17.10.2013
CULT_AD(2013)513263
STANOVISKO
Výboru pre kultúru a vzdelávanie
pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupnosti webových stránok orgánov verejného sektora
(COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Zoltán Bagó

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 532kWORD 397k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia