Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 4 oktober 2022 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Wijziging van de agenda
 3.Richtlijn radioapparatuur: universele oplader voor elektronische apparaten (debat)
 4.Centrum “AccessibleEU” ter ondersteuning van het toegankelijkheidsbeleid inzake de interne markt van de EU (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Stemmingen
  6.1.Regels voor slotgebruik op luchthavens van de Unie: tijdelijke ontheffing (C9-0225/2022) (stemming)
  6.2.Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (A9-0253/2021 - Joanna Kopcińska) (stemming)
  6.3.Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid (A9-0247/2021 - Véronique Trillet-Lenoir) (stemming)
  6.4.Het streven naar een duurzame en concurrerende EU-aquacultuur: verdere stappen (A9-0215/2022 - Clara Aguilera) (stemming)
  6.5.Gevolgen van nieuwe technologieën voor belastingheffing: crypto en blockchain (A9-0204/2022 - Lídia Pereira) (stemming)
  6.6.Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het bevoegdheidsgebied van de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan (IOTC) (A9-0312/2021 - Gabriel Mato) (stemming)
  6.7.Flexible Assistance to Territories (FAST-CARE) (A9-0232/2022 - Niklas Nienaß) (stemming)
  6.8.Richtlijn radioapparatuur: universele oplader voor elektronische apparaten (A9-0129/2022 - Alex Agius Saliba) (stemming)
  6.9.Centrum “AccessibleEU” ter ondersteuning van het toegankelijkheidsbeleid inzake de interne markt van de EU (A9-0209/2022 - Katrin Langensiepen) (stemming)
  6.10.EU-éénloketomgeving voor de douane (A9-0279/2021 - Ivan Štefanec) (stemming)
  6.11.Statistieken over de landbouwinput en -output (A9-0285/2021 - Petros Kokkalis) (stemming)
  6.12.Wijziging van de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (A9-0092/2022 - Martin Hojsík) (stemming)
 7.De situatie van Roma die in nederzettingen in de EU wonen (debat)
 8.Belangrijkste doelstellingen voor de Cites-CoP19-vergadering in Panama (debat)
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Vragenuur (Commissie) Ontvolking tegengaan met behulp van een cohesiebeleidsinstrument
 12.Commissievoorstel voor maatregelen uit hoofde van de verordening inzake conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat in het geval van Hongarije (debat)
 13.De dood van Mahsa Amini en de onderdrukking van demonstranten voor vrouwenrechten in Iran (debat)
 14.Onderzoek geloofsbrieven
 15.Vragenuur (VV/HV) Oplopende spanningen tussen Armenië en Azerbeidzjan na de recente militaire escalatie
 16.De situatie in Burkina Faso na de staatsgreep (debat)
 17.De strategische betrekkingen en het partnerschap van de EU met de Hoorn van Afrika (debat)
 18.Toegang tot water als mensenrecht – de externe dimensie (debat)
 19.Stemverklaringen
  19.1.Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid (A9-0247/2021 - Véronique Trillet-Lenoir)
  19.2.Het streven naar een duurzame en concurrerende EU-aquacultuur: verdere stappen (A9-0215/2022 - Clara Aguilera)
  19.3.Richtlijn radioapparatuur: universele oplader voor elektronische apparaten (A9-0129/2022 - Alex Agius Saliba)
 20.Goedkeuring van de notulen van deze vergadering en de agenda voor de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (969 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (969 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (4670 kb)
Laatst bijgewerkt op: 28 februari 2023Juridische mededeling - Privacybeleid