Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 12. maaliskuuta 2024 - StrasbourgVäliaikainen painos
 1.Vuosittaisen istuntokauden avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 71 artikla)
 4.Neuvoston ja komission julkilausumat – Eurooppa-neuvoston 21. ja 22. maaliskuuta 2024 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 5.Neuvoston päätös jäsenvaltioiden kehottamisesta ratifioimaan väkivaltaa ja häirintää koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2019 yleissopimus (yleissopimus nro 190) (keskustelu)
 6.(Juhlatilaisuus kansainvälisen naistenpäivän johdosta)
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Äänestykset
  8.1.Parlamentin istuntokalenteri 2025 (äänestys)
  8.2.Unionin EBRD:n pääomasta merkitsemät uudet osakkeet ja EBRD:n perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttaminen (C9-0009/2024) (äänestys)
  8.3.Työjärjestyksen 111 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista ja keskinäistä etua koskevista hankkeista (B9-0161/2024) (äänestys)
  8.4.Teollisuuden päästödirektiivi (A9-0216/2023 - Radan Kanev) (äänestys)
  8.5.Teollisuuspäästöportaali (A9-0211/2023 - Radan Kanev) (äänestys)
  8.6.Unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittely (A9-0235/2023 - Sophia in 't Veld) (äänestys)
  8.7.Tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen mitat ja painot (A9-0047/2024 - Isabel García Muñoz) (äänestys)
  8.8.Rautateiden ratakapasiteetin käyttö yhtenäisellä eurooppalaisella rautatiealueella sekä direktiivin 2012/34/EU muuttaminen ja asetuksen (EU) N:o 913/2010 kumoaminen (A9-0069/2024 - Tilly Metz) (äänestys)
  8.9.Tiettyjen finanssipalveluja ja investointitukea koskevien asetusten muuttaminen raportointivaatimusten osalta (A9-0026/2024 - Othmar Karas) (äänestys)
  8.10.Rakennusten energiatehokkuus (uudelleenlaadittu) (A9-0033/2023 - Ciarán Cuffe) (äänestys)
  8.11.Digitaalisia elementtejä sisältävien tuotteiden horisontaaliset kyberturvavaatimukset ja asetuksen (EU) 2019/1020 muuttaminen (A9-0253/2023 - Nicola Danti) (äänestys)
  8.12.Nimenomaisten ympäristöväitteiden perusteleminen ja esittäminen (viherväitteitä koskeva direktiivi) (A9-0056/2024 - Cyrus Engerer, Andrus Ansip) (äänestys)
  8.13.Tuotevastuu (A9-0291/2023 - Vlad-Marius Botoş, Pascal Arimont) (äänestys)
  8.14.Asetuksen (EU) 2019/1009 muuttaminen EU-lannoitevalmisteiden digitaalisten tuoteselosteiden osalta (A9-0330/2023 - Maria Grapini) (äänestys)
  8.15.Euroopan meriturvallisuusvirasto ja asetuksen (EY) N:o 1406/2002 kumoaminen (A9-0423/2023 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (äänestys)
  8.16.Neuvoston päätös jäsenvaltioiden kehottamisesta ratifioimaan väkivaltaa ja häirintää koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2019 yleissopimus (yleissopimus nro 190) (A9-0040/2024 - Cindy Franssen, Kira Marie Peter-Hansen) (äänestys)
  8.17.Parlamentin työjärjestyksen 168 artiklan voimassaolon jatkaminen kymmenennen vaalikauden loppuun (B9-0159/2024) (äänestys)
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Eurooppalainen medianvapaussäädös (keskustelu)
 11.Valtakirjojen tarkastus
 12.Tekoälysäädös (keskustelu)
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Komission jäsenten kyselytunti – EU-maiden hallitusten valmius torjua ulkomaista sekaantumista, myös Venäjän taholta
 15.EU:n ilmastoriskien arviointi ja kiireellisten toimien toteuttaminen turvallisuuden ja selviytymiskyvyn parantamiseksi Euroopassa (keskustelu)
 16.Kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskeva yhden hakemuksen menettely sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläiset oikeudet (uudelleenlaadittu) (keskustelu)
 17.Yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta annetun direktiivin tilanne (keskustelu)
 18.Tunisiaa koskevan erityistoimenpiteen hyväksyminen vuodeksi 2023 (keskustelu)
 19.Tarve asettaa pakotteita elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden tuonnille Venäjältä ja Valko-Venäjältä EU:hun ja varmistaa EU:n maataloustuotannon vakaus (keskustelu)
 20.Eurooppalaiset rajat ylittävät yhdistykset (keskustelu)
 21.Kriisinhallintaan tarkoitettu pakkolisensointi ja asetuksen (EY) N:o 816/2006 muuttaminen (keskustelu)
 22.Äänestysselitykset
  22.1.Rakennusten energiatehokkuus (uudelleenlaadittu) (A9-0033/2023 - Ciarán Cuffe)
  22.2.Digitaalisia elementtejä sisältävien tuotteiden horisontaaliset kyberturvavaatimukset ja asetuksen (EU) 2019/1020 muuttaminen (A9-0253/2023 - Nicola Danti)
  22.3.Nimenomaisten ympäristöväitteiden perusteleminen ja esittäminen (viherväitteitä koskeva direktiivi) (A9-0056/2024 - Cyrus Engerer, Andrus Ansip)
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Tämän istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 25.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Väliaikainen painos (1093 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Väliaikainen painos (1093 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Väliaikainen painos (5218 kb)
Päivitetty viimeksi: 26. maaliskuuta 2024Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö