Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 12. syyskuuta 2022 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Valtakirjojen tarkastus
 7.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla)
 10.Oikaisu (työjärjestyksen 241 artikla)
 11.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 79 artikla)
 12.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 13.Käsittelyjärjestys
 14.EU:n uusi metsästrategia 2030 – Euroopan kestävä metsätalous (keskustelu)
 15.Metsäkatoasetus (keskustelu)
 16.Laiton valvonta ja Predator-vakoiluohjelma Kreikassa (keskustelu)
 17.Energiatehokkuus (uudelleenlaadittu) (keskustelu)
 18.Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteiden toteuttaminen - Länsi- ja Keski-Tyynenmeren kalastuskomission yleissopimusalue: säilyttämis- ja hoitotoimenpiteet (keskustelu)
 19.Opetus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheilutoiminnan covid-19-sulkutoimien vaikutukset lapsiin ja nuoriin EU:ssa (lyhyt esittely)
 20.Väliaikainen mietintö monivuotisen rahoituskehyksen tarkistusta koskevasta vuoden 2021 ehdotuksesta (lyhyt esittely)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (476 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (476 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2562 kb)
Päivitetty viimeksi: 15. marraskuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö