Stanovisko - CULT_AD(2010)442916Stanovisko
CULT_AD(2010)442916

STANOVISKO
Výboru pro kulturu a vzdělávání
pro Rozpočtový výbor
k postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 pozměněnému Radou - všechny oddíly
(2010/2001(BUD))
Navrhovatel: Morten Løkkegaard

6.9.2010

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: