17.10.2013
CULT_AD(2013)513263
UDTALELSE
fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder
(COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD))
Ordfører for udtalelse: Zoltán Bagó

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 285kWORD 284k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik