Arvamus - CULT_AD(2010)442916Arvamus
CULT_AD(2010)442916

ARVAMUS
Esitaja: kultuuri- ja hariduskomisjon
Saaja: eelarvekomisjon
Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogu muudetud 2011. aasta eelarve projekti kohta - Kõik jaod
(2010/2001(BUD))
Arvamuse koostaja: Morten Løkkegaard

6.9.2010

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: