Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2021/0202(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A9-0045/2022

Razprave :

PV 04/04/2022 - 15
CRE 04/04/2022 - 15
PV 13/03/2023 - 15
CRE 13/03/2023 - 15

Glasovanja :

PV 05/04/2022 - 7.6
CRE 05/04/2022 - 7.6
Obrazložitev glasovanja
PV 14/03/2023 - 7.8

Sprejeta besedila :

P9_TA(2022)0101
P9_TA(2023)0067

Dobesedni zapisi razprav
XML 116k
Ponedeljek, 13. marec 2023 - Strasbourg Pregledana izdaja

15. Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za države članice (uredba o porazdelitvi prizadevanj) - Raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF) - Revizija rezerve za stabilnost trga za sistem EU za trgovanje z emisijami (razprava)
Video posnetki govorov
Zapisnik
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die gemeinsame Aussprache über das Ergebnis der Verhandlungen über das Paket „Fit für 55“, nämlich

– den Bericht von Jessica Polfjärd im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/842 zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris (COM(2021)0555 – C9-0321/2021 - 2021/0200(COD)) (A9-0163/2022) und

– den Bericht von Ville Niinistö im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/841 hinsichtlich des Geltungsbereichs, der Vereinfachung der Compliance-Vorschriften, der Festlegung der Zielwerte der Mitgliedstaaten für 2030 und der Verpflichtung, bis 2035 gemeinsam Klimaneutralität im Sektor Landnutzung, Forstwirtschaft und Landwirtschaft zu erreichen, und zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1999 hinsichtlich der Verbesserung der Überwachung, der Berichterstattung, der Verfolgung der Fortschritte und der Überprüfung (COM(2021)0554 – C9-0320/2021 – 2021/0201(COD)) (A9-0161/2022) und

– den Bericht von Cyrus Engerer im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit über den Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung des Beschlusses (EU) 2015/1814 in Bezug auf die Menge der Zertifikate, die bis 2030 in die Marktstabilitätsreserve für das System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union einzustellen sind (COM(2021)0571 – C9-0325/2021 – 2021/0202(COD)) (A9-0045/2022).

 
  
MPphoto
 

  Jessica Polfjärd, föredragande. – Fru talman! Herr förste vice ordförande! Kära kollegor! När vi senast debatterade EU:s nationella klimatmål i den här kammaren sa jag att det är dags att göra allvar av klimatpolitiken. Denna vecka är det precis det vi gör. Genom att anta flera nya klimatlagar visar vi i Europa att vi inte bara kan sätta höga mål, utan att vi också kan enas om handlingsplaner för att nå dit.

För första gången någonsin har vi byggt en stark majoritet för att alla EU:s medlemsländer ska få bindande mål om att faktiskt minska sina utsläpp. Det är någonting som jag tycker att vi ska vara stolta över. Det vårdar och förvaltar det förtroende som är själva kärnan i en ansvarsfull politik.

Förordningen om ansvarsfördelningen är en av grundpelarna i vårt gemensamma klimatarbete. Med den här lagen sätter vi bindande mål för alla EU:s medlemsländer och spelregler för majoriteten av alla utsläpp inom Europa. Att öka takten för vårt arbete inom detta område är helt nödvändigt inte bara för att nå våra egna klimatmål utan också våra åtaganden inom Parisavtalet.

Få uppgifter kan vara så viktiga för oss som beslutsfattare. Det innebär också ett stort ansvar att utforma reglerna på ett sätt som vinner brett stöd och förtroende. Därför har min linje varit tydlig under arbetet med detta förslag: Vi behöver ett politiskt ramverk som höjer ambitionerna för hela EU, samtidigt som vi respekterar medlemsländernas traditioner och skapar rätt förutsättningar för att hela samhället ska kunna ställa om. Efter drygt ett och halvt års arbete är det precis det som vi har lyckats med. Vad vi nu har på bordet är ett förslag som är ambitiöst, framtidsinriktat och genomförbart.

Tillsammans har vi enats om en rad viktiga principer. För det första ökar vi ambitionen för hela Europa i linje med den europeiska klimatlagen. När min kollega Peter Liese förhandlade fram den lagen var hans främsta budskap att den behövde bygga på mål som faktiskt går att genomföra. Nu visar vi att den linjen var rätt.

För det andra säkerställer vi att alla EU:s medlemsländer måste bidra i arbetet. Inget land kan åka snålskjuts på andras åtaganden.

För det tredje har vi säkerställt att medlemsländerna får utforma sina mål på ett sätt som passar dem bäst. Alla länder och alla sektorer måste bidra i klimatarbetet – men EU:s roll är att sätta tydliga ramverk, inte att detaljreglera.

För det fjärde höjer vi blicken bortom 2030. För mig har det varit avgörande att koppla ihop dessa mål med det stora målet om klimatneutralitet, och vi har nu stakat ut och visat konkreta steg som medlemsländerna ska ta.

Sist men inte minst har vi infört striktare krav för efterlevnad. Framför allt vill vi se ökad transparens samtidigt som vi kräver att de medlemsländer som missar sina mål också måste förklara varför man avviker och hur man tänker åtgärda det framöver.

Jag vill tacka mina kollegor från de andra politiska grupperna för ett gott samarbete i detta ärende: Bas Eickhout, Javi López, Linea Søgaard-Lidell, som inledde förhandlingarna som sedan togs över av Nils Torvalds. Margrete Auken, Silvia Sardone och Anna Zalewska och Silvia Modig. Jag vill också tacka det tjeckiska ordförandeskapet med ambassadör Jaroslav Zajíček med kollegor för det enorma arbete som han lagt ner och för de framgångar som vi tillsammans kunde nå. Sist men inte minst vill jag också tacka vice ordförande Timmermans och hela teamet på GD Clima och för gott samarbete.

Jag är övertygad om att vi har kommit en lång bit på vägen och att vi kan göra denna resa tillsammans. Nu är det upp till medlemsländerna att också leverera och visa vilja.

 
  
MPphoto
 

  Ville Niinistö, rapporteur. – Madam President, the way we use our land and soils must change. Instead of contributing to climate change, it can and must be turned into being sustainable both for climate and nature. We must put an end to practices which are damaging for biodiversity and jeopardise the capacity of forests and soils to absorb carbon.

This is the future for the economy as well. There is a growing demand for regenerative farming and forestry and also in nature restoration in protecting our biodiversity. It can also contribute to added climate benefits. This is what the LULUCF Regulation is about.

At the outset of the trilogue negotiations, both the European Parliament and the Council supported the objective of reaching -310 million tonnes of net removals by 2030, as proposed by the Commission, and maintained the idea of national targets. This will allow the EU to reach around -57% of net emission reductions by 2030 economy wide. For the first time, the principle that Member States should increase their sinks has been endorsed by the co—legislators with a binding 2030 target for each Member State. This is a historic achievement.

The new 2030 target of -310 million tonnes of net removals by 2030 within the EU for the LULUCF sector will apply to Member States to reverse the current shrink of natural land sinks we have seen in the last decade. This is ultimately necessary if we are to achieve carbon neutrality, a balance between emissions and removals by 2050 at the latest within the Union, and also beyond that to carbon negativity.

Still, the trilogues were not easy. The Council wanted to increase even further flexibilities given to Member States for achieving their targets, thus reducing the integrity of the proposal. As part of the deal to get their 2030 target, Member States will be allowed to deviate from a linear trajectory as long as all the deficits produced in the 2026—2029 period are compensated by equivalent surpluses within the same period. This can be seen as acceptable.

We also, from the Parliament side, managed to negotiate that Member States that would deviate from that trajectory will have to adopt corrective action plans similar to what has been agreed in the final effort sharing trilogue that took place a few days before the final LULUCF trilogue.

What’s more, any excess deficit about the budget will be multiplied by a factor of 1.08 and added to the Member State 2030 target. This increase is the importance of monitoring and scrutinising that there is a proper carbon sink policy in place, but also gives the Commission possibilities to implement this policy.

Member States will have also access to other flexibilities, including the possibility to use emission allocations they may have in excess in effort sharing or excess LULUCF credits generated and sold by other Member States. An additional flexibility of 178 million tonnes for EU 27 over the entire period is available, in particular to compensate emissions generated by natural disturbances, the longer-term impact of climate change and the result of exceptionally high proportion of organic soils. The Council proposal to be able to fully discount extreme weather events, however, was rejected.

For the first time, Member States will also have to report on how they took into account the ‘no significant harm principle’ in meeting the LULUCF targets. They also need to improve the data they use to report their LULUCF net removals. This means that there will be a larger integration of biodiversity policies and climate policies, which is really good. We also start to assess what kind of policies Member States put in place to manage their things properly for the first time.

So therefore, overall, the Parliament’s negotiating team worked well-defined compromises. I thank them all. I also thank the Commission for their contribution and even the Council. Therefore, I ask for your endorsement of the negotiated deal from you, my esteemed colleagues.

 
  
MPphoto
 

  Cyrus Engerer, Rapporteur. – Għal snin twal diversi żgħażagħ u xjentisti wissew li ż-żmien qiegħed jagħfas u li wasal iż-żmien biex naġixxu qabel ikun tard wisq, biex nevitaw traġedji kbar marbuta mal-klima madwar id-dinja kollha. Dak iż-żmien huwa issa. Ninsabu fil-frontline tal-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Qed naraw diżastri madwarna ta’ spiss, ikkawżati mill-estremitajiet tal-klima u l-punt irriversibbli hu wisq fil-qrib. Dan hu l-mument, u aħna wegħidna li se nkunu fuq quddiem nett, bħala leaders, biex nagħmlu minn kollox biex insalvaw l-unika pjaneta fejn il-ħajja umana tista’ tgħix.

Ilkoll kemm aħna nieħdu ħsieb li d-djar li ngħixu fihom u li nrabbu lil uliedna fihom nevitaw milli jkollhom il-periklu; u din hija l-attitudni li jrid ikollna lejn id-dinja tagħna. U mhux talli hekk: talli din trid tibqa’ prijorità għalina minkejja dak kollu li qiegħed iseħħ madwarna.

Ma nistgħux naqgħu għan-narrattiva populista tal-konservattivi li, matul żminijiet ta’ kriżi, mill-ewwel iduru kontra t-tranżizzjoni ambjentali. Ejja nkunu ċari: dan il-Parlament ma jistax jaqa’ għal dik in-nasba. M’hemmx xi pause button fl-emergenza tal-klima. Iż-żmien jagħfas u d-diżastri klimatiċi qed jiggravaw: l-ogħla temperaturi on record fis-sajf, nirien li qed jaħarqu l-foresti tagħna, għargħar b’xita rekord fl-iqsar żminijiet. Din hi r-realta mhux biss tad-dinja, izda anke tal-Ewropa tagħna. Li kien għal konservattivi, nieqfu naġixxu kontra t-tibdil fil-klima biex niffukaw biss fuq kriżijiet oħra, izda aħna rridu li nagħmlu success u mhux li nfallu. Aħna mhux lesti li nfallu f’din l-ikbar sfida li għandu quddiemu l-bniedem.

Nafu x’inhuma r-riperkussjonijiet u nafu lil min qed jolqtu l-aktar.

Min kellu l-kuraġġ jerfa’ r-responsabbiltà u jieħu d-deċiżjonijiet?

Aħna konna u rridu nibqgħu dawk li nerfgħu r-responsabbiltà. L-għajta taċ-ċittadini hija ċara: li nħarsu n-naħa l-oħra żgur li mhijiex għażla. U aħna lesti. Lesti, iva, li nerfgħu din ir-responsabbiltà u lesti li nieħdu d-deċiżjonijiet, anke l-iktar ibsin. Dan huwa dak li se jiddetermina jekk uliedna hux se jkollhom futur xi jgawdu.

U l-Unjoni Ewropea twieldet biex flimkien nindirizzaw sfidi globali. Dik hi l-Ewropa li nemmen fiha, u dik hi l-Ewropa li aħna s-soċjalisti f’dan il-Parlament qegħdin naħdmu għaliha.

Però fl-istess ħin, irridu nisimgħu l-karba taċ-ċittadini Ewropej dwar iż-żieda fil-prezzijiet fl-Ewropa wara l-pandemija u minħabba l-gwerra, li qed iwasslu għal kontijiet tal-enerġija eżorbitanti kważi fl-Ewropea kollha, u bħala Soċjalisti se nibqgħu qrib iċ-ċittadini Ewropej, għaliex ħadd ma għandu jkollu jagħżel bejn bżonn bażiku u bzonn bażiku ieħor.

U qed nieħdu azzjonijiet biex nindirizzaw dawn id-diffikultajiet anke permezz ta’ għodod illi jgħinu b’għajnuniet finanzjarji. Se nkunu qed nużaw il-Fond Soċjali għall-Klima biex ngħinu lil dawk li ma jkollhomx biex isaħħnu darhom, ngħinu fir-rinnovar ta’ djar iktar efficjenti, u ngħinu lin-nies jixtru il-vetturi li ma jniġġsux.

Aħna qegħdin nindirizzaw l-isfidi tal-lum u nippreparaw għall-isfidi ta’ għada.

U dan huwa dak li qegħdin nagħmlu permezz tal-pakkett “Fit for 55”, li kien ta’ privileġġ għalija li nkun fdat bil-liġi tal-Market Stability Reserve minn dan il-Parlament – ghodda importanti fil-pakett ta’ miżuri. Permezz ta’ din il-liġi fittixna l-istabbiltà. L-istabbiltà illi jridu il-familji u n-negozji Ewropej. U allura ħa nżommu r-rata tad-double intake li bihom il-kwoti jitqiegħdu fir-riserva sal-2030. Dan huwa pass naturali u meħtieġ biex il-Mekkaniżmu jilħaq il-miri tal-klima li qbilna li nilħqu sas-sena 2030. Permezz ta’ dan ser ikollna sistema aktar b’saħħitha għall-iskambju ta’ kwoti għall-emissjonijiet b’saħħitha u reżiljenti.

Kieku ma għamilna xejn, konna ndgħajfu s-sistema tal-ETS, b’konsegwenza li nibqgħu niddependu fuq il-fossil fuels u, di konsegwenza, fuq ir-Russja. Id-direzzjoni tagħna hi waħda ta’ indipendenza tal-enerġija, permezz ta’ energija rinnovabbli, u din se tibqa’ l-prijorità tagħna.

Ewropa b’saħħitha, Ewropa indipendenti, Ewropa ambjentali u Ewropa kompetittiva.

 
  
MPphoto
 

  Norbert Lins, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. – Frau Präsidentin, Herr Vize-Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, es war im November ein wichtiges Zeichen, dass wir vor oder während der COP 27 auch bei LULUCF und bei ESR eine Einigung erreicht haben und damit ein Signal an Scharm al-Scheich senden konnten.

Ich möchte noch einmal betonen, dass die Land- und Forstwirtschaft der einzige Sektor ist, der nicht nur Emissionen erzeugt, sondern auch in der Lage ist, Kohlenstoff zu binden. Das findet im Wald statt, das findet in Grünland statt, das findet im Ackerbau in vielfältiger Weise in der Europäischen Union statt.

Im Bereich der Waldwirtschaft würde ich insbesondere betonen, dass die aktive, die nachhaltige Waldbewirtschaftung die ist, die für CO2-Speicherung sorgt, die für nachhaltige Holzprodukte sorgt und damit eben langfristig für Klimaschutz sorgen kann. Die Einigung bei 310 Millionen Tonnen ist sehr ambitioniert. Die Mitgliedstaaten werden sich sehr anstrengen müssen, diese Ziele zu erreichen.

Ich will auch noch einmal betonen: Für mich gehören Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Ackerbau zusammen. Ich finde es richtig, dass die Kommission es zusammen denken wollte. Ich finde es auch wichtig, dass die Überprüfungsklausel drin ist, was AFOLU bis 2035 betrifft. Also das Zusammenführen von Land- und Forstwirtschaft halte ich für bedeutend, auch wenn es jetzt keine Mehrheit gefunden hat, weder im Rat noch im Europäischen Parlament.

Ich glaube, unsere Lehre muss sein: Wir müssen wieder mehr auf die Landwirte, auf die Forstwirte hören – eben auf die, die aktiv dafür sorgen können, dass wir Kohlenstoffbindung erreichen. Mir ist aber auch wichtig, dass wir das insbesondere in dem Prozess jetzt auch zu carbon farming, zu der Zertifizierung, die die Kommission vorgeschlagen hat, besser erreichen und mit den Landwirten dort Anreize schaffen, um bei der Kohlenstoffbindung weiterzukommen.

Natürliche Senken haben aber eine Begrenzung. Deswegen brauchen wir schnell ein Rahmengesamtwerk auch für CCU und CCS. Technische Methoden sind also auch zukünftig wichtig.

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, Executive Vice-President of the Commission. – Madam President, honourable members, thank you to the three rapporteurs for their work and making an agreement possible on these key pieces of legislation. My appeal to this Parliament, from left to right, is to please acknowledge that the climate crisis should transcend political differences; that the climate crisis is not a crisis you can sort of forget for a bit because there are other crises. We should unite in our common efforts to fight this crisis because the climate crisis has the propensity to make all the other crises worse if it is not tackled.

Increasingly, we are aware of a geopolitical dimension of the climate crisis – how it can engender conflict, how it can engender huge migration flows, how it can engender a race for water and food, which would, by definition, create violent conflict. So please, please acknowledge this and let’s not draw the climate crisis into a left-right controversy or a political controversy between political parties. And I have to say, Parliament has shown great responsibility in finding compromises on these issues. And I have to also say: we still have a lot of work to do.

So if we remain committed towards more ambitious climate action to reach climate neutrality by 2050, as set out in the climate law, then we have to act. The climate laws are a compass to 2050. It sets an irreversible path towards climate neutrality and guides all sectors of the economy in their efforts to decarbonise.

We all collectively have a responsibility to make sure we prepare Europe for the transition. With the choices we’ve all agreed on the Effort Sharing and LULUCF Regulations as well as on the MSR, we make the most ambitious, consistent and socially fair choices to drive the decarbonisation of our economy. The Effort Sharing Regulation will ensure that Member States cut their emissions by 40% by 2030 in sectors currently responsible for 60% of the EU’s emissions. The LULUCF Regulation will ensure that we make full use of the emissions removal potential of our land and forests.

Due to the changes in the Effort Sharing and LULUCF Regulations – and the ETS obviously – agreed by the co-legislators, we are on track to achieve 57% reductions rather than 55%, which is an outstanding achievement. So, as Parliament always wished that we would say ‘at least 55’, it is now being proven by the facts. The compromises you will vote tomorrow are therefore key to deliver on our objective to become climate neutral by 2050. Now we must make sure that the agreed package is adopted and implemented as soon as possible.

Let me briefly stress some key aspects of the three compromises. The LULUCF deal is a milestone for European carbon sinks in the land sector. We’ve set an overall EU-level objective of 310 metric tonnes of net removals, and the honourable representative, Mr Lins, is right when he says that this is a tall order, but it can be done.

I would like to highlight another element: better and more accurate data lead to more effective policy decisions. Improved monitoring and tracking of changes in carbon stock are specifically required for areas under the spotlight – such as biodiversity protection and restoration goals – and thereby contribute to protecting and enhancing nature-based carbon removal. So the Commission is grateful for the support of Parliament on the improved monitoring of greenhouse gas emissions and removals by using digital technologies along the lines of our proposal.

On ESR, let me first stress the remarkable support that this House has shown to translate the Fit for 55 ambition in the new effort sharing emission reduction targets for the Union and the Member States. Both co-legislators contributed to this excellent result and I am very happy that the general architecture of the Commission’s proposal is maintained.

The text negotiated by Parliament requires Member States to achieve more reductions earlier on with balanced flexibilities. The compromise also reflects Parliament’s striving for transparency and accountability, with a reinforced compliance framework ensuring a fair and just transition.

We don’t have the luxury to leave anyone behind. The text negotiated with the Council strikes the right balance between ambition and feasibility. 2030 is around the corner and the energy crisis only shows the need to accelerate the transition. The revised Effort Sharing Regulation sets a clear path for Member States to now plan and implement climate policies and actions in relevant sectors – road transport, buildings, agriculture and waste.

So this House did an impressive job, and I would like to thank and congratulate the negotiating team for having worked well. And let’s not forget – extremely fast – for both LULUCF and Effort Sharing, the Commission has issued a statement during negotiations in relation to the assessment in its upcoming report on the review of the Governance Regulation of aspects related to access to justice in Member States. Access to justice remains an important support measure to help deliver the European Green Deal and a way to strengthen the role which civil society can play as a watchdog in the democratic space.

Finally, very briefly, on the Market Stability Reserve: it’s a small but important element of the Fit for 55 package. It’s been a very successful instrument to absorb the structural surplus of allowances in the carbon market. And for it to act faster, the percentage of allowances in circulation to be placed in the MSR has been temporarily doubled from 12% to 24% until 2023. Without the proposal under discussion today, it would revert back to 12%.

To continue reducing the surplus, ensuring market resilience, we proposed to maintain the doubled intake rate of 24%, as now agreed by the co-legislators. This provides predictability and maintains a well-functioning carbon market, which is a carbon market that step by step has to become a global carbon market for all the world to reduce their emissions.

 
  
MPphoto
 

  Henna Virkkunen, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon valmistelija. – Arvoisa puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja, haluan teollisuusvaliokunnan neuvottelijana kiittää kaikkia neuvotteluihin osallistuneita. Tämä LULUCF-lopputulos vastaa hyvin pitkälti sitä, mitä teollisuusvaliokunta ITRE omassa lausunnossaan linjasi. Lain tärkein tavoite on kasvattaa Euroopan hiilinieluja 15 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Se on hyvin haastava tavoite ja kunnianhimoinen tavoite, mutta se on mahdollista saavuttaa. Se edellyttää kyllä aktiivista kestävää metsätaloutta ja todellakin hiilinielujen kasvatuksen huomioimista kaikkialla Euroopassa.

Vaikka hiilinieluilla on tärkeä merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa, se ei saa poistaa ajatusta siitä, että kaikkein tärkeintä on kuitenkin hyvin nopeasti pyrkiä eroon kaikista fossiilisista energialähteistä. Se on se kestävä ratkaisu. Samaan aikaan on aktivoiduttava hiilinielujen kasvattamisessa, kehitettävä hiilensidontaan liittyviä toimenpiteitä, panostettava alan tutkimukseen ja kehitettävä myös teknologisia ratkaisuja. On hyvä, että tässä uudistuksessa nyt laskentamenetelmä myös uudistui ja selkeytyy ja voimme käyttää uudempaa tilastotietoa tämän pohjana.

 
  
MPphoto
 

  Mauri Pekkarinen, – Arvoisa puhemies, uudistuvalla päästökauppajärjestelmällä on tärkein rooli tiellä kohti 55 prosenttia, mutta tärkeää on myös, että taakanjakosektori selviää sille uskotun 40 prosentin velvoitteen hoitamisesta.

Vähentämisen taakka jakaantuu eri maiden kesken kovin eri tavoin. Viidellä maalla on 50 prosentin vähentämisvelvoite, pienimmillään vähentämisvelvoite on 10 prosenttia ja 12,7 prosenttia. Silti tämän voi hyväksyä. Maat ovat erilaisia ja erilaisessa tilanteessa, mutta sen hyväksymistä kuitenkin helpottaa ratkaisevasti se, kun komissio pidättäytyy asettamasta uusia esteitä kestävän bioraaka-aineen energiakäytölle. Se on tavattoman tärkeä asia.

Tällä hetkellä eniten kuitenkin uusiutuvaa energiaa tuotetaan tuulivoimalla. Minusta on tärkeää huolehtia jatkossa siitä, että luodaan edellytykset tuulivoiman edelleen tuottamiselle ja rakentamiselle, mutta tuulivoima ei tarvitse enää julkisia tukia. Minusta EU:n kannattaisi – jos sillä on varaa tukea tuulivoimaa periaatteessa – käyttää tuki alan innovaatioihin, ei tuulivoiman tuotantoon eikä siirtojohtojen rakentamiseen.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки, докладчик по становището на комисията по транспорт и туризъм. – Г-жо Председател, колеги, предложеният законодателен пакет е и може да бъде квалифициран само и единствено като преднамерено и ритуално икономическо самоубийство на Европа. Зеленият преход под тази форма е някакъв мираж.

Особено тежко ще бъде засегнат транспортният сектор. Личната мобилност ще бъде допълнително ограничавана, докато в същото време транспортният бранш ще колабира заради повишаващите се цени на горивата и невъзможните екологични стандарти. Личните автомобили, евтините и достъпни самолетни билети остават в историята и могат да си ги позволят само или много богати хора или тези, на които им ги плаща Европейската комисия.

Това е утопичният, прекрасен нов свят, който ни предлага Европейската комисия и част от тази крайна група тук, в Европейския парламент. Очевидно, колеги, с вас живеем в различни светове. Очевидно не ви интересува как живеят обикновените ваши съграждани, които просто искат автомобил, за да могат да се придвижат някъде. И очевидно не сте разбрали, че земята е кръгла, и ако се случва това, което се случва – да подарявате бизнес на Китай и да подарявате работни места на Китай, а земята е кръгла и ако Китай замърсява, той замърсява цялата земя.

А вие тук губите работни места. Не мога да си го обясня логично. Няма логика, няма обяснение. Има две думи, които ми хрумват. Едната е лобизъм, другото е преднамерена икономическа деиндустриализация на Европа. Изберете кое от двете.

 
  
MPphoto
 

  Vlad-Marius Botoş, Raportor pentru aviz, Comisia pentru dezvoltare regională. – Doamna președintă, domnule comisar, acest pachet legislativ trebuie să ofere posibilitatea de adaptare a fiecărei țări, a fiecărei regiuni în parte, pentru că doar luând în considerare specificul regional vom putea avea efectele dorite.

Sigur că ne dorim o economie europeană cât mai puțin poluantă și am votat majoritatea dintre noi Green Deal-ul în 2019, dar ne dorim totuși o economie puternică.

Ambițiile noastre de prosperitate, de standarde sociale și chiar ambițiile ecologice nu vor putea fi atinse fără o finanțare adecvată, iar aceasta nu se poate realiza fără aportul semnificativ al industriei și fără suportul oamenilor.

Ultimii ani ne-au arătat că avem nevoie de autonomie industrială, iar modul în care se transformă acum harta geopolitică la nivel mondial trebuie să determine o și mai mare atenție la un echilibru între economic și ecologic. Regulile pe care le impunem, interdicțiile și limitele nu vor putea fi respectate dacă nu construim în urmă un dialog real din care să rezulte obiective realiste și realizabile.

Sper să găsim posibilitatea de adaptare rapidă de care este nevoie în aceste vremuri tulburi.

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Das sind drei wichtige Gesetzgebungsvorhaben für den Klimaschutz, und ich danke allen, die daran mitgewirkt haben, dass wir hier jetzt so gute Kompromisse haben, innerhalb der EVP natürlich vor allen Dingen Jessica Polfjärd, Norbert Lins und Cristian Bușoi. Ich will nur zwei Sätze zum Inhalt sagen.

Einmal: Wir reden im Englischen über effort sharing. Im Deutschen, Herr Vizepräsident, wird das immer noch übersetzt mit Lastenteilung. Wir waren eigentlich mal weiter. Wir haben gesagt, es geht um climate action. Ein klug gemachter Klimaschutz ist ja nicht nur eine Last, sondern hat auch viele Vorteile. Vielleicht kann man bei der Übersetzung der endgültigen Version noch einmal darauf achten, dass effort eigentlich nicht mit Lasten ...

(Zwischenruf)

Ja, aber für climate action finden wir vielleicht auch ein gutes Wort in den anderen Sprachen.

Das Zweite: Ich möchte noch einmal das unterstreichen, was Norbert Lins zum Thema nachhaltige Forstwirtschaft gesagt hat. Ein Wald, der bewirtschaftet wird, bindet mehr CO2, und wir kreieren dann auch noch Holz als nachwachsenden Rohstoff. Deswegen sollten wir die Forstwirte bei der nachhaltigen Forstwirtschaft unterstützen.

Und wenn wir das dann morgen angenommen haben, dann wird die Kommission ja weiterarbeiten. Ich hätte mir sogar gewünscht, dass das, was am Donnerstag kommt, nämlich der Rechtsakt über eine klimaneutrale Wirtschaft, gemeinsam mit Fit für 55 vorgestellt worden wäre. Denn wir sehen jetzt, dass viele Unternehmen, die sich auf den Weg machen, bürokratische Hindernisse haben. Wir müssen schneller werden, und der IRA ist nur der letzte Anstoß. Wir müssten das eigentlich schon vorher gemacht haben. Deswegen bitte ich um einen ambitionierten Vorschlag für Donnerstag. Ein Kollege hat es so ausgedrückt: Die Antwort auf den IRA sollte nicht Europe first sein, sondern Europe fast. Und das erwarten wir von der Kommission.

 
  
MPphoto
 

  Javi López, en nombre del Grupo S&D. – Señora presidenta, señor vicepresidente Timmermans, mañana el Parlamento Europeo aprobará varias piezas clave del paquete legislativo «Objetivo 55», nuestra hoja de ruta para la descarbonización. Entre ellas, aprobaremos el Reglamento de reparto del esfuerzo, una pieza clave, como bien hemos dicho, porque regulará el 60 % de los gases de efecto invernadero y tendrá impacto sobre el transporte, los edificios o la agricultura europeos. Además, mantiene el objetivo marcado por la Comisión Europea de reducir en un 40 % las emisiones en todas estas áreas reguladas por el Reglamento de reparto del esfuerzo para el año 2030. ¿Por qué es importante esta regulación que aprobamos mañana?

En primer lugar, porque el impacto del cambio climático es una realidad. Solo hace falta ver las temperaturas tan anómalas que hemos tenido esta semana en toda Europa, los fenómenos extremos que se reproducen o las sequías, que ya afectan a partes importantes del territorio europeo. Esta realidad solo es un llamamiento a la acción temprana y a la implementación rápida del proceso de descarbonización y de toda la política de mitigación. Para ello, el Reglamento de reparto del esfuerzo incluye una trayectoria lineal ambiciosa y, además, limita las flexibilidades de los Estados miembros, porque queremos una regulación exigente.

En segundo lugar, es muy importante lo que aprobamos mañana porque el mundo hoy está en una enorme carrera por desarrollar las tecnologías verdes, y los esfuerzos de hoy son la competitividad económica de Europa de mañana. Por eso, hay que reclamar en todos los campos que hagamos este tipo de esfuerzos, porque nos asegura una economía sólida y próspera en el futuro.

En tercer lugar, nos permite dar pasos adelante hacia una transición justa, con cláusulas importantes que incorporan una dimensión social junto a la dimensión climática.

En cuarto y último lugar, ¿por qué es importante lo que aprobamos mañana? Porque, a decir verdad, estas últimas semanas hemos oído voces dispuestas a romper el consenso que se había construido alrededor del Pacto Verde Europeo durante los últimos años en Europa —voces muy preocupantes—. Buena parte de lo que aprobamos mañana lo aprobamos con grandes acuerdos gracias al buen trabajo del Parlamento, de la ponente Jessica Polfjärd, así como del trabajo que han hecho el Consejo, la Comisión, el vicepresidente Timmermans; son una muestra de que es posible alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar en la descarbonización y que poner en riesgo el consenso sobre el Pacto Verde Europeo pone en juego no solo el futuro del continente, sino también la economía y la competitividad de Europa y su futuro.

 
  
MPphoto
 

  Nils Torvalds, on behalf of the Renew Group. – Madam President, I have to ask for forgiveness of those in charge of translation, because I’m going to start with some sentences in Swedish because of Jessica.

Tack ska du ha, Jessica, för att du skötte det här ärendet. Det var inte alltid lätt. Förhandlingarna i rådet var inte heller lätta, men du lyckades ändå nå ett framgångsrikt resultat.

It’s very important that climate action is looked at in the long term with the 2050 climate neutrality target in mind. The Effort Sharing Regulation is key to deliver on CO2 reductions. Under the agreement, EU countries will have to cut emissions by 40% compared to 2005 levels in sectors such as buildings, road transport, agriculture and waste, which are currently not regulated under the bloc’s carbon market, the EU Emissions Trading Scheme. Together, these sectors are responsible for 60% of the EU’s greenhouse gas emissions.

Renew Europe is pleased that the 2030 targets and trajectories are ambitious enough to reduce CO2 emissions even if we see mounting challenges with the percentage-based reductions.

The Climate Fund will, with the Council, deliver the climate and therefore my group will support the important part of the Fit for 55 package.

At the very end, a comment which Mr Liese already said. Effort sharing sounds very fine. In Swedish, fördelning av bördan. That means distribution of the burden. Therefore, in Nordic countries, we sometimes feel a little more burden.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken, for Verts/ALE-Gruppen. – Fru formand! Tak til ordføreren og også til kommissær Timmermans. Vi har landet et rimelig godt resultat, og vi er især glade for, at vi har fået strammet op på Kommissionens forslag på flere vigtige områder. Det vigtigste er jo nok, at reduktionsvejen frem mod 2030-målene er blevet skærpet, og så at vi har fået lukket det her smuthul, Kommissionen havde fundet til at linke til arealanvendelsen, så det er kommet væk, og at vi har strammet landenes muligheder – eller begrænset landenes muligheder – for at udsætte reduktionen af klimagasser. Det er dog ikke nogen hemmelighed, at vi Grønne havde håbet på mere mod og mere ambition. Dels fra kollegerne her i Parlamentet, men især fra regeringerne.

Reduktioner er svære og gør ondt. Men alternativet gør meget mere ondt, og den regning, vi sender til børneværelset, bliver langt større, hvis vi ikke handler nu og handler hurtigt. Men jeg er jo nok især skuffet over, at vi har mødt så lidt velvilje til at gøre reduktionsvejen endnu kortere. Der er jo forskel på, når man har et mål, om man når det ved at lave sådan en bue, eller man laver sådan en bue her. Og vi havde også meget gerne set, at man havde fået begrænset flere af de her smuthuller. Nu gælder det implementeringen, og her har vi altså også heldigvis sikret bedre gennemsigtighed med indsatsen. Og vi forventer, at de 27 regeringer sætter alt ind på at leve op til de nye reduktionskrav, for man må jo gerne kunne se, at det er fædre og mødre eller bedsteforældre som mig, der laver dette her arbejde.

 
  
MPphoto
 

  Anna Zalewska, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Koleżanki i koledzy! Rzeczywiście praca była intensywna, sympatyczna, myślę, że darzyliśmy się szacunkiem, choć bardzo często się nie zgadzaliśmy. I teraz może bez tego zadęcia, prawda osadzona w rzeczywistości. Przypominam artykuł drugi prawa klimatycznego, to był trudny do osiągnięcia kompromisu artykuł, który mówi o tym, że jesteśmy solidarni na poziomie Unii Europejskiej, że uwzględniamy pochłaniacze nie tylko naturalne, bo wiedzieliśmy, że natura nie da sobie rady. Cóż stało się w tych dokumentach? Otóż to prawo i ten artykuł zwyczajnie nie działa.

Po pierwsze LULUCF jest niesprawiedliwy. Myślę, że tutaj wielokrotnie przesympatycznemu sprawozdawcy Finowi zwracałam uwagę, że nie rozumiem, dlaczego oni, tak zasobni w lasy, mają do pochłonięcia 7 mln ton, a Polska 38 milionów ton? Nigdy nie uzyskałam odpowiedzi. Powiedz mi, jutro czy pojutrze osiągnięcie cele? Później będziecie mogli pożyczać, będziecie mogli handlować. Po drugie ten dokument oparty jest na absolutnie nierzeczywistych danych, bo to są dane z 2016 do 2018 roku. Świat lasów wygląda już zupełnie inaczej. Oprócz tego przypominam, jest tam mowa o karaniu, to znaczy nie osiągniesz wyniku, to będziesz o kilka procent musiał swoje wysiłki powiększyć.

I wreszcie nie ma pieniędzy na to, żeby pomagać krajom członkowskim kiedy przyjdzie wichura, kiedy przyjdzie pożar. Jeżeli chodzi o wspólny wysiłek redukcyjny, prześmiewczo w tej chwili nazywany jako ten dotyczący gospodarki i tych elementów natury, które nie są objęte ETSem. Ależ są. Przecież mowa o transporcie, mowa o mieszkaniach i domach. Przecież podwójnie karzemy tych, którzy jeżdżą samochodami, grzeją czy też chłodzą swoje własne domy. Nie uwzględnia absolutnie ten dokument wojny, łącznie z migracją. W Polsce jest kilka milionów ukraińskich obywateli, którzy mają wpływ na to, w jaki sposób też liczy się, czy osiąga się wysiłek redukcyjny.

Wreszcie rezerwa. No, to jest dopiero majstersztyk. Wojna, pandemia, szalejące ceny energii, ETS, który osiąga już 100 euro, a tutaj mowa o podwojeniu tejże rezerwy. Ile ma osiągnąć, żeby pan Frans Timmermans był usatysfakcjonowany? 200? 300 euro? Zapytajcie o to Europejczyków, żeby nie skończyło się tak jak z rozporządzeniem... (przewodnicząca odebrała mówczyni głos)

 
  
MPphoto
 

  Silvia Sardone, a nome del gruppo ID. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il piano dell'Unione europea sull'ambiente continua ad essere un disastro. Commissario Timmermans, ha parlato di una giusta ed equa transizione. Beh, non mi pare. Insomma, i vostri provvedimenti porteranno a sacrificare i settori produttivi, aziende e lavoratori sull'altare di un'ideologia green. Ci sarà un ulteriore spostamento di produzioni fuori dall'Europa, avvantaggiando grandi inquinatori come la Cina.

A livello globale il 33% del totale delle emissioni nocive globali è colpa della Cina: da sola – e dico, da sola! – supera la somma delle quattro economie che la seguono: Stati Uniti, Unione europea, India e Russia. E state bene attenti: non ha ancora raggiunto il picco di emissioni.

Per inseguire gli slogan alla Greta volete penalizzare l'Europa e i suoi cittadini. Ma, soprattutto, chi paga per questi super piani? Pagheranno i consumatori con aumenti dei prezzi e i lavoratori con ansie di fallimento e crisi sociali che già vediamo. Ci volete regalare un'Europa più povera e sempre più succube della Cina?

Io la trovo una totale vergogna! Bel piano, però, il vostro. I dossier, però, fateveli votare magari dei cinesi, perché di sicuro qui noi non li voteremo.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Modig, The Left-ryhmän puolesta. – Arvoisa puhemies, tänään me taas käsittelemme näitä keskeisiä osia Fit for 55 -paketista, jonka tarkoitus on varmistaa vähintään 55 prosentin nettopäästövähennykset vuodelle 2030 ja siten pitää Pariisin polku meille edelleen mahdollisena. Juhlapuheissahan me nimitämme itse itseämme globaaliksi ilmastojohtajaksi, ja siitä voisi vetää sen johtopäätöksen, että me olemme jo kirkkaasti Pariisin polulla, mutta valitettavasti näin ei vielä ole. Meillä on paljon työtä edessämme, mutta tällä viikolla me toivottavasti otamme jälleen yhden askeleen eteenpäin.

Taakanjakosektori vastaa 60 prosenttia EU:n kokonaispäästöistä ja on tärkeä työkalu vähennysten saavuttamiseen kansallisin toimin. Se tulee säilyttää omana kokonaisuutenaan myös vastaisuudessa. Päästökauppaa ei tule laajentaa taakanjakosektorille, koska ETS toimii parhaiten yritysten ja tuotannon siirtymän vauhdittamisessa, mutta taakanjakosektorilla on jäsenvaltioiden mahdollista huolehtia siitä, että vihreä siirtymä on myös sosiaalisesti kestävä niiden voidessa valita juuri niille sopivat keinot saavuttaa yhdessä päätetyt tavoitteet.

Kokonaisuudessaan näyttää siltä, että Fit for 55:n osalta päästövähennystavoitteissa pääsemme yli 55 prosentin, mikä on hyvä uutinen, mutta hiilineutraalius on balanssi, eli se on täysin riippuvainen siitä, että me myös sidomme hiiltä ja sidomme sitä tarpeeksi. Ja tässä metsien hiilinielu on keskiössä. Tätä vasten on uskomatonta, että sen sijaan, että suojelisimme metsien luonnollista nielua varmistamalla, että puu käytetään järkevästi korkean arvonlisän hiiltä pitkään sitoviin tuotteisiin, me poltamme puuta energiakäyttöön. Tämä metsien hiilinielun väärinkäyttö ei ole vain mahdollista, vaan sitä tuetaan erikseen. Oli mistä poliittisesta ryhmästä tahansa, tämän tyhmempää käyttötarkoitusta metsille ei voi löytää – ei ilmaston eikä talouden näkökulmasta.

Ja koska meidän on oltava rehellisiä, me emme tule koskaan saamaan kaikkia päästöjä pois elämästämme, joten meillä on oltava ne välttämättömät päästöt kattava nielu. LULUCF:n sääntelyn pitää varmistaa vahvemmat nielut ja varmistaa, että päästövähennyksiä saadaan kaikilta maankäytön alueilta. Tämä esitys ei vielä vie meitä maaliin, mutta se on merkittävä edistysaskel. Ja merkittävää on se, että mietintö asettaa komissiolle velvoitteen tuoda tarkempi esitys siitä, miten kaikki maankäytön osa-alueet saadaan päästövähennysten piiriin. Tämä on täysin välttämätöntä, mikäli haluamme onnistua tavoitteissamme.

Jos me haluamme saavuttaa Pariisin polun ja hiilineutraaliustavoitteen, tavoitteen olla neutraali viimeistään 2050, jonka olemme itse itsellemme sitovaksi tavoitteeksi ilmastolakiin kirjanneet, niin meidän on pakko pystyä asettamaan niin maa- kuin metsätaloudelle samat vaatimukset kuin olemme asettaneet kaikille muillekin aloille. Se on välttämätöntä, jotta pääsemme päämääräämme.

Jag vill tacka Jessica Polfjärd för det jättefina samarbetet vi hade om ESR och uppskattar jättemycket ditt inkluderande arbetssätt under arbetet med resten av oss.

Ja kiitos Ville erittäin hyvästä duunista LULUCF:n kanssa! Itse olisin kaikkien näiden kolmen esityksen kohdalla ollut valmis menemään pidemmälle kuin mihin enemmistön tahto riitti, mutta kaikkia näitä kolmea tulen tukemaan mielelläni.

 
  
MPphoto
 

  Edina Tóth (NI). – Tisztelt Elnök Asszony! Az éghajlatváltozás kezelése sürgető kihívás. A hatékony környezetvédelmi intézkedések elengedhetetlenek, ugyanakkor az előttünk fekvő javaslatok egyikének a gazdák és erdészek lehetnek a kárvallottjai, hiszen az újonnan meghatározott nagymértékű mezőgazdasági károsanyagkibocsátás-csökkentéshez olyan intézkedések lennének szükségesek, mint például a műtrágya felhasználásának korlátozása vagy az állatállomány csökkentése, valamint a lakosság élelmiszer-fogyasztási szokásainak megváltoztatása.

Tisztelt Timmermans Biztos Úr! Közös célunk, hogy az EU-t modern és versenyképes gazdasággal rendelkező, környezettudatos társadalommal rendelkező közösséggé alakítsuk át, de nem ilyen módon. Gazdáink, erdészeink többet érdemelnek, s most ismét jelentős kihívásokkal kell szembenézniük. A terhek felelőtlen elosztása helyett teljesíthető célokat várunk el.

 
  
MPphoto
 

  Радан Кънев (PPE). – Г-жо Председател, г-н Вицепрезидент, колеги, има един парадокс и той е, че успехът на европейската климатична политика няма да се измери в проценти – нито в 50, нито в 55, нито в 57, нито до 2030, нито до 2032 година. Той ще се измери в икономическата ефективност – успехът, който може да направи тази политика атрактивна за целия свят и така наистина да помогне за борбата ни срещу климата.

И тук има един много прост тест, пред който сме изправени. На първо място, трябва да видим може ли тази политика да бъде атрактивна за по-бедните, икономически по-изостаналите държави вътре в самия ни Съюз. Това е тестът, който ще определи нейния окончателен успех. И тук аз трябва да кажа, че съм оптимист. Има огромни възможности за икономическо развитие в Централна и Източна Европа, базирано на Европейския климатичен закон. Имаме огромни възможности и за добив на критични материали, и за производство на батерии, и за производство на водород, и не просто за производство на енергия от възобновяеми източници, но за връщане на производството на самите възобновяеми източници на европейския континент. Имаме значителен потенциал и в работата по електродвигатели, за да не говорим отново и отново, че електрическите автомобили на бъдещето ще бъдат внасяни в Европа. Но тук искам да отбележа и нещо обратно. Моята страна България до момента е намалила парниковите си газове с над 40% спрямо 90-та година, но не благодарение на модерно технологично развитие, а на деиндустриализация. И тук особено за effort sharing regulation трябва много внимателно да обърнем внимание, да преценим дали той е наистина справедлив и дали е атрактивен и отваря шансове пред държави като България.

 
  
MPphoto
 

  Delara Burkhardt (S&D). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 2030 – das klingt immer ganz schön weit weg. Aber es sind nur noch sieben Jahre. Nur sieben Jahre, bis wir unsere Emissionen in allen Bereichen um mindestens 55 % zu reduzieren haben, wozu wir uns ja rechtlich, aber auch international verpflichtet haben. Und es sind ja auch keine Zahlen, die wir irgendwie gewürfelt haben, sondern es sind harte planetare Grenzen, mit denen wir hier verhandeln.

Wir sind die Politikerinnen- und Politikergeneration, die nicht nur abstrakt von diesen Fernzielen sprechen kann. Wir müssen konkret werden, und wir müssen alle Bereiche der Wirtschaft in die Pflicht nehmen. Wir werden daran gemessen werden, wie gut wir diese Entscheidung auf den Weg gebracht haben.

Und es ist gut, dass wir genau das eben in den in dieser Woche abzustimmenden Dossiers so gut geschafft haben. Ich möchte da insbesondere noch mal Ville für die gute Zusammenarbeit bei der LULUCF-Verordnung danken. Allein mit der können wir unser Klimaziel nämlich schon auf 57 % anheben. Und zusammen mit dem REPowerEU-Paket zur Energieunabhängigkeit von Russland gibt es sogar bis zu 60 %. Also wir haben hier wirklich gezeigt, dass wir mit Zusammenarbeit und mit Fleiß unsere eigenen Klimaziele sogar übertreffen können.

Mir geht es aber nicht nur um diese Zahlen und um diese abstrakten Ziele, sondern um dieses Wie. Ich kämpfe für eine EU, in der nicht Wohnort oder Geldbeutel entscheiden kann, ob man nachhaltig leben kann. Dafür ist es eben doch entscheidend, wer mit am Verhandlungstisch sitzt und wessen Interessen hier verteidigt werden. Ich muss sagen, für die anstehenden Herausforderungen und Verhandlungen, die noch vor uns stehen – wenn ich an die Pestizidverordnung denke, wenn ich an die Naturwiederherstellungsrichtlinie denke oder auch die Abstimmung zum Verbrenner-Aus – da mache ich mir etwas Sorgen, dass uns dieser Spirit von den Verhandlungen verloren geht.

Das ständige Gerede von einer technologieoffenen Klimapolitik ist nämlich vor allen Dingen eines: Das Festhalten an einem durch massive Subventionen geförderten fossilen Wirtschaftsmodell. Der Kampf gegen das Verbrenner-Aus und andere wegweisende EU-Klimainstrumente schützt genau diese fossilen Interessen und nicht die der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Mit diesen Schaufensterdebatten gestalten Sie keine Zukunft. Sie machen Menschen Angst vor der Zukunft, und Sie stehlen sich aus der Verantwortung. Sie wollen den Markt regeln lassen, der ja eine ach so beeindruckende Bilanz darin hat, der Klimakrise etwas entgegenzusetzen. Dabei unterstützen sie nicht die Interessen der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, sondern lassen sich für die Interessen derjenigen einspannen, die sich aus der Ausbeutung von Mensch und Planet ein profitables Geschäftsmodell auf Kosten aller gebaut haben.

Das Paket „Fit für 55“ ist ein Riesenschritt Richtung Klimaneutralität 2050. Es zeigt, was möglich ist, wenn wir den politischen Willen haben. Wer allen Menschen in Europa eine sichere, klimaneutrale Zukunft ermöglichen will, darf jetzt nicht blockieren, sondern muss die Ärmel hochkrempeln und dafür sorgen, dass zukunftsfähige Technologien und gesellschaftliche Teilhabe für alle Menschen zur Verfügung stehen.

(Die Rednerin lehnt eine Wortmeldung nach dem Verfahren der „blauen Karte“ von Bogdan Rzońca ab)

 
  
MPphoto
 

  Martin Hojsík (Renew). – Vážená pani predsedajúca. Obrovská príležitosť pre Slovensko, pre Európu, pre našu budúcnosť. Tak sa dá zjednodušene popísať európsky klimatický balík. Klimatická kríza je hrozba pre naše prežitie. Fit for 55 je šanca zlepšiť našu budúcnosť. Pomôcť nielen klíme, ale aj pomôcť vytvoriť nové pracovné miesta. Pomôcť znížiť účty za energie, pomôcť chrániť našu slobodu. Slobodu od dovozu fosílnych palív, ale aj slobodu každého a každej z nás, ktorí si budú vedieť vyrobiť energiu sami doma. Naštartovanie rozvoja zelenej ekonomiky. Ale aj úžasnú príležitosť konečne čeliť výzvam ruka v ruke s prírodou. Nie ju ničiť. Pre záchranu klímy totiž prírodu potrebujeme. Ona najlepšie zachytáva uhlík z atmosféry. Využime to. Bude to dobré pre naše lesy, ale aj pre našich farmárov a farmárky. Nespadne to však samé z neba. Nestačí na to európska legislatíva. Bude to na európskych vládach, či dokážu túto šancu pre svojich občanov a firmy využiť. Teda aj na tej slovenskej. A tu mám obavy, ako ukazuje fiasko programu Obnov dom. Preto bude dôležité, aby občania, ale aj my v Európskom parlamente sme napomohli využitiu príležitosti, ktorou ochrana klímy je.

(Rečník súhlasil, že bude reagovať na vystúpenie po zdvihnutí modrej karty)

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Rzońca (ECR), wystąpienie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Ja wiem, że jest Pan znawcą tematu i jest Pan profesjonalistą w zakresie ekologii. Doceniam to, ale dwie godziny temu odbyła się debata na temat Energy performance of buildings na tej sali. Proszę Pana, posłanka z Rumunii mówiła, że 60% Rumunów nie będzie stać na politykę klimatyczną. Poseł z Niderlandów powiedział, że potrzeba w samych Niderlandach 1 miliard euro na dokumenty, żeby wprowadzić politykę klimatyczną. A poseł z Niemiec powiedział, że wpompowano 40 mld w ocieplanie budynków w Niemczech i nie ma efektu. Pan pochodzi ze Słowacji? Czy nie ma Pan obaw, że biedni ludzie po prostu nie wytrzymają tego tempa zmian, które Państwo proponują?

 
  
MPphoto
 

  Martin Hojsík (Renew), blue-card reply. – This is a big opportunity. We have a lot of money in REPowerEU, in the RRF, in the cohesion funds. This is about using the opportunity or threatening that this is going to destroy us. We can choose – Poland can choose, Slovakia can choose, every country can choose. The question is, which side are you on? Are you going to keep on threatening or are you going to look at this as an opportunity for Poland as well?

 
  
MPphoto
 

  President. – Before giving the floor to our next speaker, I would like to remind you that the blue-card system should enable a lively debate, but the game is ’30 seconds each’ and no longer.

 
  
MPphoto
 

  Michael Bloss (Verts/ALE). – Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Der Grüne Deal ist das zentrale Gesetzgebungspaket dieser Wahlperiode. Wir haben unseren Wählerinnen und Wählern, unseren Kindern, den nachfolgenden Generationen das Versprechen gegeben, die Klimakrise einzudämmen, die Klimaziele und das Pariser Klimaschutzübereinkommen einzuhalten. Daran wird man uns messen. Aber auch in diesem Haus und gerade vonseiten der Konservativen wird versucht, zentrale Elemente des Grünen Deals zu Fall zu bringen.

Wenn sie gegen das Verbrenner-Aus, gegen den Klimaschutz im Verkehr stimmen, dann stimmen sie gegen die Klimaziele. Wenn sie gegen das Sanieren von Häusern stimmen, dann stimmen sie gegen die Klimaziele. Wenn es zum Schwur kommt, dann läuft man nicht weg – frei nach dem Motto: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Die Industrie wünscht sich gerade beim Verbrenner-Aus klare Vorgaben.

Man kann sich an die Vergangenheit festkleben, aber die USA und China ziehen industriepolitisch total an uns vorbei. Die Klimaindustrien, die Solarzellen, die Windräder, der grüne Stahl und ja, vor allen Dingen die E-Autos – da sind die sicheren Jobs von morgen. Wer sich dem Fortschritt verweigert, der befeuert die Deindustrialisierung. Also vermasseln Sie es nicht! Wir müssen vom Boom der Klimaindustrie profitieren.

An die Adresse der deutschen Bundesregierung sage ich: Sie verhalten sich gerade wie der Elefant im Porzellanladen. Das gefährdet, wie man hier in Europa Gesetze macht. Sie haben für das Verbrenner-Aus gestimmt. Stehen Sie zu Ihrem Verhalten. Denn sonst gibt es auch für andere Staaten kein Halten mehr. Dann wird hier jeder immer versuchen, ganz am Ende etwas für sich herauszupressen.

 
  
MPphoto
 

  Bert-Jan Ruissen (ECR). – Voorzitter, geachte commissaris, beste collega’s, deze week stemmen we dus over “Fit for 55”, maar fit for purpose is het pakket dat nu voorligt allerminst. Transities kosten tijd. Voor echt duurzaam beleid moeten de doelen daarom realistisch zijn, en dat zijn ze in wat nu voorligt helaas niet.

Ik heb gepleit voor meer flexibiliteit en meer inzet op kostenefficiëntie. Er is iets meer flexibiliteit gekomen tussen de verordening inzake de verdeling van de inspanningen en het ETS, maar deze is in mijn beleving bij lange na niet genoeg. Ondertussen wordt alles en alles maar duurder en duurder en ons concurrentievermogen wordt ernstig aangetast, resulterend in een steeds luidere roep om een verdere versoepeling van de staatssteunregels ter compensatie. Dat kan de oplossing toch niet zijn, zeker niet als we zien dat de bereidheid om sectoren te helpen sterk verschilt per lidstaat en de versoepeling van de staatssteunregels het gelijke speelveld binnen de EU dus sterk zal ondermijnen.

Voorzitter, laten we op tijd inzien dat onze concurrentiekracht van strategisch belang is. Van verplaatsing van de productie naar het buitenland wordt het milieu echt niet beter. Het is bovendien onverstandig nog afhankelijker te worden van invoer. Laten we er daarom voor zorgen dat made in Europe betaalbaar blijft.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Griset (ID). – Madame la Présidente, chers collègues, si, par ambition, l’Union européenne entend nous mener sur la voie du suicide économique, et cela en pure perte, alors nous n’avons pas la même définition de ce mot et c’est fondamental. Vous aurez beau revoir toujours plus à la hausse les objectifs climatiques de l’UE, nos efforts seront engloutis par la croissance du reste du monde. Vous voulez faire de l’UE un continent totalement décarboné? Vous en ferez un continent totalement déclassé.

L’ambition doit porter sur la relocalisation massive de nos industries, la promotion des dernières technologies nucléaires et du renouvelable sur notre sol et le contrôle de nos chaînes d’approvisionnement. C’est en baissant nos émissions importées que nous avancerons et c’est en protégeant notre modèle que nous montrerons l’exemple.

Dans un contexte de bouleversement géopolitique aux répercussions majeures sur nos économies, fixer des objectifs contraignants aux États sans tenir compte de leurs spécificités et selon des critères injustes est une fuite en avant. Tout cela pour satisfaire aux exigences d’un pacte vert irréaliste.

 
  
MPphoto
 

  Marina Mesure (The Left). – Madame la Présidente, chers collègues, dans le cadre de la feuille de route de l'Union européenne, pour mettre en œuvre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat, le Parlement européen doit se prononcer sur les résultats des négociations interinstitutionnelles de certaines propositions législatives. L'objectif de diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de serre est le bon.

Mais encore une fois, les outils proposés ne sont pas toujours à la hauteur des ambitions affichées. Si le développement des puits de carbone visant à mieux entretenir et protéger nos forêts contre la surexploitation et la bétonisation est une belle avancée, je suis beaucoup plus critique sur le renforcement des outils qui font reposer sur des logiques de marché, encore une fois, et non sur la planification, notre bifurcation écologique.

Depuis sa création, le marché carbone a eu des effets marginaux sur la réduction des émissions. Pire encore, certains industriels l'ont détourné et se sont gavés en revendant leurs droits à polluer. Nous avons accompli l'exploit de passer de pollueur-payeur au pollueur-payé. Tout ceci n'est pas sérieux.

C'était la même logique qu'il y a eu avec la soi-disant taxe carbone aux frontières qui n'en est pas une. Elle portait en elle de grands espoirs pour protéger nos secteurs stratégiques, pour produire davantage en Europe avec de meilleures normes sociales et environnementales. Mais finalement, le CBAM s'est contenté encore une fois de développer le marché carbone au reste du monde, ce qui n'est pas la solution.

En conclusion, réduire nos émissions est crucial, mais pour cela, il faut changer de logiciel. N'attendons plus que le marché décide à notre place, planifions et régulons par nous-mêmes dans le cadre de l'intérêt général.

 
  
MPphoto
 

  Maria Angela Danzì (NI). – Signora Presidente, Commissario, onorevoli colleghi, i cambiamenti climatici sono un'emergenza globale che colpisce i Paesi di tutti i continenti attraverso congiunture economiche, condizioni meteorologiche estreme e l'innalzamento dei livelli dei mari.

Il più grande progetto politico della nostra epoca è cercare di limitare tali effetti attraverso riduzioni ambiziose delle emissioni di gas a effetto serra, garantendo comunque, nel contempo, una transizione giusta e la competitività delle nostre economie.

Sono importanti gli obiettivi nazionali fissati: i terreni coltivati, i pascoli, le zone umide devono diventare una fonte di rimozione netta. L'alimentazione deve essere più rispettosa del clima. Bisogna introdurre sistemi di gestione forestale più sostenibili. Bisogna ripristinare i terreni degradati.

Basta col consumo del suolo, ma basta anche con politiche recessive. Bisogna incanalare entrate pubbliche per sostenere i singoli agricoltori che mettono in pratica pratiche rispettose della biodiversità.

 
  
MPphoto
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE). – Madam President, dear Mr Timmermans, dear colleagues, we should remain strongly committed to Green Deal and Fit for 55 strategic goals, but we need to find the best solutions to implement these objectives in the new economic and geopolitical context.

We need to take care of our industries, our companies. They should remain competitive worldwide, and the cost of energy for our citizens should remain decent. The overall compromise on ETS and other associated files is better than the original proposal, and I would like to thank, once again, Mr Liese for that.

On MSR in particular, the file that I followed, 12% was good at the beginning, but assessments showed it was not enough and that 24% worked better. Therefore, when negotiating the file with my colleagues in ENVI this time, we reached the agreement that MSR should be maintained at 24% as to avoid shocks and to ensure complementarity, coherence and effectiveness in achieving the 2030 and 2050 climate ambition.

That’s why I would like to thank also Mr Engerer, the rapporteur, for his work on keeping the mandate of the Parliament clear during negotiations and assuring that the intake of 24% is maintained and not increased beyond 2023 and until the end of Phase IV. This will ensure market predictability and serve as a bridge in the next years and also will contribute to achieve our goals without putting in danger the competitiveness of our industries and our companies.

 
  
MPphoto
 

  Heléne Fritzon (S&D). – Fru talman! Kommissionär! Snart är Fit for 55 på riktigt. Jag hoppas att alla i dag är införstådda med att marknadsstabilitetsreserven är mycket stor och viktig för klimatet. Det är en nyckelfaktor för att EU:s utsläppshandelssystem – ETS – ska fungera som det faktiskt var tänkt.

Som vi alla vet har det varit problem med EU:s utsläppshandel med det stora överskott som vi fick på utsläppsrätter efter finanskrisen. Det blev låga priser, och det blev svaga signaler till industrin att minska koldioxidutsläppen. Men i och med marknadsstabilitetsreserven sänder ETS-priserna nu rätt signaler till industrin om att faktiskt minska sina utsläpp.

Därför tycker jag att det är viktigt en dag som denna att framföra ett tack till våra förhandlare. Det gäller inte bara för den här delen om marknadsstabilitetsreserven, utan också för de andra viktiga ärendena som nu gör att vi flyttar fram positionerna, och som gör att vi i varje medlemsstat på riktigt kan ta kampen för att klara klimatomställningen på ett sätt så att vi kan lova våra barn och barnbarn och kommande generationer att vi minsann i det här parlamentet, i vårt EU, i vår union, tar ansvar för klimatomställningen och överlämnar en planet och en miljö till kommande generationer. Stort tack!

Jag vill uppmana till ett brett stöd för förslaget när det ska beslutas här i parlamentet. Det är kritiskt och avgörande att vi har en bred uppslutning i vårt parlament för klimatomställningen. Nu kan resan med Fit for 55 börja på riktigt!

 
  
MPphoto
 

  Emma Wiesner (Renew). – Frau Präsidentin! Es kommt nicht oft vor, aber heute möchte ich mich als Schwedin und Liberale auf Deutsch an Sie wenden. Ich habe wirklich nie gedacht, dass ich Deutschland den Wert von Klimaschutzmaßnahmen erklären muss. Deutschland! Aber wenn die gesamte Zukunft des Pakets „Fit für 55“ auf dem Spiel steht, dann erfordert das Extremmaßnahmen. Ich schaue Sie an und wende mich an Sie, die deutsche Bundesregierung.

„Fit für 55“ ist unser Fahrplan für die Zukunft. Aber es ist ein zerbrechliches Haus, das sich in einem empfindlichen Gleichgewicht befindet. Nimmt man ein entschiedenes wichtiges Teil aus, dann fällt es zusammen. Und wenn ich Haus sage, dann meine ich unsere Klimaschutzmaßnahmen, unsere Zukunft. Es ist absolut unverantwortlich, kritische Elemente, die bereits vereinbarten Gesetze zu blockieren.

Ich spreche zu Ihnen als Schwedin, als Parlamentarierin, als junge Europäerin, als Liberale. Bitte setzen Sie sich für das Paket „Fit für 55“ ein und hören Sie auf, das zentrale Element unseres Klimapakets, das Ende des Verbrenners, zu blockieren.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Dankeschön für die Rede in ausgezeichnetem Deutsch.

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Ştefănuță (Verts/ALE). – Doamna președintă, domnule Timmermans, este prima oară când un deputat român vorbește în calitate de Verde european, dar nu este prima oară când un deputat român vorbește despre schimbările climatice în care crede și la care trebuie să avem răspuns.

Criza climatică este aici, dar orice criză poate fi și o oportunitate, o oportunitate pentru progres. Numai trebuie să oferim claritate oamenilor și trebuie să vorbim omenește, pe românește, cum zicem noi acasă.

Vă dau un exemplu: programul Casa Verde din România. La televizor ni se spune că oamenii nu vor tranziție verde. Dar realitatea este că zeci de mii de familii au aplicat deja la Casa Verde și vor să-și pună panouri fotovoltaice pe casă și să economisească la factură. Dar guvernul și companiile nu lasă oamenii să devină producători, acei prosumatori, cum se spune în limba aceasta bruxelleză, adică în anul în care companiile de energie au făcut recorduri de profit, ele nu lasă pe alții să producă pentru ei. Ele sunt problema. Aici este problema.

Nu Europa este problema, nu schimbările climatice sunt problema, problema sunt cei care rezistă unei realități și unei direcții foarte clare a lumii în care trăim.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Kuźmiuk (ECR). – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Podstawowe zastrzeżenia, jakie chcę zgłosić do tego pakietu to przede wszystkim to, że jest on oparty w dużej mierze na ideologii, a względy merytoryczne niestety zeszły na dalszy plan. Pogarszamy konkurencyjność europejskiej gospodarki, europejskiego rolnictwa, a przecież Unia Europejska odpowiada zaledwie za 7% światowej emisji CO2. Pozostali emitenci, w tym szczególności ci główni, niespecjalnie się przejmują, w zasadzie markują politykę ograniczania emisji CO2. Co więcej, głównym beneficjentem jest gospodarka chińska, była ona już tutaj przywoływana. Chiny są czołowym producentem fotowoltaiki, samochodów z silnikami elektrycznymi. To oni są głównymi beneficjentami unijnej polityki klimatycznej, a jednocześnie uruchamiają elektrownie węglowe na ogromną skalę. Tego nie można kontynuować.

Jeżeli chodzi o to rozporządzenia LULUCF, to tu także są potężne zastrzeżenia. Uderzy w europejską hodowlę, a przecież WPR odpowiada za bezpieczeństwo żywnościowe. Uderzy w gospodarkę leśną, a w niej przecież pracuje 2,5 miliona pracowników. To jest droga donikąd, Panie Komisarzu.

 
  
MPphoto
 

  Laura Huhtasaari (ID). – Arvoisa puhemies, kun puu hakataan ja se joko poltetaan tai siitä valmistetaan jotain, niin hakatun puun tilalle kasvaa uusi puu, joka sitoo päästöjä. Nuori metsä sitoo tehokkaammin hiiltä kuin vanha metsä. Niin kauan kuin metsää kasvaa enemmän kuin sitä hakataan, ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Tämä on tilanne Suomessa. Suomessa on enemmän metsää kuin koskaan aiemmin. Suomi on jo nyt hiilinielu.

Taloudellisesti ja geopoliittisesti epävarmana aikana 310 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin tavoite on liian kireä. 225 olisi ollut parempi. Jos meillä ei ole riittävästi vientituloja, emme ainakaan pysty pitämään huolta luonnosta, saati ihmisistä.

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes (The Left). – Senhora Presidente, a União Europeia insiste nas soluções neoliberais e de mercado como o alfa e o ómega do combate aos problemas ambientais com que nos confrontamos. Procura iludir que mecanismos como o comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa, que promove, além de perversos – transformando num negócio a compra e a venda do direito a poluir – se demonstram ineficazes na redução de emissões.

Medidas ditas verdes que, ao mesmo tempo, impõem desigualdades, assimetrias de desenvolvimento e injustiças sociais, empurrando os custos deste mercado para as famílias já a braços com o brutal aumento do custo de vida, decorrente, também ele, de opções e políticas da União Europeia. Um combate sério à redução das emissões exige outro caminho. E existem alternativas.

É necessário adotar uma abordagem de tipo normativo, que fixe objetivos de redução de acordo com critérios justos, eficazes e transparentes, que integrem o princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada, alinhados com a disseminação das melhores tecnologias disponíveis, a par, entre outros, da mudança de políticas nos setores da energia e dos transportes, recuperando o controlo público destes setores estratégicos, valorizando a produção nacional e promovendo o investimento público.

 
  
  

IN THE CHAIR: MARC ANGEL
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Achille Variati (S&D). – Signor Presidente, signor Commissario, Vicepresidente, onorevoli colleghi, i dati di Eurobarometro hanno mostrato, ancora una volta, come la lotta al cambiamento climatico sia una delle priorità per i cittadini europei. Il Parlamento europeo, con l'approvazione di questo ulteriore pacchetto "Pronti per il 55", che include la riduzione delle emissioni di CO2 nei trasporti, negli edifici, in agricoltura, nella gestione dei rifiuti, vuole lanciare un messaggio chiaro in questa direzione: e cioè il futuro nostro e delle prossime generazioni passa per una società e un'economia più sostenibili.

Domani adotteremo una serie di testi ambiziosi, in linea con gli impegni presi dall'UE nell'Accordo di Parigi, che prevedono al tempo stesso sistemi di flessibilità per gli Stati membri per metterli in condizione di realizzare gli obiettivi che sono previsti. Se programmata e gestita con lungimiranza, infatti, la transizione verso un sistema a zero emissioni nette non è solo benefica per l'ambiente, ma anche per una crescita economica delle nostre società.

Crescita sostenibile, lavoro e ambiente possono, debbono stare insieme. Per questa ragione mi auguro che il Consiglio rispetti gli impegni già presi, in particolare per il dossier sulle automobili, che rappresenta un pilastro per raggiungere gli obiettivi che oggi ci proponiamo.

Quanto stiamo vedendo in alcuni Stati, come ad esempio da parte del Governo italiano, malgrado che nel mio Paese vi sia la Pianura Padana che soffre di un inquinamento dell'aria tra i peggiori inquinamenti del mondo, rappresenta un grave passo indietro e non rappresenta certo la volontà della maggioranza dei cittadini europei. Quindi, spero che il Consiglio sia lungimirante e che rispetti gli impegni.

 
  
MPphoto
 

  Elsi Katainen (Renew). – Arvoisa puhemies, ensinnäkin kiitokset LULUCF:n päävalmistelijalle Ville Niinistölle ja muille kollegoille loppujen lopuksi sitten kuitenkin ihan tasapainoisesta lopputuloksesta. Maaperällä ja metsillä on tärkeä asema hiilinieluna ja varastona ja ehdottomasti myös kestävästi tuotettujen raaka-aineiden lähteenä.

Itse olen tyytyväinen siihen, että LULUCF-asetuksen hiilinielutavoite on ilmastolain mukainen, ja päätavoite EU:n ilmastotalkoissa on päästöjen vähentäminen. Merkittävä parannus on se, että hiilinielujen laskentamalli perustuu nielujen viimeaikaiseen, ihan siihen reaalikehitykseen. Toivon, että EU:n komissiosta löytyy ymmärrystä myös sille vuosittaiselle nielujen vaihtelulle, mikä on metsäluonnossa ihan luontaista ja usein myös ihmisen toiminnasta riippumatonta.

Viisautta oli myös lykätä AFOLU:n eli taakanjako- ja maankäyttösektorien yhdistämistä, koska myös hiilisertifikaatteja koskevat säännöt ovat vasta nyt työn alla. Aivan ehdottoman tärkeää on se, että jokaisen jäsenvaltion on itse vastattava päästöistään ja nieluistaan, sillä näin nimenomaan voidaan tehokkaasti torjua ilmastonmuutosta.

 
  
MPphoto
 

  Pär Holmgren (Verts/ALE). – Herr talman! Det är både fascinerande och ganska skrämmande, tycker jag, att lyssna på denna debatt. Det verkar vara så många här i kammaren som är nöjda och glada och verkar tycka att det som vi har kommit fram till är tillräckligt – när vi är så långt ifrån det som krävs enligt vetenskapen för att vara i linje med Parisavtalet.

Det gör i sin tur att vi blir ännu mer beroende av negativa utsläpp, att lagra kol i skog och mark. Men vad händer då? Framför allt på högersidan, både här i parlamentet och i rådet, motarbetar man även de ambitionerna. Inte minst den svenska regeringen har ju under den här perioden gjort allt för att sänka ambitionerna när det gäller att lagra mer kol i skog och mark.

Det är inte bara riktigt usel klimatpolitik, utan det är också tyvärr ytterligare ett tecken, ett bevis, på att Sverige inte alls längre är ledande i klimat- och miljöfrågor. Det tycker jag är väldigt sorgligt.

 
  
MPphoto
 

  Ivan David (ID).(začátek vystoupení mimo mikrofon)... ke změnám dochází. Dochází k nim po celá staletí, z nichž máme písemné doklady, docházelo k nim miliony let, aniž by existoval průmysl, doprava a zemědělství, aniž by existoval člověk. Bude k nim docházet, i když člověk jako živočišný druh zmizí. Předstírat, že hlavní příčinou klimatických změn je činnost člověka, je naprosto neudržitelné. Stejně tak činnost člověka klimatickým změnám nezabrání. Tím méně toho lze dosáhnout v Evropské unii ve prospěch celého světa. Země Evropské unie tvoří 1/10 světové plochy. Na antropogenní produkci skleníkových plynů se podílí 8 až 9 %, ale antropogenní tvorba skleníkových plynů činí méně než 5 % celkové produkce skleníkových plynů. Prosazovaná opatření v Evropské unii ovlivní bilanci skleníkových plynů v řádu desetin procenta. Podaří se však dosáhnout zničení evropského průmyslu, zemědělství, dopravy a prohloubení lidské bídy v Evropské unii.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout (Verts/ALE). – Mr President, tomorrow we will adopt a very important pillar of the Fit for 55 package. It encompasses 60% of the EU’s greenhouse gas emissions, and this shows how important that package is.

First of all, I would like to thank very much Jessica Polfjärd, who has been fighting to establish the Effort Sharing Regulation, which is, of course, setting national targets for all those sectors in countries that do not fall under the emissions trading system (ETS). It was a big fight in limiting the flexibilities where most of the Member States want to delay action every time. I very much thank you for making sure that not too many flexibilities were granted to the Member States.

Talking about delaying action, we can’t do that and we can’t afford that in our land use system. In the land use system, we desperately need to change our source into a sink. I really would like to thank Ville Niinistö for his efforts in the LULUCF Regulation to make sure that here also the flexibilities were limited. All this together will bring us as Europe now to -57%, as you rightly said, which then hopefully can be translated also into an increased NDC so that we can go to the next COP with an even stronger story as Europe.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Waitz (Verts/ALE). – Herr Präsident, Herr Kommissar! Jene Abgeordneten, vor allem rechts der Mitte, die hier im Haus verantwortungslose Arbeitsverweigerung bei Maßnahmen gegen die Klima- und Biodiversitätskrise betreiben, versündigen sich an den Lebenschancen künftiger Generationen. Sie verzögern die Innovationen unserer Industrie zum Schaden künftiger wirtschaftlicher Entwicklung, und sie nehmen wissentlich Tod und Vertreibung von Millionen von Menschen, vor allem in ärmeren Ländern dieser Welt, in Kauf.

Aber es ist noch Zeit zur Umkehr. Hören Sie auf, mit Falschmeldungen und Angstmache den Fortschritt zu blockieren! Arbeiten Sie konstruktiv mit an den Lösungen für das 21. Jahrhundert, nicht nur bei Sonntagsreden, sondern konkret bei den kommenden Abstimmungen hier im Haus. Gebäude isolieren statt horrende Energierechnungen, moderne Elektroantriebe statt alte Stinker und blühende Landschaften statt vergiftete Agrarwüsten.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Mick Wallace (The Left). – Mr President, in light of Europe’s historic responsibility and its capacity to act, the EU must reduce its domestic greenhouse gas emissions by at least 65% by 2030, compared to 1990 levels. To meet this, the Effort Sharing Regulation needs to achieve at least 50% emissions reductions by 2030, compared to the 2005 levels.

The emissions reduction trajectory in the agreement is less ambitious than Parliament’s position. The agreement contains loopholes that would exempt Member States from around half of the emissions cuts that they are supposed to deliver on the basis of the emissions reduction trajectory. Member States would still not have to count emissions from unsustainable biomass in their national greenhouse gas inventories. The access to justice element has been gutted.

The IPCC has told us that we need rapid, far reaching and unprecedented changes to all aspects of our society. That warning is not really reflected in the agreement.

 
  
MPphoto
 

  Clare Daly (The Left). – Mr President, today we are discussing three pieces of legislation in the Fit for 55 Package aiming at climate neutrality in the EU by 2050. Among them is the update of the regulation on land use and forests for the period 2021 to 2030.

We all know that to achieve the EU’s climate objectives and climate stability, European and national policies rely heavily on carbon storage in forests. However, new data from the United Nations Framework Convention on Climate Change shows that most EU countries are losing or have lost their forest and terrestrial carbon sinks. This is obviously disastrous. While we say one thing, our actions are leading us in a different direction.

Overexploitation of forests for energy production appears to be one of the main factors for this loss, as the current fuel crisis leads to an acceleration of panic logging and firewood purchases. The consequence of our failure to develop clean technologies is becoming more apparent. We need to recognise, accelerate and deal with the issue of biomass. Harvesting has to be reduced.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Frans Timmermans, Executive Vice-President of the Commission. – Mr President, honourable Members, very briefly, first of all I need to stress that those who say ‘slow down to save our economy, slow down to save our jobs’ – I think they are wrong. If we want to save our jobs, if we want to save our economy, we actually should be speeding up.

Look at what’s happening globally. Some say, ‘well, look at China – 30% of the emissions, still increasing the emissions’. There’s also another way you could look at China: half of the cars sold in China now are already electric cars. Their investment in renewables is beyond our wildest imagination. Their transition to renewable energy will be very fast. Look at the Inflation Reduction Act in the United States: this will have a huge impact on the transition to a renewable economy.

Honourable Members, we just don’t have the luxury of slowing down. If we really want jobs that are sustainable jobs, future-oriented jobs, if we want our economy to be competitive in the future, this transition needs to happen and it needs to happen now. And I salute the European Parliament, its majority, in seeing the necessity of this and voting on these three proposals tomorrow.

My second point is this: our approach is not an ideological approach. I fear that closing your eyes to science is the ideological approach. Let scientists inform us. Let science guide us. That’s how we should use rational thought in this, not ideology. And the science is crystal clear. I would say the science is also crystal clear on what’s happening in our sinks. And by monitoring what is happening, we can find solutions.

If the European Commission monitors – and I respect Finnish colleagues and Swedish colleagues saying ‘What do you know as a Dutchman about forests? You know every individual tree in the Netherlands by name’, and I respect that – but then at least listen to your own scientists. Let them guide you and let us help you in taking the right decisions. This is my plea. Member States themselves decide, but let the decision be a rational one based on science.

And finally, some of you made remarks about cars. And, here, let me also take away a misunderstanding. Our legislation says there should be no emissions at the tailpipe in 2035. That’s what was agreed between the co-legislators. In my view, that’s technological neutrality. If you can make something that creates propulsion without emissions, you can make the choice yourself. So if in Germany they’re always talking about ‘Verbrenner-Aus’ and all of that, we’re saying ‘no emissions at the tailpipe’, and whatever you can find to have no emissions at the tailpipe is in line with the legislation. Also here, let science and economic logic dictate the choices we need to make.

 
  
MPphoto
 

  Jessica Polfjärd, föredragande. – Herr talman! Tack till er som har deltagit i debatten. Jag tycker att det har funnits en ganska bred samsyn i hur vi faktiskt kan jobba tillsammans. Om vi vill någonting, så har vi också kunnat visa att vi kan få det att hända.

Vägen fram är inte spikrak, vilket flera har vittnat om här i debatten. Det finns delar som man skulle velat att de var mer långtgående och delar som man skulle vilja se mindre av. Samtidigt är det detta som vi har kommit fram till och kunnat kompromissa om för att kunna nå ett resultat.

Som föredragande har man förstått att det kan vara så att man åldras ganska fort under en förhandling, men vi ser det som glädjande att ha ett resultat som vi ska rösta om i morgon.

Använd dock aldrig Rysslands olagliga annektering av Ukraina som ursäkt för att sänka ambitionerna i det här huset. Den dag då Putin får sätta agendan i en demokratiskt vald församling, ja, då har vi förlorat. Det finns ingen ursäkt för att sänka våra ambitioner. Istället måste vi öka möjligheterna till demokratiskt arbete för att kunna nå fram och kunna nå en enighet som håller över tid.

Jag hoppas att vi här i morgon kan anta detta lagförslag där vi har målsättningar, där vi har lagstiftning, för att kunna nå de mål som vi alla gemensamt har kommit överens om.

 
  
MPphoto
 

  Ville Niinistö, rapporteur. – Mr President, thank you for the debate and the positive, constructive spirit. I obviously also want to answer to the question stated by one MEP about is this enough. Obviously, we all know when it comes to climate ambition and keeping the global warming to 1.5 degrees, or even close to that, we as Europe also need to do more.

So when it comes to the land—use sector, my view is that this is the starting point. We are now starting for the first time to have a proper increase of carbon—sink policy, and this is the basis where we will build on post 2030 to continue increasing our carbon sinks.

When it comes to Member States’ contributions, there were some who were saying that some Member States need to do more, some less, and this is unfair. Well, everybody needs to contribute more in comparison to the inventory years.

I think it is important also for the Commission and as a parliament to send a signal that those countries to actually start to think about land use in a different way. How can we increase sustainability in a way that is good for economics as well, that creates jobs, that will be more productive for agriculture, for forestry, and takes more into consideration to biodiversity as well? They will also be better off in the future.

So if they postpone having a proper carbon—sink policy, my view is that some Member States still don’t have one. They just report what has happened. The Commission needs to intervene. You have the tools in this regulation to intervene and help Member States to realise that tapping into regenerative farming and forestry is a possibility for the Member States, for the economics, but also a necessity for the climate.

Finally, also the compromise includes the review for the Commission to go through in late 2024 what to do beyond this. There is very clear language also that all land—use sectors need to contribute. So we need to also see how agriculture will be better climate wise, how we can support carbon farming and also public policies, not just private companies’ contributions.

When it comes to forestry, we need to look at better management methods, cascading principal, higher added value for products, so getting more economic wellbeing out of less amount of resources. So the harvesting amounts we do have today are a problem, and we need to also solve that, not just going for the bulk industry when it comes to forestry, but have more higher end products with lesser impact for negative impact for climate and biodiversity. That is to say, for the economics of this sector as well, as well as all the other sectors – they are not going to succeed, but are trying to hang on to bad practices.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

The vote will take place tomorrow, Tuesday 14 March.

 
Zadnja posodobitev: 16. maj 2023Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov