Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/0203(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0221/2022

Debatter :

PV 12/09/2022 - 17
CRE 12/09/2022 - 17
PV 10/07/2023 - 15
CRE 10/07/2023 - 15

Omröstningar :

PV 14/09/2022 - 5.1
CRE 14/09/2022 - 5.1
Röstförklaringar
PV 11/07/2023 - 8.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2022)0315
P9_TA(2023)0263

Fullständigt förhandlingsreferat
XML 149k
Måndagen den 10 juli 2023 - Strasbourg Reviderad upplaga

15. Direktivet om industriutsläpp - Portal för industriutsläpp - Utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen - Hållbara bränslen för sjötransport (initiativet FuelEU Maritime) - Energieffektivitet (omarbetning) (gemensam debatt - 55 %-paketet och industriutsläpp)
Anföranden på video
Protokoll
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die gemeinsame Aussprache – „Fit für 55“ und Industrieemissionen – über

– den Bericht von Radan Kanev im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) und der Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien (COM(2022)0156 – C9-0144/2022 – 2022/0104(COD)) (A9-0216/2023),

– den Bericht von Radan Kanev im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Berichterstattung über Umweltdaten von Industrieanlagen und zur Einrichtung eines Industrieemissionsportals (COM(2022)0157 – C9-0145/2022 – 2022/0105(COD)) (A9-0211/2023),

– den Bericht von Petar Vitanov im Namen des Ausschusses für Verkehr und Tourismus über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe und zur Aufhebung der Richtlinie 2014/94/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (COM(2021)0559 – C9-0331/2021 – 2021/0223(COD)) (A9-0234/2022),

– den Bericht von Jörgen Warborn im Namen des Ausschusses für Verkehr und Tourismus über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe im Seeverkehr und zur Änderung der Richtlinie 2009/16/EG (COM(2021)0562 – C9—0333/2021 – 2021/0210(COD)) (A9-0233/2022) und

– den Bericht von Niels Fuglsang im Namen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie über den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Energieeffizienz (Neufassung) (COM(2021)0558 – C9-0330/2021 – 2021/0203(COD)) (A9-0221/2022).

 
  
MPphoto
 

  Radan Kanev, rapporteur. – Madam President, dear colleagues, I would like to start my presentation of the IED report with rather political than technical considerations. And I would first say that we all see in the last weeks we face quite a dangerous polarisation in our vote here in the hemicycle, in this House. A polarisation which endangers the political legitimacy of our decisions, or at least diminishes this political legitimacy before trilogues and before the general public. So far, in the work on IED in the ENVI Committee, we did not fall in this trap and we found a balanced approach. Therefore, I would very much like to thank all my colleague shadow rapporteurs, Mr Chahim, Mr Wiezik, Ms Paulus, Ms Zalewska, Mr Lancini and Ms Matias.

We maintained a rather strong ambition to protect health and the environment for European citizens but, at the same time, we avoided further red tape and bureaucracy for our industry. We maintained the trend to industrial transformation and transition agreed with the Green Deal, climate law and ‘Fit for 55’ package but, at the same time, we encourage innovation throughout Europe as the sole solution to the dangers that we face for our industry.

I must say, as we all know, there is one major point in the report where we could not find an agreement. We found no compromise. And it is the agricultural part of the report. It is the inclusion of higher thresholds of animal rearing in the scope of the report and, most particularly, the inclusion of cattle rearing in the scope of the report. There was no compromise here in my point of view, mostly because of miscommunication before the report was presented by the Commission to both the Council and Parliament. Therefore, it is a rather natural political conflict that we face.

And I must say, although we had no compromise at ENVI level, we moved a lot towards each other. The alternatives that we will face tomorrow in the plenary are not showing polarisation within our House. They are showing different approaches, different views, but also a very good faith and good spirit between partners who disagree on certain topics.

Therefore the vote, whatever the outcome, will show democratic differences within our society. By the way, I cannot make a forecast on the vote, and I’m sure no one in this House can make it. We don’t know the outcome, but what we know is that it will show the democratic representation of our Members for their constituents back home.

This is the reason – and here is where I went with my first four minutes – the reason for my call for moderation, whatever the outcome of this controversial vote, because we achieved a lot – a lot for both the benefit of our citizens and our industry. And we moved as close as we could on the controversial issues.

Therefore, I call that, at the end of the day, no matter the outcome of this controversial part of the vote, we still support Industrial Emissions Directive and Industrial Emissions Portal for the good of our citizens’ health, of our environment and of our competitive, innovative industry.

 
  
MPphoto
 

  Петър Витанов, докладчик. – Г-жо Председател, мобилността и транспортът са от жизнено значение за европейските граждани и ключови за европейската икономика. Наред с ползите обаче, транспортът нанася и огромни щети върху околната среда, отговорен е за над една трета от парниковите емисии в Европа.

Сигурен съм, че стремежът на всеки един човек в тази зала е транспортният сектор да се промени така, че да бъде все по-малко зависим от изкопаеми горива, да допринася за декарбонизацията на континента, да съхрани конкурентоспособността си без да лишава бедните и уязвимите от правото на достъпна мобилност.

Активното внедряване на възобновяемите източници и нисковъглеродни горива трябва да върви ръка за ръка с изграждането на географска уплътнена инфраструктурна мрежа за зареждане на електроенергия и презареждане с гориво, за да се улесни навлизането на пазара на превозни средства с ниски и нулеви емисии и да се насърчат хората да ги ползват. В крайна сметка това е целта на този регламент, да могат всички превозни средства, било то плавателни или въздухоплавателни, да се придвижват с лекота по основните европейски трасета.

Получих досието след като голяма част от работата беше свършена и не искам да си придавам важност, но в качеството си на координатор на S&D по транспорта, искам да изкажа благодарност от мое име и от името на всички колеги към Исмаил Ертуг, човекът с основен принос за тези множество малки и не чак толкова малки победи, които Европейският парламент успя да постигне в хода на преговорите. И ако ми позволите, бих искал да изложа в резюме само някои от тях.

На първо място, регламентът вече обхваща ключовия липсващ елемент от предложението на Европейската комисия, а именно железопътния транспорт, който всички отдавна сме приели за транспорта на бъдещето. Развитието на алтернативните горива е важно за железопътния сектор, където поради различни причини директната електрификация не винаги е възможна. Вече имаме налични технологии за замяна на дизеловите влакове с електрически, с такива задвижвани от батерии или с водородни. Именно развитието на тези технологии изисква изграждане на подходяща инфраструктура за зареждане на териториите на страните членки.

На второ място, имаме завишени цели по отношение на инфраструктурата за зареждане на лекотоварните превозни средства, която трябва да осигурява 30% повече електричество на всеки регистриран електрически автомобил от 1 киловат на 1,3 киловата и от 0,66 на 0,8 при плъг-ин хибридите. Отчита се факторът разстояние, така че през 2025 г. да може да осигурим свободно трансгранично пътуване с достатъчно зарядни станции по пътя. Регламентът предвижда още разполагането на зарядни станции. При тежкотоварните автомобили също се предвиждат повече станции с увеличен енергиен капацитет.

На трето място, но не по значение, са текстовете, насочени към потребителите. Операторите на бързи зарядни центрове над 50 киловата ще трябва да осигуряват възможности за плащане с карта. Повишава се и прозрачността за начина на таксуване на зареждането. Например при бързите зарядни станции цената трябва да се базира изцяло на цената на киловатчас, докато при бавните има различни опции било то на киловатчас, на минута, на сесия или при други компоненти. Създаването на европейска точка за достъп ще повиши осведомеността на европейските граждани и ще помогне да пътуват ефективно, осигурявайки цялостна информация за инфраструктурата на алтернативните горива. Регламентът предвижда още разполагането на зарядни станции за водород с възможност за надграждане след преоценка. Същевременно се ограничава до минимум инфраструктурата за втечнен природен газ при сухопътния и водния транспорт. Запазват се текстовете за осигуряване на електрическо захранване на летищата, задължителни изисквания имаме за разполагане на станции за водород и така нататък, и така нататък.

Като цяло споразумението е балансирано и съдържа значително по-прогресивни позиции в сравнение с първоначалното предложение на Комисията. Вярвам, че прогресивният подход трябва да остане в основата на промените, с които днес чертаем едно по-чисто и по-устойчиво бъдеще за Европа и нейните граждани.

 
  
MPphoto
 

  Jörgen Warborn, Föredragande. – Fru talman! Kommissionär, ärade kollegor. Det är med stolthet jag står här idag och markerar målgången efter nästan två års arbete med att förhandla fram lagen om sjöfartens klimatomställning. Det är ett banbrytande beslut som EU är på väg att fatta. Aldrig tidigare har det utarbetats ett så omfattande och effektivt ramverk för att ta itu med utsläppen från sjöfarten. Aldrig tidigare har någon global makt med EU:s tyngd satt kraft bakom orden om att sjöfarten ska göra sin del av klimatomställningen.

Kommissionen har gjort ett gediget förberedelsearbete, och därefter vidtog processen i parlamentet i oktober 2021. Jag, som huvudförhandlare, inledde en dialog med många olika parter, med hamnar, rederier, fackföreningar, miljöorganisationer och bränsleleverantörer från alla delar av Europa. Sedan vidtog intensiva förhandlingar här i parlamentet, följt av trepartsförhandlingar med ministerrådet. Tidigt på morgonen den 23 mars nådde vi en överenskommelse.

Texten som nu ligger på bordet är utan motstycke världens mest ambitiösa klimatlag för sjöfarten. Rederierna kommer gradvis att behöva byta till renare bränslen och koppla upp sina fartyg till landström för att minska skadliga luftföroreningar i de mest trafikerade hamnarna. Som jag sa är överenskommelsen ambitiös, men den är också realistisk. Som ansvarsfulla politiker måste vi ta hänsyn till många olika perspektiv: givetvis klimatet, men också sociala aspekter och företagens konkurrenskraft. 75 procent av vår handel går med fartyg. Europeisk industri är alltså helt beroende av en fungerande, tillgänglig och prisvärd sjöfart. Alla förstår att klimatomställningen kommer att kosta pengar, men takten vi genomför den i, och sättet vi gör det på, det spelar roll för notan.

Därför har vi lagt en utsläppsminskningsplan som börjar väldigt modest, för att sedan ta ordentlig fart efter 2035. Det ger branschen en tydlig färdriktning samtidigt som den får rimliga tidsmässiga och praktiska förutsättningar för att genomföra de investeringar som krävs. I nya effektivare skrov och motorer, i nya bränsle- och produktionsanläggningar och bunkringsinfrastruktur, och genom att bygga nya försörjningskedjor och fortsätta forska.

Genom den gradvisa infasningen beaktar vi också den sociala och ekonomiska dimensionen. Vi ger andrum till sektorn och undviker därmed infasningsproblem och kortsiktiga pristoppar. Detta är naturligtvis mycket viktigt i inflationstider, att vi skyddar familjer och företag från orimliga prisökningar. Vi har också tagit hänsyn till geografiska särarter, så att lagstiftning inte innebär orimliga bördor för någon enskild region. Därför har vi specialbestämmelser för isklassade fartyg, för små öar och för de yttersta randområdena.

Ledstjärnan för mig i förhandlingarna har varit praktisk genomförbarhet och att få mesta möjliga utväxling för varje satsad euro. Att EU:s plan ska bli så framgångsrik att resten av världen vill ta efter.

Vi har redan sett de första stegen i samma riktning. När Internationella sjöfartsorganisationen IMO sammanträdde förra veckan antog man en ambitiös utsläppsminskningplan. Nu gäller det att trycka på för att den också ska utmynna i konkreta och bindande globala bränsleregler, så att de stora orden blir verklighet.

EU visar att det går. Med fartygsbränsleförordningen vi ska rösta om i morgon tar Europa, med aktiv handling, täten i omställningen av sjöfarten. Eftersom lagen kommer att tillämpas oavsett vilken flagg ett fartyg har, så fort de anlöper en europeisk hamn, får vi ett globalt förhandlingstryck, som jag är övertygad kommer att sporra ytterligare framsteg inom IMO. För inget rederi som vill trafikera Europa kommer längre att kunna blunda för den helt nödvändiga klimatomställningen. De kommer behöva anpassa sig.

Nu pekar vi alltså med hela handen vartåt vi ska. Vi garanterar sjöfartssektorn långsiktiga spelregler och förutsägbarhet, så att den kan samla kraft att investera. Vi utformar reglerna så att rederierna och hamnarna kan fokusera sina resurser på de åtgärder som ger störst klimatnytta och mest pang för pengarna.

Innan jag avslutar vill jag säga att jag tycker att vi har uppnått en väldigt bra balans i den här överenskommelsen som ligger på bordet, och jag vill rikta ett varmt tack till alla ledamöter och personal som har bidragit till arbetet, liksom till kollegerna i rådet och på kommissionen för er professionalism och samarbetsanda. Jag vill uppmana alla kollegor att stödja överenskommelsen vid omröstningen i morgon.

 
  
MPphoto
 

  Niels Fuglsang, rapporteur. – Madam President, dear colleagues, over the last couple of years, remarkable changes in Europe’s energy system have taken place. Our dependency on Russian natural gas has fallen significantly. In just four months, from August to November 2020, natural gas consumption fell by 20 % compared to the same period the year before. Three Member States even managed to reduce natural gas consumption by more than 40 %. This was something that experts said could not be done.

We proved them wrong. We did it. And, friends, now we need to do it again because the energy crisis is not over, the climate crisis is certainly not over and we are looking at hard times ahead, when we look at the climate but also if we just look a couple of years ahead when it comes to our energy system – the prices might rise again, hitting the most vulnerable people in our society.

That is why we need to make some structural changes. We need to make sure that our energy system is efficient. And that is what we set out to do in this directive. I think we have proven here in Europe that we have been able to react swiftly when it comes to our energy system, and we need to prove that one more time.

This Energy Efficiency Directive that we have agreed on – the broad majority in the European Parliament, the main groups of the European Parliament – sets out for some significant changes in our energy system.

First of all, we agree that we need to reduce energy consumption by 11.7 % in 2030. That is a big challenge, but it can be done if we make sure to insulate our homes, make sure to roll out more district heating and make sure that we use the excess heat which is created from factories and data centres that use much electricity but also create a lot of heat, which is now often being wasted, we need to use that heat in our district heating systems to make sure that it will be benefiting consumers and not wasted.

In this directive, we set a yearly energy savings obligation standing at 0.8 %, going towards 1.9 % each year. That means the Member States will have to do an effort to save 1.9 % of their energy consumption each year. It’s a huge effort that this requires, but we can make it happen and we need to make it happen.

We set out in this directive to have a 3 % renovation rate of public buildings, so 3 % of the public buildings need to be renovated to become nearly zero-emission buildings every year. We make sure that we prioritise the people who suffer from energy poverty and we strengthen the energy-efficiency-first principle, which means that when you do make an energy project, you have to make the analysis to see can this actually be solved by increasing energy efficiency instead of increasing energy consumption and building more energy.

We also say that municipalities with more than 45 000 people living in them have to make heating and cooling plans to analyse where can we have district heating, where do we need heat pumps and how can we make that as efficient as possible?

We set a whole lot of targets and a whole lot of effort is being required by this directive. This will not come easily. It will not be achieved with business as usual. But we know that we can make it happen and we need to make it happen for the climate and for our energy security. This directive will be good for the climate and bad for Mr. Putin. I would like to thank the groups in the European Parliament, in particular. Ms Weiss, Mr Danti and Ms Paulus, who negotiated and secured a broad majority. Let’s make it happen, let’s vote for the Energy Efficiency Directive and let’s do this.

 
  
MPphoto
 

  Tiemo Wölken, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. – Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Kommissarin, schön, dass Sie heute hier sind! Ich spreche jetzt zu einem Teil dieser drei Berichte, über die wir heute reden, nämlich über den Bericht über nachhaltige Schiffskraftstoffe.

In der Tat waren es sehr intensive Verhandlungen, die wir geführt haben. Ich glaube, dass wir als Europäische Union einen ersten Schritt in Richtung Dekarbonisierung des Schiffsverkehrs gehen. Wir sind als Parlament noch einmal deutlich ambitionierter, als es die Kommission war, als es der Rat war. Das ist gut, insbesondere, dass wir weltweit endlich ein Mandat für E-Fuels haben. Ab 2031 – das ist ein richtig guter Schritt und ein notwendiger Technologiewechsel, den wir hier bekommen haben. Auch die Landstromversorgung ist zentral, insbesondere dort, wo Häfen auch in den Städten sind, weil damit auch für bessere Luft gesorgt werden kann.

Damit jetzt zu den schlechten Nachrichten: Ich glaube, dass wir hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben sind, gerade was die Landstromversorgung, aber auch die Ambition angeht, wirklich bis 2050 klimaneutrale Schifffahrt hinzubekommen. Während wir das aufgrund der konservativen Mehrheit hier jetzt nicht durchsetzen konnten, hat die Internationale Schifffahrtsorganisation gerade beschlossen, 2050 klimaneutral zu sein. Also haben wir hier einen ersten Schritt gemacht, aber wir sind noch lange nicht am Ziel, liebe Kolleginnen und Kollegen.

 
  
MPphoto
 

  Rasmus Andresen, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie. – Frau Präsidentin! Endlich gibt es Klimaziele für die Schifffahrt. Das sind gute Nachrichten, denn der wachsende Sektor muss deutlich mehr tun, um die Klimaziele umzusetzen.

Die FuelEU-Maritime-Verordnung ist ein Einstieg, um die Schifffahrt grüner zu machen. Das erste Mal formulieren wir verbindliche Ziele, um die Schifffahrt emissionsfrei zu machen, und wir schaffen verbindliche Ausbauziele für erneuerbare Kraftstoffe. Das ist nicht nur gut für das Klima, sondern gibt der Industrie auch Verbindlichkeit, um zu planen und zu investieren.

Das ist eine Riesenchance für unsere maritime Industrie: Schiffe werden bald nicht mehr da gebaut, wo die Produktion am günstigsten ist, sondern da, wo die innovativsten Antriebe entstehen. Die emissionsfreien Schiffe der Zukunft werden in Schweden, in Frankreich oder bei mir zu Hause in Norddeutschland gebaut. Gut bezahlte Industriejobs entstehen bei uns vor Ort.

Aber diese Verordnung kann nur ein Einstieg sein. Leider ist es zu vielen Lobbygruppen gelungen, Ausnahmen für kleine Schiffe oder auch den Fährverkehr zu Inseln in das Gesetz hineinzuformulieren. Das Ziel von minus 80 % Treibhausgasausstoß bis 2050 reicht nicht aus. Wir brauchen 100 %! Dafür werden wir Grüne weiter kämpfen.

 
  
MPphoto
 

  Benoît Lutgen, rapporteur pour avis de la commission de l’agriculture et du développement rural. – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, that’s enough, ça suffit. Non, l’agriculture n’est pas industrielle en Europe. Elle est familiale, elle est locale. Elle se développe avec des critères sans cesse relevés sur les plans environnemental, sanitaire ou encore du bien-être animal. L’agriculture n’a rien à faire dans cette directive sur les émissions industrielles. L’agriculture n’a rien à faire dans un texte qui concerne les incinérateurs ou encore la cimenterie.

L’agriculture mérite tout notre soutien et ce texte va à l’encontre même du bien-être animal. Il va à l’encontre même de la protection de l’environnement, par la concentration que cela entraînera demain d’exploitations agricoles encore plus grandes. Pourquoi? Parce que les coûts qui sont demandés aux agriculteurs pour une purification qui est limitée seront à nouveau insupportables pour le monde agricole. Et d’aucuns revendront leur exploitation agricole. Voilà les conséquences de ce texte pour l’agriculture.

Je vous demande de soutenir pleinement l’ensemble des amendements qui ont été défendus par la commission de l’agriculture, pour éviter notamment que le secteur bovin ne soit demain couvert par cette directive.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, Member of the Commission. – Madam President, honourable Members of the Parliament, ladies and gentlemen, today’s debate and tomorrow’s vote shows that we are delivering on our Green Deal ambition.

Let me start with the two proposals on industrial emissions. I want to thank the rapporteur Mr Kanev, the ENVI Chair Mr Canfin and all the shadow rapporteurs for the work on this file. The Commission supports the ENVI report for many core elements of our proposal, notably ensuring more consistent emissions limits across the EU, promoting resource efficiency, facilitating public access to information, and making the legislation more forward—looking with better links to innovation.

The European Parliament has been discussing the widening of the scope to cover more livestock farming activities. The Commission would like to stress that this widened scope would only concern the largest livestock farms. This would help relieve the pressure on the smallest farms in meeting the overall climate adjustment efforts required in the agricultural sector.

Turning to the two transport files, I welcome the compromise text on the new Alternative Fuels Infrastructure Regulation and the FuelEU Maritime Regulation. On both files we have an ambitious and a balanced result. I would like to thank the rapporteur Mr Warborn and the former rapporteur Mr Ertug, as well as the shadow rapporteurs for their excellent work and the good cooperation with the Czech and Swedish presidencies and as well with the Commission.

The AFI Regulation will ensure a market—driven rollout of sufficient and user—friendly alternative fuels infrastructure everywhere in the EU. We also have for the first time mandatory deployment targets for key recharging and refuelling infrastructure, and these include electric recharging infrastructure for light and heavy—duty vehicles on the road, hydrogen refuelling infrastructure for road vehicles, onshore power supply in TEN—T ports in alignment with FuelEU Maritime, and electricity supply to stationary aircraft in all TEN—T airports. As you know, we would have appreciated higher targets for heavy—duty vehicle recharging and hydrogen refuelling infrastructure. But the end result is very good considering the starting position of the Member States.

The FuelEU Maritime Regulation will play a crucial role in decarbonising the maritime sector. Importantly, FuelEU Maritime remains an incentive and goal—based regulation. It keeps the door open to new technologies and allows technology suppliers to develop solutions, meeting the needs of different shipping segments. It also recognises the role e—fuels will play in the future and provides incentives to support their cost—competitiveness and uptake.

FuelEU Maritime also provides the inspiration for regulating shipping emissions globally. Following the milestone decision at the 80th meeting of the Marine Environment Protection Committee which concluded just last week, a global fuel standard modelled on our European approach should be adopted by 2025 as one of mid—term measures to decarbonise shipping by mid—century.

The Commission also welcomes the agreement reached on the proposal for the recast of the Energy Efficiency Directive. We convey our warmest thanks to the rapporteur Mr Fuglsang and the shadow rapporteurs for their efforts in reaching this result. This is a major piece of the EU’s energy policy. By boosting energy efficiency, the EED recast provides the EU with a solid framework to reach our climate goals and to increase our energy independence. We welcome the agreement on an ambitious energy efficiency target of 11.7% covered by a strong governance mechanism and an annual energy savings obligation target of 1.49%, as well as the target for energy reduction in the public sector of 1.9%.

In conclusion, I would like to thank you again for the constructive work on these five proposals, all very relevant to implement the European Green Deal.

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, zpravodaj Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. – Paní předsedající, já jsem byl stínový zpravodaj stanoviska k AFIR, čili k alternativní infrastruktuře, k alternativnímu nabíjení, a řeknu k tomu následující: ti z nás – a k těm já se také počítám –, kteří si myslí, že není moudré zakazovat spalovací motory, ale nechat to s nějakými incentives trhu, tak ti se samozřejmě a logicky kloní k tomu, že daleko lepší by to bylo nechat tržnímu prostředí a tomu, jaká je vlastně poptávka, a ne jaksi socialisticky něco budovat podle různých pětiletých plánů, něco zakazovat, něco přikazovat.

Realitou je ale tady, že v tomto prostředí a v této ctihodné instituci převážil ten názor socialistický, to znamená zakazovat, přikazovat. A když tedy lidem chceme zakazovat ty spalovací motory – a já znovu říkám, já s tím nesouhlasím –, tak jim samozřejmě musíme nabídnout i něco, aby mohli jezdit a aby mohli nabíjet.

Čili z tohoto hlediska samozřejmě ta legislativa AFIR má svůj velký význam. Proto jsem se také účastnil jejího vyjednání. I tady musím konstatovat, že to má daleko do toho, abych nad tím výskal a nadšeně s tím souhlasil. Taková situace zde určitě není prostě proto, že my bychom, naše frakce, upřednostňovali daleko širší míru technologické neutrality. Zase tady preferujeme dominantně elektromobilitu, čili vlastně vydáváme evropský průmysl všanc tak, aby nás tady prostě převálcovala Čína. To si myslím, že je obrovská chyba. Ale není sporu o tom, že budou-li lidé jezdit elektromobily, musí mít i kde nabíjet, a pokud jim to zakazujeme a přikazujeme, tak jim musíme nabízet i nějakou alternativu.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout, rapporteur for the opinion of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. – Madam President, I am not sure my colleague was really speaking as ENVI rapporteur. I didn’t get that feeling.

I will speak here as ENVI rapporteur on the energy efficiency file. First, I really would like to thank the rapporteur and all the shadows for the great work on energy efficiency. I think it is very important. We are always talking about energy efficiency first, but still energy efficiency has been one of the three targets that has never been binding. So we have targets on emission reductions, on renewables, and then we had efficiency targets not being binding. And guess what? Those targets until 2020 were the most difficult to meet.

I think something has changed finally, both in the Commission as also with the Member States, now with the war in Ukraine. That energy that we are not using, we don’t need to import, we don’t need to replace it by expensive alternatives. We just don’t need the energy. We don’t need the wasting of this energy. That is now also being put forward, and I think that is a very great result.

Last point quickly on the Industrial Emission Directive will be the tightest vote. Please, colleagues, remember when we are talking about cattle and some targets, we are talking about the big farms. The ENVI compromise is encompassing 3 % of the farms but more than 20 % of the emissions. We are talking about big farms, industrial farms. And think of that when you vote.

 
  
MPphoto
 

  Michael Bloss, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie. – Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Unter den zehn meistverkauften E-Automodellen im Jahr 2022 ist gerade mal eins aus der Europäischen Union. Der Rest kommt aus den USA und aus China. Leider haben die europäischen Hersteller hier schon den Anschluss verpasst, und manche in diesem Haus hängen immer noch an den E-Fuels und an den Verbrennermotoren und machen dadurch die Modernisierung der Wirtschaft noch schwieriger.

Dabei ist klar: Wer gute Jobs und Industrie erhalten will, der muss jetzt in die Modernisierung investieren. Das heißt: Natürlich brauchen wir schnell viele Ladesäulen für E-Autos, für E-Lkws. Das ist aber nicht alles. Mobilität ändert sich. Wir brauchen auch E-Busse, mehr Verkehr auf Schienen und Radwegen, und wir brauchen vor allen Dingen eines: eine breite Unterstützung für den Grünen Deal und die ökologische Modernisierung der Wirtschaft. Mit Ihrem Kampf gegen den Grünen Deal kämpfen Sie gegen die Modernisierung und befördern die Deindustrialisierung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, stehen Sie zum Grünen Deal, schaffen Sie Sicherheit für Jobs, für die Industrie, für Investitionen, dafür, dass Europa beim Rennen um die Weltmarktführerschaft nicht leer ausgeht!

 
  
MPphoto
 

  Tom Berendsen, Rapporteur voor advies van de Commissie vervoer en toerisme. – Voorzitter, collega’s, vanuit de Commissie vervoer hebben wij dit dossier met aandacht gevolgd.

Energie-efficiëntie is een onderwerp dat eigenlijk veel te weinig aandacht krijgt – ook in de publieke discussie – want minder gebruiken is uiteindelijk essentieel.

We zijn allerlei grote strategieën in Europa aan het optuigen over hoe we minder afhankelijk kunnen worden, hoe we zelf meer energie kunnen gaan produceren, hoe we zelf meer grondstoffen kunnen gaan mijnen. Maar uiteindelijk komt alles op het volgende neer: als wij in staat zijn iets minder te gebruiken, efficiënter te worden, dan betekent dit dat we allerlei andere zaken minder hoeven te doen.

Daarom complimenten voor de collega’s die hier al die tijd zeer intensief mee bezig zijn geweest. Ik hoop van harte dat we dit tot een goed einde kunnen brengen.

 
  
MPphoto
 

  Niklas Nienass, rapporteur for the opinion of the Committee on Regional Development. – Madam President, it is necessary to ensure that no citizen, whether he lives at the city, village or in a remote territory, is left behind. Alternative fuel systems will only be effective when a specific person can move freely within the whole territory of the European Union and to be sure about to be able to use the alternative fuels infrastructure at any time of the whole trip. This means immediate action at the full—fledged action. The European regions be they small or big, be they rural or urban, or be they in the centre of Europe or in the outermost regions.

In order to achieve a well—functioning network, we should look even wider than the European Union and include third countries into the cooperation, especially those candidates for the Union membership. It is not only the density of the network of alternative fuels, but is also important that the adaptation of the network is specific to the specific needs of the people. So it needs to be inclusive and accessible for all people, especially those with disabilities or reduced mobility.

Before approving investment, it is therefore necessary to ensure that these systems are being developed in order to meet the needs and capacities of all people, because only an inclusive system can ensure faster results towards climate neutrality.

 
  
MPphoto
 

  Alice Kuhnke, föredragande av yttrande från FEMM-utskottet. – Fru talman! 40 miljoner människor i EU lever i energifattigdom. Det är kvinnor, det är fattigpensionärer, det är ensamstående föräldrar som tvingas välja mellan att betala elräkningarna eller ge sina barn mat. Situationen har förvärrats efter Rysslands invasionskrig i Ukraina. De som främst drabbats av energikrisen, det är de som redan innan hade för mycket månad kvar i slutet av lönen.

Men det finns en lösning lika enkel som effektiv, lika billig som rättvis: energieffektivisering. Tack vare gruppen De gröna ligger ett betydligt tuffare förslag på bordet än kommissionens ursprungsförslag. Det svenska ordförandeskapet kämpade tyvärr för att sänka ambitionen. Nu har vi chansen att se till att de inte lyckas.

 
  
MPphoto
 

  Sara Skyttedal, föredragande av yttrande från ITRE-utskottet. – Fru talman! Vi debatterar nu industriutsläppsdirektivet. Att inkludera nötkreatur i ett direktiv om industriutsläpp är i grunden ett feltänk. Våra kor är inte några utsläppsmaskiner och våra bönders fastigheter är inga fabriker. Vi borde inte heller behandla dem som om de vore det.

Nötkreatur är, med svenska landsbygdsministern Peter Kullgrens ord, ”vandrande, levande beredskapslager”. När vi stiftar lagar på nationell eller europeisk nivå bör vi göra det med den här utgångspunkten. Det som föreslås här är istället att se på kor som ett problem, som skulle behöva ytterligare regleringar. Det är fel.

Europa behöver fler bönder, inte färre. Vi behöver göra det enklare och mer attraktivt, inte svårare och mindre attraktivt, att bedriva jordbruk. Jag ber därför mina kollegor att stödja ändringsförslaget från AGRI-utskottet om att inte inkludera nötkreatur i direktivets bestämmelser.

 
  
MPphoto
 

  Jens Gieseke, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin Vălean, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das ist ein wichtiges Signal heute! Fehlende Ladeinfrastruktur ist immer noch ein großes Problem. Ohne Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern wird es keine Reduktion der Emissionen geben. Wir brauchen eine europaweite Erfolgsgeschichte und nicht ein paar Ladesäulen in einigen wenigen Ländern. Die AFIR war hier ein großer Erfolg, auch für die EVP. Wo andere wieder ausschließen wollten, haben wir auf Technologieoffenheit gesetzt, rechtlich bindende Ziele vereinbart, die Planungssicherheit geben. Das muss jetzt von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden.

Die AFIR war da nur der Startschuss. Mehr Engagement ist notwendig, insbesondere aufgrund des Verbrennerverbots ab 2035, wobei wir da ja noch auf den Vorschlag von Vizepräsident Timmermans für die Anerkennung klimaneutraler Kraftstoff warten. Nun ja, entweder kann er nicht oder will er nicht, in jedem Fall: Geliefert hat der Herr Vizepräsident bislang nichts.

Die Verbotspolitiker bleiben sich treu. Obwohl die Lkw-Ausbauziele in der AFIR abgeschwächt wurden – im Rat gab es schlicht keine Mehrheit für mehr Ehrgeiz –, wollen Grüne das Verbrenner-Verbot nun auch bei Lkw und Bussen. Ich finde, das ist nur noch weltfremd und realitätsfern. Wir brauchen alle Lösungen: Elektro, Wasserstoff, LNG, nachhaltige Kraftstoffe. Wir sollten nichts ausschließen. Am Ende haben wir bei dem technischen Dossier AFIR einen guten Kompromiss erzielt. Ich möchte allen Beteiligten danken, und erlauben Sie mir eine persönliche Aussage: Der Kollege Ertug hat das Haus verlassen. Lieber Ismail, dir und deiner Familie alles Gute, und ich hoffe, wir sehen uns außerhalb des Parlaments wieder.

 
  
MPphoto
 

  Mohammed Chahim, namens de S&D-Fractie. – Voorzitter, de richtlijn industriële emissies is hard nodig. Niet alleen om de natuur te beschermen, maar ook voor onze gezondheid.

Het is voor iedereen wel duidelijk dat vervuiling grote nadelige gevolgen heeft voor het milieu, maar ook voor onze gezondheid. De nadelen zijn groot. De giftige stoffen die vrijkomen in onze lucht, ons water, onze bodem vormen een directe bedreiging voor de natuur en de gezondheid van ons en onze dierbaren. Ze dragen bij aan luchtwegenaandoeningen en hart- en vaatziekten. Omwonenden van dit soort bedrijven hebben vaak meer kans op kanker en andere ziektes. En te vaak zijn het de meest kwetsbare gemeenschappen die in de buurt van vervuilende fabrieken wonen en lijden onder die nadelig effecten op de gezondheid, en dat is onacceptabel.

Daarnaast is de herziening van de richtlijn ook belangrijk voor een gelijk speelveld in Europa. Het kan niet zo zijn dat er in het ene land heel lage en strikte uitstootnormen zijn en dat in andere landen veel hogere limieten worden toegestaan. Dat creëert een ongelijk speelveld voor onze industrie binnen Europa. Daar moet een eind aan komen.

Het is goed dat we deze richtlijn herzien, dat het recht op compensatie wordt verbeterd en dat hogere boetes kunnen worden opgelegd bij overtredingen, en dat we in heel Europa strengere eisen stellen aan emissies van zware industriële installaties. Het is belangrijk dat onze kinderen een gezonde toekomst tegemoet kunnen zien en zonder zorgen in open water kunnen zwemmen. We moeten winsten niet boven onze gezondheid, ons leven plaatsen.

Nog één opmerking over landbouw, Voorzitter, want er wordt hier gedaan alsof een bepaalde partij de enige is die opkomt voor de landbouw. De grootste bedreiging voor de kleine en middelgrote familiebedrijven is juist de industrialisatie van de landbouw. We hebben het over minder dan 3 % van de veebedrijven die we onder deze richtlijn willen laten vallen. Juist bedrijven die door hun schaalvoordeel oneerlijk concurreren met die kleine en middelgrote familiebedrijven. En die boerenbedrijven, die hebben zeker een toekomst in Nederland, en in Europa.

 
  
MPphoto
 

  Michal Wiezik, on behalf of the Renew Group. – Madam President, tomorrow we vote on the Industrial Emissions Directive. Despite tough negotiations, we agreed on a complex position with a solid von der Leyen majority. The report found a good balance between ensuring a high level of protection of the environment and human health and balancing the burden imposed on business.

We have strengthened the cross-border elements of the file and general management of water within industrial use. We significantly improve the aspects of environmental performance and emission limits and provided the public with easier access to justice in those cases where an IED permit was breached and caused human health harm. Please vote in favour of the report and against the amendments which weaken the report, including on environmental performance limit values.

The only main question that remains open is the inclusion of intensive, large scale cattle farming into the scope of the Directive. And I believe we will approve this important element as well. With the adoption of the ambitious Industrial Emissions Directive, we hold to our goals and priority towards the European Green Deal.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Paulus, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich könnte hier auch eine halbe Stunde reden, denn von den Gesetzen, die wir hier gerade besprechen, habe ich vier mitverhandelt.

Ich fange mal mit der Energieeffizienzrichtlinie an, die ist das maßgebliche Instrument, um endlich Schluss zu machen mit der Energieverschwendung, denn hier hängen die Früchte so niedrig, dass man sich nach ihnen bücken muss. Wir haben zwar viel erreicht, aber wenn man sich die Entwicklungen bei den Erneuerbaren, bei der Elektromobilität, bei der Gebäudewärme anschaut, dann muss man konstatieren, dass das Ziel, auf das man sich letztlich einigen konnte, ziemlich genau bei der Hälfte von dem liegt, was potenziell möglich wäre. Aber ich bin Optimistin, wir können ja immer besser sein als die Richtlinie.

Zu den nachhaltigen Schiffstreibstoffen hat mein Kollege Rasmus Andresen schon das meiste gesagt. Auch hier: Die Investitionen, die geplanten Investitionen der größten europäischen Reederei alleine reichen schon aus, um die E-Fuel-Quote zu erfüllen. Damit ist, glaube ich, ziemlich viel gesagt zur Ambition dieses Gesetzes.

Die Industrieemissionsrichtlinie – wir haben es gerade von den Kollegen gehört – steht auf der Kippe, und auch da – das ist eines der wirksamsten Instrumente zur Verringerung von Umweltverschmutzung und zum Schutz der Gesundheit von Bürgerinnen und Bürgern – wird das hier politisiert auf dem Rücken von Mensch und Natur.

Wo stehen wir also beim Grünen Deal? Wir sind beim Klima ganz gut vorangekommen. Aber der zweite zentrale Pfeiler, der Erhalt unserer Lebensgrundlagen, der droht hier gerade unterminiert zu werden. Wenn wir die Umweltverschmutzung nicht eindämmen, dann gehen unsere Ökosysteme weiter zugrunde. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass weniger Emissionen, insbesondere auch aus den großen tierhaltenden Betrieben, in die Umwelt gelangen, schaffen wir auch unsere Klimaziele nicht. Die Verordnung über die Wiederherstellung der Natur, über die wir am Mittwoch abstimmen werden, fällt in die gleiche Kategorie. Alles, was nicht originär Klima oder Energie ist, wird verhetzt, wird politisiert, es wird zum Gegenstand populistischer Angriffe gemacht und es wird den Leuten Sand in die Augen gestreut. Denn wenn wir so weitermachen wie bisher, ist das der sichere Weg, wie wir weder unsere Klimaziele noch unsere Biodiversitätsziele noch das Null-Schadstoff-Ziel erfüllen können, und damit ist der Grüne Deal de facto kastriert.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, machen Sie das nicht mit! Unterstützen Sie die Verordnung über die Wiederherstellung der Natur und auch die Industrieemissionsrichtlinie, denn es geht hier um mehr als um populistische Debatten und Wahlkämpfe!

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fidanza, a nome del gruppo ECR. – Signora Presidente, signora Vicepresidente, onorevoli colleghi, green, sostenibilità, decarbonizzazione sono il mantra che ha portato alla presentazione del pacchetto Fit for 55.

Anche in questa sessione voteremo una serie di provvedimenti che ne fanno parte e che risentono tutti dello stesso vizio di origine: ci stanno chiedendo di fare una costosissima rivoluzione industriale verde per contribuire di uno "zero virgola" alla riduzione delle emissioni globali, mentre i paesi più inquinanti si arricchiranno, vendendoci quello che serve alla nostra transizione, realizzato grazie a nuove centrali a carbone e magari grazie al lavoro minorile.

Le transizioni, la storia ce lo insegna, offrono opportunità ma presentano il conto: intere filiere industriali che rischiano di saltare, lavoratori disoccupati, famiglie in difficoltà. E chi paga questo conto? Le imprese, i cittadini o, nelle migliori delle ipotesi, gli Stati membri, che poi siamo sempre noi, ai quali non viene nemmeno concesso di scorporare quegli investimenti obbligatori dai parametri del debito.

Un'impostazione centralista, a tratti totalitaria, fondata su analisi di impatto discutibili, sulla costante violazione del principio di neutralità tecnologica, sulla mancata fiducia nelle imprese – da sempre il miglior volano all'innovazione – sulla corsa sfrenata all'elettrico tutto e subito, che ci consegnerà alla dipendenza dalla Cina proprio mentre ci liberiamo faticosamente da quella della Russia.

Non paghi di voler mettere in ginocchio l'automotive, i trasporti, la meccanica, la chimica, la farmaceutica e molti altri settori manifatturieri, il commissario Timmermans e il suo collettivo ultra-ambientalista, spalleggiati dalle sinistre verdi e rosse, provano a dare il colpo di grazia anche al settore agroalimentare. Lo fanno già da tempo, a dire il vero.

Oggi rilanciano con la legge sul ripristino della natura e provano il colpo di grazia con la direttiva sulle emissioni industriali, che vorrebbe di fatto equiparare gli allevamenti bovini alle fabbriche inquinanti, con esiti disastrosi per il settore, per la nostra stessa sicurezza alimentare e, in fondo, anche per l'ambiente perché saremmo costretti a maggiori importazioni da paesi terzi molto meno sostenibili di noi.

Ma ormai il re è nudo e non vi basterà la giovane Greta, qui tra qualche ora; tra un anno saranno i cittadini europei a presentarvi il conto.

 
  
MPphoto
 

  Marie Dauchy, au nom du groupe ID. – Madame la Présidente, le texte dont il est question traite du déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, mais il aurait en vérité pu s’intituler «déploiement d’une infrastructure pour faire payer toujours plus les propriétaires de voiture individuelle».

Car il faut que nous arrêtions collectivement de nous mentir et, surtout, de mentir au peuple. Ce que la Commission européenne, avec l’aval de la gauche écologiste, nous vante depuis maintenant plusieurs années, est une gabegie sans nom. La mobilité tout électrique que vous imposez sans consentement finira d’achever l’une des dernières industries européennes dominantes à l’international, en aggravant la crise climatique et en créant les conditions d’un massacre social pour les peuples. Le déploiement des bornes électriques à marche forcée qui est prévu dans ce contexte n’est qu’une manière d’accélérer sa mise en place, au mépris du principe de neutralité technologique qui voudrait que chaque État soit libre des technologies qu’il emploie pour décarboner les transports.

L’Union européenne se transforme petit à petit en Union soviétique européenne où des technocrates non élus et déconnectés imposent des décisions absurdes contre l’intérêt des peuples. Mais n’oubliez pas qu’en démocratie, c’est le peuple qui décide. Et dans quelques mois, vous risquez de réapprendre cette leçon à vos dépens.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, em nome do Grupo The Left. – Senhora Presidente, a Lei das Emissões Industriais é uma das poucas que adota uma abordagem integrada da proteção ambiental como um todo, prevenindo a poluição na fonte através do controlo mais rigoroso das emissões, mais fiscalização e compensação, acesso à informação e planos de transformação das instalações industriais.

As negociações foram difíceis, sobretudo quanto à inclusão da pecuária. A proposta original abrange uma parte ínfima dos setores da produção do gado, de suínos e de aves, mas, sem surpresa, mobilizou uma campanha agressiva do lobby da agricultura industrial.

A proposta que vamos votar é, por isso, mais fraca do que o deveria ser. Ainda assim, temos a obrigação de aprová-la.

Revisão de licenças, aumento de penalizações, mais rigor na poluição da água e das incineradoras de resíduos, inclusão da exploração e produção de combustíveis fósseis, descarbonização, evitando a perda de biodiversidade e prevenindo acidentes de trabalho, proteção dos pequenos agricultores, são alguns dos motivos.

Esperamos, por isso, que o agronegócio e a direita não destruam esta proposta no voto de amanhã.

 
  
MPphoto
 

  Pernille Weiss (PPE). – Fru Formand! De seneste uger har venstrefløjen tudet os ørene og de sociale medier fulde af påstande om, at biodiversiteten står med det ene ben i graven, hvis ikke naturgenopretningsloven stemmes igennem. Vi, der er borgerlige og vil bæredygtige løsninger, har hørt på meget vrøvl. Vrøvl, der sammen med populisme, spin og personangreb, faktisk godt kan gå hen og ødelægge vores demokratiske biodiversitet. Vi skal altså blive bedre til at samtale og arbejde på tværs her i parlamentet. Et godt eksempel på, at vi faktisk kan det, er opdatering af direktivet om energieffektivisering. Energieffektivisering er jo den mest omkostningseffektive og hurtige metode til at reducere udledningerne af CO2 på, hvilket er til direkte gavn for biodiversiteten. Jeg forhandlede på vegne af EPP et direktiv med høje ambitioner og en meget stor værktøjskasse til at føre dem ud i livet i hvert eneste EU-land. Jeg er altså også ret stolt over, at jeg som den eneste dansker i EPP lykkedes med at få min gruppe med på, at energieffektiviseringer fremover bliver bindende for alle EU's medlemslande, så vi ved, hvor meget hvert land bidrager med frem mod målet om klimaneutralitet inden 2050. For os borgerlige er bæredygtighed afgørende, og det ødelægger altså ikke biodiversiteten. Tværtimod så sikres det, at vi får de mest effektive løsninger vedtaget.

 
  
MPphoto
 

  Vera Tax (S&D). – Madam President, dear Commissioner Vălean, it’s a hot and historic day in Strasbourg today. Historic because the EU countries are the first in the world to take action in decarbonising shipping. We will decrease the greenhouse gas intensity of fuels used by the ships, by every single ship that calls in the ports of Europe. And you know what? The European shipping industry is very much in favour of this legislation. It gives them a clear pathway for their investments in green ships and in green fuels. Or, to quote a clean fuel producer, ‘we have never seen such a clear and economic positive incentive for the uptake of fuels in a long time’.

And you know what else? Our citizens are really happy with this legislation. Container and cruise vessels whom at the moment are responsible for heavy air pollution in our ports like Rotterdam or Hamburg, they will be obliged to use electricity in the port, so no more air pollution in our ports in Europe.

So, you would think I am a happy Member of the European Parliament, of the Transport Committee. That is not the case. Because just a few days ago, I was in London at the International Maritime Organization meeting on the same subject and where the EU transformed the shipping sector to a speedboat in line and path with 1.5 degree warming, the IMO failed to do so. They improved just a little bit. But on a global scale there is still no real action plan to be in line with the Paris Agreement. The IMO is too slow for what this planet needs. This is a big disappointment, but if you are disappointed, get going, work harder and try to convince other and more people to join you.

So, I have my hopes up for the USA that they will introduce action legislations like we did and will join to be a front runner in transitioning to zero emission shipping, creating new jobs in Europe and in the States, and unlocking new opportunities for developing nations who have the sun and the wind to produce zero emission fuels.

 
  
MPphoto
 

  Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn vom Verbrenner-Aus die Rede ist, denken ja fast alle immer direkt ans Auto. Tatsächlich ist in den letzten Monaten noch ein anderer wichtiger Schritt Richtung Dekarbonisierung des Verkehrs gelungen. Mit der AFIR, der Verordnung über die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe, bringen wir auch die Elektrifizierung des Güterverkehrs endlich voran. Künftig wird es alle 60 Kilometer eine Ladestelle für Lkws geben. Damit schaffen wir die Voraussetzung, dass die Logistikbranche rasch auf batteriebetriebene oder alternative Kraftstoffe bei Lkws umsteigen kann. Laut Prognosen könnte schon 2030 mehr als die Hälfte der in Deutschland zugelassenen Lkws klimaneutral sein.

Damit nicht genug. Die Bahn wird ja oft beim Thema Güterverkehr und Dekarbonisierung des Transports einfach vergessen. Wir Grünen haben dafür gesorgt, dass auch der gesamte Bereich Schiene klimafit wird. Denn bisher sind auf der Schiene nur 54 % der Strecken in der EU elektrifiziert, und vor allem im Schienengüterverkehr dieseln noch viel zu viele Züge durch die Gegend.

Es ist ein echter Durchbruch, meine Damen und Herren, dass die Mitgliedstaaten bis 2026 Maßnahmen zum Ausbau alternativer Antriebe der Schiene erbringen müssen. Denn wir brauchen ja in einer klimaneutralen Welt irgendwann mal auch das Verbrenner-Aus für die Dieselloks.

 
  
MPphoto
 

  Grzegorz Tobiszowski (ECR). – Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Należy docenić i podkreślić, że w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej, jeśli chodzi o postanowienie dotyczące systemów ciepłowniczych, przepisy te wywrą bardzo duży pozytywny wpływ na modernizację istniejących systemów w nadchodzących dekadach, co pozostaje kluczowe w zapewnieniu przystępnego cenowo ciepła w domach, u końcowych odbiorców. Ale nie zmienia to jednak faktu, że wysoko niepokojące pozostają nowe cele efektywności energetycznej, np. w art. 4 unijny cel redukcji zużycia energii do 2030 r. do 11,7 %, a w art. 8 zapewnienie rocznych oszczędności końcowego zużycia energii przez państwa członkowskie w latach 2024–2030 o średnio 1,49 %.

To są tak duże cele i ambicje, które sprawiają, że niektóre kraje zgłaszały, że nie będą w stanie zrealizować tych założeń. I pojawia się pytanie – w sytuacji tak trudnej, kryzysowej, ekonomicznej i geopolitycznej Europy w relacji do innych krajów, do innych kontynentów, w sytuacji, kiedy zakładamy cele i nie będziemy ich w stanie osiągnąć, tracimy wiarygodność jako kontynent wobec innych kontynentów i krajów, jak Chiny, jak Stany Zjednoczone, a także tracimy w bardzo dużej mierze wiarygodność u naszych obywateli i przedsiębiorców. Bowiem zakładane limity nie zostaną zrealizowane. I to nam zgłaszały poszczególne kraje i poszczególne środowiska.

 
  
MPphoto
 

  Anders Vistisen (ID). – Fru Formand! Det er, som om man her i huset tror, at når man vil redde planeten, redde den grønne omstilling, redde klimaet, så handler det om, at politikere skal sidde i et rum og finde de vise sten. Det handler om, at man her, med de særinteresser der er, skal "pick the winner", skal friholde de industrier, man selv er nær ved, eller som har en national interesse, og komme op med et stort bureaukratisk monster af et lovgivningskompleks, som i virkelighedens verden kun kommer til at forsinke og fordyre den grønne omstilling. Det er nemlig ikke det, at vi skal tilbage til stenalderen i forhold til vores forbrug, eller at vi tror på, at vi i Europa kan løse klimaudfordringerne alene, der kommer til at redde kloden. Det, der kommer til at redde kloden, er, hvis vi formår at skabe den innovationskraft, formår at skabe en teknologineutral lyst til innovation i det frie marked. Det er sådan, menneskeheden har løftet sig igen og igen – ikke gennem bureaukrati, ikke igennem parlamentarisk regulering og overregulering, men gennem det frie initiativ på en fornuftbaseret teknologineutral regulering. Det er det, Europa og verden har brug for, og det er det, vi ikke leverer her i huset.

 
  
MPphoto
 

  Έλενα Κουντουρά (The Left). – Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές, με τους οποίους εργαστήκαμε εντατικά τους τελευταίους μήνες στον κανονισμό για τα εναλλακτικά καύσιμα. Βελτιώσαμε σημαντικά την αρχική πρόταση της Επιτροπής και πετύχαμε να θέσουμε φιλόδοξους αλλά απόλυτα ρεαλιστικούς στόχους για την ανάπτυξη υποδομών, εναλλακτικών καυσίμων και κυρίως της ηλεκτρικής ενέργειας στο οδικό δίκτυο, στα λιμάνια αλλά και τα αεροδρόμια της Ευρώπης.

Επίσης, δημιουργήσαμε τα εργαλεία ώστε τα κράτη να εξασφαλίσουν την απαραίτητη διαφάνεια στις τιμές και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, που είναι κρίσιμοι παράγοντες κατά τη μετάβαση στη νέα αυτή πραγματικότητα για την αποφυγή αισχροκέρδειας και την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ηλεκτροκίνηση. Είναι πλέον ευθύνη των κρατών να εφαρμόσουν τον κανονισμό και να εξασφαλίσουν ότι η μετάβαση θα είναι δίκαιη για όλους. Οι πολίτες αλλά και οι επαγγελματίες στις μεταφορές πρέπει να συνεχίσουν να κινούνται απρόσκοπτα και με προσιτό κόστος. Πρέπει να δοθεί επαρκής ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση για τις υποδομές και για να καλύπτονται οι ανάγκες μετακίνησης όλων χωρίς αποκλεισμούς.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Radačovský (NI). – Vážená pani predsedajúca, jednoznačne budem hlasovať proti smernici o priemyselných emisiách. Som europoslanec zo Slovenska a rešpektujem odborné stanovisko Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Znižovanie emisií skleníkových plynov kysličníka uhličitého, metánu tak, že znížime chov hovädzieho dobytka na Slovensku zo súčasných 600 dobytčích jednotiek na 150 je pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov jednoducho neprijateľné.

Znížiť emisie skleníkových plynov je možno aj iným spôsobom. Je potrebné starať sa o prirodzené pohlcovače emisií, lesy, vodu, vzduch, a o tieto lesy, vodu a vzduch, ktorých je na Slovensku dostatok, by sa mali starať predovšetkým tí, čo v týchto lesoch hospodária: lesníci, neštátni vlastníci. A ekologickí aktivisti, prípadne mimovládne organizácie niekedy neskúsenosťou a neodbornosťou narobia viac škody ako osohu, hoci chápem, že aj ekologickí aktivisti aj mimovládne organizácie majú čo do čistoty ovzdušia povedať.

 
  
MPphoto
 

  Peter Liese (PPE). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die ersten Sekunden meiner kurzen Redezeit möchte ich nutzen, um beim Thema Energieeffizienz denjenigen wie Niels Fuglsang und Pernille Weiss zu danken, die einen guten Kompromiss ausgearbeitet haben. Ich glaube, und wir als EVP glauben, mit national verbindlichen Zielen wäre es noch besser gewesen, aber da hat uns leider der Rat gestoppt. Ich bitte auch alle Journalisten, darüber mal zu schreiben, dass wir hier gemeinsam ambitioniert sind und der Rat uns da gebremst hat.

Zum Thema Industrieremissionen: Danke an den Berichterstatter Radan Kanev; er hat einen Text der Kommission, der schlecht war, deutlich verbessert. Meine Bitte an die Kolleginnen und Kollegen wäre morgen bei der Abstimmung: Bitte Unterstützung für die Anträge des Agrarausschusses. Rinderhaltung ist nicht industriell. Ich kenne das jedenfalls nicht aus meiner Region, und ich glaube, auch anderswo in Europa haben Rinder Frischluft, und wir sollten sie nicht einsperren. Und bitte die Anträge von Dennis Radtke, die er ja mit vielen Kollegen aus vielen verschiedenen Fraktionen eingereicht hat, zum Thema Dekarbonisierung unterstützen. Viele Unternehmen, unter anderem das größte Stahlwerk Europas, das ich letzte Woche besichtigt habe, machen sich auf den Weg zur Klimaneutralität. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Das ist das Ziel dieser Änderungsanträge von Radtke und Co. Ich bitte um Unterstützung für diese Änderungsanträge!

 
  
MPphoto
 

  Alex Agius Saliba (S&D). – L-ewwelnett nixtieq nifraħ lir-rapporteur u anke l-kollegi tiegħi għall-ħidma li għamilna fuq dan ir-rapport importanti li għandu l-għan illi jiggwida lill-industriji Ewropej biex jilħqu l-ambizzjoni tat-tniġġis żero sal-2050.

Nemmen li d-Direttiva dwar l-Emissjonijiet Industrijali kienet u hija kruċjali biex jitnaqqsu t-tniġġis u l-emissjonijiet mis-setturi industrijali u ġġib benefiċċji ambjentali, klimatiċi u għas-saħħa tal-Unjoni Ewropea.

Bħala shadow rapporteur fil-Kumitat ITRE dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar l-Emissjonijiet, nilqa’ b’mod partikolari l-introduzzjoni ta’ kapitolu ġdid dwar il-promozzjoni tal-innovazzjoni li jipprevedi b’mod partikolari l-ħolqien ta’ ċentru ta’ innovazzjoni għat-trasformazzjoni industrijali u l-emissjonijiet operat mill-Kummissjoni, li jiġbor u janalizza informazzjoni dwar tekniki innovattivi.

Dan ir-rapport jindirizza l-aktar kwistjonijiet importanti ta’ din ir-reviżjoni, illi fl-aħħar mill-aħħar isibu bilanċ importanti bejn il-ħarsien tal-ambjent u s-saħħa tal-bniedem, imma fl-istess ħin jaraw illi ma npoġġux piż sproporzjonat fuq l-industriji Ewropej illi fl-aħħar mill-aħħar ma jkunux jifilħu għalihom.

(Il-kelliem aċċetta li jwieġeb mistoqsija "karta blu")

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Rzońca (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. –Ja mam do Pana pytanie. Dlatego, że 23 czerwca tego roku Greta Thunberg skreśliła swój wpis sprzed pięciu lat, że dwudziestego trzeciego czerwca tego roku będzie zagłada ludzkości. Ona wykreśliła ten swój wpis. Czy nie zastanawia się Pan nad tym wszystkim, co się mówi o tym pakiecie klimatycznym, także w świetle tego, że mamy już informacje z Komisji Budżetowej, że na przyszły rok, 2024, rok wyborczy, planuje się ścięcie o 50% wydatków na płatności? W styczniu tego roku 100% państw Unii Europejskiej prosiło o pełne dopłaty do płatności. Komisja je ścina. Skąd pieniądze? To jest moje pytanie: skąd Pan weźmie pieniądze na te cele, o których się tu dzisiaj mówi?

 
  
MPphoto
 

  Alex Agius Saliba (S&D), tweġiba karta blu. – Jiena nemmen illi, anke kif diġà għidt, il-bilanċ li ntlaħaq kemm fil-Kumitat ITRE, kemm fil-Kumitat ENVI, kemm fil-Kumitati kollha, illi fl-aħħar mill-aħħar kellhom opinjoni fuq din il-leġiżlazzjoni li hija tant, u tant importanti sabiex fl-aħħar mill-aħħar insibu dan il-bilanċ, dan il-bilanċ naħseb u nemmen illi, fuq naħa, qegħdin naraw illi nsaħħu l-protezzjoni ambjentali, is-sostenibilità li hija tant u tant importanti. U ma jagħmel l-ebda sens illi nibqgħu ngħidu illi din il-problema ma teżistix imma fl-aħħar mill-aħħar ukoll l-importanza illi t-targets illi qegħdin inpoġġu quddiemna ma joħolqux piż sproporzjonat fuq l-industriji Ewropej illi fl-aħħar mill-aħħar irridu naraw illi xorta waħda jibqgħu kompetittivi. Nemmen illi dan il-bilanċ intlaħaq, u ntlaħaq b’mod tajjeb ħafna.

 
  
MPphoto
 

  Elsi Katainen (Renew). – Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat, huomenna äänestämme historiallisesta FuelEU Maritime -meriliikenneasetuksesta, joka tulee todella vahvasti vauhdittamaan EU:n meriliikennesektorin päästövähennyksiä. Haluan kiittää esittelijä Warbornia ja muita kanssaneuvottelijoita hyvästä yhteistyöstä. Olen erittäin tyytyväinen neuvottelemaamme tasapainoiseen lopputulokseen, joka asettaa kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet ja tukee kestävien polttoaineiden ja myös tuulimekaniikan käyttöä.

Samalla turvaamme EU:n kilpailukykyä ja varmistamme toimivat sisämarkkinat tarkoituksenmukaisilla joustoilla ja kompensaatioilla. Esimerkiksi talvimerenkulun huomioonotto lainsäädännössä on elintärkeää sisämarkkinoiden tasapuolisuudelle. EU on kestävän merenkulun globaali suunnannäyttäjä ja uskon, että FuelEU Maritime tulee kirittämään myöskin kansainvälisiä neuvotteluja.

 
  
MPphoto
 

  Johan Nissinen (ECR). – Fru talman! Människan har i alla tider oroat sig för fattigdom. Allra värst är det när politiska beslut orsakar det. Vi som politiker bör därför göra vad vi kan för att inte utsätta människor för att hamna i fattigdom. Det måste man tyvärr påminna Europaparlamentet om, detta rymdskepp som är långt ifrån vanliga människors vardag.

EU-tjänstemän och politiker är väl omhändertagna av skattebetalarnas hårda arbete och behöver inte oroa sig för konsekvenserna av den förda politiken. Samtidigt som det råder inflation fortsätter en majoritet i parlamentet att driva igenom det gigantiska och aggressiva klimatpaketet Green Deal. Det består av förbud, regleringar, energiosäkerhet, absurda renoveringstvång och teknikfientlighet. Vi vet inte ens om det över huvud taget kommer att hjälpa klimatet med de här åtgärderna. Men en sak vet vi: våra medborgare kommer att bli fattigare.

 
  
MPphoto
 

  Danilo Oscar Lancini (ID). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, non è facile comprendere come parte di questo Parlamento sostenga che le emissioni degli allevamenti possano essere assimilate alle emissioni industriali.

Colleghi di diversi gruppi parlamentari e la stessa commissione AGRI hanno ripetutamente chiesto di trattare industria e agricoltura in modo diverso; non è una questione politica, ma di realtà.

Non possiamo lasciare che sia l'ideologia a imporre ai nostri contadini ed allevatori scelte che li penalizzano, invece di sostenerli come abbiamo sempre fatto. Credete veramente che includere il bestiame nelle emissioni industriali aiuti gli allevatori, la nostra agricoltura? E infine, che porti benefici alle nostre filiere produttive?

Per la Lega non è così, noi giochiamo a carte scoperte e con il voto di domani vedremo chi bara. Vedremo chi vuole veramente sostenere l'agricoltura europea e chi invece, per ideologia o chissà cos'altro, la sta colpendo in modo inaccettabile.

Concludo dicendo che votare a favore dell'agricoltura non è un voto contro l'ambiente, anzi valorizza generazioni di identità e culture tramandate di padre in figlio in molte regioni europee.

Io non credo che si possa pensare di dare ai nostri figli domani, dopo aver sacrificato il mondo dell'allevamento, la farina di grillo o le cavallette.

 
  
MPphoto
 

  Sandra Pereira (The Left). – Senhora Presidente, acompanhamos o potencial na renovação e na inovação de redes de energia, parque edificado, transportes e demais serviços de utilidade pública, com vista a uma maior eficiência energética, mas preocupa—nos que as políticas energéticas, designadamente as relativas à eficiência energética, possam contribuir para uma maior exclusão social e o agravamento das condições de vida dos cidadãos, com o aumento dos custos da habitação, da mobilidade ou dos preços da energia. Mais ainda, num momento em que o aumento do custo de vida, nomeadamente da habitação, está a sufocar as famílias.

A definição de metas vinculativas, dissemo-lo desde o início, exigirá a uns Estados mais esforços do que a outros. Propusemos que os fundos mobilizados para promover a eficiência energética fossem excluídos do cálculo da dívida pública e dos défices orçamentais dos Estados-Membros para que pudessem fazer os investimentos necessários, proposta que foi rejeitada.

Defendemos que a recuperação do controlo público do setor energético é fundamental para garantir os direitos económicos, sociais e ambientais dos povos.

 
  
MPphoto
 

  Christian Ehler (PPE). – Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Industrieemissionsrichtlinie, wie sie vor der Revision bestand, trug erfolgreich zur Reduzierung von Emissionen in Europa bei. Im Grunde genommen ist sie auch ein modernes Instrument, denn sie hat einen Mechanismus, wo Industrie, NGOs, die öffentliche Hand über Jahre diskutieren, wie man technologischen Fortschritt erreichen kann.

Aber wir sind in diesem Fall vollkommen über den Rahmen hinausgeschossen. Das wird ein Beitrag zur Deindustrialisierung Europas sein. Es ist superbürokratisch, es sind riesige Auflagen für die Industrie, es wird kein Gramm Schadstoff reduziert werden. Es ist ein riesiges Beauflagungs—, Kontroll— und Dokumentationssystem für eine Industrie, die wir ohnehin mit Dokumentationspflichten, mit bürokratischem Aufwand schwer belastet haben.

Insofern müssen wir uns ganz genau überlegen, was wir wollen. Es gibt im Deutschen ein Sprichwort, das heißt: Viele Hunde sind des Hasen Tod. Ich glaube, es geht nicht darum, die Frage zu stellen, Emissionen in der Industrie zu reduzieren, sondern es geht um die Art und Weise. Es ist überbordend, es ist überbürokratisch, es geht hauptsächlich um Dokumentationen, und das wird der Industrie in Europa wie auch dem Klima nicht helfen.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Rudner (S&D). – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem AFIR-Bericht haben wir als EU-Parlament einen großen Erfolg in Sachen Klimaschutz erzielt. Die Bestimmungen über die Ladeinfrastruktur für Pkw wurden erheblich verbessert, um einen schnelleren Aufbau von Ladesäulen zu ermöglichen. Wir haben einen schrittweisen Ansatz für die Ladeinfrastruktur für Lkw durchgesetzt, mit strengeren Zielen und einer Steigerung der Ladekapazität im Laufe der Zeit. Auch Wasserstofftankstellen sollen zügig gebaut werden.

Die Kommission wird zeitnah prüfen, ob diese Ziele nochmals verschärft werden sollen. Kartenzahlung soll an allen Schnellladesäulen und Wasserstofftankstellen Pflicht werden – ein großer Erfolg für den europäischen Verbraucherschutz. Zudem soll an diesen Säulen der Preis verbindlich Euro pro Kilowatt sein. Somit kann eine einheitliche Transparenz für alle gewährleistet werden.

Ein weiterer großer Schritt ist die Schaffung des EU Access Points zur einheitlichen Datensammlung. Fahrerinnen und Fahrer werden in Zukunft viel leichter europaweit sehen können, wann, wo und zu welchem genauen Preis sie laden bzw. tanken können.

Insgesamt ist die Einigung ausgewogen und enthält zahlreiche Gewinne für das Europäische Parlament. Der Vorschlag der Kommission konnte in mehreren Aspekten verbessert werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, dieses Dossier bei der Abstimmung zu unterstützen.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Danti (Renew). – Signora Presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi, parlare di transizione verde significa saper coniugare ambizione e concretezza, senza cedimenti a ideologie o manifesti politici.

In alcuni casi non ci siamo riusciti e penso alla legge sul ripristino della natura e al voto di mercoledì; in altri, invece, abbiamo capito che gestire la transizione significa scegliere obiettivi sfidanti ma realizzabili.

È questo il caso della direttiva sull'efficienza energetica, che fissa un target vincolante di riduzione del consumo energetico dell'11,7 % al 2030, nonché obiettivi di risparmio energetico per ciascun Stato membro. Una legislazione fondamentale che rende realizzabili l'adagio per cui l'energia migliore, quella più pulita, è quella che non consumiamo, che non vuol dire decrescita infelice o stop alla produzione industriale, ma investimenti in sistemi di gestione del consumo dell'energia, efficientamento del parco immobiliare pubblico, incentivi per scommettere su apparecchi e prodotti più efficienti.

Misure che, abbiamo visto in questo anno di prezzi dell'energia impazziti, sono sempre più urgenti per abbassare le bollette e per renderci meno dipendenti da paesi terzi.

 
  
MPphoto
 

  Jadwiga Wiśniewska (ECR). – Pani Przewodnicząca! Pani Komisarz! Szanowni Państwo! Polityka klimatyczna Unii Europejskiej niestety jest przykładem zwycięstwa ideologii nad rozumem i rozsądkiem. Bezwzględnie konieczne jest urealnienie polityki klimatyczno–energetycznej, tak by stała się instrumentem wzmacniania bezpieczeństwa i gospodarki Europy. Niestety, lewicowo–liberalny mainstream chce de facto doprowadzić do deindustrializacji Europy. Chcą Państwo zwiększyć ubóstwo energetyczne, które już obejmuje 40 milionów ludzi, a propozycje dotyczące mobilności doprowadzą Unię Europejską do uzależnienia od Chin.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej prawie 90% komponentów fotowoltaiki pochodzi z Chin. Państwu to nie przeszkadza. Podobnie jest z bateriami elektrycznymi. Niczego Państwo nie nauczyli się z tej sytuacji, którą przyniósł nam COVID. Przecież COVID wyraźnie pokazał, że długie łańcuchy dostaw można w każdej chwili zablokować i przeciąć. My musimy zadbać o bezpieczeństwo, również żywnościowe obywateli, a Państwo również w tę sferę chcą uderzyć. Mam dla Państwa dobrą wiadomość – Europejczycy obronią się przed Waszym szaleństwem, pokażą tej ideologii czerwoną kartkę w wyborach do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku.

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes (The Left). – Senhora Presidente, a pesquisa e a utilização de combustíveis alternativos que contribuam para a redução da emissão de gases com efeito de estufa associadas ao transporte marítimo são uma mudança que se pode afigurar positiva e necessária, mas tem de ser feita tendo em conta as realidades específicas dos Estados—Membros e do esforço necessário para responder a objetivos de descarbonização, alicerçada num quadro de investimento público que garanta essa mudança.

Pesem derrogações para as regiões ultraperiféricas, este regulamento preconiza a submissão aos mercados, o alargamento do perverso comércio de emissões, a defesa dos interesses dos grupos económicos que se aproveitam do filão das energias renováveis e dos gestores privados dos portos principais dos Estados-Membros e a perda de relevância do setor marítimo e portuário de países periféricos como Portugal.

Este regulamento, como de resto todo o chamado Pacote 55, é mais um contributo para aumentar desequilíbrios entre os Estados-Membros, deixando para trás, sem surpresa, dimensões como o serviço público, o controlo público de setores estratégicos, os direitos dos trabalhadores ou a soberania dos Estados.

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Buzek (PPE). – Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz! Poruszę dwie sprawy. Emisje przemysłowe to trudne, bardzo trudne rozwiązanie. Gratuluję sprawozdawcom, bo udało się doprowadzić je do końca. Sądzę, że trzeba w jakiś sposób poprawić to rozwiązanie w czasie naszego głosowania i iść w kierunku pomocy przemysłowi, aby mocniej przekierować inwestycje na zieloną transformację i ustalić orientacyjny charakter dopuszczalnych wielkości efektywności środowiskowej. Zachęcam do poparcia tych poprawek.

Jeśli chodzi o efektywność energetyczną, to jest w ogóle najważniejsza sprawa. Wszyscy o tym wiemy. Ale tu mamy powody do satysfakcji. Zabiegałem o poprawki także w komisji i o to, aby spełniono postulaty branży ciepłowniczej. W definicjach efektywnych systemów ciepłowniczych i sprawnej kogeneracji. W moim kraju, na przykład, aż 15 mln ludzi jest zależnych od branży ciepłowniczej i od dobrego rozwiązania związanego z efektywnością energetyczną.

 
  
MPphoto
 

  Nicolás González Casares (S&D). – Señora presidenta, estamos completando los dosieres del paquete de medidas «Objetivo 55». Se van a aprobar posiciones y ratificar acuerdos cruciales para el futuro descarbonizado de la Unión. Adelante.

Quiero destacar el importante salto que da la Unión Europea con la rectificación de esta Directiva de eficiencia energética. Con más eficiencia energética también se combate la pobreza energética. En este sentido quiero destacar que, por primera vez, habrá una definición de pobreza energética europea, así como medidas enfocadas a aliviar y empoderar a los consumidores. Esto también lo estamos haciendo en el acuerdo que hicimos la semana pasada, recientemente, en el debate sobre el mercado eléctrico europeo: proteger a los más vulnerables e impedir que se desconecten.

Necesitamos avanzar en la lucha contra el cambio climático, todos juntos, por la descarbonización, por tener de verdad un consenso contra la lucha contra el cambio climático —aquí, en este Parlamento— y no romper los consensos, como están haciendo algunos grupos. No al negacionismo climático. Sí a avanzar. Adelante en eso.

Además, creemos que es imprescindible que la transición energética sea justa. Necesitamos un objetivo ambicioso y vinculante como el que propone esta Directiva, por primera vez, a nivel europeo.

Quiero dar la enhorabuena también a mi compañero Niels Fuglsang y a todos los ponentes por el gran trabajo desarrollado. ¡Adelante con la eficiencia!

 
  
MPphoto
 

  Искра Михайлова (Renew). – Г-жо Председател, безспорно целта за намаляване на вредните емисии от индустрията е част от реализацията на Стратегията за растеж на Европейския съюз и превръщането на Европа в климатично неутрален континент. Това е направлението за развитие на европейската промишленост и предложението на Европейската комисия и позицията на Европейския парламент са от ключово значение за уеднаквяване на обхвата, индикаторите и целите за постигане от индустриалните компании.

Същевременно нито едно добро намерение не трябва да бъде за сметка на конкурентноспособността на европейската икономика и не би трябвало да създава административни пречки пред бизнеса и излишна бюрокрация. И точно това е един от основните елементи за дискусия по директивата, която обсъждаме. Необходим е баланс между изисквания, поставени цели и реален капацитет на компаниите за постигане на тези цели. Решението е в иновациите, дигитализацията и премерените стъпки на последователно въвеждане на изискванията. В тази посока са очакванията на бизнеса, европейската индустрия и изследователските центрове. Това се очаква и от Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann (PPE). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Richtlinie vermischt industrielle Emissionen mit Emissionen in der Landwirtschaft, was an und für sich schon recht eigenartig ist. Aber dazu kommt noch, dass die Kommission landwirtschaftliche Betriebe zu Industriebetrieben erklären will, die in vielen Mitgliedstaaten ganz normale Familienbetriebe sind. Und das gilt ganz besonders für die Rinderzucht.

Natürlich können Emissionen in der Landwirtschaft auch problematisch sein. Aber die Frage, ob sie problematisch sind oder nicht, hängt ganz eindeutig davon ab, ob es ein vernünftiges Verhältnis zwischen Futterfläche und gehaltenen Tieren gibt. Wenn dieses Verhältnis stimmt, dann ist auch ein größerer Betrieb nicht problematisch. Wenn dieses Verhältnis nicht stimmt, dann kann auch ein kleiner Betrieb sehr problematisch sein, was die Emissionen angeht.

Deswegen, denke ich, ist es vernünftig, dass wir morgen die Änderungsanträge des Agrarausschusses annehmen, dass wir uns dann überlegen, wie man ein vernünftiges Kriterium findet, um jene landwirtschaftlichen Betriebe zu identifizieren, die wirklich problematisch sind, was die Emissionen angeht, und dass man nicht ein allgemeines Problem auch für kleine Betriebe schafft.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro (S&D). – Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, oggi si apre una plenaria decisiva per le ambizioni che l'Unione si è posta con il green deal.

È quindi necessaria un'ampia condivisione politica della strategia che intendiamo seguire, piuttosto che spaccature all'interno del Parlamento che non ci consentiranno di avanzare in modo equilibrato.

In questo senso, per raggiungere efficacemente gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento previsti dalla direttiva sulle emissioni industriali, occorre un approccio che contempli non solo i tre livelli di sostenibilità, ma anche le specificità di ciascun settore, a partire da quello dell'allevamento.

Il principio "one size fits all" ha infatti ampiamente dimostrato i suoi limiti e, come commissione AGRI, riteniamo quindi sia un errore paragonare le stalle europee alle ciminiere, assoggettando ai vincoli della direttiva anche gli allevamenti bovini.

Un errore scientifico e pratico che rischia di mettere a repentaglio decenni di avanzamento, capaci di farci raggiungere i più alti standard produttivi e di benessere animale al mondo.

Siamo pronti a lavorare insieme, caro Commissario, per sviluppare politiche altrettanto ambiziose ma che rispettino le peculiarità di differenti filiere produttive, a partire da quella bovina.

 
  
MPphoto
 

  Jérémy Decerle (Renew). – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, le sujet des émissions polluantes est certainement important, mais je n’imaginais pas que la Commission européenne ne verrait pas l’erreur grossière qui consiste à faire rentrer au forceps l’agriculture dans un cadre inadapté.

Vouloir assimiler l’élevage européen aux industriels avec autant de légèreté est dangereux et inopérant. C’est ignorer les progrès déjà faits dans le domaine, grâce notamment à la politique agricole commune. Car si notre agriculture n’est pas parfaite, elle reste la plus vertueuse au monde. Arrêtons de la fragiliser, protégeons-la.

Le pacte vert, pour réussir, doit cesser de chercher des symboles, des seuils, des chiffres, des contraintes qui, magiquement, régleraient tout. Cela ne marchera pas. Il faut pour l’élevage une approche globale de la durabilité. Alors, pour ma part, pour protéger, pour soutenir les agriculteurs, je ne vois pas d’autre choix que le statu quo sur le volet agricole de ce texte.

 
  
MPphoto
 

  Maria Spyraki (PPE). – Madam President, Commissioner Vălean, dear colleagues, concluding Fit for 55 package, allow me to focus on the FuelEU Maritime Regulation on which I had the honour to be the shadow rapporteur on behalf of the ENVI Committee. According to my opinion, it is an essential stepping—stone towards establishing a forward condition for the energy transition of shipping. However, in order to meet our ambitious target, it is essential for the regulation to foster the production of alternative sustainable fuels.

Full decarbonisation of shipping requires alternative low— and zero—carbon maritime fuels and also breakthrough propulsion technologies to become widely available. To this end, close cooperation and action for all relevant stakeholders in the supply chain as it is, fuel producers, energy providers, shipyards and energy manufacturers, ports as well, is required.

Allow me to underline that the responsibility for the development and availability of renewable alternative fuels lies with the maritime fuel producers and suppliers, and it is important to stick to set obligations for the development and deployment of these fuels as in the case of road transport and aviation. It is a part of the level playing field, dear Commissioner.

Concluding, last but not least, we must always keep in mind that shipping is a global sector which requires global solutions at the IMO level. And in this regard we have to increase the levels we have as an entity, as the EU.

 
  
 

Spontane Wortmeldungen

 
  
MPphoto
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE). – Salut pachetul de inițiativă și în mod special Directiva privind eficiența energetică. Îi mulțumesc colegului Niels Fuglsang. Am avut și onoarea de a conduce o parte din trilogurile de negociere cu Consiliul, mulțumesc Comisiei Europene și Consiliului.

Este în mod evident un pas înainte către atingerea țintelor strategice: Fit for 55 în 2030, Green Deal în 2050, dar și către independența energetică și, mai ales, costuri mai bune pentru cetățeni și economie. Nu trebuie să uităm, însă, în niciun moment că avem nevoie de o industrie care trebuie să rămână competitivă. Nu trebuie să exagerăm cu obiective mult prea ambițioase sau nerealiste. Trebuie să găsim echilibrul necesar să fim mai puțin dogmatici și mult mai practici și mai pragmatici.

De aceea, vă rog, dragi colegi, ca mâine să susțineți amendamentele ITRE și să găsim acel echilibru necesar care să permită industriei europene să rămână competitivă.

 
  
MPphoto
 

  Isabel García Muñoz (S&D). – Señora presidenta, la movilidad debe ser un derecho universal y, por tanto, debemos asegurar que todos los ciudadanos puedan desplazarse libremente por todos los territorios y de la forma más sostenible y justa. Este Pleno, con el voto del Reglamento relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos y la iniciativa «FuelEU Maritime», lo hará posible.

Con el Reglamento relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, impulsamos un transporte por carretera más responsable con el medio ambiente, fijando objetivos obligatorios en la distribución de puntos de recarga eléctrica de hidrógeno, para garantizar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, puedan acceder a ellos fácilmente. Esperamos que esto ayude a estimular el uso de vehículos más sostenibles y a hacerlos más asequibles.

Con la iniciativa «FuelEU Maritime», reduciremos emisiones en el sector marítimo, impulsando el uso de combustibles renovables e hipocarbónicos. Y lo hacemos contando con territorios como Canarias, Baleares y otras regiones costeras, cuya conectividad y desarrollo socioeconómico dependen en gran parte del tráfico marítimo, incluyendo medidas para evitar la fuga de carbono a puertos de terceros Estados y proteger así los puertos europeos como el de Algeciras o el de Valencia.

Seguimos trabajando por un Pacto Verde con el corazón rojo.

 
  
MPphoto
 

  Clare Daly (The Left). – Madam President, the Industrial Emissions Directive is obviously aiming to overhaul the management of emissions from over 50 000 areas, including steelworks, chemical and plastics, coal factories and, of course, industrial farms. This is important to tackle greenhouse gas emissions from the point of view of the impact on the environment, but not just that, also the impact on human health.

Every year, air pollution causes 300 000 premature deaths in Europe. The air and water pollution caused by intensive livestock farming is well documented. The health and environmental costs of water pollution due to excess nitrogen and phosphorus amounts to 22 billion a year. But critically, we see that Europe, with less than 10% of the world’s population, is accounting for 23% of new cancer cases linked to pollution.

Now, there had been a right to compensation introduced in this directive, but it was absolutely weakened down in negotiations. I think that’s really regrettable. It puts profits over people’s health. We need to put that back.

 
  
MPphoto
 

  Ljudmila Novak (PPE). – Spoštovana predsedujoča, kolegice in kolegi! Poročevalci pravijo, da so dobro sodelovali, in to me res zelo veseli. To nam daje upanje.

Emisije zmanjšujemo na različnih področjih: v industriji, v cestnem, pomorskem in letalskem prometu. Veliko vlagamo v razvoj in nove tehnologije. Vse to skupaj mora prinesti pozitivne učinke.

Strinjam se tudi s tistimi, ki pravijo, da podpirajo majhne kmetije, saj prispevajo k večji samooskrbi prebivalcev in se tudi v večji meri lahko prilagajajo, povzročajo pa tudi manj izpustov. V vseh panogah so potrebni razumni ukrepi, ki so tudi finančno podprti in pomagajo tako industriji, prometu, kot tudi kmetijstvu. Samo s skupnimi močmi bomo uspešni.

 
  
MPphoto
 

  Mick Wallace (The Left). – Madam President, in order to respond to the current climate, health and biodiversity crises, it is crucial that the EU tackles the pollution coming from Europe’s most industrialised livestock farms. These farms represent a tiny minority of animal farms in Europe.

Contrary to the false claims made by the big-agri lobby, the Industrial Emissions Directive does not target small and medium family farms. And this is particularly true for the cattle sector. 97 % of all commercial cattle farms in Europe would be untouched by the revised directive. Excluding the entire cattle sector from the Industrial Emissions Directive would only favour the biggest polluters, responsible for the vast majority of ammonia and methane emissions coming from cattle farming.

Ireland has lost 140 000 family farms since the 1970s, largely due to the intensification and consolidation of farming in the country. Small-scale family farms are the backbone of food production in Europe. It is about time we supported them and stopped prioritising big agri, which is part of the problem, not part of the solution.

 
  
MPphoto
 

  Henna Virkkunen (PPE). – Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, nyt hyväksyttävästä ilmastopaketista nostan esiin kaksi lainsäädäntöä. Ensinnäkin meriliikenteen vähäpäästöiset polttoaineet – mielestäni lopputulos on varsin onnistunut. Lainsäädäntö ottaa nyt huomioon erilaiset teknologiat ja kannustaa markkinaehtoisesti asteittain lisäämään vähäpäästöisiä polttoaineita meriliikenteessä. Tässä on otettu myös huomioon alueelliset tarpeet. Esimerkiksi oman kotimaani, Suomen, tärkeä näkökohta siitä, että talvimerenkulku on tässä erikseen huomioitu. Se, että jäävahvisteiset alukset käyttävät aina enemmän polttoainetta ja se on huomioitu nyt tässä laskennassa. Haluan kiittää tästä kaikkia neuvottelijoita. Lopputulos on mielestäni hyvin onnistunut.

Mutta sen sijaan kritisoin energiatehokkuuteen liittyvää direktiiviä. Siinä lähtökohdaksi on nyt otettu se, että energiankäyttöä täytyy vähentää jäsenvaltioissa, sen sijaan, että kannustettaisiin vähäpäästöisen energian käyttöön. Esimerkiksi ne maat, joissa on nyt erittäin paljon vähäpäästöistä energiaa, ja jotka haluavat investoida vetytuotantoon. Direktiivi on nyt toimimassa päinvastoin, kun se painottaa sitä, että kaikkien pitää vähentää energiankäyttöä, kun pitäisi kannustaa energiatehokkuuteen ja vähäpäästöiseen energiaan.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, Member of the Commission. – Madam President, dear Members, this has been a very interesting exchange. I have taken good note of your comments. I will also pass them to my colleagues, Commissioners Simson and Sinkevičius.

We look forward to the formal adoption of the three ‘Fit for 55’ files in the coming weeks. Accelerating the uptake of sustainable alternative fuels and increased energy efficiency are both cornerstones for achieving our 2030 climate ambition. It’s also an effective contribution to decrease our reliance on fossil fuels imports and improve energy security and air quality in the EU.

On industrial emissions, I hope that Parliament will adopt its mandate for the trilogue negotiations this week. A trilogue agreement is still possible before the end of 2023. As always, the Commission remains available for support in this process. Thank you very much, and I wish you a successful session of Parliament.

 
  
MPphoto
 

  Радан Кънев, докладчик. – Г-жо Председател, чухме колегите докладчици от страна на социалистите и на либералите в този парламент да поставят остро въпроса за ефекта на индустриалните емисии върху здравето на хората. Но, повярвайте ми, темата за здравето на гражданите е първостепенна и при всяко обсъждане в моята група, в Европейската народна партия.

Чухме колегите и от групата на социалистите, и от ЕНП, представители на комисията по енергетика и индустрия да поставят на първо място темата за иновациите. Темата за иновациите беше със сигурност първостепенен въпрос във всяко обсъждане и в комисията по околна среда. Чухме колегите от дясната страна на залата да поставят като приоритет въпроса за цената на селскостопанската продукция и отражението на всяко наше законодателство върху нея, но чухме и представителите на социалистите и представителите на либералите в комисията по земеделие да поставят този въпрос като първостепенен. Чухме от всички парламентарни групи единодушие по отношение на защитата на дребните, семейните фермери, но и разлики в това кои точно мерки и кои изменения, които ще гласуваме утре, ще се отразят най-благоприятно върху развитието на малките и устойчиви ферми в Европа.

Можем ли да създадем законодателство, което да отговаря на всички тези тревоги едновременно? Моят прост отговор е да, и по директивата за индустриалните емисии сме много близо до този положителен отговор. Но за да постигнем такова законодателство, трябва да си поставим една основна цел и тя е диалогът да не свърши утре, а да започне утре. Защото ние имаме преговори и със Съвета, но преди всичко защото Директивата за индустриалните емисии е основана на принципа на диалога между заинтересованите лица, между държавите, Комисията, индустриите, организациите, които се борят за по-добра околна среда и по-добро обществено здраве. Диалогът, който се провежда в Севиля.

Така че с гласуването утре, за което още веднъж призовавам да не стигаме до крайности, ние тепърва започваме диалога по изграждане на едно работещо европейско законодателство и за здравето на хората, и за здравето на европейската индустрия и земеделие.

 
  
MPphoto
 

  Петър Витанов, докладчик. – Г-жо Председател, аз мисля, че съм облагодетелстван, защото по регламента, по който аз имах честта да говоря почти нямаше забележки. Това е една атестация за отлично свършената работа и симбиозата между различните докладчици в сянка и основният докладчик.

Две неща обаче ми направиха впечатление. Спомена се една от малкото критики да оставим нещата на пазара, ама докога ще го оставяме на пазара? Докога ще го оставяме на печалби, когато говорим за изкопаемите горива? Точно тези, които обаче генерират печалби, те не могат да усетят наближаващата катастрофа. Защо? Защото могат да си позволят да живеят на високо, където въздухът е чист, могат да си позволяват да ядат качествена храна.

Само че тази климатична катастрофа удря бедните непропорционално и несправедливо, защото те не могат нито да живеят където поискат, нито да ядат каквато храна искат, нито да се лекуват, когато става дума за европейско здраве, за здравето на гражданите да се лекуват както искат. Затова си мисля, че когато говорим за задължаващи изисквания това е изключително важно, защото само те гарантират инфраструктурата. А когато имаме инфраструктура, имаме чистия транспорт, транспорта на бъдещето, защото ако го нямаме, може да изпаднем пак в изолация, пак да има Европа на две скорости и въпреки географското положение на една или друга държава, това, че няма прилежаща инфраструктура да я превърне в икономическа пустиня.

И може би още нещо за инфраструктурата. И тук мога да успокоя пазарните фундаменталисти. Всъщност изискването за изграждане на инфраструктура ще върне пазарния модел, а пазарният модел тогава ще доведе до там, че електрическите автомобили няма да бъдат само играчка и лукс за богатите, а ще могат да бъдат общодостъпни.

 
  
  

VORSITZ: OTHMAR KARAS
Vizepräsident

 
  
MPphoto
 

  Jörgen Warborn, föredragande. – Herr talman! Kära kollegor. Denna debatt har handlat om fyra olika ärenden, och det är ganska tydligt att fartygsbränsleförordningen inte har fått den mesta talartiden, utan det har istället varit industriutsläppsdirektivet.

Jag tar det som intäkt för att vi, när det gäller sjöfartens klimatomställning, har hittat rätt balans mellan konkurrenskraft, klimatet och de sociala frågorna. Jag tar det också till intäkt för att det, när det gäller just industriutsläppsdirektivet, finns mer att göra där. Jag stöttar dem som tycker att kossor inte ska definieras inom ramen för industriutsläpp.

De talare som har nämnt fartygens klimatomställning har talat mycket om just konkurrenskraft. Det har handlat om klimatet, naturligtvis, och det har handlat om inflation och de ökade kostnaderna. Det är en bra balans vi har hittat och jag hoppas att vi kommer att ha den här enigheten när vi röstar imorgon också, så att sjöfartssektorn kan få den förutsägbarhet och den arbetsro som behövs och så att EU:s förhandlare kan åka till IMO och med råg i ryggen skapa en konkret färdplan som kan skalas upp globalt.

Låt mig också personligen säga att jag är väldigt nöjd över att vi har fått genomslag för principen ”en in, en ut” i den här lagstiftningen. Kommissionen åläggs nu att mycket noga övervaka regelbördan och säkerställa att den inte blommar ut för mycket. Detta är oerhört viktigt för europeiska företags konkurrenskraft och jag hoppas att den kan gälla i alla framtida lagförslag och i alla sektorer.

För att avsluta: jag är inte säker på att tolkarna kan översätta det här uttrycket från svenska, men det känns väldigt skönt att konstatera att nu är vi äntligen i hamn!

 
  
MPphoto
 

  Niels Fuglsang, rapporteur. – Mr President, dear colleagues, dear Commissioner, I think this debate has been fruitful and it shows that we are in this House very much aware that we need to act and we need to act now. These legislative proposals that are on the table – I hope they will get a majority, all of them, because we need certainly stronger rules to deliver on our climate ambitions and our energy independence ambitions.

Some of you have talked about whether this Energy Efficiency Directive is binding, to which degree it is binding. Well, for the first time, we have an Energy Efficiency Directive which is binding for the EU as a whole. Previous directives on energy efficiency have not been binding. They have been indicative. Also for Member States individually, they will have to deliver on these measures that are in the Directive. They will have to make plans and show how they can increase energy efficiency and reduce energy consumption.

We have actually, in this Directive, given the Commission, the tools to, if Member States do not act, if they are falling behind and they are not showing how they will catch up on energy savings, then the Commission has the mandate to infringe them and to take them to court. I think this is an important part of the Directive. We don’t wish for anyone to be taken to court, but we wish and mean that this Directive needs to be implemented.

Everybody, all the Member States need to take it serious. They need to increase the energy efficiency, and if they do not, well, there can be legal consequences. I think that is important because we have seen that in previous efforts have not been sufficient. Actually, we are not delivering on our ambitions as it is right now. So we need to take more actions, and I think I am convinced that this Directive will lead to exactly that point.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die gemeinsame Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet morgen, Dienstag, 11. Juli 2023, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Isabel Carvalhais (S&D), por escrito. – Uma diretiva atualizada relativa às emissões industriais é um instrumento legislativo muito importante, quer na defesa da saúde pública e na criação de uma relação mais equilibrada com o meio ambiente, quer na prossecução da neutralidade climática para 2050. Ou seja, é uma peça essencial à concretização do próprio Pacto Ecológico Europeu.

Contudo, a proposta da Comissão Europeia apresentava, em particular no caso da produção pecuária, uma marcada distância da realidade e até mesmo do bom senso. A urgência exige ambição, mas sem atendermos às necessidades e limitações daqueles que, como os agricultores, têm de concretizar as ações no terreno, a ambição cai por terra. A ambição impõe-se, mas deve ser justa para as pessoas e feita com as pessoas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sara Cerdas (S&D), por escrito. – A transição energética no setor do transporte marítimo apresenta diversas dificuldades, consequência de infraestruturas limitadas e da dependência de tecnologias emergentes. Não obstante, importa destacar que a transição energética no transporte marítimo traz oportunidades, como a melhoria da qualidade do ar nas áreas portuárias e a redução das emissões de gases com efeito de estufa. O setor marítimo é essencial para o desenvolvimento das economias dos países e regiões costeiras, em especial as Regiões Ultraperiféricas, nomeadamente no transporte marítimo de pessoas e bens ou no desenvolvimento económico de vários setores, como o turismo.

As isenções nas viagens de e para os portos localizadas nas Regiões Ultraperiféricas vão ao encontro das especificidades destas regiões e da necessidade de salvaguardar a economia marítima. A redução, em 50%, da obrigatoriedade da utilização de combustíveis sustentáveis no transporte marítimo para as viagens de e para as RUP permitirá uma transição energética justa e que protege a coesão territorial destas regiões. Felizmente, mostramos ser possível defender a transição energética sem deixar nenhuma região para trás, garantindo mais flexibilidade e tempo de adaptação à transição verde.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (NI), írásban. – Az alternatív üzemanyag infrastruktúrára vonatkozó rendelet elfogadása egy nagyon fontos előfeltétele annak, hogy felgyorsuljon az elektromos és hidrogén töltőállomások kiépítése, ami nélkül megvalósíthatatlan az átállás a alternatív meghajtású járművekre. A technológiai neutralitás azonban megkívánja az egyéb, karbonsemleges üzemanyagok, mint pl. az e- vagy bioüzemanyagok támogatását is. Hiszen ezek épp ebben az átmenti időszakban játszhatnak kiemelkedő szerepet, megteremtve a lehetőségét annak, hogy a belső égésű motorokat fokozatosan leválasszuk a kőolajalapú üzemanyagokról, és ezzel egyúttal megőrizzük az európai járműipar világpiaci pozícióját, és így munkahelyek tízezreit.

Végezetül, nem veszíthetjük szem elől a meglévő járműflottákat sem, illetve azt a tényt, hogy számos KKV-nek és polgárnak nem lesz módjában majd zéró kibocsátású járműre váltani, viszont szeretnének ők is hozzájárulni a zöld átálláshoz. Ezért a „senkit sem hagyunk hátra” elvét követve fokozottan kell támogatni a meglévő flották fiatalítását. Ha egy EURO 4-es 5-ös kamiont, EURO 6-osra váltunk, már jelentős CO2 csökkentést tudunk elérni.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (NI), írásban. – A háború és az Európai Bizottság által rosszul megalkotott szankciós politika miatt az európai polgároknak és vállalkozásoknak az Európai Unió történetének legsúlyosabb energiaválságával kellett megküzdenie. A piaci árak elszabadultak, és csak a polgárok áldozatvállalásának és a tagállamok felelős intézkedéseinek köszönhetően kerültük el az ellátási nehézségeket. Bebizonyosodott, hogy az elegendő mennyiségű és megfizethető energia létfontossággal bír az európai gazdaság működtetéséhez. Az unió energiafüggetlenségének megteremtésében a biztonságos energiaellátás mellett az energiahatékonyság is kiemelt szereppel bír.

Egyértelmű, hogy az a legolcsóbb, legtisztább energia, amit nem fogyasztunk el. Az energiahatékonysági irányelv azonban, ebben a formában, inkább hátráltatja az energiamegtakarítási törekvéseket. Egyrészt, a javaslatban megfogalmazott célkitűzések nem veszik figyelembe Közép-Európa országainak sajátos helyzetét. Brüsszel és a baloldal betiltanák a fosszilis energiafelhasználásban elért energiamegtakarítás elszámolhatóságát is, amivel olyan beruházásokra köteleznék a tagállamokat, melyek nem kivitelezhetők költséghatékony módon. Másrészt az energiahatékonysági projektek komplex, tőkeigényes folyamatok. Ezek megvalósításához a Bizottságnak fel kell hagynia a Magyarországnak és Lengyelországnak járó uniós források blokkolásával és minden tagállamnak azonnali hozzáférést kell biztosítania az őt megillető támogatásokhoz.

Végül elfogadhatatlan, hogy a baloldal az energiahatékonyság kérdését is a genderideológia előmozdítására használja. Az energiaválság kezeléséhez és az energiafüggetlenség megteremtéséhez ez nem járul hozzá. Ehelyett inkább felelős és gazdaságilag, valamint társadalmilag megvalósítható jogszabályokra lenne szükség.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Mebarek (S&D), par écrit. – Alors que la planète bat quotidiennement des records de températures et que l’UE est la région du monde qui se réchauffe le plus rapidement, la mise en œuvre du Pacte Vert est plus que jamais une nécessité vitale. C’est pourquoi j’exhorte mes collègues à adopter massivement le texte sur le déploiement des carburants alternatifs, car il apportera une contribution essentielle au respect de nos engagements en faveur du climat. Nous le savons, les transports sont responsables d'environ un quart des émissions de CO2 en Europe. Or, nous sommes à la traine en termes d’électrification de notre réseau routier, et ce alors que 2035 et la fin des moteurs thermiques se profile. Ce texte est donc tout aussi important pour nos concitoyens, car il doit les convaincre que traverser l’Europe en voiture électrique sera bientôt aussi simple et pratique qu’avec une voiture thermique.

Adopter ce texte, c’est enfin préserver la santé de nos concitoyens, et particulièrement ceux qui résident dans des zones portuaires, où les émissions des bateaux contaminent l’air de villes entières. Les exigences en matière d’alimentation électrique pour les navires à quai vont permettre de réduire l’exposition de millions d’européens à la pollution et ainsi éviter de nombreux cancers.

 
Senaste uppdatering: 29 januari 2024Rättsligt meddelande - Integritetspolicy