Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
XML 69k
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

17. Καταπολέμηση της επανεμφάνισης του νεοφασισμού στην Ευρώπη, με αφορμή επίσης τη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 7 Ιανουαρίου (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 

  President. – The next item is the debate on the Council and Commission statements on the Fight against the resurgence of neo-fascism in Europe, also based on the parade that took place in Rome on 7 January (2024/2509(RSP)).

I would like to inform you that due to conflicting obligations, the Council Presidency cannot be present for this debate, which was added to the agenda on Monday.

 
  
MPphoto
 

  Ylva Johansson, Member of the Commission. – Mr President, honourable Members, thank you for the opportunity to open this debate on fighting the resurgence of neo-fascism. Let us remember Europe is still the beacon on democratic standards globally. But the world is ever more volatile. There are multiple conflicts, and there are many foreign actors who have an interest in eroding our democratic standards. There are also actors in the Member States who are attracted to the idea of a strong man approach to power, rejecting not just the international order, but rejecting also the domestic rule of law, rejecting the principles of liberal democracy. These actors are thankfully still the exception. But even on the margins, the activities from neo-fascist groups can bring great risk.

So I come with a clear message: when it comes to fighting neo-fascism, it is essential that we act quickly and decisively, and it is essential that we act together because democracies die when democrats fail to act. Let us remember what neo-fascism is. It is not a challenge in a democratic system, it is a challenge to the democratic system – and that challenge comes with a corrosive effect on acceptable discourse, on media freedom, on rule of law. It is a rust that sets in. It goes slowly until it goes quick, and then it is too late.

The remedy is quick and regular action until the threat recedes. So I was heartened to see the protest in Berlin and Potsdam last weekend, and heartened to see Chancellor Schulz and Foreign Minister Baerbock among their number. Thousands took to the streets in defence of democracy, against fascism and racism, and specifically against the revelation that an extreme right meeting had taken place in Potsdam last November.

But this is not the only recent instance, of overt neo-fascism. Again, only last week, a crowd gave a well-drilled fascist salute at a rally in Rome. Italy’s foreign minister has rightly condemned this episode. These incidents are individually troubling in their scale, but they are also troubling in their connections. There is evidence that through online communication, invitations and attendance, there is growing participation of neo-fascist groups across Member State lines – a European nation, a Europeanisation of anti-democratic forces. This makes the rise in neo-fascist incidents a European problem.

The Commission has put the fight against hate crime at the top of the agenda. Article Two of the Treaty and in the Charter of Fundamental Rights is clear: hate speech and hate crime are incompatible with the values of the European Union and fundamental rights. On 6 December last year, the Commission, under the guidance of Vice-Presidents Jourova and Schinas and Commissioner Reynders and Dalli, published the communication on ‘No Place for Hate’. This proposed the following actions: more money towards protecting people and the places in which they worship; a new code of conduct on countering illegal hate speech online; upgrading our anti-racist EU anti-racism, anti-Semitism and anti-Muslim hatred coordinators as designated envoys. In addition, our Radicalisation Awareness Network saw very early the need to invest in work against the risk of right-wing extremism. It is a daily fight that requires the mobilisation of all resources.

We need to do more to protect democracy. In June this year, millions of Europeans will vote in the European Parliament elections. There is no greater celebration of our liberal, democratic and European system – and no greater compliment to that system than the prediction of another increase in turnout, a sign that a healthy democratic pulse beats in the EU. But we have to make sure that those who vote do so on the basis of information and not disinformation, because this information is becoming the fast lane to fascism.

To fight the threat of disinformation in November 2021, the Commission presented its proposal on the transparency and targeting of political advertising. This was a part of its Democracy and Integrity of Elections package. The proposed regulation will introduce a high standard of transparency for political advertising services in the Union. It strengthens accountability by empowering citizens and interested entities in the democratic process, and supports national authorities in performing their oversight tasks. It deters the misuse of political advertising, including foreign interference. I am again heartened by the actions of the Parliament and Council who reached political agreement on this proposal.

As you know, honourable Members, this mandate has not been an easy one. The challenge of the pandemic, the Russian invasion of Ukraine, the cost of living crisis across the European Union – all these have tested people across Europe. It has led to understandable frustration and even alienation.

Our job is to address those frustrations with well-thought-out policies and to make sure that the frustration is not exploited, it is not cultivated and amplified and eventually distorted and weaponised expressly to create divisions in our societies. This is where the risk of neo-fascism and the reality of foreign interference intersect. We need to act fast when we see a familiar threat, even if it wears a new mask. We know it as we see it and we will oppose it.

 
  
MPphoto
 

  Fulvio Martusciello, a nome del gruppo PPE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, se questo dibattito si fosse fermato alla parola "Europa", o se dopo la parola "Europa" avesse scritto "anche basato sui fatti del 7 ottobre", "sul nazismo che è emerso il 7 ottobre" probabilmente oggi staremmo parlando di qualcosa di molto più grave, di molto più serio.

Si è voluto un dibattito di questo genere, quasi facendo immaginare che l'Italia non sia un paese democratico: in Italia l'apologia del fascismo è reato, è previsto come reato e le persone che si sono macchiate di questo reato saranno perseguite.

Ma siamo sicuri che in questi giorni il nazismo e il fascismo sia stato adeguatamente combattuto da coloro che vogliono giustificare in qualche modo quello che è accaduto il 7 ottobre? Quante voci si sono alzate, dagli stessi che si lamentano dei comportamenti che sono avvenuti a Roma, nei confronti di quello che è accaduto alle donne israeliane il 7 ottobre?

Un nazismo feroce che abbiamo rivisto vivere nel racconto del New York Times: le violenze subite, le donne stuprate, uccise, strappate dalle proprie case. Il nazismo è tornato prepotentemente, fuori dall'Europa e in Europa nella mancata condanna forte di quegli avvenimenti, quasi che volessimo dimenticarlo, condannarlo, quasi che volessimo immaginare che ci fosse una responsabilità, dall'altra parte, che aveva generato questi comportamenti.

Non esistono dittatori buoni e dittatori cattivi, non esiste la violenza buona e la violenza cattiva, non esiste un fascismo buono e un fascismo cattivo!

E allora dobbiamo immaginare che questo Parlamento, così come ha la capacità di alzare la voce nei confronti di coloro che inneggiano al fascismo alzando la mano al cielo e facendo il saluto romano, in maniera ugualmente forte condanni, senza se e senza ma!, la violenza terroristica che è stata messa in campo il 7 ottobre e non si nasconda dietro una responsabilità che si vuole attribuire ad Israele.

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo voglio dire chiaramente in quest'Aula: le organizzazioni neofasciste e neonaziste vanno sciolte e i loro promotori perseguiti a norma di legge. Nessuna tolleranza è possibile verso gli intolleranti.

La nostra democrazia europea, nata dalla Resistenza, deve essere difesa da chi vuole inquinarla con il virus del nazionalismo, che in questa stessa Aula è stato definito da Mitterrand per quello che è: la guerra, dunque la violenza, la sopraffazione, la fine della libertà. Perciò quanto accaduto durante la commemorazione di Acca Larentia a Roma offende la nostra memoria e la nostra storia; i saluti fascisti sfoggiati in quella circostanza sono uno sfregio che ha fatto, ahimè, il giro del mondo.

Ma, purtroppo, non sono l'unico esempio di ciò che sta accadendo in Europa e in particolare, oggi, in Italia: sappiamo, ad esempio, che l'Avvocatura dello Stato in Italia, su input del governo, si oppone ai risarcimenti alle famiglie colpite dai crimini nazifascisti, opponendo motivazioni surreali per bloccare l'accesso al fondo, pure istituito. Una questione vergognosa che meriterà ulteriori approfondimenti che promuoveremo presto queste stesse istituzioni europee.

Ma poi non si può tacere del silenzio inaccettabile del governo e della premier Giorgia Meloni di fronte alla detenzione, da un anno a Budapest, della cittadina italiana Ilaria Salis, proprio per accuse legate a uno scontro con gruppi neonazisti: un silenzio rivelatorio della sudditanza culturale verso mondi antidemocratici di una parte della destra che pretende di sedere nelle stanze del governo delle istituzioni europee.

Con le prossime elezioni europee abbiamo, invece, la possibilità di prendere nettamente un'altra strada per la difesa dei nostri valori, per la tutela del nostro futuro. Non ci tireremo indietro e col voto democratico dei cittadini sono certo che ricacceremo queste idee e chi le porta avanti nell'armadio della nostra vergogna.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in ‘t Veld, on behalf of the Renew Group. – Mr President, let’s not forget that our European Union arose from the ashes of extremist rule. We said at the time ‘never again’. Let’s make sure that those dark days never return. Let’s speak out before they return. We see the first signs.

I hear the European Commission say ‘yes, but the Foreign Minister has condemned this’. Yes, but there has been a conspicuous silence on behalf of the Italian Prime Minister, somebody who is a member of the European Council, taking decisions that affect all European citizens.

So what does this mean for Europe? What does it mean for the ECR Group, because not all members are comfortable? What does it mean for the EPP Group, massively present here as we can see? Isn’t the EPP getting increasingly uneasy about their flirtation with Prime Minister Meloni?

Mr Weber – who is not here – do you still think that Prime Minister Meloni, who refuses to condemn the Hitler salute, is a good ally? Is it still power before principles for the EPP? Ms von der Leyen, who will, I understand, be visiting Prime Minister Meloni this week in the context of the floods; I would be interested to know if the President of the European Commission will ask Prime Minister Meloni to speak out to condemn the Hitler salute, because we said ‘never again’ in Europe.

 
  
MPphoto
 

  Rosa D'Amato, a nome del gruppo Verts/ALE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ogni anno a Roma centinaia di post-fascisti si radunano per commemorare i morti di Acca Larentia, anch'essi vittime del delirio ideologico che negli anni '70 ha segnato una generazione di estremisti rossi e neri.

Dunque centinaia di post fascisti rinnovano in strada il loro status di camerati: accade ogni anno, è vero. Adesso però in Italia c'è un partito che giunge da quella tradizione, e ci sono alte cariche dello Stato che con quella tradizione non vogliono del tutto tagliare i ponti.

Di fronte a quelle immagini c'è chi minimizza, chi si compiace, chi tace. Giorgia Meloni tace. Lei, capo del governo della Repubblica italiana, nata sui valori della Resistenza antifascista, tace. Purtroppo l'Italia non ha mai fatto i conti con il fascismo, diciamocelo, e con essa in parte anche l'Europa.

Questo silenzio, questo silenzio-assenso!, ne legittima le istanze che sottotraccia non hanno mai smesso di interessare il tessuto sociale. Adesso basta! No al silenzio assenso: il fascismo, e tutto quanto vi galleggi dentro e attorno in Italia, sono incostituzionali. Commemorare defunti è legittimo; rinnovare un'idea spazzata via dalla Resistenza e, peggio ancora, avallare adunate e slogan non è accettabile.

L'Europa non deve restare in silenzio di fronte al tentativo culturale in atto in Italia di rileggere la storia e rimettere in circolo il virus letale di una cultura reazionaria e intollerante.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Procaccini, a nome del gruppo ECR. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, quest'Aula vuota, disertata dagli stessi parlamentari che hanno voluto questo dibattito, spiega quanto sia più importante per gli antifascisti da salotto trovare posto al ristorante piuttosto che tra i loro banchi, qui in Parlamento.

D'altra parte il loro obiettivo era diffamare l'Italia e l'obiettivo è stato raggiunto; dispiace che a ciò si presti anche la sinistra italiana, ancora incapace di comprendere le ragioni del proprio fallimento politico ed elettorale.

Partiamo dal titolo di questo dibattito: "La lotta contro la rinascita del neofascismo in Europa, anche in riferimento alla parata che si è svolta a Roma il 7 gennaio". Prima di tutto non è stata una parata ma una commemorazione funebre, la stessa che si svolge da 40 anni, ogni anno. La stessa in cui, oltre all'omaggio composto di cittadini e istituzioni, purtroppo alcuni militanti dell'estrema destra sono soliti fare il saluto romano, ma che nel corso degli anni sono divenuti via via sempre di meno. Già, perché in questi oltre 40 anni di governo dell'Italia si sono succeduti partiti di ogni colore politico: premier come Draghi e Conte, Craxi e Andreotti, Prodi e D'Alema.

La commemorazione di Acca Larentia è rimasta sempre uguale a se stessa. Solo il numero delle persone che fanno il saluto romano è cambiato: oggi sono alcune decine, mentre in passato erano alcune migliaia. E quel saluto, così anacronistico, per certi versi anche grottesco, non ha neanche mai avuto il significato politico dell'apologia del fascismo, tanto è vero che quasi mai la magistratura vi ha ravvisato un reato, considerandolo per ciò che davvero è: un gesto funebre, un gesto piccolo all'interno di una tragedia troppo grande per essere dimenticata, quella di giovani ragazzi innocenti massacrati dal terrorismo comunista.

Avremmo voluto parlare delle vittime del terrorismo politico in quest'Aula, tutte le vittime, di qualunque partito esse siano. Non è stato possibile perché il Partito Democratico italiano e i gruppi della sinistra europea lo hanno impedito anche ieri; evidentemente possono disertare questo dibattito perché hanno fame, ma non sono ancora sazi di odio politico. Buon appetito! Noi continueremo a nutrirci di rispetto per le idee altrui e di amore per il nostro popolo.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Borchia, a nome del gruppo ID. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, crescita zero, PIL che corre quasi ovunque tranne che nell'eurozona, economia tedesca grande malato d'Europa. Anzi, a proposito di dibattiti, magari sarebbe interessante farne uno anche relativamente a quello che sta succedendo sulle strade tedesche.

In questo contesto la plenaria come viene occupata? Con un dibattito strumentale e inattuale che arriva con qualche decennio di ritardo, a metà tra un disco rotto e una banale arma di distrazione di massa. Però non è la prima occasione in cui vediamo gli acchiappafantasmi aleggiare in quest'Aula. Quindi zero senso delle priorità e altra occasione persa.

Avremmo potuto discutere in maniera più equilibrata di estremismi, sia di destra che di sinistra, magari aprire un dibattito sull'eredità culturale degli anni di piombo ma si è preferito utilizzare per due ore quest'Aula, impegnando una settantina di traduttori, per meri scopi di campagna elettorale. Il più grosso problema non è l'estremismo ma la grande ingiustizia, casomai, è rappresentata da troppe stragi senza colpevoli.

Colleghi, la mia storia politica è chiara e univoca, io sono la persona meno adatta a difendere chi fa un braccio teso o chi fa riferimento a qualsiasi tipologia di estremismo, ma adesso serve dare una risposta a chi ha paura, a chi non arriva a fine mese, a chi è svantaggiato. Serve dare una prospettiva a chi a volte, con poca conoscenza della storia, si rifugia in atteggiamenti estremi. Ma smettiamola di cercare i fantasmi del passato!

 
  
MPphoto
 

  Marc Botenga, a nome del gruppo The Left. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, diciamocelo, se avanza oggi in diversi Paesi europei la destra estrema è innanzitutto perché la gente sta cercando alternative alle politiche tradizionali, quelle politiche portate dal centrodestra e dal centrosinistra che oggi hanno fatto sì che la gente ha paura anche di andare a fare la spesa, perché costa troppo. Rendiamoci conto oggi di quello che sta succedendo, che è un'emergenza sociale in Europa.

E allora arriva l'estrema destra, lo sappiamo, dicendo "vabbè è facile, è tutta colpa di immigrati, dei rifugiati e degli islamici" e pretende di difendere i lavoratori; ovviamente sappiamo che è una truffa, perché poi qui accettano il patto di stabilità, che costringerà l'Italia a miliardi di tagli, o si oppongono al salario minimo, un diritto di base per tanti lavoratori ovunque in Europa ma chiaramente non in Italia.

Per battere questa demagogia della destra nuova estrema bisogna però offrire un'alternativa: bisogna dire no al patto di stabilità; bisogna adeguare gli stipendi all'inflazione; bisogna introdurre un salario minimo decente, anche in Italia; bisogna dare un reddito a chi non ha lavoro. Serve dignità e speranza per i lavoratori. Cosa aspettate?

 
  
MPphoto
 

  Tiziana Beghin (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito di oggi mostra chiaramente le due diverse concezioni di Europa che si scontreranno alle prossime elezioni europee: da una parte c'è chi condanna con forza, come stiamo facendo noi e la stragrande maggioranza dei colleghi, i saluti fascisti in Italia, sì, ma anche le pericolose idee sulla deportazione di cittadini che si diffondono in Germania.

Dall'altra parte c'è una destra che minimizza, oppure sta in silenzio. Sì, sono passati nove giorni dalla commemorazione di Acca Larentia e ancora non sappiamo che cosa pensi di quei saluti fascisti la Presidente del Consiglio italiano: lei che in passato twittava su tutto oggi non trova il tempo per prendere le distanze da quei fanatici.

La stessa Giorgia Meloni, del resto, che nel 2008, da ministro del governo Berlusconi, partecipò a quella stessa commemorazione e, anche se non faceva il saluto romano, sfilava davanti a croci celtiche accompagnata da personaggi del mondo neofascista.

E allora noi lo ricordiamo, soprattutto alle nuove generazioni: il fascismo porta guerra, porta odio, discriminazione, esclusione sociale. Ed è questo il futuro che noi vogliamo per la nostra Unione europea? Io spero proprio di no, perché per essere europeisti bisogna essere anche e soprattutto antifascisti!

 
  
MPphoto
 

  Peter Pollák (PPE). – Vážený pán predsedajúci, extrémizmus a neofašizmus dlhodobo naberá v Európe na sile. Dnes sú fašisti dokonca súčasťou mnohých parlamentov či vlád. Popierajú holokaust či velebia fašistický režim.

Musíme si prestať zamieňať slobodu slova so šírením neofašistickej ideológie. Dámy a páni, začnime sa konečne správať k fašistom a k extrémistom ako ku zločincom. Velebenie fašizmu vidíme v mnohých krajinách. Heilujúcich stopäťdesiat fašistov v Taliansku nemôže prehliadať ani talianska vláda, ani Brusel. Rovnakých fašistov nájdeme v celej Európe a dokonca aj u nás, v mojej krajine, na Slovensku. Neofašisti dokonca kandidujú na najvyššie funkcie vrátane kandidatúry na prezidenta, tak ako je tomu aj v mojej krajine.

Ak by velebili fašisti teroristov al-Káidy, boli by dnes v base. Keďže ich idolmi sú Hitler, Mussolini, Tiso či Breivik, tak to prehliadame. Neofašistom musíme nastaviť zrkadlo a dookola im hovoriť: „Holokaust sa stal. Nacizmus je zlo. Fašizmus je terorizmus.“

Poviem vám vlastnú skúsenosť s fašistami, keď sa vyhrážali, že znásilnia moju cigánsku manželku, po jednom zabijú moje negerské deti a pod oknami nášho domu nás niekto sledoval. Polícia tomu nevenovala dostatočnú pozornosť. A tak ako to býva zvykom, páchateľa nevypátrali.

Dámy a páni, ako je možné, že terorizmus je pre nás červenou čiarou, no fašizmus spoločnosť toleruje? Neofašizmus je rovnakým zlom ako terorizmus. A k tým, ktorí fašizmus šíria, sa musíme postaviť rovnako razantne ako k tým, ktorí šíria terorizmus.

 
  
MPphoto
 

  Pina Picierno (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 30 maggio un deputato socialista denuncia le violenze fasciste nelle quali si erano tenute le elezioni politiche. Il 10 giugno lo stesso deputato socialista sarà rapito e ucciso da una squadraccia fascista agli ordini di Mussolini. Il 16 agosto il suo corpo sarà trovato straziato, cadavere nelle campagne romane. Era il 1924 e il suo nome era Giacomo Matteotti.

E vorrei che quest'Aula non dimenticasse questo nome e non dimenticasse, colleghi, queste date: quest'anno saranno trascorsi 100 anni da questo omicidio terribile, che tolse la vita a un uomo, ma non riuscì a uccidere le sue idee, che sono le stesse che ci consentono di stare qui oggi e che ci impongono di dire "mai più".

Mai più adunate come quelle di Acca Larentia; mai più squadrismo vestito di nero; mai più saluto romano.

Perché voglio dire all'onorevole Procaccini: quando c'è un fascismo che manifesta, c'è sempre un fascismo di sostanza. E noi non permetteremo che libertà e democrazia siano calpestate ancora. Viva l'Europa antifascista!

 
  
MPphoto
 

  Nicola Danti (Renew). – Signor Presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi, le immagini che abbiamo visto in questi giorni in Italia hanno riportato alla mente tristi ricordi del secolo scorso; triste come il silenzio di Giorgia Meloni a riguardo.

Come in altri paesi, anche in Italia c'è sempre stata una piccola minoranza di nostalgici del fascismo; a differenza di altre forze politiche di opposizione, in Italia noi non abbiamo mai usato l'allarme di ritorno al fascismo per contrastare la premier. A preoccuparci piuttosto l'incapacità di governare, come palesato dall'ultima legge di bilancio e da scelte irresponsabili come quella sul MES.

Eppure, davanti ai fatti di Acca Larentia ci saremmo aspettati una parola dal capo del governo, da qualche esponente del suo partito o della sua famiglia – che spesso coincidono. Abbiamo invece sentito solo un silenzio assordante e blande giustificazioni.

Cari colleghi, è chiaro: il filo che lega Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia al mondo neofascista non è ancora stato reciso e la fiamma tricolore nel proprio simbolo elettorale ne è la dimostrazione.

Ciò rappresenta un problema per l'Italia, per l'Europa e per chi, in questo Parlamento, pensa di poter costruire maggioranze con tali forze politiche.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Geese (Verts/ALE). – Herr Präsident! In Italien zeigen Hunderte von Faschisten den Hitlergruß. Und die Regierungschefin Meloni? Die schweigt!

In Deutschland trifft sich die AfD mit der identitären Bewegung und mit finanzstarken Unternehmern, um die Deportation von Millionen Menschen, auch von Deutschen, aus Deutschland zu organisieren.

Und ich sage hier klar und deutlich: Wir stehen hinter allen Bürgerinnen und Bürgern Europas – unabhängig von ihrer Hautfarbe und dem Geburtsort ihrer Eltern!

Wir wissen doch, wie viele Millionen Tote, wie viel unfassbares Leid und wie viel Zerstörung dieser völkische Extremismus über Europa gebracht hat. Deshalb ist jetzt der Moment, alles zu tun, um dieser menschenverachtenden Bewegung als wehrhafte Demokratie entgegenzutreten!

Minderheiten, die unsere Demokratie angreifen, um ihre rassistische Ideologie durchzusetzen, die hat es immer gegeben. Aber gewinnen können sie nur, wenn die Mehrheit es zulässt, und die Mehrheit sagt klar: Wir stehen hinter der Demokratie! Und deswegen ist es gut und höchste Zeit, dass sie jetzt aufsteht, auch auf den Straßen – für die Demokratie, für die Grundrechte und für die Freiheit aller Bürgerinnen und Bürger.

Und verlassen Sie sich darauf – das werden wir tun!

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fidanza (ECR). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi in Italia le minacce alla sicurezza pubblica vengono soprattutto dall'estrema sinistra e dal radicalismo islamico. Non c'è nessun rischio di ritorno del fascismo.

La democrazia è al sicuro e difesa saldamente da Giorgia Meloni, che ha già più volte espresso parole di netta condanna di ogni ideologia totalitaria e di ogni nostalgia.

Quella di Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, uccisi il 7 gennaio 1978 davanti a una sezione del Movimento Sociale Italiano a Roma, è la storia di tanti altri ragazzi uccisi avendo l'unica colpa di fare politica a destra in quegli anni terribili.

L'azione fu rivendicata da un gruppo armato comunista ma i colpevoli non furono mai trovati, così come gli assassini di Miki Mantakas, di Mario Zicchieri, di Francesco Cecchin, di Paolo di Nella. Vittime senza giustizia di una stagione di odio nella quale persero la vita anche giovani di sinistra, pure loro vittime e collaterali, dimenticati da chi preferisce utilizzare la memoria come clava politica.

Già, perché, comunque la si pensi, c'è una verità innegabile: quella commemorazione di pochi minuti alla quale – a scanso di equivoci – il nostro partito non partecipa, si svolge con le stesse modalità, ogni anno, da decenni, con governi di ogni colore. Anche lo scorso anno, con il governo Meloni già in carica, ma le elezioni si erano appena celebrate e quelle successive erano ancora troppo lontane.

Oggi, invece, le elezioni si avvicinano e una sinistra disperata e senza argomenti non trova di meglio che gridare al sempreverde "pericolo nero".

Vi faccio una previsione, cari colleghi: anche questa volta non funzionerà.

 
  
MPphoto
 

  Isabella Tovaglieri (ID). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, condanniamo fermamente e senza ambiguità ogni forma di estremismo, ma non accettiamo il bieco tentativo della sinistra di assimilare tutti gli elettori del centrodestra a uno sparuto gruppo di nostalgici del ventennio. Su una cosa, però, avete ragione: il pericolo del fascismo è reale, ed è in mezzo a noi.

Trovo, infatti, fascista tentare di impedire a una direttrice d'orchestra di fama internazionale di salire sul palco di un teatro, per poi insultarla dalla platea solo perché non è politicamente schierata a sinistra; trovo fascista il pensiero unico di chi, dietro allo scudo del politicamente corretto, condanna e reprime chiunque si esprima in dissenso, etichettandolo di volta in volta con pericolosi stereotipi come "omofobo", "sessista", "maschilista", "nazista", ed esponendolo talvolta alla gogna mediatica, sprezzante delle potenziali conseguenze. Trovo, infine, fascista obbligare famiglie che non arrivano alla fine del mese ad acquistare una nuova auto elettrica, o a fare costosissime ristrutturazioni edilizie che non possono permettersi.

Il pericolo del fascismo esiste ma lo rappresentate voi nella maniera più subdola, con le vostre politiche coercitive mascherate da nobili obiettivi.

Una volta il colore del fascismo era il nero, oggi invece è il green degli ecotalebani di sinistra.

 
  
MPphoto
 

  Dino Giarrusso (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il fascismo è stata una dittatura criminale che ha tolto ogni libertà e ha portato migliaia di italiani a morire nei campi di concentramento.

Il fascismo di Mussolini è stato il tumore primario di cui il nazismo fu la metastasi – diceva Primo Levi – un tumore che ha portato alla morte Italia, Germania ed Europa.

I gesti ripetuti a Roma rivelano l'ignoranza di quel tumore: persone che guardano con nostalgia ed ammirazione al periodo più nero della storia fanno orrore. L'Italia può essere solo antifascista, lo è per Costituzione! Con quelle braccia tese state uccidendo una seconda volta bambini, donne e uomini innocenti morti ad Auschwitz, a Marzabotto e ovunque.

Il fascismo è: merda! Dovremmo dirlo ogni giorno, spiegarlo ai bambini fin dalle scuole elementari. L'Italia e l'Europa non possono tollerare questo schifo e fa malissimo che la seconda carica dello Stato non abbia il coraggio di dichiararsi antifascista, nemmeno dal binario dal quale Mussolini faceva partire i treni verso i campi di concentramento.

L'Italia e l'Europa intera hanno il dovere di eliminare questa merda. Basta busti di Mussolini e saluti romani, spazziamoli via!

Oppure, ve lo ricordo con le parole di Primo Levi: i nostri nati torceranno il viso da noi, la malattia ci colpirà, la casa Europa si sfascerà per sempre.

 
  
MPphoto
 

  President. – The rules do not allow us to show banners, so next time please close your jacket when you are wearing a T-shirt with a slogan. Thank you.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). – Señor presidente, que estemos discutiendo en el Parlamento Europeo el resurgimiento del fascismo a la vista de una manifestación de ese signo, nada menos que en Roma, el 7 de enero, es entristecedor, pero sobre todo es preocupante. Porque el fascismo no es una ideología; es sobre todo una acción violenta, totalitaria, que transita del discurso del odio al crimen del odio. Y exactamente por eso es una amenaza permanente contra los valores europeos que tenemos la obligación de defender.

La Constitución italiana, en su disposición decimosegunda, prohíbe la reconstitución del partido fascista, lo mismo que el artículo 21 de la Constitución alemana. Y hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que disolvió un partido nazi en los años 50. ¿Es eso bastante? Evidentemente no lo es, porque esa amenaza crecerá en tanto haya fuerzas políticas que consideramos convencionales que banalizan o normalizan el saludo romano o el paso de la oca.

Por tanto, cuando defendemos la ciudadanía europea, estamos en la obligación de extraer las lecciones de la historia que son terminantes y que convierten la próxima campaña europea de junio de 2024 en una oportunidad para que todas las fuerzas europeas digan alto y claro que la lección de la historia es «nunca más», «never again», «nie wieder».

 
  
MPphoto
 

  Sandro Gozi (Renew). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che un capo di governo abbia responsabilità e oneri ben diversi da un capo politico. È quello che a molti, anche stasera, a partire da Giorgia Meloni, sembra sfuggire, anche nel caso dei saluti fascisti di Acca Larentia.

Siamo tutti d'accordo nel condannare la violenza degli anni '70 contro giovani ragazzi, di estrema sinistra come di estrema destra; e non ci interessa neppure cosa Meloni ha detto e fatto come leader di Fratelli d'Italia dieci, cinque o due anni fa.

A noi, invece, interessa e preoccupa moltissimo che la Presidente del Consiglio di un grande Paese europeo come l'Italia, fondatore dell'Unione europea, presidente di turno del G7 nel 2024, non trovi le parole per interpretare i sentimenti dell'opinione pubblica più ampia del suo elettorato e per difendere con forza i valori fondamentali sui quali la nostra Unione si basa.

Vede, caro collega Procaccini, anche all'opportunismo c'è un limite e questa volta è stato ampiamente superato. Noi ci batteremo sempre contro gli estremisti di destra e contro questo vostro silenzio complice e pericoloso.

 
  
MPphoto
 

  Alice Kuhnke (Verts/ALE). – Herr talman! Jag tror att vi är många som blev illa berörda när vi såg bilderna från Italien, från Rom där fascister samlades svartklädda och till ljudet av sina talkörer gjorde fascisthälsning. Vi talar ofta om Europa som demokratins högborg, att vi är jämlikhetens, jämställdhetens och frihetens centrum. Men Europa är också platsen där nazismen och fascismen växte fram och gavs makt.

Kommer du att passivt titta på när fascisterna, nazisterna och rasisterna återigen tar plats i de offentliga rummen? I de lokala styrelserna, i regeringar och i parlament? Är du en av de som normaliserar och tänker att det är nog inte så farligt? Eller kommer du att organisera dig och göra motstånd?

 
  
MPphoto
 

  Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, ξαφνικά προβληματίζεστε για την άνοδο της ακροδεξιάς. Μα τα αστικά κόμματα με την αντιλαϊκή τους πολιτική διαχρονικά αποτελούν τους χορηγούς της. Στο δίλημμα Μακρόν-Λεπέν η πανστρατιά υπέρ του Μακρόν εκτόξευσε τα ποσοστά της Λεπέν. Τώρα από κοινού ψηφίζουν νόμους-εκτρώματα σε βάρος των μεταναστών. Δεν κυβερνά η ακροδεξιά, για παράδειγμα, στην Ιταλία; Δεν στηρίζει κυβέρνηση στη Σουηδία; Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενσωματώσει την ταύτιση φασισμού-κομμουνισμού; Κάθε λογής αντικομμουνιστικές αθλιότητες; Απαιτεί διώξεις, θέτει κομμουνιστικά κόμματα εκτός νόμου, ενώ καταδικασμένοι ναζί εγκληματίες, όπως της Χρυσής Αυγής, είναι ακόμη ευρωβουλευτές. Από κοινού με την ακροδεξιά αστικά κόμματα στήριξαν τη γενοκτονία του Ισραήλ ενάντια στους Παλαιστίνιους. Φασιστικές δυνάμεις, όπως στους Αζοφικούς στην Ουκρανία. Η ακροδεξιά είναι τέκνο του καπιταλιστικού εκμεταλλευτικού συστήματος που υπερασπίζεστε. Πάλη ενάντια στο φασισμό σημαίνει πάλη ενάντια στον καπιταλισμό που τον γεννά. Γι’ αυτό θέλει πιο ισχυρό ΚΚΕ, πιο ισχυρό, πιο δυνατό εργατικό λαϊκό κίνημα, ενάντια σε αυταπάτες, ψεύτικες προσδοκίες, στην πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες και τα δικαιώματα του λαού.

 
  
  

SĒDI VADA: ROBERTS ZĪLE
Priekšsēdētājas vietnieks

 
  
MPphoto
 

  Camilla Laureti (S&D). – Signor Presidente, signora Commissaria, onorevoli colleghi, lo hanno detto anche prima di me: l'apologia del fascismo è reato ma in Italia, quando parliamo di Italia, siamo ancora costretti a ribadirlo, purtroppo! Un reato che va contrastato in primis con lo scioglimento dei gruppi neofascisti, come chiede la nostra Costituzione.

Abbiamo ancora davanti agli occhi le tante braccia tese dello scorso 7 gennaio ad Acca Larentia; la celebrazione per le vittime dell'odio politico che insanguinò gli anni '70 non può mai scivolare nell'apologia di un regime che non deve essere considerato eternamente vinto. I suoi germi ideali, infatti, ancora cercano di attecchire. Per questo, su quelle immagini di Roma, ancora pesa e ferisce la mancanza di una condanna chiara da parte della presidente del Consiglio Meloni.

Anche la democrazia che nacque dalla lotta di resistenza al fascismo non deve considerarsi come un dato acquisito, ma una conquista da difendere ogni giorno in tutta Europa. L'Europa che ha visto la luce, proprio in risposta al totalitarismo nazifascista.

Dobbiamo continuare a far vivere i valori della Resistenza e dobbiamo ricordarci che abbiamo il dovere politico e morale di difendere, ogni giorno, la nostra democrazia per chi ha lottato e perso la vita prima di noi e per chi verrà dopo di noi.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri (NI). – Tisztelt Elnök Úr! A hazámban, Magyarországon mindenfajta totalitárius jelkép vagy cselekmény, legyen az szélsőbal vagy szélsőjobboldali, tilos. Ezeket használni bűncselekmény. És ez így helyes. Azért szólalok fel mégis a vitában, hogy tiltakozzam a baloldal politikai haszonszerzési kísérlete ellen. Tisztelt Képviselőtársaim! Mégis mi folyik itt? Miért hagyjuk, hogy az Európai Parlament a gyűlölködés és a kettős mérce tere legyen, ahelyett, hogy az európai polgárok érdekét szolgáló jogalkotásra koncentrálna? A balliberális oldal a Néppárt cinkosságával a konzervatív kormányok ellen támadást intéz, míg a baloldali kormányok túlkapásait belügynek minősíti. Például Magyarország részlegesen hozzájut az őt megillető forrásokhoz, mert végrehajtja a Bizottság elvárásait.

Erre egy számvevőnek már megválasztott néppárti európai parlamenti képviselő, akinek kötelessége lenne pártatlannak lenni, lenácizza a hazámat és küzd a szavazati jogunk elvételéért. Eközben Lengyelországban jogellenes tisztogatások zajlanak, Brüsszel hallgat. Egy Olaszországban 46 éve ismétlődő esemény hirtelen reflektorfénybe kerül, mivel konzervatív kormányuk van. Ugyanakkor Spanyolországban a Parlamentnek alárendelik az igazságszolgáltatást. A szocialista kormány képviselője szerint pedig idézem, amikor nemzeti ügyeket vitatunk meg ebben a házban, az aláássa az értékeinket. Mi ez, ha nem kettős mérce? Abban bízom, júniusban a polgárok új pályára állítják ezt a Parlamentet.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Silva Pereira (S&D). – Senhor Presidente, o ressurgimento do fascismo na Europa não é um fantasma inventado pela esquerda para semear o medo contra a direita. É, isso sim, uma realidade assustadora, que só não vê quem não quer. A vergonhosa parada de Roma é, apenas, mais um sinal deste perigoso movimento político, que se foi desenvolvendo, vestindo pele de cordeiro, escondido na extrema-direita, sob múltiplos disfarces e sonoras proclamações nacionalistas, iliberais e xenófobas, feitas sempre em nome do povo contra os seus alegados inimigos. Isto até lhe estalar o verniz, como sucedeu agora em Roma, onde revelou a sua verdadeira face.

Esta Europa sofreu demasiado com a tragédia do fascismo para se esquecer da sua própria História e para não reagir com absoluta firmeza. E reagir significa, antes de mais, denunciar o fascismo e tratá—lo pelo seu nome. Significa depois dar—lhe luta no terreno das ideias, no terreno do combate político e recordando as lições da História. E significa, finalmente, recusar dar—lhe mais força, com alianças como aquelas que o centro-direita e os liberais estão a fazer com a extrema-direita por essa Europa fora.

É preciso denunciá—lo, antes que seja tarde demais.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Ecke (S&D). – Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Vertreibungen, Deportationen, ethnische Säuberungen – das sind die Geheimpläne der Faschisten.

In Rom marschieren Neofaschisten auf, in Potsdam treffen sich Neonazis mit Vertretern der AfD in der Werteunion, also Parteien, die in diesem Haus sitzen. Sie hecken dort Pläne aus, wie man Menschen aus Deutschland vertreiben kann. Pläne gegen Mitbürger, die nicht gebürtig deutsch sind. Pläne gegen Deutsche, deren Vorfahren aus anderen Ländern stammen. Millionen und Abermillionen unserer Freunde, Nachbarinnen und Kollegen.

Das klingt monströs und es ist monströs. Denn es soll nicht mehr gelten, was Churchill einst sagte: „Wenn es morgens um sechs an meiner Tür läutet und ich kann sicher sein, dass es der Milchmann ist, dann weiß ich, dass ich in einer Demokratie lebe.“

Diese elementare Sicherheit von Leib und Leben – ohne sie kann es keine freie Gesellschaft geben. Die Faschisten machen kein Hehl mehr aus ihren Absichten – weder in Rom noch in Potsdam. Doch die Menschen stehen auf. Zehntausende sind in Deutschland am Wochenende auf die Straße gegangen.

Wir als Sozialdemokraten stehen an ihrer Seite. Kein Fußbreit den Faschisten!

 
  
MPphoto
 

  Lina Gálvez Muñoz (S&D). – Señor presidente, en los años 30 llegamos tarde a luchar contra el fascismo y sabemos las consecuencias, aunque algunos vergonzosamente las nieguen. Por eso, no podemos perder tiempo. Están en juego nuestras democracias, nuestras libertades y los valores que sustentan el propio proyecto europeo.

Las mujeres lo sabemos muy bien, porque los avances en igualdad, las políticas feministas, han sido el primer objetivo contra el que las derechas radicales o neofascistas se han organizado internacionalmente para controlar nuestro cuerpo, nuestras vidas.

Y me pregunto: ¿va a seguir la derecha construyendo la Europa que soñamos para derrotar el fascismo tras la Segunda Guerra Mundial? ¿O va, como hace el Partido Popular en mi país, a pactar con los neofascistas? Hay que saber dónde estamos.

Lo que voy a decir ahora va a ser un poquito difícil para la traducción: hay que hacer lo que hacen las chirigotas de Cádiz en Andalucía, cuna de la libertad y la democracia en España, que piden menos monasterios y más María Jiménez. Se acabó. Nunca más al fascismo, nunca más a blanquear el fascismo.

 
  
 

Brīvā mikrofona uzstāšanās

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – A Uachtaráin, is ceart agus is cóir go mbeadh an díospóireacht seo againn inniubh mar ní féidir neamhaird a dhéanamh ar an mórshiúl sa Róimh ag tosach na míosa seo ag cur an nua-fhaisisteachais chun cinn, agus tá áthas orm go bhfuil an chuid is mó de na Feisirí anseo tar éis an mórshiúl sin agus an faisisteachas a cháineadh.

Caithfidh muid níos mó a dhéanamh ná é a cháineadh, go háirithe caithfidh muid níos mó a dhéanamh chun meas a chothú ar chuile duine, is cuma cé hiad nó cá as a dtagann siad agus b'fhéidir gur cheart dúinn díriú níos mó ar na scoileanna chun é sin a dhéanamh. Freisin, caithfidh muid ceist a chur ar cheart go bhfuil sé féaráilte go mbeadh daoine anaithnide in ann na meáin shóisialta a úsáid chun bréagnuacht agus antoisceachas a chur chun cinn, cuid díobh a bhfuil a lán cuntas acu.

Caithfidh muid díriú air sin chomh maith agus b'fhéidir deireadh a chur leis.

 
  
MPphoto
 

  João Albuquerque (S&D). – Senhor Presidente, «sou homem, pai de família, avô. Sou fascista». Dias depois da arrepiante demonstração fascista em Itália, foi nestes termos que um membro da extrema—direita portuguesa se definiu, no congresso do seu partido.

O que venho aqui fazer hoje é uma pergunta, olhos nos olhos, com a extrema—direita e com os cidadãos europeus que nos ouvem: porquê tanto ódio? É que esse ódio que propagam só serve para nos dividir, para nos enfraquecer. Esse ódio, de tão corrosivo, destrói—nos e, por vezes, chega mesmo a matar.

Mas nós não estamos condenados a esse ódio. Nós queremos uma Europa de esperança, de solidariedade, de respeito por aquilo que nos torna a cada um de nós únicos; uma Europa de sonhos, onde quando levantamos o braço é para ajudar e abraçar o próximo, não para o diminuir. A Primavera europeia está diante de nós. Era isto que nos dizia Jacques Delors.

Não nos esqueçamos: a coisa mais bonita do presente é que nos permite escrever o futuro. E a Europa de amanhã pode ser aquilo que nós quisermos que ela seja, não a Europa que nos querem impor aqueles que apenas a querem destruir.

 
  
MPphoto
 

  Erik Marquardt (Verts/ALE). – Herr Präsident! Es wird ja in den letzten Tagen oft in Zeitungen geschrieben, es hätten sich AfD-Politiker mit Rechtsextremisten in Potsdam getroffen. Und ich möchte mal festhalten, dort haben sich schlicht Rechtsextreme getroffen.

Das ist für mich ein wichtiger Unterschied, denn ich glaube, wir müssen uns klarmachen, dass Rechtsextreme eben selbst inzwischen in Parlamenten sitzen und dass ihre Ideologie sich ausbreitet. Und wenn das kein Anlass ist, dem entschieden zu widersprechen, ja dann frage ich mich, warum manche – auch Konservative, die vielleicht glauben, es wäre strategisch gerade nicht hilfreich zu widersprechen – so still sind.

Diese Stille gegenüber dem Rechtsextremismus, die darf es in Europa nie wieder geben. Denn wenn es um das nett klingende Wort Remigration geht, dann geht es ja nicht um ein paar mehr Rückführungen. Es geht um ethnische Säuberungen, darum, dass sich Menschen eine Zeit zurückwünschen, die es nie wieder geben darf. Und wenn es um Rechtsextreme geht, dann geht es auch nicht darum, dass die vielleicht gerade mal einen schnippischen Spruch auf TikTok gegen die Grünen gemacht haben, sondern darum, dass sie die Vielfalt auflösen wollen, die Europa ausmacht, dass sie sich eine Welt zurückwünschen, die Europa schon einmal an den Abgrund gebracht hat. Diese Situation darf sich nie wieder normalisieren. Nie wieder ist jetzt... (Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Silvia Sardone (ID). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, emergenza fascismo! Il pericolo nero in Europa! Oddio, stanno tornando le camicie nere!

Siamo alle comiche qui al Parlamento europeo, con questa polemica assolutamente surreale. E sì, perché non è che discutiamo del terrorismo islamico, di una certa sinistra che va in piazza con chi inneggia ad Hamas, dei problemi dell'Europa, ma ci riduciamo al dibattito sull'allarme terrorismo e fascismo.

Allora, io capisco tutto, ma l'allarme terrorismo è una cosa seria, l'allarme fascismo non penso sia una vera priorità. Tra l'altro, un dibattito chiesto dalla sinistra che poi manco si presenta in Aula. Qual è la tesi della sinistra disperata, senza argomenti? Che il fascismo c'è già e che le mani tese sono colpa del governo italiano. Follia totale. C'è la democrazia in Italia, quella che ha fatto vincere il centrodestra. Rassegnatevi.

Quella manifestazione per commemorare dei giovani uccisi senza mai aver trovato i colpevoli c'è sempre stata, anche e soprattutto con i governi di sinistra. Nel 2018 erano più di 3 000 persone; sapete chi c'era al governo? C'era Gentiloni! Molte più ... (il Presidente ritira la parola all'oratrice)

 
  
MPphoto
 

  João Pimenta Lopes (The Left). – Senhor Presidente, a influência de conceções e projetos reacionários e antidemocráticos e das forças que os corporizam está associada à promoção – nomeadamente através dos meios de comunicação – dessas conceções e agendas demagógicas, retrógradas, liberais e fascizantes por parte do poder económico, cujos interesses essas forças e projetos servem. Forças de extrema—direita, para onde os grandes interesses económicos e financeiros procuram canalizar o descontentamento resultante da política de direita, de forma a garantir a sua continuação e agravamento.

Falsamente apresentadas como antissistema, na realidade, essas forças representam aquilo que o sistema tem de pior. São responsáveis pelo incremento dessas conceções e forças antidemocráticas aqueles que procuram reescrever e falsificar a História, branqueando o que foi o nazi—fascismo e os seus hediondos crimes, e caluniando, criminalizando aqueles que heroicamente o combateram e derrotaram. O combate à extrema—direita só pode ser feito através da rutura com a política de direita, em cada país e na União Europeia, e da efetivação de uma política verdadeiramente alternativa que assegure os direitos dos trabalhadores e dos povos e responda aos seus legítimos anseios... (O Presidente retira a palavra ao orador)

 
  
MPphoto
 

  Tatjana Ždanoka (NI). – Mr President, we are discussing the resurgence of neo—fascism in Europe today, but it is not the first time it was discussed in this Chamber. Our Parliament was elected in 2019, but there was a resolution in October 2018 on the rise of neo—fascist violence in Europe, mentioning Norway, Italy, London, different countries, also my country Latvia. It was mentioned that every year on 16 March, thousands of people gather in Riga for Latvian Legion Day to honour Latvians who served in the Waffen—SS.

So there was a big exhaustive resolution, and what happened? Nothing. In my capital, Riga, Latvian Legion Day is celebrated up to now. Moreover, the film ‘Heroizing legionnaires’ mentions in a positive sense Friedrich Jeckeln, who was commander here in Latvia and an executor... (The President cut off the speaker)

 
  
 

(Brīvā mikrofona uzstāšanās beigas.)

 
  
MPphoto
 

  Ylva Johansson, Member of the Commission. – Mr President, honourable members, I want to thank you for this important debate. It’s encouraging to hear the large number of interventions condemning neo-fascism. We are many that see the risks – the risks to our democratic system, to our daily stability.

Our challenge is to convert our determination into coordinated actions, particularly in the context of the upcoming European elections. Commission initiatives have already added to the fight back and with the support of this House, we will continue to develop those instruments that protect our democracy – because when it comes to fighting neo-fascism, it’s essential that we act quickly and decisively. And it’s essential that we act together – because democracies die when democrats fail to act.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

Written statements (Rule 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Angel (S&D), in writing. – The images of the parade in Rome, in which participants gave fascist salutes, conjured up memories of a dark past. We are witnessing an alarming resurgence of extreme-right parties and organisations espousing neo-fascist ideas, both in the streets and in the ballots, threatening our democracies.

As a continent ravaged by fascist ideologies, and subsequently united by the ideas and values of human rights and dignity, solidarity and equality, we should know better. And yet, fascism has not lost its attraction. In these uncertain times of massive change and upheaval, neo-fascists are alluring people with simple solutions and hollow promises.

We must resolutely fight these ideas, morally and politically. We must denounce their moral bankruptcy. They are the antithesis to everything the EU stands for! Member States should ban neo-fascist and neo-Nazi groups, and systematically prosecute far-right violence.

And we must address the problems that drive people to embrace these neo-fascist ideas. We must fight poverty and inequalities by reinforcing the Social Union, and ensure that the climate and digital transitions are socially just. We also need to strengthen our Union of equality. Neo-fascists do not have real solutions. We must demonstrate that we do.

 
Τελευταία ενημέρωση: 4 Απριλίου 2024Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου