Lausunto - CULT_AD(2010)442916Lausunto
CULT_AD(2010)442916

LAUSUNTO
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta
budjettivaliokunnalle
parlamentin kannasta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2011 - kaikki pääluokat
(2010/2001(BUD))
Valmistelija: Morten Løkkegaard

6.9.2010

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: