Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 30. marca 2023 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Posilnenie uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu (rozprava)
 3.Správa o právnom štáte 2022 - Situácia v oblasti právneho štátu v Európskej únii - Právny štát v Grécku - Právny štát v Španielsku - Právny štát na Malte (rozprava)
 4.Pokračovanie prerušeného rokovania
 5.Hlasovanie
  5.1.Žiadosť o zbavenie Anny Júlie Donáthovej imunity (A9-0071/2023 - Sergey Lagodinsky) (hlasovanie)
  5.2.Platforma spolupráce na podporu fungovania spoločných vyšetrovacích tímov (A9-0245/2022 - Malik Azmani) (hlasovanie)
  5.3.Európsky rok zručností 2023 (A9-0028/2023 - Loucas Fourlas) (hlasovanie)
  5.4.Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (A9-0191/2022 - Dita Charanzová) (hlasovanie)
  5.5.Posilnenie uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu (A9-0056/2022 - Kira Marie Peter-Hansen, Samira Rafaela) (hlasovanie)
  5.6.Nariadenie o fluórovaných plynoch (A9-0048/2023 - Bas Eickhout) (hlasovanie)
  5.7.Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu (A9-0050/2023 - Jessica Polfjärd) (hlasovanie)
  5.8.Správa o právnom štáte 2022 - Situácia v oblasti právneho štátu v Európskej únii (B9-0189/2023, B9-0190/2023, B9-0191/2023) (hlasovanie)
 6.Pokračovanie prerušeného rokovania
 7.Vysvetlenia hlasovania
  7.1.Posilnenie uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu (A9-0056/2022 - Kira Marie Peter-Hansen, Samira Rafaela)
  7.2.Nariadenie o fluórovaných plynoch (A9-0048/2023 - Bas Eickhout)
  7.3.Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu (A9-0050/2023 - Jessica Polfjärd)
  7.4.Správa o právnom štáte 2022 - Situácia v oblasti právneho štátu v Európskej únii (B9-0189/2023, B9-0190/2023, B9-0191/2023)
 8.Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 9.Termíny nasledujúcich rokovaní
 10.Skončenie rokovania
 11.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (382 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (382 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2100 kb)
Posledná úprava: 27. júna 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia