Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας (συζήτηση)
 3.Έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου - Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Το κράτος δικαίου στην Ελλάδα - Το κράτος δικαίου στην Ισπανία - Το κράτος δικαίου στη Μάλτα (συζήτηση)
 4.Επανάληψη της συνεδρίασης
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας της Anna Júlia Donáth (A9-0071/2023 - Sergey Lagodinsky) (ψηφοφορία)
  5.2.Πλατφόρμα συνεργασίας για κοινές ομάδες έρευνας (A9-0245/2022 - Malik Azmani) (ψηφοφορία)
  5.3.Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023 (A9-0028/2023 - Loucas Fourlas) (ψηφοφορία)
  5.4.Γενική ασφάλεια των προϊόντων (A9-0191/2022 - Dita Charanzová) (ψηφοφορία)
  5.5.Ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας (A9-0056/2022 - Kira Marie Peter-Hansen, Samira Rafaela) (ψηφοφορία)
  5.6.Κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια (A9-0048/2023 - Bas Eickhout) (ψηφοφορία)
  5.7.Oυσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (A9-0050/2023 - Jessica Polfjärd) (ψηφοφορία)
  5.8.Έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου - Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B9-0189/2023, B9-0190/2023, B9-0191/2023) (ψηφοφορία)
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
  7.1.Ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας (A9-0056/2022 - Kira Marie Peter-Hansen, Samira Rafaela)
  7.2.Κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια (A9-0048/2023 - Bas Eickhout)
  7.3.Oυσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (A9-0050/2023 - Jessica Polfjärd)
  7.4.Έκθεση του 2022 για το κράτος δικαίου - Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B9-0189/2023, B9-0190/2023, B9-0191/2023)
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 9.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων
 10.Λήξη της συνεδρίασης
 11.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (382 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (382 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2100 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιουνίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου