Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 4. oktoober 2022 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Päevakorra muutmine
 3.Raadioseadmete direktiiv: elektroonikaseadmete ühtne laadija (arutelu)
 4.Keskus „AccessibleEU“ ligipääsetavuse poliitika toetamiseks ELi siseturul (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Hääletused
  6.1.Teenindusaegade kasutamise nõuded liidu lennujaamades: ajutine vabastus (C9-0225/2022) (hääletus)
  6.2.Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (A9-0253/2021 - Joanna Kopcińska) (hääletus)
  6.3.Tõsised piiriülesed terviseohud (A9-0247/2021 - Véronique Trillet-Lenoir) (hääletus)
  6.4.Edasised sammud ELi vesiviljeluse kestlikuks ja konkurentsivõimeliseks muutmisel (A9-0215/2022 - Clara Aguilera) (hääletus)
  6.5.Uute tehnoloogiate mõju maksustamisele: krüpto- ja plokiahela tehnoloogia (A9-0204/2022 - Lídia Pereira) (hääletus)
  6.6.India Ookeani Tuunikomisjoni (IOTC) pädevusalasse kuuluval alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed (A9-0312/2021 - Gabriel Mato) (hääletus)
  6.7.Paindlik abi territooriumidele (FAST–CARE) (A9-0232/2022 - Niklas Nienaß) (hääletus)
  6.8.Raadioseadmete direktiiv: elektroonikaseadmete ühtne laadija (A9-0129/2022 - Alex Agius Saliba) (hääletus)
  6.9.Keskus „AccessibleEU“ ligipääsetavuse poliitika toetamiseks ELi siseturul (A9-0209/2022 - Katrin Langensiepen) (hääletus)
  6.10.ELi tollivaldkonna ühtne teeninduskeskkond (A9-0279/2021 - Ivan Štefanec) (hääletus)
  6.11.Põllumajanduse sisendite ja väljundite statistika (A9-0285/2021 - Petros Kokkalis) (hääletus)
  6.12.Püsivaid orgaanilisi saasteaineid käsitleva määruse (EL) 2019/1021 IV ja V lisa muutmine (A9-0092/2022 - Martin Hojsík) (hääletus)
 7.ELi asundustes elavate roma kogukondade olukord (arutelu)
 8.Panamas toimuva CITESi CoP19 kohtumise põhieesmärgid (arutelu)
 9.Istungi jätkamine
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Infotund (komisjon) Rahvastikukaoga tegelemine ühtekuuluvuspoliitika vahendi abil
 12.Komisjoni ettpanek võtta õigusriigi tingimuslikkuse määruse kohaseid meetmeid Ungari suhtes (arutelu)
 13.Mahsa Amini surm ja naisõiguslastest meeleavaldajate represseerimine Iraanis (arutelu)
 14.Volituste kontrollimine
 15.Infotund (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) Kasvav pinge Armeenia ja Aserbaidžaani vahel pärast hiljutist sõjalist eskaleerumist
 16.Riigipöörde järgne olukord Burkina Fasos (arutelu)
 17.ELi strateegilised suhted ja partnerlus Aafrika Sarvega (arutelu)
 18.Veele juurdepääs kui inimõigus – välismõõde (arutelu)
 19.Selgitused hääletuse kohta
  19.1.Tõsised piiriülesed terviseohud (A9-0247/2021 - Véronique Trillet-Lenoir)
  19.2.Edasised sammud ELi vesiviljeluse kestlikuks ja konkurentsivõimeliseks muutmisel (A9-0215/2022 - Clara Aguilera)
  19.3.Raadioseadmete direktiiv: elektroonikaseadmete ühtne laadija (A9-0129/2022 - Alex Agius Saliba)
 20.Käesoleva istungi protokolli ja järgmise istungi päevakorra kinnitamine
 21.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (969 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (969 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4670 kb)
Viimane päevakajastamine: 5. aprill 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika