Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 14 marca 2023 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Akt w sprawie danych (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.„Oto Europa” – debata z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą (debata)
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Głosowanie
  7.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Ioannisa Lagosa (A9-0053/2023 - Andrzej Halicki) (głosowanie)
  7.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Nicolausa Festa (A9-0055/2023 - Ilana Cicurel) (głosowanie)
  7.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwalnianych Pracowników – EGF/2022/002 BE/TNT – Belgia (A9-0043/2023 - Olivier Chastel) (głosowanie)
  7.4.Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowany rzepak MON 94100 (MON-941ØØ-2) (B9-0162/2023) (głosowanie)
  7.5.Statki pasażerskie typu ro-ro: wymogi stateczności (A9-0255/2022 - Roberts Zīle) (głosowanie)
  7.6.Wiążące roczne redukcje emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie (rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego) (A9-0163/2022 - Jessica Polfjärd) (głosowanie)
  7.7.Sektor użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) (A9-0161/2022 - Ville Niinistö) (głosowanie)
  7.8.Przegląd rezerwy stabilności rynkowej na potrzeby unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (A9-0045/2022 - Cyrus Engerer) (głosowanie)
  7.9.Charakterystyka energetyczna budynków (wersja przekształcona) (A9-0033/2023 - Ciarán Cuffe) (głosowanie)
  7.10.Akt w sprawie danych (A9-0031/2023 - Pilar del Castillo Vera) (głosowanie)
  7.11.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – sprawozdanie roczne za 2021 r. (A9-0054/2023 - Anne-Sophie Pelletier) (głosowanie)
  7.12.Spójność polityki na rzecz rozwoju (A9-0019/2023 - Janina Ochojska) (głosowanie)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej – 2023 r. - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej – priorytety w zakresie zatrudnienia i priorytety społeczne na 2023 r. (debata)
 10.Odpowiedni dochód minimalny zapewniający aktywne włączenie (debata)
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Tura pytań (Komisja) – Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w UE w 2023 r.?
 14.Tura pytań (Wiceprzewodniczący Komisji/Wysoki Przedstawiciel) - Zacieśnianie więzi transatlantyckich w wielostronnym świecie, który stawia coraz więcej wyzwań
 15.Pogorszenie się stanu demokracji w Izraelu i konsekwencje dla okupowanych terytoriów (debata)
 16.Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu)(dalsze postępowanie)
 17.Sytuacja w Gruzji (debata)
 18.Wyzwania stojące przed Republiką Mołdawii (debata)
 19.Sprawozdanie z wdrażania umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE - Ramy windsorskie (debata)
 20.Stosunki UE–Armenia (debata)
 21.Stosunki UE–Azerbejdżan (debata)
 22.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  22.1.Wiążące roczne redukcje emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie (rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego) (A9-0163/2022 - Jessica Polfjärd)
  22.2.Sektor użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) (A9-0161/2022 - Ville Niinistö)
  22.3.Charakterystyka energetyczna budynków (wersja przekształcona) (A9-0033/2023 - Ciarán Cuffe)
  22.4.Akt w sprawie danych (A9-0031/2023 - Pilar del Castillo Vera)
  22.5.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – sprawozdanie roczne za 2021 r. (A9-0054/2023 - Anne-Sophie Pelletier)
  22.6.Spójność polityki na rzecz rozwoju (A9-0019/2023 - Janina Ochojska)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zatwierdzenie protokołu bieżącego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1069 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1069 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (5039 kb)
Ostatnia aktualizacja: 5 czerwca 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności