Vélemény - CULT_AD(2006)371743Vélemény
CULT_AD(2006)371743

VÉLEMÉNY
a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről
a Költségvetési Bizottság részére
a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló intézményközi megállapodás megújítására irányuló javaslatról
(COM(2006)0036 – C6 – 0318/2005 – 2004/2099(ACI))
A vélemény előadója: Ruth Hieronymi

21.3.2006

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: