Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Показалец 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
XML 2k
Вторник, 13 септември 2022 г. - Страсбург Редактирана версия

Директива за енергията от възобновяеми източници (разискване)
MPphoto
 

  Искра Михайлова (Renew). – Г-н Председател, при организирането на европейската енергийна система и прекратяването на зависимостта от руските доставки изисква радикално ускоряване на усилията и фундаментална промяна в енергийните доставки, производството и структурите на потребление.

Европейският съюз трябва да формулира цялостна стратегия как да управлява енергийната сигурност и независимост, без да изпуска от поглед целта за климатична неутралност чрез осигуряване на разнообразни източници на енергия, насърчаване на научните изследвания и цифровите иновации без изкопаеми горива, което е незаменима част от веригата на стойността на енергийния сектор.

Директивата за възобновяема енергия е инструмент за енергийна независимост и ще помогне за укрепване на капацитета и ефективността на публичните органи в подготовката за установяване на дългосрочни политики и ясна регулаторна рамка за подобряване на бизнес средата и стимулиране на инвестициите в областта на внедряване на възобновяема енергия, за постигане намаляването на административната тежест, за изграждане на възобновяеми източници и внедряване на технологии в малки и средни фирми.

 
Последно осъвременяване: 17 ноември 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност