Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 13 grudnia 2022 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Energia ze źródeł odnawialnych, charakterystyka energetyczna budynków i efektywność energetyczna: poprawki (REPowerEU) (debata)
 3.Komunikat Przewodniczącego
 4.Energia ze źródeł odnawialnych, charakterystyka energetyczna budynków i efektywność energetyczna: poprawki (REPowerEU) (ciąg dalszy debaty)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Oto Europa - debata z udziałem premiera Słowenii Roberta Goloba (debata)
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Głosowanie
  8.1.Wcześniejsze odwołanie ze stanowiska wiceprzewodniczącej (Evy Kaili)
  8.2.Instrument wsparcia dla Ukrainy na 2023 r. (pomoc makrofinansowa +) (C9-0373/2022) (głosowanie)
  8.3.Powiadamianie w ramach mechanizmu kompensacji i redukcji CO2 dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA) (A9-0145/2022 - Sunčana Glavak) (głosowanie)
  8.4.Transport: uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 851/2006 (A9-0286/2022 - Roman Haider) (głosowanie)
  8.5.Lotnictwo cywilne: uchylenie dyrektywy Rady 89/629/EWG (A9-0287/2022 - Karima Delli) (głosowanie)
  8.6.Współpraca administracyjna w dziedzinie podatków akcyzowych (A9-0276/2022 - Irene Tinagli) (głosowanie)
  8.7.Stosowanie art. 93, 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii pomocy państwa w sektorze transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej i transportu multimodalnego (A9-0285/2022 - Eva Maria Poptcheva) (głosowanie)
  8.8.Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana soja A5547-127 (ACS-GMØØ6-4) (B9-0548/2022) (głosowanie)
  8.9.Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: rodzina produktów biobójczych „CMIT/MIT NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKÓW” (B9-0549/2022) (głosowanie)
  8.10.Dążenie do równouprawnienia osób z niepełnosprawnościami (A9-0284/2022 - Anne-Sophie Pelletier) (głosowanie)
  8.11.Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich UE (A9-0269/2022 - Isabel Carvalhais) (głosowanie)
  8.12.Plan działania na rzecz rozwoju dalekobieżnych i transgranicznych kolejowych przewozów pasażerskich (A9-0242/2022 - Annalisa Tardino) (głosowanie)
  8.13.Przepaść cyfrowa: różnice społeczne wynikające z cyfryzacji (B9-0550/2022) (głosowanie)
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Realizacja nowego europejskiego programu działań na rzecz kultury i strategii UE w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych (debata)
 11.Potrzeba przeznaczenia specjalnego budżetu na rzeczywistą realizację gwarancji dla dzieci – pilna kwestia w czasach kryzysu energetycznego i żywnościowego (debata)
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Tura pytań (Komisja) - „Ochrona infrastruktury strategicznej przed wpływem Chin”
 15.Podejrzenia o korupcję ze strony Kataru oraz szersza potrzeba przejrzystości i odpowiedzialności w instytucjach europejskich (debata) (debata)
 16.Niedawna decyzja Rady ds. WSiSW w sprawie przystąpienia do strefy Schengen (debata)
 17.Perspektywy rozwiązania dwupaństwowego dla Izraela i Palestyny (debata)
 18.Tureckie ataki powietrzne na północną Syrię i region Kurdystanu w Iraku (debata)
 19.Roczne sprawozdanie z wdrażania układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją (debata)
 20.Stosunki z ASEAN przed szczytem UE-ASEAN w grudniu 2022 r. (debata)
 21.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  21.1.Dążenie do równouprawnienia osób z niepełnosprawnościami (A9-0284/2022 - Anne-Sophie Pelletier)
  21.2.Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich UE (A9-0269/2022 - Isabel Carvalhais)
  21.3.Plan działania na rzecz rozwoju dalekobieżnych i transgranicznych kolejowych przewozów pasażerskich (A9-0242/2022 - Annalisa Tardino)
 22.Porządek dzienny następnego posiedzenia
 23.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1039 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1039 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (4929 kb)
Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności