17.10.2013
CULT_AD(2013)513263
AVIZ
al Comisiei pentru cultură și educație
destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public
(COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD))
Raportor pentru aviz: Zoltán Bagó

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 642kWORD 412k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate