Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 14 mars 2023 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Dataakten (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Detta är Europa – Debatt med Litauens president Gitanas Nausėda (debatt)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Omröstning
  7.1.Begäran om upphävande av Ioannis Lagos immunitet (A9-0053/2023 - Andrzej Halicki) (omröstning)
  7.2.Begäran om upphävande av Nicolaus Fests immunitet (A9-0055/2023 - Ilana Cicurel) (omröstning)
  7.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2022/002 BE/TNT – Belgien (A9-0043/2023 - Olivier Chastel) (omröstning)
  7.4.Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: Genetiskt modifierad raps MON 94100 (MON-941ØØ-2) (B9-0162/2023) (omröstning)
  7.5.Ro-ro-passagerarfartyg: stabilitetskrav (A9-0255/2022 - Roberts Zīle) (omröstning)
  7.6.Medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp (förordningen om ansvarsfördelning) (A9-0163/2022 - Jessica Polfjärd) (omröstning)
  7.7.Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) (A9-0161/2022 - Ville Niinistö) (omröstning)
  7.8.Översyn av reserven för marknadsstabilitet inom unionens utsläppshandelssystem (A9-0045/2022 - Cyrus Engerer) (omröstning)
  7.9.Byggnaders energiprestanda (omarbetning) (A9-0033/2023 - Ciarán Cuffe) (omröstning)
  7.10.Dataakten (A9-0031/2023 - Pilar del Castillo Vera) (omröstning)
  7.11.Europeiska ombudsmannens verksamhet – årsrapport 2021 (A9-0054/2023 - Anne-Sophie Pelletier) (omröstning)
  7.12.Konsekvent politik för utveckling (A9-0019/2023 - Janina Ochojska) (omröstning)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken 2023 - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättningsprioriteringar och sociala prioriteringar för 2023 (debatt)
 10.Tillräcklig minimiinkomst som garanterar en aktiv inkludering (debatt)
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Frågestund (kommissionen) – Hur kan energitrygghet säkerställas i EU under 2023?
 14.Frågestund (VPC/HR) – Stärkande av de transatlantiska banden i en alltmer utmanande multilateral värld
 15.Försämringen av demokratin i Israel och konsekvenserna för de ockuperade områdena (debatt)
 16.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen)(uppföljning)
 17.Situationen i Georgien (debatt)
 18.De utmaningar som Republiken Moldavien står inför (debatt)
 19.Genomföranderapporten om avtalet om Förenade kungarikets utträde ur EU - Windsorramverket (debatt)
 20.Förbindelserna mellan EU och Armenien (debatt)
 21.Förbindelserna mellan EU och Azerbajdzjan (debatt)
 22.Röstförklaringar
  22.1.Medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp (förordningen om ansvarsfördelning) (A9-0163/2022 - Jessica Polfjärd)
  22.2.Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) (A9-0161/2022 - Ville Niinistö)
  22.3.Byggnaders energiprestanda (omarbetning) (A9-0033/2023 - Ciarán Cuffe)
  22.4.Dataakten (A9-0031/2023 - Pilar del Castillo Vera)
  22.5.Europeiska ombudsmannens verksamhet – årsrapport 2021 (A9-0054/2023 - Anne-Sophie Pelletier)
  22.6.Konsekvent politik för utveckling (A9-0019/2023 - Janina Ochojska)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Justering av protokollet från detta sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1069 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1069 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (5039 kb)
Senaste uppdatering: 5 juni 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy