Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 4. oktober 2022 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Ændring af dagsordenen
 3.Radioudstyrsdirektivet: en universaloplader til elektronisk udstyr (forhandling)
 4.AccessibleEU-center til støtte for tilgængelighedspolitikker på EU's indre marked (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Afstemningstid
  6.1.Reglerne om slotudnyttelse i Unionens lufthavne: midlertidig lempelse (C9-0225/2022) (afstemning)
  6.2.Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (A9-0253/2021 - Joanna Kopcińska) (afstemning)
  6.3.Alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler (A9-0247/2021 - Véronique Trillet-Lenoir) (afstemning)
  6.4.En indsats for en bæredygtig og konkurrencedygtig EU-akvakultur: vejen frem (A9-0215/2022 - Clara Aguilera) (afstemning)
  6.5.Nye teknologiers indvirkning på beskatning: krypto- og blockchainteknologi (A9-0204/2022 - Lídia Pereira) (afstemning)
  6.6.Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i området for Tunkommissionen for Det Indiske Ocean (IOTC) (A9-0312/2021 - Gabriel Mato) (afstemning)
  6.7.fleksibel bistand til områder - (FAST-CARE) (A9-0232/2022 - Niklas Nienaß) (afstemning)
  6.8.Radioudstyrsdirektivet: en universaloplader til elektronisk udstyr (A9-0129/2022 - Alex Agius Saliba) (afstemning)
  6.9.AccessibleEU-center til støtte for tilgængelighedspolitikker på EU's indre marked (A9-0209/2022 - Katrin Langensiepen) (afstemning)
  6.10.EU's kvikskranke på toldområdet (A9-0279/2021 - Ivan Štefanec) (afstemning)
  6.11.Statistikker over landbrugsmæssige input og output (A9-0285/2021 - Petros Kokkalis) (afstemning)
  6.12.Ændring af bilag IV og V til Europa-Parlamentets og forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (A9-0092/2022 - Martin Hojsík) (afstemning)
 7.Situationen for romaer, der bor i bosættelser i EU (forhandling)
 8.Centrale mål for CITES CoP19-mødet i Panama (forhandling)
 9.Genoptagelse af mødet
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Spørgetid (Kommissionen) Bekæmpelse af affolkning gennem det samhørighedspolitiske instrument
 12.Kommissionens forslag til foranstaltninger i henhold til forordningen om konditionalitet vedrørende retsstatsprincippet i tilfældet med Ungarn (forhandling)
 13.Mahsa Aminis død og undertrykkelsen af demonstranter for kvinders rettigheder i Iran (forhandling)
 14.Valgs prøvelse
 15.Spørgetid (NF/HR) Øgede spændinger mellem Amerika og Aserbajdsjan som følge af den seneste militære eskalation
 16.Situationen i Burkina Faso efter statskuppet (forhandling)
 17.EU's strategiske forbindelser til og partnerskab med Afrikas Horn (forhandling)
 18.Adgang til vand som en menneskerettighed - den eksterne dimension (forhandling)
 19.Stemmeforklaringer
  19.1.Alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler (A9-0247/2021 - Véronique Trillet-Lenoir)
  19.2.En indsats for en bæredygtig og konkurrencedygtig EU-akvakultur: vejen frem (A9-0215/2022 - Clara Aguilera)
  19.3.Radioudstyrsdirektivet: en universaloplader til elektronisk udstyr (A9-0129/2022 - Alex Agius Saliba)
 20.Godkendelse af protokollen fra dette møde og dagsorden for det følgende møde
 21.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (969 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (969 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (4670 kb)
Seneste opdatering: 5. april 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik