Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 4. října 2022 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Změna pořadu jednání
 3.Směrnice o rádiových zařízeních: jednotná nabíječka pro elektronická zařízení (rozprava)
 4.Středisko AccessibleEU na podporu politik přístupnosti na vnitřním trhu EU (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Hlasování
  6.1.Pravidla využívání letištních časů na letištích Unie: dočasná úleva (C9-0225/2022) (hlasování)
  6.2.Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (A9-0253/2021 - Joanna Kopcińska) (hlasování)
  6.3.Vážné přeshraniční zdravotní hrozby (A9-0247/2021 - Véronique Trillet-Lenoir) (hlasování)
  6.4.Úsilí o dosažení udržitelnosti a konkurenceschopnosti akvakultury v EU: další postup (A9-0215/2022 - Clara Aguilera) (hlasování)
  6.5.Dopad nových technologií na zdanění: kryptoaktiva a technologie blockchain (A9-0204/2022 - Lídia Pereira) (hlasování)
  6.6.Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti působnosti Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) (A9-0312/2021 - Gabriel Mato) (hlasování)
  6.7.Flexibilní pomoc územím (FAST-CARE) (A9-0232/2022 - Niklas Nienaß) (hlasování)
  6.8.Směrnice o rádiových zařízeních: jednotná nabíječka pro elektronická zařízení (A9-0129/2022 - Alex Agius Saliba) (hlasování)
  6.9.Středisko AccessibleEU na podporu politik přístupnosti na vnitřním trhu EU (A9-0209/2022 - Katrin Langensiepen) (hlasování)
  6.10.Jednotný portál EU pro oblast celnictví (A9-0279/2021 - Ivan Štefanec) (hlasování)
  6.11.Statistika zemědělských vstupů a výstupů (A9-0285/2021 - Petros Kokkalis) (hlasování)
  6.12.Změna příloh IV a V nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách (A9-0092/2022 - Martin Hojsík) (hlasování)
 7.Situace Romů žijících v osadách v EU (rozprava)
 8.Klíčové cíle pro schůzi CITES CoP19 v Panamě (rozprava)
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Doba vyhrazená pro otázky (Komise) Nástroj politiky soudržnosti jako prostředek boje proti vylidňování
 12.Návrh Komise na opatření podle nařízení o podmíněnosti dodržováním zásad právního státu v případě Maďarska (rozprava)
 13.Smrt Mahsy Amíníové a represe vůči účastníkům demonstrací za práva žen v Íránu (rozprava)
 14.Ověření pověřovacích listin
 15.Doby vyhrazená pro otázky (VPC/HR) Rostoucí napětí mezi Arménií a Ázerbájdžánem v návaznosti na nedávnou vojenskou eskalaci
 16.Situace v Burkině Faso po státním převratu (rozprava)
 17.Strategické vztahy a partnerství EU s Africkým rohem (rozprava)
 18.Vnější rozměr lidského práva na přístup k vodě (rozprava)
 19.Vysvětlení hlasování
  19.1.Vážné přeshraniční zdravotní hrozby (A9-0247/2021 - Véronique Trillet-Lenoir)
  19.2.Úsilí o dosažení udržitelnosti a konkurenceschopnosti akvakultury v EU: další postup (A9-0215/2022 - Clara Aguilera)
  19.3.Směrnice o rádiových zařízeních: jednotná nabíječka pro elektronická zařízení (A9-0129/2022 - Alex Agius Saliba)
 20.Schválení zápisu z tohoto denního zasedání a pořadu jednání nadcházejícího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (969 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (969 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (4670 kb)
Poslední aktualizace: 5. dubna 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí