17.10.2013
CULT_AD(2013)513263
ADVIES
van de Commissie cultuur en onderwijs
aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites van overheidsinstanties
(COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD))
Rapporteur voor advies: Zoltán Bagó

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 362kWORD 300k
Juridische mededeling - Privacybeleid