MNENJE
Odbora za kulturo in izobraževanje
za Odbor za regionalni razvoj
o razvoju makroregionalnih strategij EU: sedanja praksa in prihodnji izzivi, zlasti v Sredozemlju
(2011/2179(INI))
Pripravljavka mnenja: Malika Benarab-Attou

2.3.2012

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: