Arvamus - CULT_AD(2012)473865Arvamus
CULT_AD(2012)473865

ARVAMUS
Esitaja: kultuuri- ja hariduskomisjon
Saaja: regionaalarengukomisjon
ELi makropiirkondlike strateegiate areng, kasutuselolevad tavad ning tulevikuväljavaated eelkõige Vahemere piirkonnas
(2011/2179(INI))
Arvamuse koostaja: Malika Benarab-Attou

2.3.2012

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: