Lausunto - CULT_AD(2012)473865Lausunto
CULT_AD(2012)473865

LAUSUNTO
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta
aluekehitysvaliokunnalle
Euroopan unionin makroaluestrategioiden kehityksestä: nykyiset käytännöt ja tulevaisuudennäkymät, erityisesti Välimeren alueella
(2011/2179(INI))
Valmistelija: Malika Benarab-Attou

2.3.2012

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: