Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
XML 2k
Štvrtok, 14. septembra 2023 - Štrasburg Prechodná verzia

Segregácia a diskriminácia rómskych detí vo vzdelávaní (rozprava)
MPphoto
 

  Ivan Štefanec, za skupinu PPE. – Pani predsedajúca, Pani komisárka, viaceré členské štáty dlhodobo čelia problémom vo vzdelávaní rómskych detí. Uplynulo už niekoľko rokov, odkedy Európska komisia začala infringement pre porušenie smernice o rasovej rovnosti voči niekoľkým členským štátom vrátane Slovenska, ako to spomenula pani komisárka. To, že k segregácii rómskych detí naozaj dochádzalo, potvrdili aj rozhodnutia národných súdov.

Musí byť naším spoločným cieľom vyvinúť väčšie úsilie na riešenie pretrvávajúcej diskriminácie vrátane protirómskeho zmýšľania a na zlepšenie začlenenia Rómov do vzdelávania.

Často sú však rómske deti umiestňované do špeciálnych škôl pre žiakov s miernym mentálnym postihnutím. Členské štáty sú nedôsledné aj v uplatnení predprimárneho vzdelávania päťročných detí, ktoré deťom naprieč sociálnymi vrstvami zabezpečí rovnakú štartovaciu čiaru na základnej škole.

Výborným nástrojom vo vzdelávacom procese sú aj školské kluby detí plné rozmanitých aktivít a školské centrá voľného času. Deti tam dostanú šancu ešte viac sa rozvíjať či pripraviť sa dobre na nasledujúci školský deň.

Téma desegregácie vo vzdelávaní je zároveň súčasťou plánu obnovy, ako už bolo spomínané, ktorý obsahuje aj historicky prvý metodický materiál prinášajúci konkrétne riešenia bez segregácie škôl. Tento materiál bol vypracovaný aj so zástupcami Európskej komisie a je dôležité, aby každé dieťa dostalo rovnakú šancu na úspech v škole aj v živote. Je dôležité, aby sa tieto ciele z tohto plánu naozaj naplnili.

Novou cestou pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít je digitalizácia, ktorá im otvára brány do budúcnosti. Práca s digitálnymi technológiami je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou a rovnako ponúka príležitosť využiť či objaviť potenciál mladých ľudí bez ohľadu na ich sociálne pomery.

Ak má byť digitálna transformácia úspešná, musí byť aj spravodlivá a k jej výhodám musia mať rovnaký prístup všetci.

Od kvality vzdelania závisí naša budúcnosť, ktorá musí byť založená na rovnosti šancí bez výnimky. Ďakujem vám všetkým za podporu riešení v tejto téme, a osobitne kolegovi Petrovi Pollákovi za iniciatívu, že tu môžeme o tom hovoriť.

 
Posledná úprava: 25. septembra 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia