Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Doslovno izvješće
Utorak, 4. listopada 2022. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Izmjena dnevnog reda
 3.Direktiva o radijskoj opremi: jedinstveni punjač za elektroničke uređaje (rasprava)
 4.Centar AccessibleEU za potporu politika pristupačnosti na unutarnjem tržištu EU-a (rasprava)
 5.Nastavak zasjedanja
 6.Glasovanje
  6.1.Obveze iskorištenosti slotova u zračnim lukama Unije: privremeno ublažavanje (C9-0225/2022) (glasovanje)
  6.2.Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (A9-0253/2021 - Joanna Kopcińska) (glasovanje)
  6.3.Ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju (A9-0247/2021 - Véronique Trillet-Lenoir) (glasovanje)
  6.4.Napori za održivu i konkurentnu akvakulturu EU-a: put naprijed (A9-0215/2022 - Clara Aguilera) (glasovanje)
  6.5.Utjecaj novih tehnologija na oporezivanje: kriptotehnologija i lanac blokova (A9-0204/2022 - Lídia Pereira) (glasovanje)
  6.6.Mjere upravljanja, očuvanja i kontrole primjenjive na području nadležnosti Komisije za tunu u Indijskom oceanu (IOTC) (A9-0312/2021 - Gabriel Mato) (glasovanje)
  6.7.Fleksibilna pomoć područjima (FAST – CARE) (A9-0232/2022 - Niklas Nienaß) (glasovanje)
  6.8.Direktiva o radijskoj opremi: jedinstveni punjač za elektroničke uređaje (A9-0129/2022 - Alex Agius Saliba) (glasovanje)
  6.9.Centar AccessibleEU za potporu politika pristupačnosti na unutarnjem tržištu EU-a (A9-0209/2022 - Katrin Langensiepen) (glasovanje)
  6.10.Jedinstveno sučelje EU-a za carinu (A9-0279/2021 - Ivan Štefanec) (glasovanje)
  6.11.Statistika poljoprivrednih inputa i outputa (A9-0285/2021 - Petros Kokkalis) (glasovanje)
  6.12.Izmjena priloga IV. i V. Uredbi (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (A9-0092/2022 - Martin Hojsík) (glasovanje)
 7.Položaj Roma koji žive u naseljima u EU-u (rasprava)
 8.Ključni ciljevi za 19. sastanak Konferencije stranaka CITES-a u Panami (rasprava)
 9.Nastavak zasjedanja
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 11.Vrijeme za pitanja (Komisija) Rješavanje problema depopulacije uz pomoć instrumenta kohezijske politike
 12.Prijedlog Komisije o mjerama na temelju Uredbe o uvjetovanosti u pogledu vladavine prava u slučaju Mađarske (rasprava)
 13.Smrt Mahse Amini i represija nad prosvjednicima za prava žena u Iranu (rasprava)
 14.Provjera valjanosti mandata
 15.Vrijeme za pitanja (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik) Porast napetosti između Armenije i Azerbajdžana nakon nedavne vojne eskalacije
 16.Stanje u Burkini Faso nakon državnog udara (rasprava)
 17.Strateški odnos i partnerstvo EU-a s Rogom Afrike (rasprava)
 18.Pristup vodi kao ljudsko pravo: vanjska dimenzija (rasprava)
 19.Obrazloženja glasovanja
  19.1.Ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju (A9-0247/2021 - Véronique Trillet-Lenoir)
  19.2.Napori za održivu i konkurentnu akvakulturu EU-a: put naprijed (A9-0215/2022 - Clara Aguilera)
  19.3.Direktiva o radijskoj opremi: jedinstveni punjač za elektroničke uređaje (A9-0129/2022 - Alex Agius Saliba)
 20.Usvajanje zapisnika s aktualne dnevne sjednice i dnevnog reda za idući dnevnu sjednicu
 21.Zatvaranje dnevne sjednice
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (969 kb)
 
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (969 kb)
 
Doslovno izvješće
Revidirano izdanje (4670 kb)
Posljednje ažuriranje: 5. travnja 2023.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti