Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Verbatim report of proceedings
XML 59k
Thursday, 14 September 2023 - Strasbourg Revised edition

4. Violence and discrimination in the world of sports after the FIFA Women’s World Cup (debate)
Video of the speeches
Minutes
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά τη δήλωση της Επιτροπής με θέμα:

Βία και διακρίσεις στον χώρο του αθλητισμού μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών FIFA (2023/2843(RSP)).

Εξ ονόματος της Επιτροπής, τον λόγο έχει και πάλι η Επίτροπος κυρία Elisa Ferreira.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members, on this file I address you on behalf of Vice-President Margaritis Schinas.

Gender-based violence and discrimination have no place in Europe – not on our streets, not on our homes, not in our offices and not in our sports stadiums. The Commission is a strong defender and promoter of gender equality in all spheres of life, and sports cannot be exception to this. Europe is the cradle of football, the place where its rules were invented, and today the main showcase of this sport worldwide.

European football therefore has not just a vocation, but the responsibility to act as an important vector for promoting gender equality and ending gender-based violence – hallmarks of the union of equality that Europe must readily embody.

With full respect for the autonomy of how sport is governed and organised, I believe that sports federations have a key role to play in ensuring good governance, including the respect of sport and European values as well as European law.

For its part, the Commission is showing its commitment to gender equality in sport with concrete actions. It has led the work of the High Level Group on Gender Equality in Sport that issued recommendations in spring last year, including on measures to ensure safe sport and fight harassment.

Sport can be a powerful environment to inspire changes in attitudes and end gender biases and other stereotypes. The European Union Work Plan for Sport for 2124 includes gender equality and safe sports as key topics. The Commission recognises champions of gender equality in the world of sport with the Be Equal award, for instance, and in 2022 appointed a female coach as the European Week of Sport Ambassador, as a role model.

To provide more evidence and address the media coverage on women in sport, the Commission runs a joint project ‘All In Plus’ with the Council of Europe.

Finally, the Commission encourages equality, a safe environment and inclusive sport through the funding priorities of the Erasmus+ sport actions.

Unfortunately, when it comes to gender-based violence, there is no place which is completely safe for women and girls, including in sport. Despite some progress, sexual harassment remains ubiquitous in our societies. Combating all forms of violence against women and domestic violence is a key priority for this Commission. This is why we welcome the European Union’s accession to the Council of Europe’s Istanbul Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence in June 2023.

The European Union Gender Equality Strategy for 2025 recognises the urgency of addressing sexual harassment as a form of gender-based discrimination and violence. In the European Union, women also often face sexual harassment at work. This has significant negative consequences for the victims, the employers and workplace culture. Sexual harassment is covered by International Labour Organisation Convention 120 on violence and harassment in the world of work.

The European Strategy Framework on Health and Safety at Work acknowledges the negative consequences of workplace violence, harassment and discrimination, whether based on sex or any other grounds. The Commission supports, together with the European Agency for Safety and Health at Work, awareness-raising on workplace harassment and gender bias, and calls on the Member States to promote gender considerations in design, implementation and reporting.

Regarding legislative measures, I would like to recall that harassment based on sex and sexual harassment in the field of employment and occupation and access to goods and services are already prohibited under EU law on gender equality in the area of employment and occupation.

In March 2022, the Commission proposed EU wide rules to end gender- based violence against women and domestic violence. You are currently negotiating this proposal with the Council. I would like to use this occasion to thank the European Parliament for its constructive approach to successfully conclude the negotiations still under this mandate, which I believe is our shared goal.

The Commission is furthermore proposing that managers in the public and private sector are obliged to receive training on how to recognise sexual harassment at work, provide support to victims and respond in an adequate manner. This is not limited to physical sexual harassment, but covers all forms of unwanted verbal, non-verbal or physical contact of a sexual nature.

Once the directive is adopted in the Member States where sexual and psychological harassment constitutes a criminal offence, victims of those forms of violence will benefit from the established measures on protection support, including targeted support for victims of sexual harassment at work and access to justice.

The Commission remains fully committed to upholding women’s rights and combating any form of violence against women, including sexual harassment.

Thank you very much for your attention.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Estaràs Ferragut, en nombre del Grupo PPE. – Señor presidente, hace unas semanas, con motivo de la celebración de la victoria española en la Copa Mundial Femenina de la FIFA, pudimos ser testigos de la deplorable, bochornosa y desafiante actitud del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que atentó contra la dignidad y los derechos de todas las mujeres.

Estas conductas reflejan, sin ninguna duda, la punta del iceberg de una realidad discriminatoria y sexista mucho más amplia que se venía denunciando desde hace tiempo.

Desde aquí nuestra más absoluta condena a toda forma de violencia contra las mujeres. Hay que erradicarla con una respuesta inmediata y con una respuesta eficaz. Por esto, es necesario un llamamiento a toda la comunidad deportiva para que se cumpla con el Convenio de Estambul: proteger, prevenir, perseguir y eliminar. Proteger a las mujeres. Prevenir, perseguir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres.

La respuesta de toda la sociedad ha sido ejemplar. El clamor social y el apoyo masivo a la campeona mundial de fútbol Jenny Hermoso ha sido decisivo. Gracias, Jenny. Y también gracias a la comunidad solidaria de las campeonas, porque nos han dado una lección para que nunca más una mujer tenga que vivir una situación de menosprecio, falta de respeto, abuso o violencia. Tenemos un largo camino por recorrer para derribar la desigualdad y conseguir un deporte libre de violencia y discriminación. Se acabó. Por todas, estamos contigo, Jenny Hermoso. El mundo está orgullosa de vosotras. Habéis hecho historia en el deporte, pero también en la lucha por conseguir una igualdad real en la situación de la mujer en el mundo del deporte.

La sociedad requiere y busca autenticidad y coherencia en la voz de sus líderes. Ojalá la reacción unánime de todos y todas en defensa de los derechos de las mujeres hubiera sido la misma en defensa y en crítica, sobre todo, de las dramáticas consecuencias de la Ley del «solo sí es sí». Es una pena.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin! Wann ist ein Kuss ein inakzeptabler Übergriff? Das hat sich die ganze Welt in den letzten Tagen gefragt.

Die Antwort ist aber ganz einfach: Dann, wenn die Zustimmung fehlt. Consent ist key: Das gilt für alle zwischenmenschlichen Aktionen – selbst aktiv Ja oder Nein sagen zu können. Und besonders wichtig: Dem Gegenüber die Möglichkeit geben, den eigenen Willen auszudrücken. Nur Ja heißt Ja, das muss immer gelten. Sei es daheim, hinter verschlossenen Türen, sei es vor laufender Kamera, wenn die ganze Welt zuschaut, sei es beim Sport, sei es in der Arbeit, sei es privat zwischen Freunden.

Es ist klar: Der Kuss von Rubiales war ungewollt, er war aufgedrückt, ohne eine Chance abzulehnen, und damit ein sexualisierter Übergriff, ein Machtmissbrauch. Ich hoffe, dass die weltweite Diskussion darüber zumindest eins allen klargemacht hat: nämlich was Konsens bedeutet. Die Selbstbestimmung der Frau über ihren eigenen Körper ist noch immer keine Selbstverständlichkeit. Sie ist aber eine gesellschaftliche Notwendigkeit.

 
  
MPphoto
 

  Laurence Farreng, au nom du groupe Renew. – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, un baiser sur la bouche sans consentement n’est pas un acte mutuel et consensuel. Non, Monsieur Rubiales, c’est une agression intolérable. Heureusement, ce geste de l’ancien président de la Fédération de football espagnole sur Jenni Hermoso a été filmé, ce qui a valu à la joueuse internationale le soutien de l’opinion. Sans cela, il n’aurait jamais démissionné, protégé par sa fédération et un sentiment d’impunité trop bien ancré.

Mais combien d’autres agressions silencieuses, combien de sportives et de sportifs victimes de coachs, médecins, encadrants abusifs, combien de douleurs étouffées par les fédérations sportives? Les agressions sexuelles sont pourtant répréhensibles partout dans l’Union européenne. C’est bien l’omerta qui règne encore dans le sport jusqu’au sommet des fédérations et qui détruit des femmes et des hommes.

La loi existe et elle n’est pas respectée. À nous, parlementaires, de la faire appliquer, de faire pression sur les grandes organisations sportives comme la FIFA, de porter les voix des victimes, de favoriser la féminisation des encadrements sportifs, de promouvoir l’éducation au consentement dès le plus jeune âge, et d’harmoniser toujours davantage nos instruments judiciaires. Parce que plus jamais un homme ne doit salir la victoire des femmes.

 
  
MPphoto
 

  Diana Riba i Giner, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor presidente, señora comisaria, estamos ante una legislatura que es fructífera por lo que respecta a la lucha por la igualdad de género. Pero seamos claros, el trabajo que falta por hacer es ingente. Hechos como el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso ante el mundo entero nos demuestran cómo de difícil es romper con las violencias y una impunidad que son estructurales.

Por esto hay que seguir abordando leyes que promuevan la igualdad, también en el mundo del deporte. El número de mujeres federadas o árbitras, por poner un ejemplo, sigue siendo inmensamente inferior y la brecha salarial es inaceptable. La mejor jugadora del mundo, Alexia Putellas, cobra en un año lo mismo que muchos jugadores del equipo masculino en un mes. También es urgente aumentar la presencia de la mujer en órganos de decisión del mundo del deporte. La imagen de la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol con 6 mujeres de 140 miembros, es bochornosa —por cierto, una asamblea repleta de palmeros apoyando el discurso reaccionario y machista de Luis Rubiales—.

Por esto, hoy pedimos iniciar un procedimiento legislativo que obligue a entidades deportivas como la Federación Española de Fútbol, una organización de interés público, a mantener la igualdad de género en sus órganos de decisión.

Y no, señor Borrell, no es que estemos aprendiendo a jugar como los hombres, es que estamos aprendiendo a romper el silencio. Como dijo la futbolista Vero Boquete: «Hemos callado ya mucho, hemos tenido que escuchar mucho y aguantar mucho. Y ahora vamos a hablar cuando nos dé la gana y donde nos dé la gana».

 
  
MPphoto
 

  Jorge Buxadé Villalba, en nombre del Grupo ECR. – Señor presidente, señora comisaria, que quede claro que la mayor violencia contra las mujeres en el deporte femenino es permitir que hombres que se autoperciben mujeres puedan arrebatarles medallas, récords y victorias.

Hace un año en España, el socialismo y sus socios aprobaron una reforma del Código Penal: 1 200 reducciones de pena, 117 excarcelaciones y varias absoluciones de violadores y agresores sexuales. Esta es su ley, su obra criminal. Ustedes la presentaron, la votaron, la aprobaron, la aplaudieron. Y las mujeres hoy son menos libres. Decenas de niñas y mujeres son todas las semanas en España atacadas físicamente por manadas sexuales. El 46 % de los condenados por agresión sexual en 2021 eran extranjeros. Curiosamente, cuando los autores son extranjeros, ustedes callan porque no encaja en su enfermo esquema moral de que el sujeto a destruir es el hombre occidental.

Montan este espectáculo por un acto grosero y de falta de respeto a las mujeres, pero promueven la sexualización de los niños en los colegios. Ustedes se han opuesto a debatir aquí cuando se mató a un sacristán en Algeciras o cuando otro tipo iba pegando puñaladas a los niños y a bebés en un parque, solo porque no encaja en su enfermo esquema moral de que el sujeto a destruir es el hombre occidental.

Ustedes, la izquierda —lo siento, tengo que decirlo—, siempre han sido un peligro para las mujeres. La diferencia es que ahora tenemos las pruebas.

 
  
MPphoto
 

  Idoia Villanueva Ruiz, en nombre del Grupo The Left. – Señor presidente, «se acabó». Es la bandera que las jugadoras de fútbol de la selección española levantaron junto a la Copa del Mundo. Una Copa conseguida con muchas trabas, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y que nos han hecho sentir orgullosas y orgullosos a todos y que ha creado nuevos referentes en niñas en nuestro país. Muchas gracias.

«Se acabó». Es también la bandera levantada contra la violencia sexual, contra la cultura de la violación, contra la discriminación sexual y laboral, contra el silencio y la impunidad. Con ella se ha levantado toda una ola en la sociedad española. Mujeres y hombres que defienden que no hay libertad sexual sin consentimiento. Un cambio social que avanza consciente y decidido, pero que todavía se enfrenta a muchas instancias de resistencia —Rubiales con toga— que se resisten a respetar y a garantizar el consentimiento y el derecho a la libertad sexual.

Por eso, todos nosotros y nosotras, desde todas las instituciones, debemos trabajar para que así sea. Gracias al movimiento feminista y a los cambios legislativos que acompañan esta lucha, donde hoy España es pionera, seguimos avanzando. «Solo sí es sí». «Se acabó».

 
  
  

IN THE CHAIR: KATARINA BARLEY
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Dino Giarrusso (NI). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, immaginate se alla fine dei mondiali in Qatar, un dirigente argentino fosse andato a baciare in bocca Leo Messi: cosa sarebbe successo? E perché invece un dirigente spagnolo lo ha fatto con una donna?

Il problema delle molestie e poi degli stupri è un problema innanzitutto culturale e va combattuto educando i bambini e i ragazzi al rispetto reciproco e a una consapevolezza completa della sessualità propria e altrui.

Ma va combattuto anche a livello legislativo: in Italia oggi una donna ha solo un anno di tempo per denunciare una molestia o uno stupro; fino a poco tempo fa solo sei mesi. I grandi scandali degli ultimi anni non avrebbero avuto alcuna conseguenza penale in Italia, poiché nascevano da denunce arrivate dopo diversi anni da donne coraggiose che avevano superato il trauma.

Propongo dunque che l'Europa stabilisca l'obbligo per tutti gli Stati membri di provvedere all'educazione sessuale dei propri giovani cittadini e di prevedere un limite di almeno cinque anni per una donna che vuole denunciare una molestia o uno stupro subiti. Senza nuove regole, temo, parleremo ancora per decenni di cultura dello stupro e di molestie rimaste impunite.

 
  
MPphoto
 

  Frances Fitzgerald (PPE). – Madam President, no woman is safe from sexual harassment – not even a winner of the World Cup. What we witnessed this summer is a reflection of the widespread disrespect and misogyny faced by female athletes. I ask: if this can happen in public for the whole world to see, just imagine what happens in private and behind closed doors. The arrogance, the audacity, the collusion in full view of the world to see – an insult to women and to the men who champion equality in sport. What is now emerging is what many of our top female – and indeed male – athletes have had to cope with in terms of blatant harassment and again, for the women, the misogyny they have faced and demeaning behaviour. It is time to call a halt to this.

What we have seen in recent years is a wonderful flourishing of female sport, making up for decades of invisibility and lack of societal appreciation, thanks to terrific initiatives by many in sporting organisations, and indeed the resilience of sportswomen themselves. However, we still have a wage gap of 13% overall, and media coverage – this is hard to believe – of barely 4%.

We still have huge work to do for women in most sporting bodies at all levels – administration, coaching and amongst players. Future generations of young girls deserve equal access to a safe environment to participate in sport. This is the very minimum that they deserve.

 
  
MPphoto
 

  Heléne Fritzon (S&D). – Fru talman! Fru kommissionär! Fotboll är världens största sport och världens största kulturyttring. Det spelar ingen roll vart i världen man reser så kommer man att mötas av barn i fotbollströjor, barn med drömmar om att en gång få spela i en VM-final.

Det vi såg efter VM-finalen nu var en professionell idrottskvinna som i sin största stund blir utsatt för ett övergrepp. Det har i sin tur lett till att fler har klivit fram och berättat om sina upplevelser.

Nu är det viktigt att vi står på Jennis sida och på alla andra fotbollstjejers sida och ser till att vi gör allt för att vi ska få till en förändring. För att de små flickor som i dag för första gången vill drömma och upptäcka fotbollsglädjen, så att glädjen ska kunna leda dem till upplevelser i fotbollssporten framöver. Det förtjänar våra flickor.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE). – Señora presidenta, el mundo presenció de forma bochornosa lo que fue un acto deleznable de violencia sexual. Una agresión por parte del señor Rubiales que debe ser condenada por este Parlamento.

Pero el mundo presenció también cómo se levantó el movimiento feminista en España, en Europa. Un movimiento feminista cada vez más necesario para denunciar. Porque ya no toleramos estas actitudes. Y eso provocó la renuncia del señor Rubiales, en última instancia.

Pero también, todo este caso ha demostrado que son muchas las discriminaciones que aún persisten en el deporte. Quiero felicitar a las futbolistas por el acuerdo alcanzado en materia salarial después de una huelga que ha sido un ejemplo para toda Europa. Porque las discriminaciones salariales continúan de una manera muy importante. Pero, como ellas han señalado también, faltan aún cuestiones como la protección de la maternidad o los protocolos contra el acoso.

Queda mucho camino por hacer para defender a las deportistas de las discriminaciones. Igual que la masculinización de los órganos de dirección de las federaciones deportivas, como vimos con el bochornoso espectáculo de una federación toda llena de hombres que aplaudían de forma bochornosa al señor Rubiales.

Queda mucho por hacer, pero Jenni Hermoso y las futbolistas nos han dado una lección a todos y a todas en toda Europa. Gracias a ellas.

 
  
MPphoto
 

  Assita Kanko (ECR). – Madam President, ‘No means no’, President von der Leyen said in her speech yesterday. Sadly, this basic principle is still something we need to fight for. I stand here today as a mother, as a woman, as a lawmaker working on the Directive on Combating Violence Against Women. I hope that together we bring closer the day that in our workplaces, streets and homes, nobody needs to be convinced that ‘no’ means just ‘no’.

And the absence of ‘yes’ also means ‘no’. We all know that the first kissing is just the tip of the iceberg of what women endure every day in many places inside and outside the sports world, whether they are on top or at the bottom of the ladder. But laws alone are not going to solve this problem. We must all think about our daily habits. Men and women.

Yes, men, women can be your boss and continue being who they are. Face it! No, women, it is not okay to play groupies and pick me games. Be allies. Who do you pick as allies? When do you look away? Only if we realise as lawmakers that this is bigger than the law will we be able to truly start changing something and making our kids proud.

 
  
MPphoto
 

  Sira Rego (The Left). – Señora presidenta, la imagen de una agresión sexual se ha visto en toda Europa: el presidente de la Federación Española de Fútbol besando sin su consentimiento a una de las campeonas del Mundial. Y esto que para cualquier persona con sentido común es abuso sexual y de poder, se ha puesto en duda, lo que revela que es algo normalizado en todos los ámbitos de la vida. Quieren convencernos de que sus privilegios y los abusos son algo normal. De que no es para tanto que un tío te toque el culo por la calle. De que no es para tanto que tu novio te viole porque tiene derecho por ser tu pareja o que tu jefe te dé un morreo porque está muy contento. Pero sí que es para tanto, porque es abuso, es violencia sexual, son privilegios de los hombres que se asientan sobre nuestros cuerpos. Como ya han dicho las futbolistas y el movimiento feminista: «Se acabó».

Por eso necesitamos un marco de convivencia feminista, es decir, de derechos, para tener un ámbito deportivo, pero también laboral, político y social, libre de violencias sexuales.

 
  
MPphoto
 

  Tomasz Frankowski (PPE). – Pani Przewodnicząca! Szanowna Pani Komisarz! Wydarzenia, które miały miejsce w Hiszpanii, poruszyły świat sportu. Sam byłem zawodowym piłkarzem i tematyka sportu jest mi szczególnie bliska. To karygodne, że to zdarzenie miało miejsce na boisku, gdzie miały dominować wartości, takie jak zdrowa rywalizacja, równość, tolerancja i solidarność. Swoim zachowaniem Luis Rubiales zaprezentował przeciwieństwo ideału sportu, do którego staramy się dążyć.

Nie jest to jednak jedyny przypadek i należy zauważyć, że ogólnie rozumiana przemoc w sporcie pozostaje w dalszym ciągu problemem. Przemoc na boisku jak i poza nim wpływa na wizerunek zarówno sportu, jak i sportowców jako wzorów do naśladowania. Zachowania tego typu mogą zagrozić roli sportu jako narzędzia przekazywania pozytywnych wartości.

Niestety przemoc i różne formy nietolerancji występują w wielu formach na boiskach lokalnych klubów sportowych, amatorskich i poza nimi. Szczególnie w kontekście sportów zespołowych. Badanie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej wskazuje, że rasizm i dyskryminacja stają się coraz bardziej powszechne zarówno w sporcie amatorskim, jak i profesjonalnym.

Dlatego musimy dołożyć wszelkich starań, by wyciągnąć wnioski z ostatnich zdarzeń i dopilnować, aby podobna sytuacja nigdy się nie powtórzyła. Moje sprawozdanie z 2021 roku na temat przyszłości europejskiej polityki sportowej zawiera szereg rekomendacji, które powinny zostać wdrożone jak najszybciej przez federacje i organizacje sportowe, ale również przez władze publiczne. Sport musi być wolny od każdej formy przemocy.

 
  
MPphoto
 

  Lina Gálvez Muñoz (S&D). – Señora presidenta, señora comisaria, el caso Rubiales no es un caso aislado, es sencillamente la normalidad del machismo.

El propio Rubiales y gran parte del mundo del fútbol, tan opaco, donde se reparte tanto poder y tanto dinero, aún no entienden lo que ha pasado. Pero las mujeres sí lo entendemos y, junto a muchos hombres, hemos dicho «se acabó», sintiendo ese beso no consentido de su jefe a Jenny Hermoso como una humillación colectiva.

Porque esto no es tampoco exclusivo de un país, sino de una cultura androcéntrica —también de la occidental, señor Buxadé— que minusvalora todo lo que tiene que ver con las mujeres y lo viste de normalidad.

Pero creo que sí, que no es casualidad que haya ocurrido en España, donde tenemos un alto nivel de concienciación, un movimiento feminista muy robusto y unas leyes de igualdad de las más avanzadas del mundo. Y un partido como el socialista que no ha dejado de construir una arquitectura institucional y que no se ha vendido a los negacionistas de la igualdad como sí han hecho otros.

La buena noticia de este bochornoso asunto es que el feminismo ha arraigado en la sociedad y en las instituciones. También en este Parlamento, en el que hay que garantizar que avancemos en igualdad real, también en ámbitos que poco la han visto, como el mundo del deporte.

Se acabó y no vamos a parar.

 
  
MPphoto
 

  María Soraya Rodríguez Ramos (Renew). – Señora presidenta, las jugadoras de la selección española de fútbol han tenido que ganar un Mundial para que el mundo las escuche. Ellas habían levantado la voz muchas veces porque llevaban años viviendo una situación de discriminación, de trato vejatorio contrario a la dignidad profesional del deporte y también personal. Por lo tanto, lo que se vio en la celebración de la Copa del Mundo no era un hecho aislado, era el final de lo que venían viviendo. La diferencia es que lo vieron millones de telespectadores.

Miren, si los responsables políticos en España del fútbol hubieran actuado antes, Rubiales no hubiera dimitido, hubiera sido cesado y esto no hubiera pasado. El beso no consentido de Rubiales a Jennifer Hermoso está en manos de los tribunales. Los futuros triunfos futbolísticos de estas campeonas están en sus pies, pero la responsabilidad de que esto no vuelva a pasar también está en este Parlamento.

Esta camiseta es la camiseta de la selección femenina de fútbol firmada por varias comisarias, por colegas de todos los grupos parlamentarios democráticos. Es un apoyo para decir alto y claro: tolerancia cero a la discriminación y la violencia sexual en el deporte.

 
  
MPphoto
 

  President. – Excuse me, you know the rules in the House. This is against the rules of the House, as you know. I will have to ask you to refrain from showing – even if I like it! – these kinds of symbols.

 
  
MPphoto
 

  Viola von Cramon-Taubadel (Verts/ALE). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nein heißt Nein. Das hat auch Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Nation gestern betont.

Als Luis Rubiales die Fußballspielerin Jennifer Hermoso vor laufender Kameras geküsst hat, hatte sie keine Chance, Nein zu sagen. 2021 hatten Tausende Athletinnen angegeben, sie hätten als Minderjährige im Sport Gewalt erfahren. Sie waren nicht alt genug, um Ja zu sagen. Fast immer folgt der Gewalt nicht die Sanktionierung der Täter, sondern die Einschüchterung der Opfer. Im Fall Rubiales hatte Frau Hermoso Glück: Durch massiven öffentlichen Druck kam es zum Rücktritt.

In dieser Parallelwelt des internationalen Sports voller systemischer Probleme, in der Korruption, Vertuschung und Sexismus regieren, braucht es eine grundlegende Reform. Es braucht eine sichere internationale Anlaufstelle mit einem starken Mandat für den Schutz von Athletinnen und für die Sanktionierung von Tätern.

Die Sportorganisationen wollen das natürlich nicht und nutzen die Autonomie des Sports zum Schutz ihrer Funktionäre. Auch in der Politik – leider – schauen viel zu viele lieber weg, als sich mit den mächtigen Sportfunktionären anzulegen.

Wir müssen Athletinnen schützen und endlich mehr tun, um die Integrität des Sports wiederherzustellen. Deshalb kämpfe ich hier gemeinsam mit euch, mit Ihnen weiter an der Seite von Athletinnen für eine internationale Antikorruptionsagentur.

 
  
MPphoto
 

  Karlo Ressler (PPE). – Poštovana predsjedavajuća, svaka sportašica, svaka žena zaslužuje ravnopravnost, zaslužuje duboki respekt i uvažavanje.

Ženski sport je kao, i muški sport, život rada, život truda, život velikih odricanja i patnje s ciljem konačnog uspjeha: biti prvi, biti najbolji, biti ono što jesi. No da bi se žene, kao i muškarci, mogli međusobno natjecati, da bi mogli pravedno pobijediti, one, recimo to glasno, recimo to otvoreno, moraju biti žene. Mnogi su kroz povijest tražili lakši put do uspjeha varanjem, dopingom, hormonima. Danas, ideološki pokusi koje neki nameću, koji pokušavaju izbrisati granicu između žena i muškaraca, stavljaju novi teret i nove nepravde pred ženski sport. Podmeću osobe koje glume žene, a onda se na terenima, u bazenima i u ringu iživljavaju nad ženama. To je suludo i žene su ultimativne žrtve takvih društvenih eksperimenata koji onečišćuju sport i koji dovode do socijalnih razdora.

Zaštitimo dignitet sporta, zaštitimo dignitet sportašica i omogućimo pošteno natjecanje oslobođeno bilo kakvih ideoloških hirova.

 
  
MPphoto
 

  Massimiliano Smeriglio (S&D). – Signora Presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi, quello che è accaduto è un fatto grave. L'atto di violenza machista è un abuso di potere, la dimostrazione plastica di come la cultura patriarcale è ancora presente nello sport.

Basti pensare agli ultimi abusi nel mondo del calcio femminile compiuti da allenatori. Purtroppo si tratta di un fenomeno diffuso: un'atleta su sette al di sotto dei 18 anni dichiara di aver subito abusi sessuali, violenze e molestie, spesso per mano dei coach.

Ma la discriminazione contro le atlete ha forme molteplici. Stiamo facendo dei passi avanti: li stanno facendo direttamente le protagoniste. L'inibizione di Rubiales è un primo importante fatto.

La politica però non può fermarsi alla sola repressione: bisogna costruire reti territoriali che incoraggino la denuncia e garantiscano la tutela delle donne vittime di abuso e molestie. È importante investire in processi di consapevolezza degli uomini e in progetti di educazione sentimentale.

Le donne non sono oggetti o trofei da esporre come segno del potere: il consenso è l'unico criterio che vale, nello sport come nel resto della società.

 
  
MPphoto
 

  Salima Yenbou (Renew). – Madame la Présidente, «se acabó», c’est fini. Il est en effet temps que l’on en finisse avec l’impunité. Il aura fallu quand même trois semaines à Luis Rubiales pour accepter de démissionner. Trois semaines de mobilisation de l’équipe féminine de football espagnole et de condamnations de toutes parts. Mais trois semaines n’ont pas été suffisantes pour lui faire admettre que son geste était inacceptable et qu’il constituait une agression sexuelle. Et c’est ça le problème: que certains, trop d’ailleurs, n’ont pas encore compris de quoi on parle. Mais on parle d’agression, on parle de violence. Eh oui, même pour un baiser volé. Aucun humour, aucun pouvoir ni aucune émotion ne saurait justifier les avances et les actes non consentis.

J’en appelle alors à toutes les gouvernances. Il ne faut plus attendre que les auteurs d’agressions, de discriminations ou de violences décident de démissionner. C’est à vous de prendre la décision de les sanctionner. Ne détournez pas le regard, soyez courageux et prenez les décisions qui s’imposent pour enfin protéger la liberté et les droits des femmes. La honte doit changer de camp.

 
  
MPphoto
 

  Laura Ballarín Cereza (S&D). – Señora presidenta, «Y yo le dije: “¿Un piquito?” Y ella me dijo: “Vale”». Estas infames palabras forman parte ya de la historia del deporte. Representan lo peor del machismo y la discriminación contra las mujeres. Y ensombrecieron una hazaña histórica conseguida a pesar de la discriminación salarial, de la falta de apoyo técnico e incluso del peor calzado respecto a sus compañeros.

Sin embargo, también han provocado un rechazo en nuestro país y una ola de feminismo y sororidad a nivel global que han arrasado con parte de la cúpula de la Federación Española de Fútbol. Porque Rubiales no ha dimitido. A Rubiales le hemos echado todas. Las campeonas del mundo dijeron: «Se acabó». Porque no fue solo un beso, fue abuso sexual y de poder. Porque «solo sí es sí».

Pero esto va mucho más allá del fútbol. También va de abusos sexuales a deportistas de todas las disciplinas, incluso siendo menores, como denunciaron Simone Biles o también la tenista Angélique Cauchy. También del resto de profesiones: periodistas, abogadas, políticas, camareras... Debemos acabar con la cultura de la impunidad. Y este Mundial ha marcado un antes y un después. Lo de toda la vida ya no vale. Lo de no era para tanto ya no tiene lugar. Hoy en este Parlamento decimos alto y claro: «Se acabó».

 
  
MPphoto
 

  Karin Karlsbro (Renew). – Fru talman! Kommissionen, kollegor och åhörare! Ibland hör vi att det som sker på fotbollsplanen eller i styrelserummen, eller hemma i sovrummet för den delen, inte är politik. Men det är det visst!

Att kvinnor utsätts för våld och diskriminering är ett samhällsproblem. Det krävs ett ledarskap från alla som har makt att förändra.

Det som borde ha varit den största fotbollsdagen i den spanska landslagsspelarens liv blev i stället en uppvisning i mäns våld mot kvinnor. Att Jenni Hermoso sedan själv anklagades av sin förövare för att hon hade skuld i det som skett är en klassisk påminnelse om att skuldbeläggning är en viktig beståndsdel i våld mot kvinnor.

Fotbollen har de senaste åren gjort stora framsteg mot att vara en sport för både män och kvinnor. Men för att alla tjejer ska våga snöra på sig fotbollsskorna måste mer göras. Fotbollsplanen får aldrig vara en frizon för övergrepp, våld och diskriminering.

 
  
MPphoto
 

  Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE). – Madame la Présidente, sexisme, racisme, homophobie sont les discriminations auxquelles les sportifs sont confrontés. Mais le sport permet aussi de lutter contre la discrimination. L’exemple le plus symbolique en la matière reste le poing levé des athlètes afro-américains lors des Jeux olympiques de Mexico, en 1968.

Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. La portée médiatique de la Coupe féminine a donné une nouvelle dimension et ouvre le débat. Le scandale du baiser forcé de Rubiales pose le problème crucial de la violence sexuelle. Ce baiser est une agression sexuelle que nous condamnons, qui montre aussi comment les femmes sportives de haut niveau sont perçues dans le monde du sport. Jusqu’à présent, leurs performances n’étaient pas aussi valorisées que celles des hommes. Les rémunérations qu’elles reçoivent sont nettement inférieures à celles de leurs collègues. L’intérêt médiatique a mis à nu les inégalités du sport féminin. Les sportives s’entraînent dans des conditions déplorables. On se souvient également du débat des sportives voilées, qui considéraient cette interdiction comme une forme d’intolérance et de discrimination. Le scandale du baiser non consenti a éclipsé le débat sur la victoire des footballeuses.

Non, c’est non! Et ça, Madame la Présidente l’a dit hier. Il faut accroître la présence féminine dans les institutions sportives afin que la voix des joueuses soit entendue. «Acabó», c’est fini, le silence des femmes, le manque de respect. Non, demeure non, et non, c’est aussi à l’impunité.

 
  
 

Spontane Wortmeldungen

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – A Uachtaráin, ní minic a bhíonn díospóireacht againn sa Pharlaimint seo ar chúrsaí spóirt mar, níl údarás ná inniúlacht againn ar spórt i gcoitinne.

Dá bhrí sin, cuirim fáilte mhór roimh an díospóireacht seo ar maidin, go háirithe mar a bhaineann sé le Corn Domhanda na mBan. Agus ar dtús, caithfidh mé a rá, go raibh a lán rudaí maithe ag baint le Corn Domhanda na mBan. Bhí na cluichí ar fheabhas, bhí an leibhéal scile an-ard agus bhí sluaite móra i láthair. Agus ar ndóigh, bhí mo thír féin, Éire, páirteach ann den chéad uair agus chruthaigh siad go maith, cé gur tugadh bata agus bóthar don bhainisteoir, Vera Pauw, ina dhiaidh.

Ach, i ndeireadh na dála, tar éis an Choirn Dhomhanda, ní raibh aon duine ag caint faoi na cluichí iontacha a d’imir na mná ach, faoi Rubiales agus a iompar, agus thaispeáin sé seo go bhfuil bóthar fada le taisteal fós chun comhionannas idir fir agus mná a bhunú i gcúrsaí spóirt agus sa domhan uilig. Ach, tá súil agam go gcabhróidh díospóireachtaí cosúil leis seo agus obair Choiste FEMM sa Pharlaimint chun sprioc sin an chomhionannais a bhaint amach go luath.

 
  
MPphoto
 

  Malin Björk (The Left). – Madam President, I would like to thank Jennifer Hermoso and the whole Spanish team, also those who actually boycotted and didn’t come to the World Cup.

I want to thank them for the games. I followed all of them and you beat my country, Sweden, but it was a very beautiful game. I want to thank you also because you are role models on the field and off the field, and this is one of the reasons why I love women’s football. You play creatively, strong, powerful games, and then you walk off the pitch and you continue to be role models and you cannot wish for better.

There has been enormous support for the Spanish team and to denounce the behaviour of Rubiales and Vilda and the others machos in the Spanish Federation. Let them all fall out now. Let them all be gone, in Spain and elsewhere where they are. And let us continue the fight for equality, for you on the field so that we can enjoy women’s football. We will enjoy it next year for the Olympic Games and we will continue to enjoy it for the World Cup and for all the generations to come.

You have shown the way. We will stand with you in solidarity. This is a ‘me too’ for sports, but all of us know it’s all over society and we are behind you. You have our backing.

 
  
 

(Ende der spontanen Wortmeldungen)

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, Member of the Commission. – Madam President, allow me on a personal note just to say ‘enhorabuena campeones’.

Honourable Members, thank you very much for this debate. It’s really a debate on civilisation. In fact – and now I speak on behalf of Vice-President Schinas, as I mentioned – I strongly condemn all forms of sexual harassment and violence in the workplace, on the sports field and everywhere else.

We count on you to make smooth progress with your co-legislator on the adoption of a directive on violence against women and domestic violence. The adoption of a strong and comprehensive directive on violence against women and girls is the best signal we can give that we no longer tolerate violence. We want to combat and prevent sexual harassment and violence in a holistic way. Let us ensure sport is a place of victory for gender equality. Thank you very much for your attention, and muchas gracias las campeones.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), por escrito. – Los y las socialistas hemos reiterado el «se acabó» en el Parlamento Europeo, de la misma forma que la sociedad española, así como la de otros países del mundo.

El beso no consentido del expresidente de la Real Federación Española de la Futbol, Luis Rubiales, a Jenni Hermoso es un abuso sexual y de poder intolerable. No es exclusivo de un país, tiene trascendencia internacional y mundial, si bien ha sucedido en España, un país con una sociedad moderna, que abandera la igualdad y es referente feminista en la conquista de derechos, también en el deporte.

En España, en Europa, los y las socialistas decimos no a cualquier violencia o discriminación de las mujeres. Y llegaremos hasta el final en esta cuestión.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylwia Spurek (Verts/ALE), na piśmie. – Równość i prawa człowieka to fundamenty Unii Europejskiej. Dlatego w tej Izbie musimy głośno mówić o wszelkich formach dyskryminacji. Wyrazy uznania należą się wszystkim piłkarkom, które brały udział w eliminacjach i finale mistrzostw świata w piłce nożnej kobiet. Dzięki nim wydarzenie to zdobyło światowy rozgłos, porównywalny do tego, jakim cieszy się jego męska edycja. FIFA zarobiła na organizacji kobiecych mistrzostw 570 milionów dolarów – tymczasem 1/3 uczestniczek zawodów nie dostała żadnego wynagrodzenia za swój udział, a 2/3, aby móc reprezentować swój kraj w rozgrywkach, musiało wziąć urlop od innych obowiązków, często bezpłatny. Gdy piłkarze mogą skupić się na pokonywaniu barier wynikających z fizycznej formy, piłkarki muszą mierzyć się niedofinansowaniem, stereotypami, a także, niestety, przemocą ze względu na płeć.

Kiedy Luis Rubiales na oczach milionów pocałował bez zgody Jenni Hermoso, pokazał, jak głęboko patriarchalna i seksistowska jest nadal struktura zawodowego sportu. Ale ta struktura jest jedynie soczewką ujawniającą wciąż obecną nierównowagę sił w społeczeństwie. Dlatego nadal musimy walczyć o równość praw i szans dla kobiet oraz doskonalić i uszczelniać system prawny tak, aby skutecznie chronił przed wykluczeniem, dyskryminacją i przemocą, tak aby żadna dziewczyna nie porzuciła sportu z obawy przed dyskryminacją, a żadnej zwyciężczyni chwila triumfu nie została odebrana przez męską przemoc.

 
  
MPphoto
 
 

  Alicia Homs Ginel (S&D), por escrito. – Los y las socialistas hemos reiterado el «se acabó» en el Parlamento Europeo, de la misma forma que la sociedad española, así como la de otros países del mundo.

El beso no consentido del expresidente de la Real Federación Española de la Futbol, Luis Rubiales, a Jenni Hermoso es un abuso sexual y de poder intolerable. No es exclusivo de un país, tiene trascendencia internacional y mundial, si bien ha sucedido en España, un país con una sociedad moderna, que abandera la igualdad y es referente feminista en la conquista de derechos, también en el deporte.

En España, en Europa, los y las socialistas decimos no a cualquier violencia o discriminación de las mujeres. Y llegaremos hasta el final en esta cuestión.

 
Last updated: 16 April 2024Legal notice - Privacy policy