Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Πράξη για τα δεδομένα (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Αυτή είναι η Ευρώπη - Συζήτηση με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Gitanas Nausėda (συζήτηση)
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Αίτημα για την άρση της ασυλίας του Ιωάννη Λαγού (A9-0053/2023 - Andrzej Halicki) (ψηφοφορία)
  7.2.Αίτημα για την άρση της ασυλίας του Nicolaus Fest (A9-0055/2023 - Ilana Cicurel) (ψηφοφορία)
  7.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - αίτηση EGF/2022/002 BE ΤΝΤ - Βέλγιο (A9-0043/2023 - Olivier Chastel) (ψηφοφορία)
  7.4.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 94100 (MON-941ØØ-2) (B9-0162/2023) (ψηφοφορία)
  7.5.Επιβατηγά πλοία Rο-Rο: απαιτήσεις ευστάθειας (A9-0255/2022 - Roberts Zīle) (ψηφοφορία)
  7.6.Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη (κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών) (A9-0163/2022 - Jessica Polfjärd) (ψηφοφορία)
  7.7.Χρήση γης, αλλαγή χρήσης γης και δασοπονία (LULUCF) (A9-0161/2022 - Ville Niinistö) (ψηφοφορία)
  7.8.Αναθεώρηση του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (A9-0045/2022 - Cyrus Engerer) (ψηφοφορία)
  7.9.Ενεργειακή απόδοση κτιρίων (αναδιατύπωση) (A9-0033/2023 - Ciarán Cuffe) (ψηφοφορία)
  7.10.Πράξη για τα δεδομένα (A9-0031/2023 - Pilar del Castillo Vera) (ψηφοφορία)
  7.11.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή – ετήσια έκθεση 2021 (A9-0054/2023 - Anne-Sophie Pelletier) (ψηφοφορία)
  7.12.Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (A9-0019/2023 - Janina Ochojska) (ψηφοφορία)
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών 2023 - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές προτεραιότητες για το 2023 (συζήτηση)
 10.Επαρκές ελάχιστο εισόδημα που διασφαλίζει την ενεργό ένταξη (συζήτηση)
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Ώρα των ερωτήσεων (Επιτροπή) - Πώς θα κατοχυρωθεί η ενεργειακή ασφάλεια στην ΕΕ το 2023
 14.Ώρα των Ερωτήσεων (ΑΠ/ΥΕ) - Ενίσχυση των διατλαντικών δεσμών σε ένα πολυμερές παγκόσμιο περιβάλλον με όλο και περισσότερες προκλήσεις
 15.Επιδείνωση της δημοκρατίας στο Ισραήλ και συνέπειες στα κατεχόμενα εδάφη (συζήτηση)
 16.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού)(επακόλουθες ενέργειες)
 17.Η κατάσταση στη Γεωργία (συζήτηση)
 18.Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δημοκρατία της Μολδαβίας (συζήτηση)
 19.Έκθεση εφαρμογής που αφορά τη συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ - Το πλαίσιο Windsor (συζήτηση)
 20.Οι σχέσεις ΕΕ-Αρμενίας (συζήτηση)
 21.Οι σχέσεις ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν (συζήτηση)
 22.Αιτιολογήσεις ψήφου
  22.1.Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη (κανονισμός για τον επιμερισμό των προσπαθειών) (A9-0163/2022 - Jessica Polfjärd)
  22.2.Χρήση γης, αλλαγή χρήσης γης και δασοπονία (LULUCF) (A9-0161/2022 - Ville Niinistö)
  22.3.Ενεργειακή απόδοση κτιρίων (αναδιατύπωση) (A9-0033/2023 - Ciarán Cuffe)
  22.4.Πράξη για τα δεδομένα (A9-0031/2023 - Pilar del Castillo Vera)
  22.5.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή – ετήσια έκθεση 2021 (A9-0054/2023 - Anne-Sophie Pelletier)
  22.6.Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (A9-0019/2023 - Janina Ochojska)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1069 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (1069 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (5039 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιουνίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου