Udtalelse - CULT_AD(2006)371743Udtalelse
CULT_AD(2006)371743

UDTALELSE
fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
til Budgetudvalget
om revideret forslag om fornyelse af den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren
(KOM(2006)0036 – C6–0318/2005 – 2004/2099(ACI))
Rådgivende ordfører: Ruth Hieronymi

21.3.2006

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: