
  10.3.Правото на инициатива на Парламента (A9-0142/2022 - Paulo Rangel)
  10.4.Призивът за свикване на Конвент за преразглеждане на Договорите (B9-0305/2022, B9-0307/2022)
  10.5.Нов търговски инструмент за забрана на продукти, произведени чрез принудителен труд (B9-0291/2022)
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 12.Внесени документи: вж. протокола
 13.Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива: вж. протокола
 14.Решения за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността): вж. протокола
 15.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността): вж. протокола
 16.Петиции: вж. протокола
 17.Одобряване на протокола от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 18.График на следващите заседания: вж. протоколи
 19.Закриване на заседанието
 20.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (527 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (527 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2503 kb)
Последно осъвременяване: 5 септември 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност