Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/0201(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0161/2022

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0161/2022

Συζήτηση :

PV 07/06/2022 - 7
CRE 07/06/2022 - 7
PV 13/03/2023 - 15
CRE 13/03/2023 - 15

Ψηφοφορία :

PV 08/06/2022 - 16.2
CRE 08/06/2022 - 16.2
PV 14/03/2023 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0233
P9_TA(2023)0066

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
XML 12k
Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

22.2. Χρήση γης, αλλαγή χρήσης γης και δασοπονία (LULUCF) (A9-0161/2022 - Ville Niinistö)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Mündliche Stimmerklärungen

 
  
MPphoto
 

  Charlie Weimers (ECR). – Fru talman! Centralistisk miljöpopulism – det är vad detta förslag handlar om. Det kan vi sverigedemokrater inte stå bakom. Därför röstade vi nej till LULUCF-direktivet om markanvändning och skogsbruk.

Skogen omnämns inte i EU-fördragen. Direktivet strider därför mot principen om tilldelade befogenheter och subsidiaritetsprincipen. En växande skog binder koldioxid. Med hänvisning till klimatet försöker EU därför detaljstyra även detta område.

För att kompensera för andra länders utsläpp vill unionen använda svensk skog för att öka inlagringen av koldioxid. Om den inte ökar till 2030 hotas Sverige med kraftiga böter. Vår skogsindustri ska bära kostnaden så att andra länder slipper vidta åtgärder. Detta EU-beslut kommer att kosta skogs- och lantbruksjobb på landsbygden. Sverigedemokraterna kämpar, som enda parti, helhjärtat mot denna utveckling.

 
  
MPphoto
 

  Ангел Джамбазки (ECR). – Г-жо Председател, категорично гласувах против това предложение за европейски регламент за колективно постигане на неутралитет. Няма как да не спомена думата „колективно“, която за нас, които сме живели в този строй, знаем какво значи в нашия исторически контекст. Сега към същността на текста.

Като част от пакета „Подготвени за цел 55“ този регламент обхваща емисии от парникови газове, резултат от пряка човешка дейност при използването на земята. Чрез приложеното законодателство се въвеждат допълнителни задължения и де факто санкции под формата на увеличаване на целта за следващата година. Тези държави членки, които не могат да постигнат т. нар. заложени цели – отново забрани, отново бюрократични тежести с едничката цел да се угоди на крайните зелени екстремисти в тази зала. Не се мисли как това ще се отрази върху селското стопанство, върху горските стопанства, нито как държавите членки ще се съобразяват с поредния абсолютно излишен законодателен акт, изработен от чиновници, които не са виждали гора извън саксиите в офиса си. Тези действия убиват европейската икономика. Затова твърдо се противопоставям на такива зеленистки идеи, които се изповядват, за съжаление, от мнозинството в тази зала.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, dovolte, abych také vysvětlila, proč jsem podpořila finální kompromisní návrh revize nařízení o využívání půdy a lesnictví, zkráceně tomu říkáme LULUCF. Jedná se o důležitou oblast, která má velký potenciál přispět ke zmírnění produkce emisí v EU. Revize nařízení se zaměřuje na podporu zacházení s lesy a půdou tak, aby absorbovaly maximum skleníkových plynů. Zároveň je třeba zachovat přirozené funkce krajiny, lesů a zemědělství. Vítám, že byl zachován realistický celoevropský cíl absorpční kapacity 310 milionů tun ekvivalentu CO2 do konce roku 2030 se závazným čtyřletým rozpočtem na roky 2026 až 2029 pro každý členský stát. Hodnoty pro roky 2026 až 2029 budou mít pouze indikativní charakter. Zásadní bude splnění rozpočtu v rámci celého období. Byl také dosažen kompromis v oblasti požadavků na monitorování a vykazování, který by neměl navýšit administrativní zátěž pro členské státy.

 
Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιουνίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου