Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (Selected)
 • sv - svenska
This document is not available in your language. Please choose another language version from the language bar.

 Index 
 Full text 
Sanatarkat istuntoselostukset
XML 1k
Maanantai 13. maaliskuuta 2023 - Strasbourg Lopullinen versio

Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset jäsenvaltioissa (taakanjakoasetus) - Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF) - EU:n päästökauppajärjestelmän markkinavakausvarannon tarkistaminen (keskustelu)
MPphoto
 

  Henna Virkkunen, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon valmistelija. – Arvoisa puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja, haluan teollisuusvaliokunnan neuvottelijana kiittää kaikkia neuvotteluihin osallistuneita. Tämä LULUCF-lopputulos vastaa hyvin pitkälti sitä, mitä teollisuusvaliokunta ITRE omassa lausunnossaan linjasi. Lain tärkein tavoite on kasvattaa Euroopan hiilinieluja 15 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Se on hyvin haastava tavoite ja kunnianhimoinen tavoite, mutta se on mahdollista saavuttaa. Se edellyttää kyllä aktiivista kestävää metsätaloutta ja todellakin hiilinielujen kasvatuksen huomioimista kaikkialla Euroopassa.

Vaikka hiilinieluilla on tärkeä merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa, se ei saa poistaa ajatusta siitä, että kaikkein tärkeintä on kuitenkin hyvin nopeasti pyrkiä eroon kaikista fossiilisista energialähteistä. Se on se kestävä ratkaisu. Samaan aikaan on aktivoiduttava hiilinielujen kasvattamisessa, kehitettävä hiilensidontaan liittyviä toimenpiteitä, panostettava alan tutkimukseen ja kehitettävä myös teknologisia ratkaisuja. On hyvä, että tässä uudistuksessa nyt laskentamenetelmä myös uudistui ja selkeytyy ja voimme käyttää uudempaa tilastotietoa tämän pohjana.

 
Last updated: 16 May 2023Legal notice - Privacy policy