Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Hakemisto 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
XML 2k
Keskiviikko 10. huhtikuuta 2024 - Bryssel Väliaikainen painos

Kolmansien maiden kansalaisten seulonta ulkorajoilla - Eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä – kolmannen maan kansalaiset - Kansainvälistä suojelua unionissa koskeva yhteinen menettely - Rajalla tapahtuvan palauttamismenettelyn käyttöönotto ja asetuksen (EU) 2021/1148 muuttaminen - Turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen hallinta - Toiminta kriisi- ja force majeure -tilanteissa - 'Eurodac-järjestelmän' perustaminen sormenjälkien vertailua varten asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi ja laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämät, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevat pyynnöt (uudelleenlaadittu) - Unionin uudelleensijoittamiskehys - Vaatimukset kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiselle kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi - Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevat vaatimukset (uudelleenlaadittu teksti) (yhteiskeskustelu - Muuttoliike- ja turvapaikkapaketti)
MPphoto
 
 

  Henna Virkkunen (PPE), kirjallinen. – Kahdeksan vuotta neuvotellusta maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan paketista on vihdoin saatu sopu. Tämä on merkittävä askel. On valitettavaa, että muutamat poliittiset ryhmät yrittävät nyt kaataa pitkään neuvotellun paketin näiden vuosien jälkeen. On selvää, ettei lopputulos ole täydellinen, mutta se yhtenäistää turvapaikkapolitiikkaa ja tehostaa toimintaa ulkorajoilla. Paketin kaatuminen tarkoittaisi jatkoa nykytilanteelle, joka ei ole kenenkään kannalta toimiva. Vastuu maahanmuuttokysymyksissä on jakautunut liian epätasaisesti jo pitkään. Kaikkien EU-jäsenmaiden on kannettava tässä vastuunsa. Uusissa säännöissä yhdistyvät nyt sitova vastuu sekä myös joustot, joiden pohjalta jäsenmaa voi valita osallistumistapansa.

Suomelle ulkorajamaana on erityisen tärkeää, että meillä on EU-rajoilla yhtenäiset, tehokkaat käytännöt ja tiedonvaihto, sekä jäsenmaiden keskinäinen tuki. Jatkossa voimme paremmin torjua järjestelmän väärinkäyttöä. Kansainvälisen suojelun takaaminen on turvattava sitä tarvitseville. Samalla perusteettomat hakemukset on seulottava tehokkaasti ja tehtävä tarvittavat palautuspäätökset.

On hyvä, että paketti tuo lisää keinoja myös välineellistetyn maahanmuuton torjuntaan kriisitilanteissa, mutta se ei sitä vielä täysin ratkaise. Tähän teemaan jouduttaneen vielä palaamaan. Mutta nyt on merkittävä yhteinen perusta luotu.

Samalla kun paketti on tärkeä parannus nykytilaan, ei se ratkaise kaikkea. Koko EU:n tulevaisuuden menestyksen kannalta on iso tarve avata lisää toimivia väyliä työperäiselle maahanmuutolle. Euroopasta on tulossa maailman ikääntynein manner, ja koko talousalueella miljoonia työntekijöitä eläköityy lähivuosina. Tarvitaan uusia osaajia, yrittäjiä ja tekijöitä. Heistä tullaan jatkossa entistä enemmän kilpailemaan myös EU:n sisällä.

 
Päivitetty viimeksi: 23. toukokuuta 2024Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö