Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 30 marca 2023 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wzmocnienie zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości (debata)
 3.Sprawozdanie na temat praworządności z 2022 r. Sytuacja w zakresie praworządności w Unii Europejskiej - Praworządność w Grecji - Praworządność w Hiszpanii - Praworządność na Malcie (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Głosowanie
  5.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Anny Júlii Donáth (A9-0071/2023 - Sergey Lagodinsky) (głosowanie)
  5.2.Platforma współpracy mająca na celu wspieranie funkcjonowania wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych (A9-0245/2022 - Malik Azmani) (głosowanie)
  5.3.Europejski Rok Umiejętności 2023 (A9-0028/2023 - Loucas Fourlas) (głosowanie)
  5.4.Rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (A9-0191/2022 - Dita Charanzová) (głosowanie)
  5.5.Wzmocnienie zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości (A9-0056/2022 - Kira Marie Peter-Hansen, Samira Rafaela) (głosowanie)
  5.6.Fluorowane gazy cieplarniane – zmiana dyrektywy (UE) 2019/1937 i uchylenie rozporządzenia (UE) nr 517/2014 (A9-0048/2023 - Bas Eickhout) (głosowanie)
  5.7.Substancje zubożające warstwę ozonową i uchylenie rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 (A9-0050/2023 - Jessica Polfjärd) (głosowanie)
  5.8.Sprawozdanie na temat praworządności z 2022 r. Sytuacja w zakresie praworządności w Unii Europejskiej (B9-0189/2023, B9-0190/2023, B9-0191/2023) (głosowanie)
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  7.1.Wzmocnienie zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości (A9-0056/2022 - Kira Marie Peter-Hansen, Samira Rafaela)
  7.2.Fluorowane gazy cieplarniane – zmiana dyrektywy (UE) 2019/1937 i uchylenie rozporządzenia (UE) nr 517/2014 (A9-0048/2023 - Bas Eickhout)
  7.3.Substancje zubożające warstwę ozonową i uchylenie rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 (A9-0050/2023 - Jessica Polfjärd)
  7.4.Sprawozdanie na temat praworządności z 2022 r. Sytuacja w zakresie praworządności w Unii Europejskiej (B9-0189/2023, B9-0190/2023, B9-0191/2023)
 8.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów
 9.Kalendarz następnych posiedzeń
 10.Zamknięcie posiedzenia
 11.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (382 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (382 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2100 kb)
Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności