Yttrande - CULT_AD(2010)442916Yttrande
CULT_AD(2010)442916

YTTRANDE
från utskottet för kultur och utbildning
till budgetutskottet
över parlamentets ståndpunkt om förslaget till budget för 2011 med rådets ändringar - alla avsnitt
(2010/2001(BUD))
Föredragande: Morten Løkkegaard

6.9.2010

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: