Udtalelse - CULT_AD(2012)473865Udtalelse
CULT_AD(2012)473865

UDTALELSE
fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
til Regionaludviklingsudvalget
om udvikling af EU's makroregionale strategier: Nuværende praksis og fremtidsperspektiver, især i Middelhavsområdet
(2011/2179(INI))
Ordfører for udtalelse: Malika Benarab-Attou

2.3.2012

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: