Udtalelse - CULT_AD(2010)442916Udtalelse
CULT_AD(2010)442916

UDTALELSE
fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
til Budgetudvalget
Parlamentets holdning til forslaget til budget 2011 som ændret af Rådet - Sektion III - Kommissionen
(2010/2001(BUD))
Ordfører: Morten Løkkegaard

6.9.2010

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: